Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!


  Aanbevolen berichten


  Om uw pc naar azerty te brengen doe je zo:

  Start / configuratiescherm / landinstelling / kies voor Nederlands (België) en onderaan België

  Voor uw probleem doe je best dit:

  Download HiJackThis

  Dubbelklik op HJTInstall.exe

  Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

  HijackThis zal openen na het installeren.

  Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

  Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

  N.B. : gebruikers van Windows Vista en Windows 7 zullen eerst moeten rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0
  Om uw pc naar azerty te brengen doe je zo:

  Start / configuratiescherm / landinstelling / kies voor Nederlands (België) en onderaan België

  Voor uw probleem doe je best dit:

  Download HiJackThis

  Dubbelklik op HJTInstall.exe

  Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

  HijackThis zal openen na het installeren.

  Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

  Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

  N.B. : gebruikers van Windows Vista en Windows 7 zullen eerst moeten rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

  in welk bericht?

  in geval dat je hier bedoelt

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

  Scan saved at 12:57:23, on 30/12/2009

  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16945)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

  C:\WINDOWS\System32\tabbtnu.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TCServer.exe

  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe

  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

  C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

  C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe

  C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

  C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe

  C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

  C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe

  C:\Program Files\Acer soft button\wsbklite.exe

  C:\Program Files\Acer soft button\SB.exe

  C:\SYSINFO\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

  C:\Program Files\Acer\Notebook Manager\almxptray.exe

  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

  C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

  C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

  C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\38106220\38106220.exe

  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  C:\WINDOWS\Temp\_ex-08.exe

  C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://global.acer.com/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

  O2 - BHO: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll

  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

  O3 - Toolbar: LimewirePlus Toolbar - {47e161a0-f4ba-41dd-a17b-d2eb26ad6a02} - C:\Program Files\LimewirePlus\tbLime.dll

  O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [TabletWizard] C:\WINDOWS\help\SplshWrp.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [TabletTip] "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\tabtip.exe" /resume

  O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [Wise Backlight] "C:\Program Files\Acer soft button\wsbklite.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [software Button] "C:\Program Files\Acer soft button\SB.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\SYSINFO\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [AcerNotebookManager] C:\Program Files\Acer\Notebook Manager\almxptray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

  O4 - HKLM\..\Run: [HitmanPro35] "C:\Program Files\Hitman Pro 3.5\HitmanPro35.exe" /scan:boot

  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

  O4 - HKLM\..\Run: [38106220] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\38106220\38106220.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [CTFMON] C:\WINDOWS\Temp\_ex-08.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE

  O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\Program Files\Zinio\ZDLM.exe /hide

  O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON] C:\WINDOWS\Temp\_ex-08.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [38106220] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\38106220\38106220.exe

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'SYSTEM')

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TabletWizard] %windir%\help\wizard.hta (User 'Default user')

  O4 - Global Startup: SketchBook Snapshot.lnk = C:\Program Files\AliasWavefront\Alias SketchBook Pro 1.0\SketchBookSnap.exe

  O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra button: Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

  O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca314b45da1480) (gupdate1ca314b45da1480) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

  O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

  O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

  O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

  O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

  --

  End of file - 12560 bytes

  aangepast door jorky

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Dat was het logje dat we nodig hadden :-)

  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop CLTNetCnService

  Druk op Enter.

  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete CLTNetCnService

  Druk op Enter.

  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop “LiveUpdate Notice Ex”

  Druk op Enter.

  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete “LiveUpdate Notice Ex”

  Druk op Enter.

  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop npggsvc

  Druk op Enter.

  Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete npggsvc

  Druk op Enter.

  Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

  O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –k

  O4 - HKLM\..\Run: [38106220] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\38106220\38106220.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [CTFMON] C:\WINDOWS\Temp\_ex-08.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON] C:\WINDOWS\Temp\_ex-08.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [38106220] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\38106220\38106220.exe

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Verwijder volgende vetgedrukte map :

  C:\Program Files\AskBarDis

  Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

  Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

  MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

  Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
  Log in om dit te volgen  

  • Welkom op PC Helpforum

  • Leden statistieken

   • Aantal leden
    39.298
   • Meeste online
    1.622

   Nieuwste lid
   Shany Verbeeck
   Registratiedatum
  • Gerelateerde inhoud

   • Door bennieboef
    Hallo Allemaal,

    Mijn macro zoekt in een windows map op de volgende manier : "prd." + <cell value> + ".dld"
    Het probleem is dat er niet wordt gezocht in inderliggende bmappen

    Hier de macro :

    Option Explicit

    Sub Find_DLD()
    Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
    Dim iRow As Integer ' ROW COUNTER.
    Dim sSourcePath As String, currentpath As String
    Dim sDestinationPath As String
    Dim sFileType As String
    Dim sFileType1 As String

    Dim bContinue As Boolean

    bContinue = True
    iRow = 2

    ' THE SOURCE AND DESTINATION FOLDER WITH PATH.
    sSourcePath = "S:"
    sFileType = ".dld" ' TRY WITH OTHER FILE TYPES LIKE ".pdf".
    sFileType1 = "prd."


    ' LOOP THROUGH COLUMN "B" TO PICK THE FILES.
    While bContinue

    If Len(Range("E" & CStr(iRow)).Value) = 0 Then ' DO NOTHING IF THE COLUMN IS BLANK.
    Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
    AckTime = 1
    Select Case InfoBox.Popup("Klaar.", _
    AckTime, "Hieperdepiep", 0)
    Case 1, -1
    Exit Sub
    End Select
    Else
    ' CHECK IF FILES EXISTS.

    If Len(Dir(sSourcePath & sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType)) = 0 Then
    Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Geen kantprogramma"
    Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = True
    Else
    Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Kantprogramma bestaat!"
    Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = False

    End If
    End If
    iRow = iRow + 1 ' INCREMENT ROW COUNTER.
    Wend
    End Sub

    Het zou fantastisch zijn al iemand deze code zo kan aanpassen dat de macro ook in de onderliggende mappen van s:\ gaat zoeken.

    Alvast bedankt voor jullie hulp.
     
    Bijlage :  bestand met macro.
    Controle dxf + kantprogramma.xlsm
   • Door SAHAT
    Hallo allemaal, ik ben nieuw hier.
     
    Ik zou graag mijn contextmenu willen opschonen (zie bijlagen), alleen weet ik niet hoe ik dit moet doen.
    Zo zou ik bijvoorbeeld graag "Kopiëren naar", "Snelkoppeling maken",  "Verwijderen" en "Op apparaat weergeven" uit mijn file context menu willen halen. Niet alleen de locaties die de pijltjes weergeven, maar de kopjes zelf ook.
    Uit mijn explorer context menu zou ik graag "Delen met" wilen verwijderen.
    Ook, indien mogelijk, dat een nieuw tekstdocument aanmaken (via explorer context menu) niet via "Nieuw --> Tekstdocument" gaat maar dat "Tekstdocument" gewoon in (explorer) contextmenu staat onder de andere opties.
     
    Ik weet bijna zeker dat dit mogelijk is, maar hoe weet ik niet..
     

     

     

   • Door JDAV
    Ik weet niet of dit ermee te maken heeft maar sinds ik mijn laptop op mijn stagebedrijf heb gebruikt (met de wifi daar) heb ik dit probleem. Ik probeer de scannen, en krijg dan de melding dat het programma is uitgeschakeld. Hopelijk kunnen jullie helpen en wordt het niet erger. Ik gebruik Windows 8.1, 64.
   • Door Frans van wessel
    Geachte heer Karel ,
    Ik heb wimdows 7 ultimate 64 bits geinstalleerd en Systeem herstel en backup wekt niet.
    Heeft u daar een oplossing voor ?
    Met vriendelijke groet,
    Frans v. Wessel
   • Door gwnAndy
    I am going to build a new pc verry soon, my old pc just has all of the files on one 1T hdd but i want to try an (M.2) ssd. I would like to only have the Windows folder on an ssd but not my other folders in the 'C:' drive letter (users, program files, program files (x86), ...) those i would like to have on an 2T hdd but still being in the same 'C:' drive letter, while i have tried many tutorials i can't find anything appropriate for what i would like to achieve. If you know how ik could achieve this please let me know.
     
    tanks in advance
  Logo

  OVER ONS

  PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

  ×
  ×
  • Nieuwe aanmaken...

  Belangrijke informatie

  We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.