Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!


Aanbevolen berichten

halo

ik krijg bij het opstarten van pc dat ik dit rtl70.bpl weer moet downleoden.

kan er mij iemand helpen om dit zo simpel mogelijk te doen?

ik ben maar een beginner op pc

groetjes:pcguru:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Er bestaat een (kleine) kans dat het hier om een besmetting van je PC gaat. Doe even dit :

Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

HijackThis zal openen na het installeren.

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

N.B. : gebruikers van Windows Vista en Windows 7 zullen eerst moeten rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

  Scan saved at 9:14:20, on 5/12/2009

  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

  C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe

  C:\Program Files\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe

  C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe

  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

  C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe

  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Mirar=

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Het Nieuwsblad Online

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Mirar=

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

  O3 - Toolbar: Mirar - {38718C28-0654-4917-AB96-30D5BC146676} - (no file)

  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

  O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

  O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 3] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" /startup

  O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

  O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150600.exe -Update -1150600 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SIMBAR={73656E02-9C62-400C-90C0-1FACFB654E13}; GTB6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MSN Optimized;BE; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MSN Optimized;BE)" -"Silent Bay Studios"

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

  O4 - Global Startup: McAfee Security Scan.lnk = ?

  O4 - Global Startup: YouTube Uploader for CASIO.lnk = C:\Program Files\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe

  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\Program Files\IncrediMail\bin\resources\WebMenuImg.htm

  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html

  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

  O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1242815263906

  O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6C6FDCBD-7B6C-496C-ACBE-1B3CF2399174}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22

  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

  --

  End of file - 9191 bytes

  halo

  dit heb ik nu juist gedaan

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  halo ik heb dit nu in mijn berichtje geplakt wat moet ik nu doen?? groetjes
  Gewoon even wachten tot we een analyse van je logje hebben gemaaktn want dat gaat natuurlijk niet automatisch :-)

  Maar dat hoeft echt niet lang te duren, want hier is het al :

  Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Mirar=

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Mirar=

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

  O3 - Toolbar: Mirar - {38718C28-0654-4917-AB96-30D5BC146676} - (no file)

  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –k

  O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150600.exe -Update -1150600 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SIMBAR={73656E02-9C62-400C-90C0-1FACFB654E13}; GTB6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MSN Optimized;BE; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MSN Optimized;BE)" -"Silent Bay Studios"

  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolb...lerControl.cab

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

  Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

  MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

  Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

 • Topicstarter
 •    0

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.40

  Database versie: 2551

  Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  17/11/2009 21:49:10

  mbam-log-2009-11-17 (21-49-10).txt

  Scan type: Volledige Scan (C:\|)

  Objecten gescand: 176895

  Verstreken tijd: 1 hour(s), 26 minute(s), 45 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

  Registersleutels geïnfecteerd: 0

  Registerwaarden geïnfecteerd: 0

  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

  Mappen geïnfecteerd: 0

  Bestanden geïnfecteerd: 2

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Mappen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:

  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\MediaPlayerUpgrade.exe (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Application Data\Save\SaveUninst.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

  Scan saved at 11:47:34, on 5/12/2009

  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

  C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

  C:\Program Files\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe

  C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe

  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

  C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe

  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Het Nieuwsblad Online

  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

  O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 3] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" /startup

  O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

  O4 - Global Startup: YouTube Uploader for CASIO.lnk = C:\Program Files\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe

  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\Program Files\IncrediMail\bin\resources\WebMenuImg.htm

  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html

  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

  O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1242815263906

  O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6C6FDCBD-7B6C-496C-ACBE-1B3CF2399174}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22

  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

  --

  End of file - 8273 bytes

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
  Log in om dit te volgen  

  • Welkom op PC Helpforum

  • Leden statistieken

   • Aantal leden
    39.645
   • Meeste online
    1.765

   Nieuwste lid
   Jos Gouwy
   Registratiedatum
  • Gerelateerde inhoud

   • Door Ron88
    De pc van mijn vrouw, een HP Pavilion 590-p0920nd , blijft ineens hangen in rebooten.
    In de bijlage de verschillende stappen.
    Na dit proces sluit de pc af om vervolgens weer met luid piepen opnieuw te beginnen. 
    De pc is 5 maanden oud.
    Is dit met jullie hulp op te lossen?   • Door bennieboef
    Hallo Allemaal,

