Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

Doorzoek de community

Toon resultaten voor tags 'vba'.Meer zoekopties

 • Zoek op tags

  Typ tags, gescheiden door komma's
 • Zoek op auteur

Inhoudstype


Forums

 • Wedstrijden
  • Wedstrijden AlleKabels.be
 • Problemen / Vragen software?
  • Windows
  • Linux, Mac OS & andere besturingssystemen
  • Internet & Netwerk
  • E-mailprogramma's (behalve Outlook)
  • Multimedia
  • Microsoft Office
  • Andere software
  • Bestrijding malware & virussen
  • Beveiliging & Privacy
 • Problemen / Vragen hardware?
  • Hardware algemeen
  • Tablet- en Smartphone
  • Aan- en verkoopadvies
 • Info
  • Reviews - Recensies
  • Handleidingen & tips
 • Ontwerp - Design - Website Zone
 • De Huiskamer
 • PC Helpforum Info

Zoek resultaten in...

Zoek resultaten die het volgende bevatten...


Datum aangemaakt

 • Start

  Einde


Laatst geüpdate

 • Start

  Einde


Filter op aantal...

Registratiedatum

 • Start

  Einde


Groep


Skype


Website URL


Locatie


Besturingssysteem


Monitor


Moederbord


Processor


Geheugen


Grafische Kaart


Harde Schijf


Voeding


Geluidskaart


Behuizing

15 resultaten gevonden

 1. hallo iedereen, ik ben bezig voor mijn wergever met een excel van al onze stockproducten en om zo eenvoudig te kunnen zien wat er besteld moet worden. dit heb ik reeds gedaan. nu wil ik dat ik snel kan sorteren op wat er besteld moet worden. het vak waarin staat dat er besteld moet worden is dmv vba. de celgrote is niet overal gelijk omdat dat niet anders kan of niet goed uitkomt. natuurlijk moet heel de rij juist mee volgen met het sorteren. ik krijg mijn werkbladen maar niet gesorteerd. waarbij ik meteen kan zien wat er moet besteld worden. kan iemand mij hierbij helpen of op weg zetten ? (ps: in bijlage vind je de excel, enkel de 3 eerste werkbladen wil ik zo gesorteerd hebben) alvast heel erg bedankt groeten michael magazijn vp.xlsm
 2. t&d

