Spring naar inhoud

Guest's Foto
Welkom,
Gast
Wenst u zich te registreren?


Foto
- - - - -

Google werkt niet


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten
15 reacties op dit onderwerp

#1 trancescape

trancescape

  Lid

 • Lid
 • PipPip
 • 28 berichten

Geplaatst 31 maart 2011 - 17:21


Google werkt plots niet meer :( Ik zou niet weten wat het probleem is. Internet werkt nog wel. Google gaat niet op google chrome, internet explorer en safari. Kan iemand mij helpen? Hier is alvast en HTJ logje.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 17:15:03, on 31/03/2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC\spmonitor.exe
D:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe
D:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
D:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
D:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe
D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe
D:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
D:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Bing
O1 - Hosts: 64.46.36.163 search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 uk.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 ca.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 de.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 fr.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 au.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google Analytics | Official Website
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - D:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - D:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - D:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] D:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "D:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKCU\..\Run: [I&F Viewer toolbar] "D:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe" -start
O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] D:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Free YouTube to Mp3 Converter - D:\Documents and Settings\Blue Army\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubetomp3.htm
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - D:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe
O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - D:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--
End of file - 8872 bytes

#2 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 31 maart 2011 - 17:24

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download HostsXpert
Unzip het programma naar je Bureaublad.
Open de map en dubbelklik op Hoster.exe
Klik op "Restore Microsofts Original Hosts File"
Klik op "OK" en sluit het programma.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.
MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.


Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !


#3 trancescape

trancescape

  Lid

 • Lid
 • PipPip
 • 28 berichten

Geplaatst 31 maart 2011 - 17:40


Als ik bij hostsxperts Klik op "Restore Microsofts Original Hosts File geeft die foutmelding en sluit het programma af.

#4 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 31 maart 2011 - 18:49

Werk dan gewoon even de rest af, hang de logjes in je volgende bericht en dan kijken we of HostsXpert zijn werk gedaan heeft.

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !


#5 trancescape

trancescape

  Lid

 • Lid
 • PipPip
 • 28 berichten

Geplaatst 31 maart 2011 - 19:11

Ok ben al zo'n uurtje aan het scannen.
Alvast bedankt voor de hulp.

#6 trancescape

trancescape

  Lid

 • Lid
 • PipPip
 • 28 berichten

Geplaatst 31 maart 2011 - 20:08

Hier is het logje van de scan:


Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
Malwarebytes

Databaseversie: 6227

Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702

31/03/2011 19:56:42
mbam-log-2011-03-31 (19-56-42).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|)
Objecten gescand: 312553
Verstreken tijd: 1 uur/uren, 47 minuut/minuten, 58 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 6
Registerwaarden geïnfecteerd: 0
Registerdata geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 19
Bestanden geïnfecteerd: 460

