Ga naar inhoud

startpagina veranderd regelmatig


animar
 Delen

Aanbevolen berichten


Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hierbij het logje

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Marcel at 2013-12-22 11:48:36

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 312 GB (68%) free of 457 GB

Total RAM: 6135 MB (67% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:48:39, on 22/12/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16428)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFGuage.exe

C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFRealTimeD.exe

C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFTimerD.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\trend micro\Marcel.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = SeniorenNet - de startpagina voor senioren: de actieve 50-plussers

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [HPCam_Menu] "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam" UpdateWithCreateOnce "Software\Hewlett-Packard\Media\Webcam"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: Samsung Auto Backup Guage.lnk = ?

O4 - Startup: Samsung Auto Backup Real-Time Daemon.lnk = ?

O4 - Startup: Samsung Auto Backup Scheduler.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13530 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe /boot

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=5f1c6672-42f2-401f-9140-e57ac6ec792a /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\39e12017-23da-4c5b-a77e-f06fcc9fea4b-1c0-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\"

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\Hpservice.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 29417008

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "1953593841839136745-2073125772-3408384602038378342256355191-6829910592085407853

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2576

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Secure Search\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "246893177-824924270-1830176343201592686303419404-1619331376458002761-55440535

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe" /background

"C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFGuage.exe"

"C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFRealTimeD.exe"

"C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFTimerD.exe"

"C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPHELPER.EXE"

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe" /Start

"C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe"

taskeng.exe {265FA91A-8D5E-43A8-A2A6-F96089C72BD4}

"c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=bdec4965-bb85-413f-99c5-e15040e3691f /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\e99ecf04-68b0-4e0e-a6a2-a64bfe00e72f-c5c-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -osint -url "http://www.pc-helpforum.be/f168/startpagina-veranderd-regelmatig-66894-new/"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=1124.ac5ef00.1176434463 "C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.2.0\npsitesafety.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 1124 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.1124" plugin

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe4_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe4 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Users\Marcel\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default

prefs.js - "browser.search.suggest.enabled" - false

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.seniorennet.be/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.170 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_170.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.2.0\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3505.0912]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.170 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_170.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default\extensions\

{ab91efd4-6975-4081-8552-1b3922ed79e2}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2013-08-28 303416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-08 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-08 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2013-08-28 286520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-10-14 2837288]

"SmartMenu"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe [2009-08-25 610872]

"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [2010-03-23 487424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"NCPluginUpdater"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\NCPluginUpdater.exe [2013-12-12 21720]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

""=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe [2013-07-26 844656]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Corel File Shell Monitor]

C:\Program Files (x86)\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe [2009-08-25 15544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Easybits Recovery]

C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe [2009-09-02 60464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GrooveMonitor]

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HPADVISOR]

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe [2009-09-29 1685048]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesPreload]

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe [2013-07-26 1564016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesTrayAgent]

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [2013-07-26 311152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LightScribe Control Panel]

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe [2009-08-20 2363392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2012-09-12 4272640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe [2013-05-01 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WirelessAssistant]

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe [2009-07-23 498744]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HPCam_Menu"=c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-19 222504]

"QlbCtrl.exe"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe [2009-08-20 322104]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2008-12-08 54576]

""= []

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-11-07 4956176]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-12-09 2471448]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

Samsung Auto Backup Guage.lnk - C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFGuage.exe

Samsung Auto Backup Real-Time Daemon.lnk - C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFRealTimeD.exe

Samsung Auto Backup Scheduler.lnk - C:\Program Files (x86)\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFTimerD.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableLockWorkstation"=0

"DisableTaskMgr"=0

"DisableChangePassword"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"HideFastUserSwitching"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-12-22 11:48:36 ----D---- C:\rsit

