Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!


EFSTA

Mijn laptop is super traag en werkt soms niet + logje

  Aanbevolen berichten

  Hallo,

   

  Ik stel hier een vraag omdat ik hulp nodig heb met mijn laptop en ik er echt te weinig verstand van heb.
  Sinds 2 dagen werkt mijn laptop niet goed, het duurt super lang voordat die opstart en als die opgestart is gaat alles extreem sloom. Niet alleen dat maar soms werken dingen zelfs niet meer, bv mijn anti-malware programma kan niet meer worden geopend. Ook is mijn firewall opeens niet meer actief en ik krijg hem ook niet meer aan. 

   

  Ik heb er niet veel verstand van maar dit kan niet goed zijn en ik heb dus ook hulp nodig. 

   

  Ik hoop dat iemand die er verstand van heeft mij kan helpen of kan zeggen dat ik naar een bedrijf moet om hem na te laten kijken.

   

  Wel heb ik al met Hi-Jack een logje gemaakt(dit programma werkte na 5x proberen inneens weer wel).

   

  Als iemand hier iets van af weet en ziet dat er iets mis is, of zelfs nog andere tips heeft het zou gewaardeerd worden.

   

  MVG,

   

  EFSTA

   

  LOG":

   

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
  Scan saved at 20:14:43, on 21-12-2015
  Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
  MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
  Boot mode: Normal
   
  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe
  C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
  C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe
  C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
  C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe
  C:\Program Files (x86)\Fighters\SPYWAREfighter\swproTray.exe
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
   
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
  F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL
  O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL
  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
  O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DivXMediaServer] C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW
  O4 - HKLM\..\Run: [Dropbox] "C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe" /systemstartup
  O4 - HKLM\..\Run: [CommonToolkitTray] C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sWPROguard] C:\Program Files (x86)\Fighters\SPYWAREfighter\swprotray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O16 - DPF: {784797A8-342D-4072-9486-03C8D0F2F0A1} (Battlefield Heroes Updater) - http://www.battlefieldheroes.com/static/updater/BFHUpdater_5.0.140.0.cab
  O16 - DPF: {C8BC46C7-921C-4102-B67D-F1F7E65FB0BE} (Battlefield Play4Free Updater) - https://battlefield.play4free.com/static/updater/BP4FUpdater_1.0.66.2.cab
  O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
  O23 - Service: acengine - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\FastSearch\acengine.exe
  O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AV Engine Scanning Service - Preventon Technologies Limited - C:/Program Files (x86)/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVScanningService.exe
  O23 - Service: AV Watch Service - Preventon Technologies Limited - C:/Program Files (x86)/Common Files/Common Toolkit Suite/AVEngine/AVWatchService.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Search Protect Service (CltMngSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Wire Professional Version (comyninu) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
  O23 - Service: Dropbox-update-service (dbupdate) (dbupdate) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
  O23 - Service: Dropbox-update-service (dbupdatem) (dbupdatem) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
  O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: globalUpdate Update Service (globalUpdate) (globalUpdate) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: globalUpdate Update Service (globalUpdatem) (globalUpdatem) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Kerning Down (gopibeko) - Unknown owner - C:\Users\Friso\AppData\Local\F7AC1E80-1439568053-8148-2585-386077D154ED\snsmAA92.tmp (file missing)
  O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe
  O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Key In Bold Italic (hyverumu) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe
  O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
  O23 - Service: Maxthon Core Update Service (MaxthonUpdateSvc) - Maxthon - C:\Program Files (x86)\Maxthon\Modules\Service\Update\MaxthonUpdateSvc.exe
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Suite Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files (x86)\Fighters\FighterSuiteService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
  O23 - Service: Portal Double Quotes (xykumyfu) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
   
  --
  End of file - 13401 bytes
   

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Hoi EFSTA,

  welkom op PC-Helpforum.be.

  Kan je het onderstaande uitvoeren en het gevraagde logje hier in je topic posten ?

   

  Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.png RSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

  Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je 
  hier bekijken.

  Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

  • Gebruikers van Windows Vista en later dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
  • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

  RSIT Logbestanden plaatsen

  • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
  • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
  • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

  De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een 

  .

   

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

  Download Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie).

  • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
  • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
  • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.


  acengine;s
  C:\Program Files (x86)\FastSearch;fs
  CltMngSvc;s
  C:\Program Files (x86)\SearchProtect;fs
  comyninu;s
  gopibeko;s
  C:\Users\Friso\AppData\Local\F7AC1E80-1439568053-8148-2585-386077D154ED;fs
  xykumyfu;s
  C:\Windows\tasks\AmiUpdXp.job;f
  C:\Users\Friso\AppData\Local\4490;fs
  C:\Windows\tasks\BYAIAMUF.job;f
  C:\Users\Friso\AppData\Roaming\BYAIAMUF.exe;f
  C:\Windows\tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-6.job;f
  C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.9cV16.03;fs
  C:\Windows\tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-1-7.job;f
  C:\Windows\tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-10_user.job;f
  C:\Windows\tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-11.job;f
  C:\Windows\tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-3.job;f
  C:\Windows\tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5.job;f
  C:\Windows\tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-5_user.job;f
  C:\Windows\tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-6.job;f
  C:\Windows\tasks\e653cf25-f107-4cbe-b8d1-5dadaea354f2-7.job;f
  SPPD;s
  C:\Windows\system32\drivers\SPPD.sys;f
  autoclean;
  emptyfolderscheck;delete
  emptyclsid;
  startupall;
  filesrcm;
  • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
  • Klik nu op de knop "Run script".
  • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
  • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
  • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.


  Zoek.exe logbestand plaatsen

  • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
  • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

 • Topicstarter
 •    0

  Beste,

   

  Dit is de zoek results log die eruit kwam. 

   

  Nog wat extra INFORMATIE.

   

  Sinds vanochtend(voor de scan) werkt het internet superslecht en is mijn startpagina verdwenen.

   

  Alles is nogsteeds extreem sloom en het is eigenlijk al een wonder dat het gelukt is om dit bericht te versturen.

   

  Ik hoop dat jullie kunnen helpen.

   

  mvg 

   

  EFSTA

  zoek-results.log

  aangepast door EFSTA

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Download AdwCleaner by Xplode naar het bureaublad (verwijder eerst eventuele aanwezige oudere versies van deze tool op je PC, zodat je nu de meest recente database van AdwCleaner kan gebruiken).

  Als de link naar AdwCleaner niet werkt, probeer dan deze link.

  De download start automatisch na enkele seconden.

  • Sluit alle openstaande vensters.
  • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
  • Gebruikers van Windows Vista en later dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Klik op Scan (Engelse versie) of Scannen (Nederlandstalige versie)
  • Mocht u gevonden items willen behouden, verwijder deze dan nu uit het lijstje.
  • Klik vervolgens op Clean (Engelse versie) of Verwijderen (Nederlandstalige versie)
  • Klik bij popup-scherm "AdwCleaner Herstart" op OK


  Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal onmiddellijk een logfile van AdwCleaner.
  Anders is het logfile hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt.

  Logbestand plaatsen

  • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
  • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.


  Meer informatie vind je in de handleiding.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0

    Beste,

   

  Ik kon c0 niet vinden maar c2 kwam er wel te staan.

  In de map waar de bestanden moeten staan stonden er nog meer dus als u die ook nodig heb hoor ik het graag.

   

  Extra info:

   

  Computer doet er kwartier over om op te starten maar als deze is opgestart krijg ik het geluidje dat je dan normaal gelijk hoort pas na 5 minuten.

   

  Ik hoop dat u kan helpen.

   

  mvg 

   

  EFSTA

  AdwCleanerC2.txt

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Download malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.

  • Dubbelklik op mbam-setup-2.0.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
  • Volg de verdere aanwijzingen, de volledige installatieprocedure kunt u nalezen op de volgende link - Malwarebytes Anti-Malware installeren.
  • Klik vervolgens bovenin het scherm op Scan.
  • Kies vervolgens de Aangepaste scan en klik op Scan nu.
   • Plaats vervolgens een vinkje bij de optie Scan naar rootkits.
   • Selecteer in het rechter venster alle aanwezige harde schijven en partities.


