Spring naar inhoud

Guest's Foto
Welkom,
Gast
Wenst u zich te registreren?


Foto
- - - - -

Automatisch herhaaldelijk opstarten van MSN startpagina


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten
8 reacties op dit onderwerp

#1 Marianne44

Marianne44

  Nieuweling

 • Lid
 • Pip
 • 4 berichten

Geplaatst 01 augustus 2012 - 09:40


Goedemorgen allemaal,

Kan iemand mij helpen met het volgende probleem??

Als ik me afmeld bij mijn hotmail account, dan begint ineens automatisch de MSN startpagina op te starten. Telkens en snel achter elkaar een nieuw tabblad. Ik moet dan zo snel mogelijk op het rode kruisje re-boven drukken, omdat hij anders aan de gang blijft. Kan dit een virus zijn??

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 10:01:40, on 1-8-2012
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Zeiss\SDCO\SDCOHelper.exe
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-Service.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-Network.exe
C:\Program Files\bin32\nSvcAppFlt.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-BlockDevice.exe
C:\Program Files\bin32\nSvcIp.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\Program Files\Common Files\MyPoiWorld Shared\MyPoiMonitor\MyPoiMonitor.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-Agent.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: (no name) - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - (no file)
O1 - Hosts: 192.4.1.200 cmm_1 CMM_1 # controler1
O1 - Hosts: 192.4.1.201 cmm_2 CMM_2 # controler2
O1 - Hosts: 192.4.1.202 cmm_3 CMM_3 # controler3
O1 - Hosts: 192.4.1.203 cmm_4 CMM_4 # controler4
O1 - Hosts: 192.4.1.55 cmmws_1 CMMWS_1 # computer1
O1 - Hosts: 192.4.1.56 cmmws_2 CMMWS_2 # computer2
O1 - Hosts: 192.4.1.57 cmmws_3 CMMWS_3 # computer3
O1 - Hosts: 192.4.1.58 cmmws_4 CMMWS_4 # computer4
O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Documents and Settings\Marianne.VAN-0E4DED78A44\Application Data\Complitly\Complitly.dll
O2 - BHO: CrossriderApp0002258 - {11111111-1111-1111-1111-110011221158} - C:\Program Files\I Want This\I Want This.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: TheBflix - {7647A02C-1158-4DA9-A467-507550047B35} - C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\bhoclass.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey
O4 - HKLM\..\Run: [MyPoi Monitor] "C:\Program Files\Common Files\MyPoiWorld Shared\MyPoiMonitor\MyPoiMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [BlueStacks Agent] C:\Program Files\BlueStacks\HD-Agent.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O16 - DPF: {28B66320-9687-4B13-8757-36F901887AB5} (CanvasX Class) - http://foto.hema.nl/...cts/canvasx.cab
O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/...ects/jordan.cab
O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://navigram.com/...40/Navigram.cab
O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - https://www.battlefi...er_5.0.67.0.cab
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.co...gamesplayer.cab
O16 - DPF: {C3E3BB4F-269C-41A3-9F5F-A360E933CAD3} (CeWe Color AG & Co. OHG Control) - https://as.photoprin...geUploader6.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: BlueStacks Android Service (BstHdAndroidSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files\BlueStacks\HD-Service.exe
O23 - Service: BlueStacks Log Rotator Service (BstHdLogRotatorSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe
O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\bin32\nSvcAppFlt.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\bin32\nSvcIp.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: SQL Server (SDCO-Helper) - Carl Zeiss AG - C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Zeiss\SDCO\SDCOHelper.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
--
End of file - 12392 bytes

Bewerkt door Marianne44, 01 augustus 2012 - 10:02.
logfile van highjack


#2 Jion

Jion

  Moderator

 • Moderator
 • 4.687 berichten

Geplaatst 01 augustus 2012 - 09:50

Dag Marianne44,

Welkom op PCH!

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.
Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".
Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.
Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.
De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.

 [/HR]
2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".
Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)

 [/HR]
3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!
Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