  Fout 13

  De code werkte eerst maar nu niet meer?Ik denk dat het tussen regel 6 en 19 zit maar ben niet zeker.Foutopsporing leid naar commandobutton, maar code is enkel om formulier te open Private Sub cmdopen_2_Click() Userform1.Show End Sub Option Explicit Dim blnNew As Boolean Dim Dic As Object, i As Long Private Sub UserForm_Initialize() cmdSave.Enabled = False Frame2.Enabled = False Dim sv, i As Long sv = Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary") For i = 1 To UBound(sv) If Not Dic.exists(sv(i, 1)) Then Dic.Item(sv(i, 1)) = Array(sv(i, 1), CreateObject("scripting.dictionary"), CreateObject("scripting.dictionary")) Dic(sv(i, 1))(1).Item(sv(i, 2)) = Dic(sv(i, 1))(1).Item(sv(i, 2)) Dic(sv(i, 1))(2).Item(sv(i, 2)) = Array(sv(i, 2), Application.Index(sv, i, Array(1, 3, 6, 7, 10, 11)), i) Next i ComboBox2.List = Dic.keys Dim wb As Workbook: Set wb = ThisWorkbook Dim WS As Worksheet Dim LastRow As Long Dim aCell As Range Set WS = wb.Sheets("Type data") With WS LastRow = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row For Each aCell In .Range("C1:C" & LastRow) If aCell.Value <> "" Then Me.TextBox2.AddItem aCell.Value End If Next End With Set WS = wb.Sheets("Type data") With WS LastRow = .Cells(.Rows.Count, "O").End(xlUp).Row For Each aCell In .Range("O1:O" & LastRow) If aCell.Value <> "" Then Me.TextBox5.AddItem aCell.Value End If Next End With End Sub Private Sub cmdClose_Click() If cmdClose.Caption = "Close" Then Unload Me Else cmdClose.Caption = "Close" cmdNew.Enabled = True End If End Sub Private Sub cmdNew_Click() blnNew = True txtklant.Text = "" txttype.Text = "" txtdossier.Text = "" txtdatum.Text = "" txtbestand.Text = "" txtbestemming.Text = "" cmdClose.Caption = "Cancel" cmdNew.Enabled = False cmdSave.Enabled = True Frame2.Enabled = True End Sub Private Sub cmdSave_Click() If Trim(txtklant.Text) = "" Then MsgBox "Enter klant", vbCritical, "Save" txtklant.SetFocus Exit Sub End If Call prSave cmdClose.Caption = "Close" cmdNew.Enabled = True ThisWorkbook.Save End Sub Private Sub prSave() ''''' Save the dms If blnNew = True Then TRows = Worksheets("dms").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count With Worksheets("dms").Range("A1") .Offset(TRows, 0).Value = txtklant.Text .Offset(TRows, 1).Value = txttype.Text .Offset(TRows, 2).Value = txtdossier.Text .Offset(TRows, 3).Value = txtdatum.Text .Offset(TRows, 4).Value = txtbestand.Text .Offset(TRows, 11).Value = txtbestemming.Text End With txtklant.Text = "" txttype.Text = "" txtdossier.Text = "" txtdatum.Text = "" txtbestand.Text = "" txtbestemming.Text = "" Call prComboBoxFill Else For i = 2 To TRows If Trim(Worksheets("dms").Cells(i, 1).Value) = Trim(ComboBox3.Text) Then Worksheets("dms").Cells(i, 1).Value = txtklant.Text Worksheets("dms").Cells(i, 2).Value = txttype.Text Worksheets("dms").Cells(i, 3).Value = txtdossier.Text Worksheets("dms").Cells(i, 4).Value = txtdatum.Text Worksheets("dms").Cells(i, 5).Value = txtbestand.Text Worksheets("dms").Cells(i, 13).Value = txtbestemming.Text txtklant.Text = "" txttype.Text = "" txtdossier.Text = "" txtdatum.Text = "" txtbestand.Text = "" txtbestemming.Text = "" Exit For End If Next i End If blnNew = False If Trim(txtklant.Text) = "" Then cmdSave.Enabled = False Frame2.Enabled = False Else cmdSave.Enabled = True Frame2.Enabled = True End If End Sub Private Sub cmdSearch_Click() Userform1.Show End Sub Private Sub ComboBox2_Change() hsv ComboBox3.List = Dic(ComboBox2.Value)(1).keys ComboBox3.ListIndex = -1 End Sub Private Sub ComboBox3_Change() If ComboBox3.ListIndex > -1 Then For i = 1 To 6 Controls("Textbox" & i).Value = Dic(ComboBox2.Value)(2)(ComboBox3.Value)(1)(i) Next i End If End Sub Private Sub hsv() ComboBox3.ListIndex = -1 For