Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!


alidus

Delete inhoud worksheetcellen in een bepaalde rij via een macro

  Aanbevolen berichten

  Heb een VBA macro gemaakt om in een bepaalde rij van een worksheet, een aantal cellen te “deleten” (Excel 2016)

   

  De te kiezen rij wordt via een aangemaakte module in een andere worksheet aangesproken.

   

  Heb nu een probleem, dat er wel cellen in de bepaalde worksheet worden “ge-delete” , maar de rij nummer is niet goed gekozen.

  Ik heb de indruk dat de rijnummer gekozen wordt in de sheet waar de module wordt opgeroepen.

   

  Ik heb geen enkele ervaring met VBA, maar heb hier en daar wat gezocht op het internet en ben tot de volgende macro gekomen. Hetgeen wel enigszins werkt maar het probleem blijft houden, zoals hierboven uitgelegd.

   

  Graag een advies hoe ik e.e.a. zou kunnen aanpassen, zodat de bepaalde cellen wel op de juiste rij worden “ge-delete”

   

  HD Alidus

   

   

   

   

  Private Sub Annulering_Click()

   

  ‘ aangeven zoekactie in worksheet

   

  Dim ws As Worksheet

  Set ws = Worksheets("Inschrijving")

   

  ‘ rijnummer vinden om de actie uit te voeren

   

  Dim TeZoekenWaarde

  Dim c As Range

  Dim TeZoekenWaarde

  TeZoekenWaarde = Me.flightnummer.Value

  Set c = Range("A1:A1000").Find(TeZoekenWaarde)

   

  ' Delete gegevens

   

  ws.Cells(c.Row, 1).Value = ""

  ws.Cells(c.Row, 2).Value = ""

  ws.Cells(c.Row, 3).Value = ""

  ws.Cells(c.Row, 4).Value = ""

  ws.Cells(c.Row, 5).Value = ""

  ws.Cells(c.Row, 6).Value = ""

  ws.Cells(c.Row, 7).Value = ""

  ws.Cells(c.Row, 8).Value = ""

   

  MsgBox "Inschrijving geannuleerd!"

   

  Me.flightnummer.Value = ""

   

  Me.flightnummer.SetFocus

   

  End Sub

   

   

  Private Sub Sluiten_Click()

  Unload Me

  End Sub

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

 • Topicstarter
 •    0

  Hierbij het voorbeeld van de 2 gebruikte sheets

   

  Via de sheet "Flightindeling" wordt via een knop "formulier inschrijven zichtbaar maken", de gegevens ingebracht naar sheet "Inschrijving".

   

  Deze sheet zoekt in andere sheets weer de betreffende gegevens bij elkaar , om vervolgens deze weer op een bepaalde manier zichtbaar te maken in de sheet flightindeling" (De formules zijn hierbij weggelaten.)

   

  Als je toch een inschrijving wilt annuleren, heb ik in dezelfde sheet "Flightindeling" een knop gemaakt "Annulering inschrijving" die de bewuste aangegeven macro aanstuurt, dusdanig dat de bewuste regel (in mijn voorbeeld  is dit in rij 5 (rood aangemerkt), de gele cellen weer moeten "deleten".

   

  Hopelijk heb ik e.e.a. begrijpelijk weergegeven.

   

  Advies/reactie wordt zeer op prijs gesteld.

   

  HG Alidus

   

  Voorbeeld.xlsx

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

 • Topicstarter
 •    0

  obv een nummer die wordt ingebracht door het volgend "plaatje", dat gekoppeld is aan "de knop Annulering inschrijving" uit de "Textbox" -

   

  En dit plaatje heeft de macro zoals aangegeven:

   

  Private Sub Annulering_Click()

  Dim ws As Worksheet
  Set ws = Worksheets("Inschrijving")

  Dim c As Range
  Dim TeZoekenWaarde

  TeZoekenWaarde = Me.flightnummer.Value
  Set c = Range("A1:A1000").Find(TeZoekenWaarde)

  'Delete gegevens

  ws.Cells(c.Row, 1).Value = ""
  ws.Cells(c.Row, 2).Value = ""
  ws.Cells(c.Row, 3).Value = ""
  ws.Cells(c.Row, 4).Value = ""
  ws.Cells(c.Row, 5).Value = ""
  ws.Cells(c.Row, 6).Value = ""
  ws.Cells(c.Row, 7).Value = ""
  ws.Cells(c.Row, 8).Value = ""

  MsgBox "Inschrijving geannuleerd!", vbOKOnly + vbInformation, "Inschrijving is geannuleerd!"