2013-12-12 15:25:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmploc.DLL

2013-12-12 15:25:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmp.dll

2013-12-12 15:25:20 ----A---- C:\Windows\system32\wmploc.DLL

2013-12-12 15:25:18 ----A---- C:\Windows\system32\wmp.dll

2013-12-12 15:22:39 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-12-12 15:22:39 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2013-12-12 15:22:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-12-12 15:22:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-12-12 15:22:38 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-12-12 15:22:38 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-12-12 15:22:38 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-12-12 15:22:38 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-12-12 15:22:38 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2013-12-12 15:22:38 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2013-12-12 15:22:38 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-12-12 15:22:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2013-12-12 15:22:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-12-12 15:22:37 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-12-12 15:22:37 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2013-12-12 15:22:37 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2013-12-12 15:22:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-12-12 15:22:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-12-12 15:22:36 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-12-12 15:22:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-12-12 15:22:35 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-12-12 15:22:35 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-12-12 15:22:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-12-12 15:22:34 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-12-12 15:22:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-12-12 15:22:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-12-12 15:22:32 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-12-11 16:09:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2013-12-11 16:09:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msieftp.dll

2013-12-11 16:09:38 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2013-12-11 16:09:38 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-12-11 16:09:38 ----A---- C:\Windows\system32\msieftp.dll

2013-12-11 16:09:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2013-12-11 16:09:37 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2013-12-11 16:09:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-12-11 16:09:34 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2013-12-11 16:09:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wscript.exe

2013-12-11 16:09:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrrun.dll

2013-12-11 16:09:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cscript.exe

2013-12-11 16:09:31 ----A---- C:\Windows\system32\wscript.exe

2013-12-11 16:09:31 ----A---- C:\Windows\system32\scrrun.dll

2013-12-11 16:09:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys

2013-12-11 16:09:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys

2013-12-11 16:09:31 ----A---- C:\Windows\system32\cscript.exe

2013-12-04 14:03:11 ----A---- C:\Windows\system32\IEUDINIT.EXE

2013-12-04 13:58:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-12-04 13:58:35 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-12-04 13:58:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-04 13:58:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-12-04 13:58:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-12-04 13:58:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsIntl.dll

2013-12-04 13:58:29 ----A---- C:\Windows\system32\elshyph.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-12-04 13:58:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-12-04 13:58:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-12-04 13:58:26 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-04 13:58:26 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2013-12-04 13:58:26 ----A---- C:\Windows\system32\msls31.dll

2013-12-04 13:58:26 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2013-12-04 13:58:26 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-12-04 13:58:26 ----A---- C:\Windows\system32\jsIntl.dll

2013-12-04 13:58:25 ----A---- C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-04 13:58:25 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmler.dll

2013-12-04 13:58:25 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-04 13:58:25 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-12-04 13:58:25 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dat

2013-12-04 13:58:25 ----A---- C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-12-04 13:58:25 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2013-12-04 13:58:25 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\wextract.exe

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\iexpress.exe

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2013-12-04 13:58:24 ----A---- C:\Windows\system32\icardie.dll

2013-12-04 13:58:23 ----A---- C:\Windows\system32\pngfilt.dll

2013-12-04 13:58:23 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2013-12-04 13:58:23 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2013-12-04 13:58:23 ----A---- C:\Windows\system32\mshta.exe

2013-12-04 13:58:23 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-12-04 13:58:23 ----A---- C:\Windows\system32\imgutil.dll

2013-12-04 13:58:23 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2013-11-27 12:45:03 ----D---- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\defaulttab

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-12-22 11:48:39 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-12-22 11:48:37 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-12-22 11:46:45 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-12-22 11:42:29 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-12-21 20:30:50 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-12-21 19:42:38 ----D---- C:\Windows\System32

2013-12-21 19:42:38 ----D---- C:\Windows\inf

2013-12-21 19:42:38 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-12-21 19:37:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-12-21 19:37:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-12-20 01:01:52 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-12-16 02:02:48 ----A---- C:\Windows\system32\HP_ActiveX_Patch_NOT_DETECTED.txt

2013-12-16 02:01:23 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-12-15 11:39:47 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-12-15 11:39:26 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-12-12 18:24:33 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-12-12 18:22:12 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-12-12 18:22:12 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2013-12-12 18:22:12 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-12-12 18:22:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