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FE7BEEBD-7D16-4EFC-A204-310ADA898C32} (Rogue.ErrorEraser) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{8502D876-F5A4-42CB-8BA7-55413C6CD36F} (Rogue.ErrorEraser) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{4B5563B7-2353-4C1E-865D-A3C84259D548} (Rogue.ErrorEraser) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\IHistoryCookies.clsHistoryCookies (Rogue.ErrorEraser) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Reg-Tool (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Reg-Tool (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\pcobackups (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-07 12-11-120 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-08 13-47-280 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-28 12-48-480 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-21 12-28-050 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-15-550 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-16-260 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Results (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\program files\Reg-Tool (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\program files\Reg-Tool\PW (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:
d:\program files\advanced registry fix\ihistorycookies.dll (Rogue.ErrorEraser) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\local settings\application data\Google\Chrome\user data\Default\Cache\f_0044a6 (Rogue.BestMalwareProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\local settings\application data\Google\Chrome\user data\Default\Cache\f_0044a7 (Rogue.BestMalwareProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\local settings\application data\Google\Chrome\user data\Default\Cache\f_0044a8 (Rogue.BestMalwareProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\local settings\application data\Google\Chrome\user data\Default\Cache\f_0044a9 (Rogue.BestMalwareProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\mijn documenten\avs video converter 6.3.2.370\Stubs\21af54854dd7ec1773eb2ebc5734d6c39c4392\spupdsvc.exe (Trojan.Backdoor) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\mijn documenten\downloads\pcupdate107_2121 (1).exe (Rogue.BestMalwareProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\mijn documenten\downloads\pcupdate107_2121 (2).exe (Rogue.BestMalwareProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\mijn documenten\downloads\pcupdate107_2121 (3).exe (Rogue.BestMalwareProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\program files\realtek high definition audio driver r2.33\ozas.exe (Trojan.MultiDropper) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\system volume information\_restore{57b6a342-bdf7-4fc3-8b17-08311ec7f3b0}\RP403\A0092402.exe (Rogue.BestMalwareProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\system volume information\_restore{57b6a342-bdf7-4fc3-8b17-08311ec7f3b0}\RP406\A0093895.exe (Rogue.BestMalwareProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\spy_ignore.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-01-10 11-44-170.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-01-10 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-01-10 12-00-001.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-01-10 12-02-230.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-07 12-07-230.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-07 17-29-280.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-08 07-28-340.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-08 10-35-370.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-08 13-39-420.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-08 16-33-110.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-08 18-22-050.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-13 12-00-021.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-14 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-14 12-00-011.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-15 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-15 12-00-011.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-22 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-22 12-00-011.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-23 12-00-060.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-23 12-00-061.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-24 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-24 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-26 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-26 12-00-001.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-28 12-00-020.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-02 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-02 12-00-011.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-10 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-10 12-00-020.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-14 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-14 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-16 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-16 12-00-001.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-21 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-03-21 12-00-011.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-05 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-05 12-00-001.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-06 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-06 12-00-011.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-13 12-00-020.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-02-28 12-00-030.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-13 12-00-020.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-13 12-00-021.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-20 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-20 12-00-001.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-24 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-24 12-00-020.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-27 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-04-27 12-00-001.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-05-04 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-05-04 12-00-001.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-05-10 12-00-010.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-05-10 12-00-020.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-05-11 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-05-11 12-00-001.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-05-15 12-00-000.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Logs\2010-05-15 12-00-001.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-10.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-100.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-101.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-102.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-103.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-104.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-105.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-106.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-107.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-108.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-109.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-11.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-110.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-111.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-112.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-113.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-26.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-27.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-28.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-29.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-3.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-30.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-31.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-32.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-33.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-34.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-35.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-36.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-37.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-38.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-39.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-4.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-40.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-41.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-42.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-44.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-45.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-46.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-47.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-48.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-49.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-5.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-50.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-51.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-52.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-53.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-54.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-55.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-56.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-57.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-58.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-59.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-6.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-60.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-62.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-63.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-64.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-65.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-66.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-67.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-68.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-69.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-7.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-70.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-71.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-72.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-73.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-74.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-75.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-76.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-77.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-78.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-79.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-80.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-81.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-82.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-83.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-84.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-85.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-86.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-87.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-88.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-89.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-9.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-90.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-91.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-92.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-93.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-94.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-95.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-96.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-97.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-98.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-99.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-114.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-132.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-150.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-169.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-187.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-204.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-25.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-43.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-61.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-8.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-115.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-116.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-117.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-118.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-119.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-12.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-120.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-121.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-122.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-123.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-124.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-125.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-126.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-127.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-128.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-129.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-13.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-130.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-131.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-133.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-134.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-135.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-136.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-137.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-138.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-139.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-14.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-140.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-141.