Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!


  Aanbevolen berichten


  Gast Angel_

  Download HiJackThis

  Dubbelklik op HJTInstall.exe

  Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

  HijackThis zal openen na het installeren.

  Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

  Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

  N.B. : gebruikers van Windows Vista en Windows 7 zullen eerst moeten rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

  Scan saved at 11:56:55, on 4-7-2010

  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\Windows\system32\taskeng.exe

  C:\Windows\system32\Dwm.exe

  C:\Windows\Explorer.EXE

  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\Windows\RTHDCPL.exe

  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

  C:\Windows\ehome\ehtray.exe

  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

  C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

  C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10h_ActiveX.exe

  C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Users\Loet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LXPWUG4V\HijackThis[1].exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ziggo.nl/

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

  O1 - Hosts: ::1 localhost

  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

  O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

  O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

  O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Loet\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s

  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Welcome to Windows Live

  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab3.cab

  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab

  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

  O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://www.ziggo.nl/f-secure/ols/fscax.cab

  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game04.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

  O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9daf56f322610) (gupdate1c9daf56f322610) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

  O23 - Service: SAMSUNG WiselinkPro Service (WiselinkPro) - Unknown owner - C:\Program Files\Samsung\SAMSUNG PC Share Manager\WiselinkPro.exe

  --

  End of file - 8517 bytes

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Gast Angel_

  Hallo LB

  Ik heb onze expert op de hoogte gebracht,

  hij zal het HJT logje behandelen zodra hij online is.

  Graag wat geduld.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

  Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

  MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

  Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0

  Please help us improve HijackThis by reporting this error

  Click 'Yes' to submit

  Error Details:

  An unexpected error has occurred at procedure: modBackup_MakeBackup(sItem=O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file))

  Error #5 - Invalid procedure call or argument

  Windows version: Windows NT 6.00.1906

  MSIE version: 8.0.6001.18904

  HijackThis version: 2.0.4

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

  www.malwarebytes.org

  Databaseversie: 4279

  Windows 6.0.6002 Service Pack 2

  Internet Explorer 8.0.6001.18904

  5-7-2010 20:46:55

  mbam-log-2010-07-05 (20-46-55).txt

  Scantype: Snelle scan

  Objecten gescand: 147413

  Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 42 seconde(n)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

  Registersleutels geïnfecteerd: 0

  Registerwaarden geïnfecteerd: 0

  Registerdata geïnfecteerd: 0

  Mappen geïnfecteerd: 0

  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registersleutels geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerwaarden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Registerdata geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Mappen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Bestanden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

 • Topicstarter
 •    0

  * Trend Micro HijackThis v2.0.4 *

  See bottom for version history.

  The different sections of hijacking possibilities have been separated into the following groups.

  You can get more detailed information about an item by selecting it from the list of found items OR highlighting the relevant line below, and clicking 'Info on selected item'.

  R - Registry, StartPage/SearchPage changes

  R0 - Changed registry value

  R1 - Created registry value

  R2 - Created registry key

  R3 - Created extra registry value where only one should be

  F - IniFiles, autoloading entries

  F0 - Changed inifile value

  F1 - Created inifile value

  F2 - Changed inifile value, mapped to Registry

  F3 - Created inifile value, mapped to Registry

  N - Netscape/Mozilla StartPage/SearchPage changes

  N1 - Change in prefs.js of Netscape 4.x

  N2 - Change in prefs.js of Netscape 6

  N3 - Change in prefs.js of Netscape 7

  N4 - Change in prefs.js of Mozilla

  O - Other, several sections which represent:

  O1 - Hijack of auto.search.msn.com with Hosts file

  O2 - Enumeration of existing MSIE BHO's

  O3 - Enumeration of existing MSIE toolbars

  O4 - Enumeration of suspicious autoloading Registry entries

  O5 - Blocking of loading Internet Options in Control Panel

  O6 - Disabling of 'Internet Options' Main tab with Policies

  O7 - Disabling of Regedit with Policies

  O8 - Extra MSIE context menu items

  O9 - Extra 'Tools' menuitems and buttons

  O10 - Breaking of Internet access by New.Net or WebHancer

  O11 - Extra options in MSIE 'Advanced' settings tab

  O12 - MSIE plugins for file extensions or MIME types

  O13 - Hijack of default URL prefixes

  O14 - Changing of IERESET.INF

  O15 - Trusted Zone Autoadd

  O16 - Download Program Files item

  O17 - Domain hijack

  O18 - Enumeration of existing protocols and filters

  O19 - User stylesheet hijack

  O20 - AppInit_DLLs autorun Registry value, Winlogon Notify Registry keys

  O21 - ShellServiceObjectDelayLoad (SSODL) autorun Registry key

  O22 - SharedTaskScheduler autorun Registry key

  O23 - Enumeration of NT Services

  O24 - Enumeration of ActiveX Desktop Components

  Command-line parameters:

  * /autolog - automatically scan the system, save a logfile and open it

  * /ihatewhitelists - ignore all internal whitelists

  * /uninstall - remove all HijackThis Registry entries, backups and quit

  * /silentautuolog - the same as /autolog, except with no required user intervention

  * Version history *

  [v2.0.4]

  * Fixed parser issues on winlogon notify

  * Fixed issues to handle certain environment variables

  * Rename HJT generates complete scan log

  [v2.00.0]

  * AnalyzeThis added for log file statistics

  * Recognizes Windows Vista and IE7

  * Fixed a few bugs in the O23 method

  * Fixed a bug in the O22 method (SharedTaskScheduler)

  * Did a few tweaks on the log format

  * Fixed and improved ADS Spy

  * Improved Itty Bitty Procman (processes are frozen before they are killed)

  * Added listing of O4 autoruns from other users

  * Added listing of the Policies Run items in O4 method, used by SmitFraud trojan

  * Added /silentautolog parameter for system admins

  * Added /deleteonreboot [file] parameter for system admins

  * Added O24 - ActiveX Desktop Components enumeration

  * Added Enhanced Security Confirguration (ESC) Zones to O15 Trusted Sites check

  [v1.99.1]

  * Added Winlogon Notify keys to O20 listing

  * Fixed crashing bug on certain Win2000 and WinXP systems at O23 listing

  * Fixed lots and lots of 'unexpected error' bugs

  * Fixed lots of inproper functioning bugs (i.e. stuff that didn't work)

  * Added 'Delete NT Service' function in Misc Tools section

  * Added ProtocolDefaults to O15 listing

  * Fixed MD5 hashing not working

  * Fixed 'ISTSVC' autorun entries with garbage data not being fixed

  * Fixed HijackThis uninstall entry not being updated/created on new versions

  * Added Uninstall Manager in Misc Tools to manage 'Add/Remove Software' list

  * Added option to scan the system at startup, then show results or quit if nothing found

  [v1.99]

  * Added O23 (NT Services) in light of newer trojans

  * Integrated ADS Spy into Misc Tools section

  * Added 'Action taken' to info in 'More info on this item'

  [v1.98]

  * Definitive support for Japanese/Chinese/Korean systems

  * Added O20 (AppInit_DLLs) in light of newer trojans

  * Added O21 (ShellServiceObjectDelayLoad, SSODL) in light of newer trojans

  * Added O22 (SharedTaskScheduler) in light of newer trojans

  * Backups of fixed items are now saved in separate folder

  * HijackThis now checks if it was started from a temp folder

  * Added a small process manager (Misc Tools section)

  [v1.96]

  * Lots of bugfixes and small enhancements! Among others:

  * Fix for Japanese IE toolbars

  * Fix for searchwww.com fake CLSID trick in IE toolbars and BHO's

  * Attributes on Hosts file will now be restored when scanning/fixing/restoring it.

  * Added several files to the LSP whitelist

  * Fixed some issues with incorrectly re-encrypting data, making R0/R1 go undetected until a restart

  * All sites in the Trusted Zone are now shown, with the exception of those on the nonstandard but safe domain list

  [v1.95]

  * Added a new regval to check for from Whazit hijack (Start Page_bak).

  * Excluded IE logo change tweak from toolbar detection (BrandBitmap and SmBrandBitmap).

  * New in logfile: Running processes at time of scan.

  * Checkmarks for running StartupList with /full and /complete in HijackThis UI.

  * New O19 method to check for Datanotary hijack of user stylesheet.

  * Google.com IP added to whitelist for Hosts file check.

  [v1.94]

  * Fixed a bug in the Check for Updates function that could cause corrupt downloads on certain systems.

  * Fixed a bug in enumeration of toolbars (Lop toolbars are now listed!).

  * Added imon.dll, drwhook.dll and wspirda.dll to LSP safelist.

  * Fixed a bug where DPF could not be deleted.

  * Fixed a stupid bug in enumeration of autostarting shortcuts.

  * Fixed info on Netscape 6/7 and Mozilla saying '%shitbrowser%' (oops).