2013-12-12 18:22:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-12-12 18:22:11 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-12-12 18:22:11 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-12-12 18:22:10 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-12-12 18:22:09 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-12-12 15:25:35 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-12-12 15:25:35 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-12-12 15:24:53 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-12-12 15:24:53 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-12-12 15:24:42 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-12-11 00:29:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-12-09 21:28:50 ----D---- C:\ProgramData\AVG Secure Search

2013-12-09 21:28:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

2013-12-04 14:05:16 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2013-12-04 14:05:16 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-12-04 14:05:16 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-12-04 14:05:16 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2013-12-04 14:05:15 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-12-04 14:03:11 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-12-04 13:56:44 ----D---- C:\Windows

2013-12-01 13:26:02 ----D---- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\_MDLogs

2013-11-27 12:45:04 ----HD---- C:\Windows\system32\GroupPolicy

2013-11-27 12:45:04 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\GroupPolicy

2013-11-27 12:44:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Free WMA to MP3 Converter

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-10-24 194872]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-10-31 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-10-01 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-10 31544]

R0 hpdskflt;HP Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\hpdskflt.sys [2011-05-13 30008]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-10-13 409624]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-11-05 150808]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-11-04 240920]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-10-31 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-11-10 46368]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 Accelerometer;HP Mobile Data Protection Sensor; C:\Windows\system32\DRIVERS\Accelerometer.sys [2011-05-13 43320]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor de Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2013-05-26 3060800]

R3 enecir;ENE CIR Receiver; C:\Windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2009-06-29 70656]

R3 HpqKbFiltr;HpqKbFilter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\HpqKbFiltr.sys [2009-04-29 18432]

R3 JMCR;JMCR; C:\Windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2009-07-21 140712]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2009-08-21 84512]

R3 STHDA;IDT High Definition Audio CODEC; C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt64.sys [2010-03-23 505344]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-10-14 396848]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-09-12 57856]

S3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk; \??\C:\Windows\SysWOW64\FsUsbExDisk.SYS [2013-04-18 37344]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]

S3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-10 5434368]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2009-10-03 258560]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 109056]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2013-04-03 169288]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2013-04-03 21320]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2013-04-03 188232]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2013-04-03 158024]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 WinUsb;WinUsb-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe [2009-03-02 89600]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-11-11 3478544]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-24 348008]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2012-09-27 86528]

R2 hpsrv;HP Service; C:\Windows\system32\Hpservice.exe [2011-05-13 30520]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2009-08-20 73728]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2011-08-25 1018472]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-08-25 2214504]

R2 PSI_SVC_2;Protexis Licensing V2; C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [2007-07-24 185632]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe [2009-07-06 247152]

R2 STacSV;Audio Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe [2010-03-23 247808]

R2 vToolbarUpdater17.2.0;vToolbarUpdater17.2.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\ToolbarUpdater.exe [2013-12-09 1771544]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-05-05 228408]

R3 hpqwmiex;HP Software Framework Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe [2012-08-10 1001376]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-12-11 257416]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-09-12 1512448]

S3 GameConsoleService;GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe [2009-06-06 250616]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-05-09 136120]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2013-11-26 111616]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-12-20 119408]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-11-06 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 ""=-:r64
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 21-December-2013

Tool run by Marcel on zo 22/12/2013 at 12:31:11,52.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Marcel\Documents\zoek\zoek.exe [scan all users] [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

22/12/2013 12:34:48 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\PROGRA~2\COMMON~1\Symantec Shared deleted successfully

C:\Program Files\log deleted successfully

C:\ProgramData\Oracle deleted successfully

C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\defaulttab deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Windows Live Writer deleted successfully

C:\Users\Marcel\AppData\Local\MigWiz deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2176F6F7-822F-44D0-9A7F-169AED98F8FE} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vToolbarUpdater17.2.0 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\vToolbarUpdater17.2.0 deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffx8z8mx.default

user.js not found

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20131006_1934_.backup

prefs_20132212_1247_.backup

ProfilePath: C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default

---- Lines mysearch removed from prefs.js ----

user_pref("avg.userPreferences.URLBarFocus.whiteList", "bing\\.com|google\\.\\w+|yahoo\\.\\w+|gmail\\.\\w+|hotmail\\.\\w+|live\\.\\w+|isearch\\.avg\\.