#3 Marianne44

Marianne44

  Nieuweling

 • Lid
 • Pip
 • 4 berichten

Geplaatst 01 augustus 2012 - 13:10


Beste Jion,

Bedankt alvast voor je antwoord. Ik had onderstaande file al bij mijn 1e bericht geplakt, maar hieronder nogmaals:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 10:01:40, on 1-8-2012
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Zeiss\SDCO\SDCOHelper.exe
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-Service.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-Network.exe
C:\Program Files\bin32\nSvcAppFlt.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-BlockDevice.exe
C:\Program Files\bin32\nSvcIp.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\Program Files\Common Files\MyPoiWorld Shared\MyPoiMonitor\MyPoiMonitor.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-Agent.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: (no name) - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - (no file)
O1 - Hosts: 192.4.1.200 cmm_1 CMM_1 # controler1
O1 - Hosts: 192.4.1.201 cmm_2 CMM_2 # controler2
O1 - Hosts: 192.4.1.202 cmm_3 CMM_3 # controler3
O1 - Hosts: 192.4.1.203 cmm_4 CMM_4 # controler4
O1 - Hosts: 192.4.1.55 cmmws_1 CMMWS_1 # computer1
O1 - Hosts: 192.4.1.56 cmmws_2 CMMWS_2 # computer2
O1 - Hosts: 192.4.1.57 cmmws_3 CMMWS_3 # computer3
O1 - Hosts: 192.4.1.58 cmmws_4 CMMWS_4 # computer4
O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Documents and Settings\Marianne.VAN-0E4DED78A44\Application Data\Complitly\Complitly.dll
O2 - BHO: CrossriderApp0002258 - {11111111-1111-1111-1111-110011221158} - C:\Program Files\I Want This\I Want This.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: TheBflix - {7647A02C-1158-4DA9-A467-507550047B35} - C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\bhoclass.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey
O4 - HKLM\..\Run: [MyPoi Monitor] "C:\Program Files\Common Files\MyPoiWorld Shared\MyPoiMonitor\MyPoiMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [BlueStacks Agent] C:\Program Files\BlueStacks\HD-Agent.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O16 - DPF: {28B66320-9687-4B13-8757-36F901887AB5} (CanvasX Class) - http://foto.hema.nl/...cts/canvasx.cab
O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/...ects/jordan.cab
O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://navigram.com/...40/Navigram.cab
O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - https://www.battlefi...er_5.0.67.0.cab
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.co...gamesplayer.cab
O16 - DPF: {C3E3BB4F-269C-41A3-9F5F-A360E933CAD3} (CeWe Color AG & Co. OHG Control) - https://as.photoprin...geUploader6.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: BlueStacks Android Service (BstHdAndroidSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files\BlueStacks\HD-Service.exe
O23 - Service: BlueStacks Log Rotator Service (BstHdLogRotatorSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe
O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\bin32\nSvcAppFlt.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\bin32\nSvcIp.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: SQL Server (SDCO-Helper) - Carl Zeiss AG - C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Zeiss\SDCO\SDCOHelper.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
--
End of file - 12392 bytes

#4 Jion

Jion

  Moderator

 • Moderator
 • 4.687 berichten

Geplaatst 01 augustus 2012 - 13:12

:top: De malware experts zijn verwittigd en zullen je verder helpen zodra zij online zijn.

#5 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 01 augustus 2012 - 22:51

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - (no file)
O2 - BHO: Complitly - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Documents and Settings\Marianne.VAN-0E4DED78A44\Application Data\Complitly\Complitly.dll
O2 - BHO: CrossriderApp0002258 - {11111111-1111-1111-1111-110011221158} - C:\Program Files\I Want This\I Want This.dll
O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: TheBflix - {7647A02C-1158-4DA9-A467-507550047B35} - C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\bhoclass.dll
O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll (file missing)
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.
MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.


Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !


#6 Marianne44

Marianne44

  Nieuweling

 • Lid
 • Pip
 • 4 berichten

Geplaatst 02 augustus 2012 - 22:06

Malwarebytes Anti-Malware 1.62.0.1300
www.malwarebytes.org
Databaseversie: v2012.08.02.08
Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Marianne :: VAN-0E4DED78A44 [administrator]
2-8-2012 21:43:41
mbam-log-2012-08-02 (21-43-41).txt
Scantype: Snelle scan
Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM
Uitgeschakelde scanopties: P2P
Objecten gescand: 333396
Verstreken tijd: 15 minuut/minuten, 3 seconde(n)
Geheugenprocessen gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
Geheugenmodulen gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
Registersleutels gedetecteerd: 29
HKCR\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220022222258} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440044224458} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550055225558} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.Sandbox.1 (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.Sandbox (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CLSID\{33333333-3333-3333-3333-330033223358} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.FBApi.1 (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.FBApi (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110011221158} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110011221158} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011221158} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{65bcd620-07dd-012f-819f-073cf1b8f7c6} (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.BHO (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\I Want This (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\TypeLib\{C2CF0D01-7657-48AA-98C9-AE5E64757FCC} (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\Interface\{BBA74401-6D6F-4BBD-9F65-E8623814F3BB} (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{37476589-E48E-439E-A706-56189E2ED4C4} (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.BHO (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.BHO.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.FBApi (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.FBApi.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.Sandbox (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCR\CrossriderApp0002258.Sandbox.1 (PUP.CrossFire.Gen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCU\Software\Cr_Installer\2258 (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCU\SOFTWARE\CROSSRIDER (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCU\SOFTWARE\I WANT THIS (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCU\SOFTWARE\I WANT THIS (PUP.GamesPlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\mpfapcdfbbledbojijcbcclmlieaoogk (PUP.GamesPlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\mpfapcdfbbledbojijcbcclmlieaoogk (PUP.GamesPlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
Registerwaarden gedetecteerd: 4
HKCU\Software\Crossrider|215AppVerifier (Adware.GamePlayLab) -> Data: 262f8ac90ea4d80d8dfcb060599683fd -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCU\Software\I Want This|BundledFirefox (Adware.GamePlayLab) -> Data: 1 -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKCU\Software\I Want This|HelperRunningVersion (PUP.GamesPlayLab) -> Data: 147 -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\I Want This|Publisher (Adware.GamePlayLab) -> Data: 215 Apps -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
Registerdata gedetecteerd: 0
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)
Mappen gedetecteerd: 5
C:\Program Files\I Want This (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\data (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\Marianne.VAN-0E4DED78A44\Local Settings\Application Data\I Want This (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\Marianne.VAN-0E4DED78A44\Local Settings\Application Data\I Want This\Chrome (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
Bestanden gedetecteerd: 21
C:\Program Files\I Want This\I Want This.dll (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\Marianne.VAN-0E4DED78A44\Mijn documenten\Downloads\ADLSoft_UnCompressor.exe (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\I Want This.ini (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\appAPIinternalWrapper.js (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\fb.js (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\I Want This.exe (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\I Want This.ico (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\I Want ThisGui.exe (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\I Want ThisInstaller.log (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\jquery.js (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\json.js (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Program Files\I Want This\Uninstall.exe (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\background.html (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\ajhcekcffkpnaednoeoegnmnjdlnjjmg.crx (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\bhoclass.dll (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\content.js (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\settings.ini (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\uninstall.exe (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\data\content.js (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TheBflix\data\jsondb.js (PUP.BFlix) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
C:\Documents and Settings\Marianne.VAN-0E4DED78A44\Local Settings\Application Data\I Want This\Chrome\I Want This.crx (Adware.GamePlayLab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.
(einde)