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-142.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-143.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-144.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-145.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-146.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-147.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-148.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-149.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-15.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-151.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-152.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-153.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-154.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-155.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-156.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-157.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-158.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-159.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-16.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-160.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-161.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-162.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-163.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-164.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-165.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-166.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-167.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-168.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-17.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-170.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-171.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-172.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-173.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-174.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-175.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-176.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-177.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-178.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-179.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-18.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-180.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-181.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-182.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-183.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-184.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-185.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-186.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-188.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-189.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-19.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-190.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-191.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-192.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-193.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-194.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-195.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-196.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-197.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-198.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-199.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-2.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-20.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-200.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-201.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-202.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-203.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-205.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-206.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-207.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-208.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-209.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-21.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-210.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-211.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-212.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-213.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-214.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-215.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-216.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-217.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-218.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-219.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-22.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-220.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-221.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-222.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-223.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-224.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-225.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-226.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-227.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-228.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-229.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-23.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-230.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 11-46-050\regb-24.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-25.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-10.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-11.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-12.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-13.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-14.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-15.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-16.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-17.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-18.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-19.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-2.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-20.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-21.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-22.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-23.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-24.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-26.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-27.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-28.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-29.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-3.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-30.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-31.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-32.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-33.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-34.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-35.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-36.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-37.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-38.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-39.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-4.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-40.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-41.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-42.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-43.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-44.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-45.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-46.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-47.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-48.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-49.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-5.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-50.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-51.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-52.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-53.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-54.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-55.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-56.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-6.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-7.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-8.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-01-10 12-02-060\regb-9.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-07 12-11-120\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-07 12-11-120\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-07 12-11-120\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-07 12-11-120\regb-2.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-07 12-11-120\regb-3.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-07 12-11-120\regb-4.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-07 12-11-120\regb-5.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-08 13-47-280\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-10.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-11.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-12.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-2.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-3.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-4.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-5.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-6.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-7.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-8.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-030\regb-9.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-10.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-11.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-12.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-2.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-3.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-4.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-5.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-6.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-7.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-8.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-15 13-19-080\regb-9.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-02-28 12-48-480\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-10.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-11.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-12.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-13.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-14.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-2.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-3.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-4.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-5.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-6.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-7.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-8.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-14 12-06-370\regb-9.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-21 12-28-050\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-21 12-28-050\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-03-21 12-28-050\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-10.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-11.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-12.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-13.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-14.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-15.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-16.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-17.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-18.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-19.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-2.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-20.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-21.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-22.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-3.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-4.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-5.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-6.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-7.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-8.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-10 12-09-200\regb-9.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-15-550\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-15-550\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-15-550\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-15-550\regb-2.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-15-550\regb-3.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-16-260\file0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-16-260\file1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-16-260\filelist.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-16-260\regb-0.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\quarantinew\2010-05-15 12-16-260\regb-1.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Results\Evidence.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Results\Junk.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Results\Registry.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\documents and settings\blue army\application data\Reg-Tool\Results\Update.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\program files\Reg-Tool\PW\general.html (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\program files\Reg-Tool\PW\optimizations.html (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\program files\Reg-Tool\PW\privacy.html (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\program files\Reg-Tool\PW\scheduler.html (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\program files\Reg-Tool\PW\startup.html (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\program files\Reg-Tool\PW\wizard.css (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.