  * Fixed bug where logfile would not auto-open on systems that don't have .log filetype registered.

  * Added support for backing up F0 and F1 items (d'oh!).

  [v1.93]

  * Added mclsp.dll (McAfee), WPS.DLL (Sygate Firewall), zklspr.dll (Zero Knowledge) and mxavlsp.dll (OnTrack) to LSP safelist.

  * Fixed a bug in LSP routine for Win95.

  * Made taborder nicer.

  * Fixed a bug in backup/restore of IE plugins.

  * Added UltimateSearch hijack in O17 method (I think).

  * Fixed a bug with detecting/removing BHO's disabled by BHODemon.

  * Also fixed a bug in StartupList (now version 1.52.1).

  [v1.92]

  * Fixed two stupid bugs in backup restore function.

  * Added DiamondCS file to LSP files safelist.

  * Added a few more items to the protocol safelist.

  * Log is now opened immediately after saving.

  * Removed rd.yahoo.com from NSBSD list (spammers are starting to use this, no doubt spyware authors will follow).

  * Updated integrated StartupList to v1.52.

  * In light of SpywareNuker/BPS Spyware Remover, any strings relevant to reverse-engineers are now encrypted.

  * Rudimentary proxy support for the Check for Updates function.

  [v1.91]

  * Added rd.yahoo.com to the Nonstandard But Safe Domains list.

  * Added 8 new protocols to the protocol check safelist, as well as showing the file that handles the protocol in the log (O18).

  * Added listing of programs/links in Startup folders (O4).

  * Fixed 'Check for Update' not detecting new versions.

  [v1.9]

  * Added check for Lop.com 'Domain' hijack (O17).

  * Bugfix in URLSearchHook (R3) fix.

  * Improved O1 (Hosts file) check.

  * Rewrote code to delete BHO's, fixing a really nasty bug with orphaned BHO keys.

  * Added AutoConfigURL and proxyserver checks (R1).

  * IE Extensions (Button/Tools menuitem) in HKEY_CURRENT_USER are now also detected.

  * Added check for extra protocols (O18).

  [v1.81]

  * Added 'ignore non-standard but safe domains' option.

  * Improved Winsock LSP hijackers detection.

  * Integrated StartupList updated to v1.4.

  [v1.8]

  * Fixed a few bugs.

  * Adds detecting of free.aol.com in Trusted Zone.

  * Adds checking of URLSearchHooks key, which should have only one value.

  * Adds listing/deleting of Download Program Files.

  * Integrated StartupList into the new 'Misc Tools' section of the Config screen!

  [v1.71]

  * Improves detecting of O6.

  * Some internal changes/improvements.

  [v1.7]

  * Adds backup function! Yay!

  * Added check for default URL prefix

  * Added check for changing of IERESET.INF

  * Added check for changing of Netscape/Mozilla homepage and default search engine.

  [v1.61]

  * Fixes Runtime Error when Hosts file is empty.

  [v1.6]

  * Added enumerating of MSIE plugins

  * Added check for extra options in 'Advanced' tab of 'Internet Options'.

  [v1.5]

  * Adds 'Uninstall & Exit' and 'Check for update online' functions.

  * Expands enumeration of autoloading Registry entries (now also scans for .vbs, .js, .dll, rundll32 and service)

  [v1.4]

  * Adds repairing of broken Internet access (aka Winsock or LSP fix) by New.Net/WebHancer

  * A few bugfixes/enhancements

  [v1.3]

  * Adds detecting of extra MSIE context menu items

  * Added detecting of extra 'Tools' menu items and extra buttons

  * Added 'Confirm deleting/ignoring items' checkbox

  [v1.2]

  * Adds 'Ignorelist' and 'Info' functions

  [v1.1]

  * Supports BHO's, some default URL changes

  [v1.0]

  * Original release

  A good thing to do after version updates is clear your Ignore list and re-add them, as the format of detected items sometimes changes.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Dit is niet jouw logje van HijackThis (maar wel de toelichting). Kan je nog eens proberen of je HijackThis aan de praat krijgt ? Doe het desnoods in "veilige modus".

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0
  Dit is niet jouw logje van HijackThis (maar wel de toelichting). Kan je nog eens proberen of je HijackThis aan de praat krijgt ? Doe het desnoods in "veilige modus".