#7 Marianne44

Marianne44

  Nieuweling

 • Lid
 • Pip
 • 4 berichten

Geplaatst 02 augustus 2012 - 22:12

Hieronder mijn nieuwe highjack log

.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\Program Files\Common Files\MyPoiWorld Shared\MyPoiMonitor\MyPoiMonitor.exe
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Zeiss\SDCO\SDCOHelper.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-Service.exe
C:\Program Files\bin32\nSvcAppFlt.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-Network.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-BlockDevice.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
C:\Program Files\BlueStacks\HD-Agent.exe
C:\Program Files\bin32\nSvcIp.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O1 - Hosts: 192.4.1.200 cmm_1 CMM_1 # controler1
O1 - Hosts: 192.4.1.201 cmm_2 CMM_2 # controler2
O1 - Hosts: 192.4.1.202 cmm_3 CMM_3 # controler3
O1 - Hosts: 192.4.1.203 cmm_4 CMM_4 # controler4
O1 - Hosts: 192.4.1.55 cmmws_1 CMMWS_1 # computer1
O1 - Hosts: 192.4.1.56 cmmws_2 CMMWS_2 # computer2
O1 - Hosts: 192.4.1.57 cmmws_3 CMMWS_3 # computer3
O1 - Hosts: 192.4.1.58 cmmws_4 CMMWS_4 # computer4
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey
O4 - HKLM\..\Run: [MyPoi Monitor] "C:\Program Files\Common Files\MyPoiWorld Shared\MyPoiMonitor\MyPoiMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [BlueStacks Agent] C:\Program Files\BlueStacks\HD-Agent.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll
O16 - DPF: {28B66320-9687-4B13-8757-36F901887AB5} (CanvasX Class) - http://foto.hema.nl/...cts/canvasx.cab
O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/...ects/jordan.cab
O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://navigram.com/...40/Navigram.cab
O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - https://www.battlefi...er_5.0.67.0.cab
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.co...gamesplayer.cab
O16 - DPF: {C3E3BB4F-269C-41A3-9F5F-A360E933CAD3} (CeWe Color AG & Co. OHG Control) - https://as.photoprin...geUploader6.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: BlueStacks Android Service (BstHdAndroidSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files\BlueStacks\HD-Service.exe
O23 - Service: BlueStacks Log Rotator Service (BstHdLogRotatorSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe
O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\bin32\nSvcAppFlt.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\bin32\nSvcIp.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: SQL Server (SDCO-Helper) - Carl Zeiss AG - C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Zeiss\SDCO\SDCOHelper.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
--
End of file - 10656 bytes

#8 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 03 augustus 2012 - 10:30

Malwarebytes heeft een berg rotzooi van de PC gehaald en logje HijackThis ziet er nu netjes uit. Hoe staat het nu met het gemelde probleem van MSN ?

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !


#9 kape

kape

  Website Beheerder

 • Website Beheerder
 • 44.711 berichten

Geplaatst 06 augustus 2012 - 10:22

Vergeet niet de restjes van de besmetting op te ruimen :

Download CCleaner.
Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In XP doe je dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Ben je tevreden over de hulp via PC Helpforum, dan kan je ons (vrijblijvend) steunen. HIER kan je lezen hoe je dat kan !

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 gasten, 0 anonieme gebruikers

Over ons

PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!