  Me.flightnummer.Value = ""

  Me.flightnummer.SetFocus

  End Sub
  Private Sub Sluiten_Click()
  Unload Me
  End Sub

  Private Sub UserForm_Click()

  End Sub
   

  image.png

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

 • Topicstarter
 •    0

  Dit werkt met Uw command button en de toegevoegde lijncode  c.Range("a1:h1").ClearContents . Kennelijk moet ik een commandbox gebruiken ipv Tekstbox !!

   

  Heeeeel Hartelijk dank voor de oplossing en de assistentie!

   

  PS de opmerking over het plaatje is ook te harte genomen.

  Groet Alidus 

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0

  Sorry ik bedoel de Combobox , dus geen commandbox.

   

  U begrijpt hieruit dat ik wel een behoorlijke leek en beginner ben in deze macro wereld.

   

  Nogmaals dank!

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  @emielDS

  Zonder foutafhandeling genereer je een foutmelding als Find geen overeenkomstig nummer kan vinden.

  Private Sub Annuleren_Click()
   
  'aangeven zoekactie in worksheet
    Dim fRow
    
    With Sheets("Inschrijving")
      fRow = Application.Match(CLng(flightnummer), .Columns(1), 0)
      If Not IsError(fRow) Then
        .Cells(fRow, 1).Resize(, 8).ClearContents
      Else
        MsgBox "Geen nummer gevonden"
      End If
    End With
  End Sub

   

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
  Gast
  Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

  • Welkom op PC Helpforum

  • Leden statistieken

   • Aantal leden
    39.255
   • Meeste online
    1.622

   Nieuwste lid
   Elise van Dijk
   Registratiedatum
  • Gerelateerde inhoud

   • Door bickyvp
    hallo iedereen,
     
    ik ben bezig voor mijn wergever met een excel van al onze stockproducten en om zo eenvoudig te kunnen zien wat er besteld moet worden.
    dit heb ik reeds gedaan.
     
    nu wil ik dat ik snel kan sorteren op wat er besteld moet worden.  het vak waarin staat dat er besteld moet worden is dmv vba.
    de celgrote is niet overal gelijk omdat dat niet anders kan of niet goed uitkomt.
     
    natuurlijk moet heel de rij juist mee volgen met het sorteren. ik krijg mijn werkbladen maar niet gesorteerd.
    waarbij ik meteen kan zien wat er moet besteld worden.
     
    kan iemand mij hierbij helpen of op weg zetten ?
    (ps: in bijlage vind je de excel, enkel de 3 eerste werkbladen wil ik zo gesorteerd hebben)
     
    alvast heel erg bedankt
    groeten michael
    magazijn vp.xlsm
   • Door t&d
    De code werkte eerst maar nu niet meer?
    Ik denk dat het tussen regel 6 en 19 zit maar ben niet zeker.