  Lukt niet logje te maken.Kan nog steeds niet updaten

  Krijg wel een melding:Hostproces voor Windows-services werkt niet meer

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
  Gast
  Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
  Log in om dit te volgen  

  • Welkom op PC Helpforum

  • Leden statistieken

   • Aantal leden
    39.347
   • Meeste online
    1.765

   Nieuwste lid
   maxke
   Registratiedatum
  • Gerelateerde inhoud

   • Door bennieboef
    Hallo Allemaal,

    Mijn macro zoekt in een windows map op de volgende manier : "prd." + <cell value> + ".dld"
    Het probleem is dat er niet wordt gezocht in inderliggende bmappen

    Hier de macro :

    Option Explicit

    Sub Find_DLD()
    Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
    Dim iRow As Integer ' ROW COUNTER.
    Dim sSourcePath As String, currentpath As String
    Dim sDestinationPath As String
    Dim sFileType As String
    Dim sFileType1 As String

    Dim bContinue As Boolean

    bContinue = True
    iRow = 2

    ' THE SOURCE AND DESTINATION FOLDER WITH PATH.
    sSourcePath = "S:"
    sFileType = ".dld" ' TRY WITH OTHER FILE TYPES LIKE ".pdf".
    sFileType1 = "prd."


    ' LOOP THROUGH COLUMN "B" TO PICK THE FILES.
    While bContinue

    If Len(Range("E" & CStr(iRow)).Value) = 0 Then ' DO NOTHING IF THE COLUMN IS BLANK.
    Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
    AckTime = 1
    Select Case InfoBox.Popup("Klaar.", _
    AckTime, "Hieperdepiep", 0)
    Case 1, -1
    Exit Sub
    End Select
    Else
    ' CHECK IF FILES EXISTS.

    If Len(Dir(sSourcePath & sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType)) = 0 Then
    Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Geen kantprogramma"
    Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = True
    Else
    Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Kantprogramma bestaat!"
    Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = False

    End If
    End If
    iRow = iRow + 1 ' INCREMENT ROW COUNTER.
    Wend
    End Sub

    Het zou fantastisch zijn al iemand deze code zo kan aanpassen dat de macro ook in de onderliggende mappen van s:\ gaat zoeken.

    Alvast bedankt voor jullie hulp.
     
    Bijlage :  bestand met macro.
    Controle dxf + kantprogramma.xlsm
   • Door SAHAT
    Hallo allemaal, ik ben nieuw hier.
     
    Ik zou graag mijn contextmenu willen opschonen (zie bijlagen), alleen weet ik niet hoe ik dit moet doen.
    Zo zou ik bijvoorbeeld graag "Kopiëren naar", "Snelkoppeling maken",  "Verwijderen" en "Op apparaat weergeven" uit mijn file context menu willen halen. Niet alleen de locaties die de pijltjes weergeven, maar de kopjes zelf ook.
    Uit mijn explorer context menu zou ik graag "Delen met" wilen verwijderen.
    Ook, indien mogelijk, dat een nieuw tekstdocument aanmaken (via explorer context menu) niet via "Nieuw --> Tekstdocument" gaat maar dat "Tekstdocument" gewoon in (explorer) contextmenu staat onder de andere opties.
     
    Ik weet bijna zeker dat dit mogelijk is, maar hoe weet ik niet..
     

     

     

   • Door JDAV
    Ik weet niet of dit ermee te maken heeft maar sinds ik mijn laptop op mijn stagebedrijf heb gebruikt (met de wifi daar) heb ik dit probleem. Ik probeer de scannen, en krijg dan de melding dat het programma is uitgeschakeld. Hopelijk kunnen jullie helpen en wordt het niet erger. Ik gebruik Windows 8.1, 64.
   • Door Frans van wessel
    Geachte heer Karel ,
    Ik heb wimdows 7 ultimate 64 bits geinstalleerd en Systeem herstel en backup wekt niet.
    Heeft u daar een oplossing voor ?
    Met vriendelijke groet,
    Frans v. Wessel
   • Door gwnAndy
    I am going to build a new pc verry soon, my old pc just has all of the files on one 1T hdd but i want to try an (M.2) ssd. I would like to only have the Windows folder on an ssd but not my other folders in the 'C:' drive letter (users, program files, program files (x86), ...) those i would like to have on an 2T hdd but still being in the same 'C:' drive letter, while i have tried many tutorials i can't find anything appropriate for what i would like to achieve. If you know how ik could achieve this please let me know.
     
    tanks in advance
  Logo

  OVER ONS

  PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

  ×
  ×
  • Nieuwe aanmaken...

  Belangrijke informatie

  We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.