    Mijn macro zoekt in een windows map op de volgende manier : "prd." + <cell value> + ".dld"
    Het probleem is dat er niet wordt gezocht in inderliggende bmappen

    Hier de macro :

    Option Explicit

    Sub Find_DLD()
    Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
    Dim iRow As Integer ' ROW COUNTER.
    Dim sSourcePath As String, currentpath As String
    Dim sDestinationPath As String
    Dim sFileType As String
    Dim sFileType1 As String

    Dim bContinue As Boolean

    bContinue = True
    iRow = 2

    ' THE SOURCE AND DESTINATION FOLDER WITH PATH.
    sSourcePath = "S:"
    sFileType = ".dld" ' TRY WITH OTHER FILE TYPES LIKE ".pdf".
    sFileType1 = "prd."


    ' LOOP THROUGH COLUMN "B" TO PICK THE FILES.
    While bContinue

    If Len(Range("E" & CStr(iRow)).Value) = 0 Then ' DO NOTHING IF THE COLUMN IS BLANK.
    Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
    AckTime = 1
    Select Case InfoBox.Popup("Klaar.", _
    AckTime, "Hieperdepiep", 0)
    Case 1, -1
    Exit Sub
    End Select
    Else
    ' CHECK IF FILES EXISTS.

    If Len(Dir(sSourcePath & sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType)) = 0 Then
    Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Geen kantprogramma"
    Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = True
    Else
    Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Kantprogramma bestaat!"
    Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = False

    End If
    End If
    iRow = iRow + 1 ' INCREMENT ROW COUNTER.
    Wend
    End Sub

    Het zou fantastisch zijn al iemand deze code zo kan aanpassen dat de macro ook in de onderliggende mappen van s:\ gaat zoeken.

    Alvast bedankt voor jullie hulp.
     
    Bijlage :  bestand met macro.
    Controle dxf + kantprogramma.xlsm
   • Door SAHAT
    Hallo allemaal, ik ben nieuw hier.
     
    Ik zou graag mijn contextmenu willen opschonen (zie bijlagen), alleen weet ik niet hoe ik dit moet doen.
    Zo zou ik bijvoorbeeld graag "Kopiëren naar", "Snelkoppeling maken",  "Verwijderen" en "Op apparaat weergeven" uit mijn file context menu willen halen. Niet alleen de locaties die de pijltjes weergeven, maar de kopjes zelf ook.
    Uit mijn explorer context menu zou ik graag "Delen met" wilen verwijderen.
    Ook, indien mogelijk, dat een nieuw tekstdocument aanmaken (via explorer context menu) niet via "Nieuw --> Tekstdocument" gaat maar dat "Tekstdocument" gewoon in (explorer) contextmenu staat onder de andere opties.
     
    Ik weet bijna zeker dat dit mogelijk is, maar hoe weet ik niet..
     

     

     

   • Door JDAV
    Ik weet niet of dit ermee te maken heeft maar sinds ik mijn laptop op mijn stagebedrijf heb gebruikt (met de wifi daar) heb ik dit probleem. Ik probeer de scannen, en krijg dan de melding dat het programma is uitgeschakeld. Hopelijk kunnen jullie helpen en wordt het niet erger. Ik gebruik Windows 8.1, 64.
   • Door Frans van wessel
    Geachte heer Karel ,
    Ik heb wimdows 7 ultimate 64 bits geinstalleerd en Systeem herstel en backup wekt niet.
    Heeft u daar een oplossing voor ?
    Met vriendelijke groet,
    Frans v. Wessel
  Logo

  OVER ONS

  PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

  ×
  ×
  • Nieuwe aanmaken...