---- Lines defaulttab removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.defaulttab.active.affiliate", 3525);

user_pref("extensions.defaulttab.browserID", "ffff2afa320ac0db06ab6ab8779c9661");

user_pref("extensions.defaulttab.firstrun", false);

user_pref("extensions.defaulttab.installdate", 1387314839);

user_pref("extensions.defaulttab.installedVersion", "2.3");

user_pref("extensions.defaulttab.lastUsed", 1386192535);

user_pref("extensions.defaulttab.sethomepage", false);

user_pref("extensions.defaulttab.useNewTabWhiteList", false);

---- Lines defaulttab modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.enabledAddons", "%7Bab91efd4-6975-4081-8552-1b3922ed79e2%7D:1.0.19.2,avg%40toolbar:17.2.0.38,addon%40defaulttab.com:2.3,%7B972ce

user_pref("extensions.installCache", "[{\"name\":\"winreg-app-global\",\"addons\":{\"avg@toolbar\":{\"descriptor\":\"C:\\\\ProgramData\\\\AVG Secure S

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20131006_1934_.backup

user_20132212_1247_.backup

prefs_20131006_1934_.backup

prefs_20132212_1247_.backup

ProfilePath: C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\48me3gdq.default

user.js not found

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20132212_1247_.backup

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\PROGRA~2\Mozilla Firefox\browser\searchplugins\avg-secure-search.xml deleted

C:\PROGRA~2\MyFree Codec deleted

C:\ProgramData\AVG Secure Search deleted

C:\Users\Gast\AppData\Local\AVG Secure Search deleted

C:\Users\Marcel\AppData\Local\AVG Secure Search deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyFree Codec deleted

C:\Users\Gast\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default\extensions\addon@defaulttab.com.xpi deleted

"C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default\defaulttab.config" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Secure Search\vprot.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Secure Search\vprot.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.2.0\SiteSafety.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\log4cplusU.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Secure Search" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Secure Search" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\vToolbarUpdater" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.2.0" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

2013-11-25 20:43:52 933DE638A473189A80C9420D3B6C47DB 319 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\0\68e58ac0-74c85a8a

2013-11-25 20:43:52 DB48D197163CCB1A46D9AA3184475B1A 362 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\13\44d3d34d-4b3873db

2013-11-25 20:43:52 72C3F878A3AD573F2978F5230691B097 172 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\20\3c743d14-5732a5d3

2013-11-25 20:43:52 BC9F9F01A1B59C1967753BD12A619401 386 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\30\4cd1859e-12ffd417

2013-11-29 20:45:58 8D4F5E08D4403DA705A7E417D9F080D7 79 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\30\f0e941e-6.0.lap

2013-11-29 20:45:58 E44BF0CAC420185EC15F0E7FC16D4A22 3296 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\31\6232b2df-1fe48a89

2013-11-25 20:43:52 6C5B7DF36ADD98CDE055E56CF782EE84 2969 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\32\3d6aafe0-5d0f1177

2013-12-13 21:44:18 D990B1B5A46FFD69CAF669B9E8B79915 42923 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\33\4cef0ae1-33627171

2013-11-25 20:43:52 DBE3EE52428091CC1068C31E56F019A7 488 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\36\25190ea4-5cbb91e6

2013-11-25 20:43:52 8447D0D9E3A04FE72CBF35AB3AAA456E 459 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\41\46f413e9-5a2dec33

2013-11-25 20:43:52 025659D58D344E3D2AFAA79366B0F941 383 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\45\5d1c1a6d-7424e5ec

2013-11-25 20:43:52 24FA9A352813D1040ED22C4177B11AAA 1271 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\45\cc9692d-55602919

2013-11-25 20:43:51 F333566CE93CFD0B8044079DE305EEE0 474 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46\61a1112e-1c199456

2013-11-25 20:43:52 4FAF6C45CCBFA8EC53A146131B03A516 465 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\5\39ca485-6b0a427f