i = 1 To 6 Me.Controls("TextBox" & i).Value = "" Next i End Sub Private Sub Image1_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, ByVal Data As MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal DragState As MSForms.fmDragState, ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer) End Sub Private Sub Image2_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, ByVal Data As MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal DragState As MSForms.fmDragState, ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer) End Sub test_DMS.xlsm
 3. Hier ben ik terug! Mijn vorige vraag was om een Macro aan te maken om te printen. Ik heb dat excel bestand dus willen overmaken aan die dame, maar ondertussen heeft zij er nog enkele kolommen bij aangemaakt. Daarop heb ik haar uitgelegd dat er een knop was voorzien om enkel de kolom met de namen van de leden en de kolom met hun geboortemaand uit te printen. Waarop zij fijntjes vroeg of het ook mogelijk was om bij het sorteren via de geboortemaand, iedereen te sorteren volgens "geboortemaand" maar dan ook volgens "geboortedag". Het geboortejaar speelt niet direct een rol. Zij stuurt namelijk naar alle leden op hun verjaardag een berichtje of een kaartje. Zo kan zij dit beter opvolgen.
 4. Beste alle, Ik wil graag jullie hulp inschakelen, om onderstaand vba beter te maken. D e bedoeling is dat gegevens van de factuur op een volgend blad geboekt worden. De vba werkt maar niet naar wens. Misschien dat jullie tips hebben. Sub Knop35_Klikken() Dim Datum, factnr, Relatie As String Dim totaal As Double Datum = Range("O19").Value factnr = Range("O20").Value Relatie = Range("O21").Value If Relatie = "" Then MsgBox "Er is geen relatie geselecteerd." Exit Sub End If If Datum = "" Then MsgBox "Er is geen datum ingevuld." Exit Sub End If If factnr = "" Then MsgBox "Er is geen factuurnumer ingevuld." Exit Sub End If With Worksheets("Verkoop").Range("C7:C10000") Set factnr = .Find(Range("O20").Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False) If Not factnr Is Nothing Then MsgBox "Er is al een factuur met dit nummer aanwezig!" Exit Sub End If If IsEmpty(Sheets("verkoopfactuur").Range("O20")) Then MsgBox "factuurnummer niet ingevuld", vbCritical, "Factuurnummer" Exit Sub End If Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet Set ws1 = Sheets("Verkoopfactuur") Set ws2 = Sheets("Verkoop") DestRow = ws2.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 ws1.Range("O34:R34").Copy ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues ws1.Range("T34").Copy ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 5).PasteSpecial xlPasteValues ws1.Range("V34").Copy ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 7).PasteSpecial xlPasteValues ws1.Range("X34").Copy ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 9).PasteSpecial xlPasteValues ws1.Range("AA34:AC34").Copy ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 12).PasteSpecial xlPasteValues End With End Sub Gr. Jord
 5. Heb een VBA macro gemaakt om in een bepaalde rij van een worksheet, een aantal cellen te “deleten” (Excel 2016) De te kiezen rij wordt via een aangemaakte module in een andere worksheet aangesproken. Heb nu een probleem, dat er wel cellen in de bepaalde worksheet worden “ge-delete” , maar de rij nummer is niet goed gekozen. Ik heb de indruk dat de rijnummer gekozen wordt in de sheet waar de module wordt opgeroepen. Ik heb geen enkele ervaring met VBA, maar heb hier en daar wat gezocht op het internet en ben tot de volgende macro gekomen. Hetgeen wel enigszins werkt maar het probleem blijft houden, zoals hierboven uitgelegd. Graag een advies hoe ik e.e.a. zou kunnen aanpassen, zodat de bepaalde cellen wel op de juiste rij worden “ge-delete” HD Alidus Private Sub Annulering_Click() ‘ aangeven zoekactie in worksheet Dim ws As Worksheet Set ws = Worksheets("Inschrijving") ‘ rijnummer vinden om de actie uit te voeren Dim TeZoekenWaarde Dim c As Range Dim TeZoekenWaarde TeZoekenWaarde = Me.flightnummer.Value Set c = Range("A1:A1000").Find(TeZoekenWaarde) ' Delete gegevens ws.Cells(c.Row, 1).Value = "" ws.Cells(c.Row, 2).Value = "" ws.Cells(c.Row, 3).Value = "" ws.Cells(c.Row, 4).Value = "" ws.Cells(c.Row, 5).Value = "" ws.Cells(c.Row, 6).Value = "" ws.Cells(c.Row, 7).Value = "" ws.Cells(c.Row, 8).Value = "" MsgBox "Inschrijving geannuleerd!" Me.flightnummer.Value = "" Me.flightnummer.SetFocus End Sub Private Sub Sluiten_Click() Unload Me End Sub
 6. Hallo Weet iemand hoe het komt dat in de laatste kolom er geen 4 cijfers uitkomen? Na de reversie zou er 8317 en zo verder moeten komen. Weeknummer heb ik via vba geprogrammeerd dat dit omgedraaid wordt en via tekst.samenvoegen dit in de laatste kolom terecht komt. Ik heb een aanpassing gedaan en dit bij Nummers aangepast naar custom en 0000. Nog steeds geen resultaat. Bij sommige 01 wordt 10 en soms gewoon 1. Hele opmaak voor de hele kolom al aangepast. Ben ten einde raad :) Alvast bedankt! Codes.xlsm
 7. Hallo Experts!! 🤓 Ik ken nog niet zoveel van VBA waardoor ik verschillende macro's probeer te combineren. In mijn bestand zitten dus 2 macro's. Macro 1 Wanneer in Kolom I "Ok" staat, dan wordt de rij geselecteerd, geknipt en geplakt in de eerstvolgende lege rij in Blad 2 Macro 2 Vervolgens moet de rij die eerder werd geknipt nog worden gewist. Bij de tweede macro worden momenteel alle rijen gedeletet waarvan de cel in Kolom I Blank is. Het is de bedoeling dat enkel rijen worden gewist waarvan deze eerder werden geknipt en geplakt naar Blad 2. Zou iemand een oplossing zien? 😵 In bijlage het bestand ter illustratie . Merci om dit eens te willen bekijken en jullie kennis te delen!! Vele Grtjs Piene Map1.xlsm
 8. Hallo, Ik zit met een voor mij moeilijke probleem. Ik heb enigszins wat verstand van formules e.d. (lang leve google), maar wat ik nu graag wil gaat men pet te boven. Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Ik wil graag uit meerdere tabbladen tekst kopieeren en importeren in een excelbestand. Maar gematcht met een criterium. Ik zal wat voorbeelden geven van wat ik wil. Uitleg rapportage ZZPPO Dit is de lijst waar ik de gegevens in wil hebben. Ik wil het onderstaande uit de PO rapportage krijgen, maar dan per Code/installatie (bijv. 502-PU-042). - Onderhoud uitgevoerd/werk gereed(j/n) - Oplossingstekst/opmerkingen Deze ZZPPO lijst wordt uit het ERP systeem gegenereerd per week voor de desbetreffende te onderhouden Codes/installaties om de lijst in te vullen. De Codes/installaties zijn onder elkaar opgesomd in een specifiek, niet te veranderen format om in te lezen in ons ERP systeem. Uitleg rapportage PO Dit is een rapportage die op een tabblad staat waar ik de gegevens uit wil halen. Deze wordt ingevuld in Excel door onze monteur op locatie. - In cel D tot G staat aangegeven of het werk is uitgevoerd. Dit moet in een J resulteren in het voorbeeld ZZPPO achter Onderhoud uitgevoerd - In de rijen onder Kolom H tot K staan alle opmerkingen die achter elkaar opgesomd moeten worden, gescheiden met een # in het ZZPPO bestand onder oplossingstekst, met het te controleren onderdeel uit cel C uit de zelfde rij. Het halen van gegevens van een Code en plaatsen in het ZZPPO kan ook met formules gedaan worden voor één tabblad en één oplossingstekst met een specifieke Code. Maar nu komt het moeilijke. Ik wil graag een macro hebben, die zelf de Codes uit het ZZPPO bestand matcht en daarna de bovenstaande gegevens invult in het ZZPPO bestand per Code. Iedere week is er een nieuw PO rapportage en ZZPPO rapportage bestand voor de betreffende Codes en gebouw. De Macro dient dus gekopieerd en geplakt te kunnen worden in het nieuwe ZZPPO rapportage bestand. Daarna zou, zonder iets te hoeven aanpassen, met het kiezen van de juiste PO rapportage alles ingevuld moeten worden. Aan jullie dus de vraag, Is dit mogelijk? en zo ja, waar moet ik beginnen, of kan iemand mij helpen? Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Rick Willems Bijgevoegd: - Rapportage ZZPPO (ZZ-PPO Rap BPO week 6 tbv macro.xlsx) - Rapportage PO (Onderhoudsrapportage BPO tbv macro.xlsx) - het Excel bestand met macro's waar ik van dacht dat ze al een soort gelijke link hebben, maar dan in één excel bestand tussen tabbladen. Dit is tevens het Excel bestand om de ZZPPO lijst in te lezen in ons ERP systeem. (PPO-lijst automatisch inlezen MACRO.xlsm) PPO-lijst automatisch inlezen MACRO.xlsm Onderhoudsrapportage BPO tbv macro.xlsx ZZ-PPO Rap BPO week 6 tbv macro.xlsx
 9. Goedemiddag, Ik ben al een tijdje aan het prutsen met een aantal vraagstukken betreft de VBA van Excel. Inmiddels heb ik al behoorlijk wat problemen getackeld maar ik blijf een beetje steken bij de laatste dingen. Zou iemand hier mee kunnen helpen? Ik wil graag een selectievakje toevoegen aan mijn userforms en dat er bij het aanvinken van het selectievakje de gegevens gekopieerd worden naar een andere pagina. Nu heb ik het kopieer deel wel ingesteld, maar niet dat alleen het aangevinkte deel gekopieerd wordt. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Joop Ter Waal Test.xlsb
 10. Beste, Ik heb een bestand met twee tabbladen, nl.: Gegevens Lijst Gegevens In het tabblad "Gegevens" staat een tabel / kalender met allerlei gegevens. Ik zou via een macro deze tabel moeten kunnen omzetten in een lijst zoals op tabblad "Lijst". De weergave zou dus voor elke dag de waarde bij een bepaald nummer moeten weergeven. Bijkomend probleem: De kalender telt nu 10 rijen (nummers) en 15 kolommen (dagen). Ik weet nooit hoe lang de lijst zal zijn en hoe lang de kalender zal zijn. D.w.z. dat er volgende keer 15 of 20 rijen (nummers) kunnen staan OF dat er 30 of 31 kolommen (dagen) in kunnen staan. Ter info: Het max. aantal nummers is ongekend (t.e.m. de eerste blanco) Het max aantal dagen is 31. Hoe zou ik dit door een macro kunnen laten transformeren? Hartelijk dank. Dixon Voorbeeld.xlsx
 11. Beste, De volgende situatie wil ik graag geprogrammeerd hebben via VBA: Dat een persoon een bepaald Excel bestand opslaat en dat vervolgens de inhoud van de sheet na het opslaan automatisch wordt verzonden naar een bepaald email adres. Ik heb al voor elkaar gekregen (met onderstaande Macro) dat een email verzonden kan worden naar een bepaald adres. Alleen het deel dat dit automatisch een mail met de inhoud van de sheet wordt verzonden na het opslaan ontbreekt nog. Weet iemand hoe dit moet? Bij voorbaat dank! Groeten, Just Huidige Macro: Sub Send_Selection_Or_ActiveSheet_with_MailEnvelope() Dim Sendrng As Range On Error GoTo StopMacro With Application .ScreenUpdating = False .EnableEvents = False End With Set Sendrng = Selection With Sendrng ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True With .Parent.MailEnvelope .Introduction = "UPDATE" With .Item .To = "emailadres" .CC = "" .BCC = "" .Subject = "See following slide" .Send End With End With End With StopMacro: With Application .ScreenUpdating = True .EnableEvents = True End With ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = False End Sub