   [*]Klik vervolgens op de knop Start scan om de aangepaste uit te voeren. [*]Er zal nu gecontroleerd worden op beschikbare updates, klik hier op "Nu bijwerken als er beschikbare updates zijn. [*]De scan wordt nu automatisch gestart,wanneer de scan gereed is en er bedreigingen zijn gedetecteerd krijgt u hier een overzicht van. [*]Wanneer er geen bedreigingen zijn gedetecteerd klikt u na de scan op Bekijk gedetailleerd logboek.

   • Klik vervolgens op de knop Acties toepassen, bij de melding dat uw computer opnieuw opgestart moet worden klikt u op Nee.
   • Klik vervolgens op de knop Bekijk gedetailleerd logboek en klik op de knop exporteer en kies de optie tekstbestand (*.txt).
   • Geef vervolgens een bestandsnaam op voor het opslaan van het logbestand, bijvoorbeeld MBAM Scanlog en klik vervolgens op de knop Opslaan.
   • Dit bestand zal standaard op uw bureaublad worden opgeslagen.
  MBAM-Scan.png

  MalwareBytes' Anti-Malware logbestand plaatsen

  • Voeg het logbestand wat u zojuist heeft opgeslagen als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in Malwarebytes Anti-Malware bij Historie > Programmalogboeken)
  • Plaats de inhoud van dit logbestand in het volgende bericht.


  Wil je meer uitleg - in beeld en geluid - over de werking van Malwarebytes, bekijk dan onze eigen PCH-video hier.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  • Welkom op PC Helpforum

  • Leden statistieken

   • Aantal leden
    39.241
   • Meeste online
    1.622

   Nieuwste lid
   Niels Styns
   Registratiedatum
  • Gerelateerde inhoud

   • Door emryss
    wanneer ik met een nieuwe opgave wil beginnen en de a. invoer, springt de a. naar de tweede tab positie
    zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, nu zijn er meerdere manieren die ik ken om hem terug te zetten naar de eerste positie, maar dan gebeurt er het volgende:
    de nummering gaat verder vanaf een ander punt, i.p.v. dat deze opnieuw begint
    Zou iemand mij alstublieftx kunnen uitleggen waardoor dit gebeurt en hoe ik het zou kunnen oplossen?
   • Door Anja1960
    Hoi,
     
    Mijn laptop is redelijk traag geworden bij het opstarten en ook bij het surfen, is al even geleden dat er naar gekeken is.
    kunnen jullie misschien eens kijken?
     
    Alvast bedankt
     
    Gr.
    Anja
     
   • Door IDEFIX
    Bij het opstarten van mijn PC verschijnt er in en korte flits een zwart vakje op mijn bureaublad. Het gaat zo snel dat ik onmogelijk kan zien wat het is. Ken iemand dit?
   • Door DJalema
    Hallo iedereen, 
     
    Ik wil in het toegevoegde bestand voor elke 2 rijen een onderrand toevoegen maar ik weet niet hoe je dat automatisch kunt doen. 
    Weet iemand hier een macro voor? 
     
    Dit is uiteraard niet het bestand waarin ik dit wil uitvoeren maar ik zou graag de macro willen kopieeren en plaatsen in mijn Excel bestand voor 280 regels. 
     
    Mijn dank is groot! 
     
    Gr, DJalema
    Test.xlsx
   • Door DJalema
    Hallo iedereen, 
     
    Ik heb hulp nodig met het berekenen van overlap van medewerkers bij klanten op hetzelfde tijdstip. 
    Hiermee wil ik in kaart brengen dat het niet mogelijk is dat 1 medewerker bij meerdere klanten aanwezig kan zijn. 
    Ik heb hiervoor de volgende kolommen: startdatum, einddatum, van (begin tijdstip), tot (eindtijdstip), klant en medewerker. 
    Ik heb in het rood gearceerd waar het overlap is maar dit wil ik graag met een formule berekenen. 
     
    Ik zou jullie hulp onwijs waarderen. 
    Zie bijgaand de bijlage (Excel bestand en een afbeelding van het Excel bestand). 
     
    Alvast bedankt. 
     
    DJalema
     
    Hulp nodig.xlsx

  Logo

  OVER ONS

  PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

  ×
  ×
  • Nieuwe aanmaken...

  Belangrijke informatie

  We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.