2013-11-25 20:43:52 25845CA2467B2ECAF8BC280E58B0D0D1 633 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\57\65245ef9-41c9d4e7

2013-11-25 20:43:52 C41127AC4745545C61B1CF206EC23F8D 375 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\6\54c3dbc6-4a254e81

2013-11-25 20:43:35 AE0E2E8C712D0C6A6C51DBB8A5B8D96E 7966 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\61\a2363d-12a97238

2013-12-13 21:44:18 CDA0BE258C5B0A692C6F6C0D8FED6C7E 37 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\62\7d23177e-6.0.lap

2013-11-25 20:43:34 820CCD888F23A98F4B933C4E58B0D890 79 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\8\11a5e9c8-6.0.lap

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-12-12 14:25:20 6C4B2E1A25841077084EB9F76FF6FFA7 11410432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll

2013-12-12 14:25:20 02DF0628BE8B64B84D50FBE53549AA3B 12625408 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL

2013-12-12 14:22:40 C74500A1BCB4113A7310295DD3FA4440 2724864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-12-12 14:22:38 3D43EAC957F2F797BE82CF6B04A933F8 43008 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-12-12 14:22:38 355BF103E2CF862B00EEB3731E25E802 440832 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-12-12 14:22:37 35DE59C975A0C97E8DBBE095BCC3644E 553472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll

2013-12-12 14:22:37 08881C59F795C356DE12067E44FFD260 703488 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll

2013-12-12 14:22:36 B2E1F7B212502BB49AAD4EFAD37C5CF5 2166784 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-12-12 14:22:36 927FA6456AD6D7630F6854828D2FD16B 1820160 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-12-12 14:22:35 84EAF0A08C7742697816E148C066D757 1928192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2013-12-12 14:22:35 0763C5D8660436D4D961F72609E33BBE 1157632 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-12-12 14:22:34 4B638CE3DAA3A082E576C0DDF9D635D4 11221504 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-12-12 14:22:33 BFAFE990C4A191E83843362B5AC64A9B 17112576 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-12-12 14:22:32 A60A222D3126DD9E380F9D8B651BC13D 4243968 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-12-11 15:09:38 E9504E484076585F6DA3C59F0E20E122 417792 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll

2013-12-11 15:09:38 AFA53BD631FB0509A91A99391209BB70 301568 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msieftp.dll

2013-12-11 15:09:37 E7B9D5FF20FFDD4AAE2EF1D1B8C27A37 159232 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\imagehlp.dll

2013-12-11 15:09:34 4EC2C3B15B9EC41AD0D6CD918D20376E 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll

2013-12-11 15:09:31 A3B1D1312602280839A4A2AFBDFD066E 163840 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll

2013-12-11 15:09:31 A3A35EE79C64A640152B3113E6E254E2 126976 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe

2013-12-11 15:09:31 979D74799EA6C8B8167869A68DF5204A 141824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wscript.exe

2013-12-11 15:09:31 09F65975C1C9793B923BB52A7FA83453 121856 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wshom.ocx

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-12-12 14:25:20 AB272BBFB05A8585C3405EFA9F605774 12625920 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wmploc.DLL

2013-12-12 14:25:18 8CBBB27369F9F07BC5E874E750EAF9D0 14631424 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wmp.dll

2013-12-12 14:22:40 A3427586C75749B51BF5DEBEDEB4AD5C 2724864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-12-12 14:22:39 FB13F4873F6747AB4E3C37CAFEA8ACAE 4096 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwcollectorres.dll

2013-12-12 14:22:39 4E249022336591E9C6DE374A68C18EF6 574976 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-12-12 14:22:38 EF098867663B07247587587C29E631DB 33792 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-12-12 14:22:38 DACB9A752CEB29C1D931514EF73803E1 111616 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwcollector.exe

2013-12-12 14:22:38 40B33A42F90DED26DE4F5AAFA00F24CA 48640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwproxystub.dll

2013-12-12 14:22:38 3A722B49408BE7FE8A375C3B8FD57BB1 218624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-12-12 14:22:38 2E2875FFC6C2DC1ACF4F46AFC7819BD5 66048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-12-12 14:22:38 2A0B7281854ACBECA25D8FDD06A4D714 53760 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-12-12 14:22:38 0F753FDA08F495E515629210FF0DA59E 139264 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieUnatt.exe