En hier is het HTJ logje:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 20:07:12, on 31/03/2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC\spmonitor.exe
D:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe
D:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
D:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
D:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe
D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe
D:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
D:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
D:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Bing
O1 - Hosts: 64.46.36.163 search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 uk.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 ca.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 de.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 fr.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 au.search.yahoo.com
O1 - Hosts: 64.46.36.163 Google Analytics | Official Website
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - D:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - D:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - D:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] D:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "D:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKCU\..\Run: [I&F Viewer toolbar] "D:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe" -start
O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] D:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Free YouTube to Mp3 Converter - D:\Documents and Settings\Blue Army\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubetomp3.htm
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - D:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe
O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - D:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--
End of file - 8863 bytes

#7 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 31 maart 2011 - 22:06

Oeps ... zo'n berg rotzooi die Malwarebytes heeft weggehaald heb ik nog niet vaak gezien :dong:

De hosts zijn nog niet opgeruimd. Probeer nu eens of je die HostsXpert wél kan laten runnen ?

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !


#8 trancescape

trancescape

  Lid

 • Lid
 • PipPip
 • 28 berichten

Geplaatst 01 april 2011 - 16:46

Nope, lukt nog altijd niet. Als ik het opstart komt er op :Your hosts file is marked as a system file and can not be manipulated. Als ik dan klik op Restore MS host file krijg ik volgende fout: Error cannot create file D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ETC\hosts

#9 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 01 april 2011 - 18:42

Open deze map D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ETC\hosts in een kladblok en verwijder de volledige inhoud van deze map. Als dit gelukt is, maak dan even een nieuw log met HijackThis ter controle.

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !


#10 trancescape

trancescape

  Lid

 • Lid
 • PipPip
 • 28 berichten

Geplaatst 01 april 2011 - 22:44

Lukt ook niet, maar als ik een HJT scan wil maken komt dit er op

Bijgevoegd Bestand  naamloos.jpg   64,28KB   125 downloads

#11 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 02 april 2011 - 10:40

En als je deze foutmeldingen doorklikt, werkt HijackThis dan gewoon verder ?

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !


#12 trancescape

trancescape

  Lid

 • Lid
 • PipPip
 • 28 berichten

Geplaatst 02 april 2011 - 16:56

Ja dat wel.

#13 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 02 april 2011 - 18:57

Ja dat wel.

Dan kan je een nieuw logje van HijackThis maken. Staan daar die O1-items van Google nog in ? Zo ja, probeer ze nog eens aan te vinken en te verwijderen.

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !


#14 trancescape

trancescape

  Lid

 • Lid
 • PipPip
 • 28 berichten

Geplaatst 02 april 2011 - 20:22

Als ik die verwijder komen ze bij de volgende scan altijd terug.

---------- Post toegevoegd om 20:22 ---------- Vorige post was om 20:11 ----------

Ik heb mij map van de hosts bij mijn documenten gezet, en nu kan ik de hostsxeprt scan wel doen. Nu ziet het logje er zo uit:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 20:19:13, on 2/04/2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
D:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
D:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe
D:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
D:\Program Files\Uniblue\SpeedUpMyPC\spmonitor.exe
D:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe
D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanionInfo.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
D:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe
D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Documents and Settings\Blue Army\Bureaublad\HostsXpert.exe
D:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN | Hotmail | Messenger | Nieuws, sport, entertainment, video, lifestyle, auto en nog veel meer, dat is MSN !
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.c...36&gct=&gc=1&q=
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - D:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - D:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - D:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] D:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "D:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKCU\..\Run: [I&F Viewer toolbar] "D:\Program Files\Photo Toolkit\ivbar\phototoolkitmem.exe" -start
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] D:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Companion] "D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCompanion.exe" /Background
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Free YouTube to Mp3 Converter - D:\Documents and Settings\Blue Army\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubetomp3.htm
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - D:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - D:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe
O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - D:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - D:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--
End of file - 8176 bytes


Google werkt nog altijd niet :(

En als ik de pc herstart werkt google terug :)
Bedankt voor je hulp, anders zat ik nog te sukkelen

Bewerkt door trancescape, 02 april 2011 - 20:36.


#15 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 02 april 2011 - 23:18

Even je topic heropend, want er valt nog wat te doen om de resten van de besmetting op te ruimen.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.c.....6&gct=&gc=1=
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download CCleaner.
Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

Indien dit alles probleemloos verlopen is, mag je dit topic definitief op "opgelost" zetten !

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !


#16 trancescape

trancescape

  Lid

 • Lid
 • PipPip
 • 28 berichten

Geplaatst 03 april 2011 - 09:57

Alles goed verlopen.
Bedankt voor je hulp.
0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 gasten, 0 anonieme gebruikers

Over ons

PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!