 12. Hallo ik ben al de hele dag bezig om een vba script te maken/zoeken die voor mij het volgende kan doen. Mijn naam zoeken in het werkrooster en de daarbij behorende dag (kolom) (de bijbehorende datum mag ook maar is minder belangrijk, omdat het maar voor 1 week is) en de bijbehorende route zou ik graag willen filteren. Weergeven mag in cvs of xml of html of plain text. Het gaat er om dat ik het kan uitfilteren naar een pagina die ik op mijn telefoon bv kan mee nemen. of simpel een overzichtje voor die week printen. tabel ziet er zo uit A B D E F E J K 5 | Route | aanvangstijd | Maandag | aanvangstijd | Dinsdag | aanvangstijd | Woensdag | etc.......... 6 210 6.00 Veer vd 6.00 Visser 6.00 Soest van 7 8 9 10 11 12 13 EX 3 15.15 Soest van EX 3 15.15 Soest van Nee ik heb niet colom C over geslagen en A is denk ik voor een formule gebruikt Ik zou ongeveer dit willen hebben als resultaat. Rooster voor week 9 voor Soest van Maandag 210 evt aanvangstijd er achter Dinsdag EX 3 Woensdag EX 3 Donderdag EX 3 Vrijdag 210 Zaterdag 210 ik ben al met macros bezig geweest en zo maar kom daar niet ver mee. ik kan wel programeren in delphi en basic an beetje in python etc maar met excel heb ik geen ervaringen. Wie kan mij een duwtje in de goede richting geven ?? mvgr Richard Rooster Week 9.xlsx
 13. Ik heb volgend stuk code in een Visual Basic Script: Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("D:\testfile.xlsx") objWorkbook.Activate (... andere code om paar velden te updaten, "Calculate" te doen,...) objExcel.ActiveWorkbook.Save objExcel.ActiveWorkbook.Close Set objWorkbook = Nothing objExcel.Application.Quit objExcel.Quit Set objExcel = Nothing Echter, script blijft hange nbij het stuk waar Excel applicatie moet worden afgesloten. Wat doe ik verkeerd?
 14. Hallo ik zou graag hulp van iemand hebben om mij verder te helpen. Ik krijg binnenkort ± 150 audit formulieren (Excel) binnen en wil de data die relevant is kopieren naar een master excel werkboek opdat ik in de laatste alle informatie per audit op één rij heb staan Nu heb ik een makro gemaakt, in een bestand genaamd "Store Audit Form_ENG.xls", die dit, voor mij, perfect genoeg doet. Het probleem is echter dat de makro, wanneer ik hem op een ander audit formulier (dus andere naam), uitvoer vastloopt nadat hij gegevens heeft gekopieerd naar de master file en terug moet keren naar het basis werkboek. Hieronder een klein gedeelte van de makro met rood gemarkeerd de regel waarop de makro vastloopt indien ik hem opstart vanuit bvb "Winkel 209 Store Audit Form.xls". Dus hoe kan ik terug gaan naar het steeds wisselende werkboek/sheet van waaruit de makro wordt opgestart? Wie helpt mij uit de brand? Bvd Marc ActiveSheet.Unprotect Range("C8").Select Selection.Copy Windows("Master Workbook Audits 2015.xlsx").Activate Range("d200").End(xlUp).Offset(1, -3).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Windows("Store Audit Form_ENG.xls").Activate Range("C6").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy
 15. Uit een softwarepakket kan ik een lijst exporteren naar Excel die er ongeveer zo uitziet: Titel Ondertitel Reeks I 100100 artikel A 10,00 100200 artikel B 112,00 100300 artikel C 6,10 Reeks II 200100 artikel D 34,45 200200 artikel E 10,20 200250 artikel F 134,15 200300 artikel G 75,00 Het voorgaande staat allemaal in 1 kolom. enkel de bedragen staan in een tweede kolom Nu zou ik een code willen schrijven in VBA die het volgende doet: - automatisch een som maken per reeks - automatisch een som maken per ondertitel of titel - overtollige witte regels wissen Kunnen jullie mij helpen aub. Ben vertrouwd met VBA maar op deze oefening zit ik al dagen (weken) mijn hoofd te breken om het efficient te laten lopen. Let wel. Dit kan een lijst zijn met ettelijke honderden lijnen. De code mag ook niet té traag lopen. Alvast bedankt!
Logo

OVER ONS

PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

×
×
 • Nieuwe aanmaken...