2013-12-12 14:22:37 95EED00D70485F6F82983EB7C03CC42A 817664 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieapfltr.dll

2013-12-12 14:22:37 16B0A65F52531B769B891DC251ECC6C0 23183360 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-12-12 14:22:37 14074CF6190B937EB70BE2F93113B5FE 708608 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9diag.dll

2013-12-12 14:22:36 7016991D493B9F9FA492E75BD13D031D 2764288 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-12-12 14:22:35 FA30E3DC75EA42FE19B819F30FBDED8D 1995264 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\inetcpl.cpl

2013-12-12 14:22:35 C8CF11D73017CC588411FCB936891CF4 1395200 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-12-12 14:22:35 9B6678DB9C6A232C5A84D2FDFFF8B0E1 2334208 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-12-12 14:22:34 EDF5C6A9F33FBD3D717D1B77A9864C64 12996608 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-12-12 14:22:32 6491B719695D713335B431FCF0EAE28B 5769216 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-12-11 15:09:38 AC38EC8D0C1B4C783CA6A24D239A71B7 335360 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msieftp.dll

2013-12-11 15:09:38 97D50B0CABF18A6D40F8883D02DDB519 3155968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-12-11 15:09:38 4EDF8812713291DBBFDA67CE6215F236 465920 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WMPhoto.dll

2013-12-11 15:09:37 B4F29F65AD3114051F01E9403346047F 81408 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\imagehlp.dll

2013-12-11 15:09:34 5FD67F205773EC80674DBBD609DB5315 2048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\tzres.dll

2013-12-11 15:09:31 ECB021CA3370582F0C7244B0CF06732C 156160 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\cscript.exe

2013-12-11 15:09:31 731131A477F69476F2D739B0DB6A9281 202752 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\scrrun.dll

2013-12-11 15:09:31 05D80FF3483BD8F268B01703C859198A 150016 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wshom.ocx

2013-12-11 15:09:31 045451FA238A75305CC26AC982472367 168960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wscript.exe

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-12-11 15:09:31 E0D3CD5841E5C7BE7B94BA946AF1E498 116736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\drmk.sys

2013-12-11 15:09:31 1E0B4CBBA91C6B041A14ECC2186F7E24 230400 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\portcls.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C:\PROGRA~2 =====

2013-11-22 15:46:30 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Canon

======= C: =====

2013-12-22 11:31:00 065C898C0B6843FE3DE422ADE9D631B3 3724 ----a-w- C:\runcheck.txt

====== C:\Users\Marcel\AppData\Roaming ======

2013-11-27 12:05:37 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Apple Computer

2013-11-22 15:46:53 -------- d-----w- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Canon

====== C:\Users\Marcel ======

2013-12-22 10:47:25 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Marcel\Downloads\RSITx64.exe

2013-11-27 11:45:05 02C1EE40968BAA67C3A785CDA9807125 262 --sha-r- C:\Users\Marcel\ntuser.pol

2013-11-26 19:03:25 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG

2013-11-22 15:46:32 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities

====== C: exe-files ==

2013-12-22 10:47:25 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Marcel\Downloads\RSITx64.exe

2013-12-16 01:02:10 F4CCCAB03392ECA3BCB6EAB9DB2089E0 28888 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\Detect_RecoveryDisc_NSPOS.exe

2013-12-16 01:02:10 F228ECDCDF7D094326F43ADF29A0DBD5 28888 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\Detect_RecoveryDisc_EMEA.exe

2013-12-16 01:02:10 C7EC72A8673DD2CC88A8384CA6D00120 28888 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\Detect_RecoveryDisc_US.exe

2013-12-16 01:02:10 5288FEC36ADB27C8A24623F6DB8858B8 72920 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\Detection_toastNotify.exe

=== C: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

@="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB"="C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB.exe /PROMPT /CMPID=JUNE2013_TB"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HPCam_Menu"="c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam UpdateWithCreateOnce Software\Hewlett-Packard\Media\Webcam"

"QlbCtrl.exe"="C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start"

"HP Software Update"="C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

"AVG_UI"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe /TRAYONLY"

"vProt"="C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"QuickTime Task"="C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

@="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SmartMenu"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe /background"

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

"SysTrayApp"="C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"NCPluginUpdater"="C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\NCPluginUpdater.exe Update"

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Corel File Shell Monitor]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Corel File Shell Monitor"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Corel\\Corel Paint Shop Pro Photo X2\\CorelIOMonitor.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Easybits Recovery]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Easybits Recovery"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\EasyBits For Kids\\ezRecover.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\GrooveMonitor]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="GrooveMonitor"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Office12\\GrooveMonitor.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\HPADVISOR]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="HPADVISOR"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Hewlett-Packard\\HP Advisor\\HPAdvisor.exe autorun=AUTORUN"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\KiesPreload]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="KiesPreload"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Samsung\\Kies\\Kies.exe /preload"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\KiesTrayAgent]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="KiesTrayAgent"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Samsung\\Kies\\KiesTrayAgent.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\LightScribe Control Panel]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="LightScribe Control Panel"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\LightScribe\\LightScribeControlPanel.exe -hidden"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\msnmsgr]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="msnmsgr"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe\" /background"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\QuickTime Task]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="QuickTime Task"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\WirelessAssistant]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="WirelessAssistant"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Hewlett-Packard\\HP Wireless Assistant\\HPWAMain.exe"

==== Startup Folders ======================

2013-11-07 19:53:15 1316 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk

2013-07-27 11:00:19 914 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Samsung Auto Backup Guage.lnk

2013-07-27 11:00:19 934 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Samsung Auto Backup Real-Time Daemon.lnk

2013-07-27 11:00:19 918 ----a-w- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Samsung Auto Backup Scheduler.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [11/12/2013 00:29]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CapSchedInst" [c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\Kernel\TV\CapSchedInst.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CapSvcInst" [c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\Kernel\TV\CapSvcInst.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CapUninst" [c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\Kernel\TV\CapUninst.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CLMLSvc" [c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\DVDAgent" [c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\RecoveryCDWin7" ["C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Setup\RemEngine.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\SidebarExecute" [C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\TVAgent" [c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Live TV\TVAgent.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Assistant Quick Start" [C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HPSAObjUtilTask" [C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\UtilTask.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\PC Health Analysis" [C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\Update Check" [C:\ProgramData\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\Updater7\HPSFUpdater.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker_DeviceScan" [C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"avg@toolbar"="C:\ProgramData\AVG Secure Search\FireFoxExt\17.2.0.38" []

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default

- Undetermined - C:\ProgramData\AVG Secure Search\FireFoxExt\17.2.0.38

- HP Detect - %ProfilePath%\extensions\{ab91efd4-6975-4081-8552-1b3922ed79e2}

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Belgium eID - %AppDir%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default

F891089A6AB9E12FEDEBCC5EC0F40D66 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_170.dll - Shockwave Flash

F7E675EBDE6DA3A1665F2DCFA683322F - C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.seniorennet.be/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.seniorennet.be/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{35BF2E55-B7F6-4579-A804-A7EDC80450C0}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE11SR"

{35BF2E55-B7F6-4579-A804-A7EDC80450C0} Google Url="http://www.google.be/search?hl=nl&q={searchTerms}&sourceid=ie8&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source}&ie={inputEncoding?}&oe={outputEncoding?}"

{5C4527E9-228C-44B5-BA78-28897055568D} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=HPNTDF&pc=HPNTDF&src=IE-SearchBox"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\mozilla\Firefox\extensions\avg@toolbar deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Marcel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Marcel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\TEMP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Gast\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ffx8z8mx.default\Cache will be emptied at reboot

C:\Users\Marcel\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default\Cache emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\48me3gdq.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\TEMP\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on zo 22/12/2013 at 13:23:25,58 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites


Prima ... maar vergeet zeker niet om de gebruikte tools en de restjes nog te verwijderen:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...