    Foutopsporing leid naar commandobutton, maar code is enkel om formulier te open
    Private Sub cmdopen_2_Click() Userform1.Show End Sub  
    Option Explicit Dim blnNew As Boolean Dim Dic As Object, i As Long Private Sub UserForm_Initialize() cmdSave.Enabled = False Frame2.Enabled = False Dim sv, i As Long sv = Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary") For i = 1 To UBound(sv) If Not Dic.exists(sv(i, 1)) Then Dic.Item(sv(i, 1)) = Array(sv(i, 1), CreateObject("scripting.dictionary"), CreateObject("scripting.dictionary")) Dic(sv(i, 1))(1).Item(sv(i, 2)) = Dic(sv(i, 1))(1).Item(sv(i, 2)) Dic(sv(i, 1))(2).Item(sv(i, 2)) = Array(sv(i, 2), Application.Index(sv, i, Array(1, 3, 6, 7, 10, 11)), i) Next i ComboBox2.List = Dic.keys Dim wb As Workbook: Set wb = ThisWorkbook Dim WS As Worksheet Dim LastRow As Long Dim aCell As Range Set WS = wb.Sheets("Type data") With WS LastRow = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row For Each aCell In .Range("C1:C" & LastRow) If aCell.Value <> "" Then Me.TextBox2.AddItem aCell.Value End If Next End With Set WS = wb.Sheets("Type data") With WS LastRow = .Cells(.Rows.Count, "O").End(xlUp).Row For Each aCell In .Range("O1:O" & LastRow) If aCell.Value <> "" Then Me.TextBox5.AddItem aCell.Value End If Next End With End Sub Private Sub cmdClose_Click() If cmdClose.Caption = "Close" Then Unload Me Else cmdClose.Caption = "Close" cmdNew.Enabled = True End If End Sub Private Sub cmdNew_Click() blnNew = True txtklant.Text = "" txttype.Text = "" txtdossier.Text = "" txtdatum.Text = "" txtbestand.Text = "" txtbestemming.Text = "" cmdClose.Caption = "Cancel" cmdNew.Enabled = False cmdSave.Enabled = True Frame2.Enabled = True End Sub Private Sub cmdSave_Click() If Trim(txtklant.Text) = "" Then MsgBox "Enter klant", vbCritical, "Save" txtklant.SetFocus Exit Sub End If Call prSave cmdClose.Caption = "Close" cmdNew.Enabled = True ThisWorkbook.Save End Sub Private Sub prSave() ''''' Save the dms If blnNew = True Then TRows = Worksheets("dms").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count With Worksheets("dms").Range("A1") .Offset(TRows, 0).Value = txtklant.Text .Offset(TRows, 1).Value = txttype.Text .Offset(TRows, 2).Value = txtdossier.Text .Offset(TRows, 3).Value = txtdatum.Text .Offset(TRows, 4).Value = txtbestand.Text .Offset(TRows, 11).Value = txtbestemming.Text End With txtklant.Text = "" txttype.Text = "" txtdossier.Text = "" txtdatum.Text = "" txtbestand.Text = "" txtbestemming.Text = "" Call prComboBoxFill Else For i = 2 To TRows If Trim(Worksheets("dms").Cells(i, 1).Value) = Trim(ComboBox3.Text) Then Worksheets("dms").Cells(i, 1).Value = txtklant.Text Worksheets("dms").Cells(i, 2).Value = txttype.Text Worksheets("dms").Cells(i, 3).Value = txtdossier.Text Worksheets("dms").Cells(i, 4).Value = txtdatum.Text Worksheets("dms").Cells(i, 5).Value = txtbestand.Text Worksheets("dms").Cells(i, 13).Value = txtbestemming.Text txtklant.Text = "" txttype.Text = "" txtdossier.Text = "" txtdatum.Text = "" txtbestand.Text = "" txtbestemming.Text = "" Exit For End If Next i End If blnNew = False If Trim(txtklant.Text) = "" Then cmdSave.Enabled = False Frame2.Enabled = False Else cmdSave.Enabled = True Frame2.Enabled = True End If End Sub Private Sub cmdSearch_Click() Userform1.Show End Sub Private Sub ComboBox2_Change() hsv ComboBox3.List = Dic(ComboBox2.Value)(1).keys ComboBox3.ListIndex = -1 End Sub Private Sub ComboBox3_Change() If ComboBox3.ListIndex > -1 Then For i = 1 To 6 Controls("Textbox" & i).Value = Dic(ComboBox2.Value)(2)(ComboBox3.Value)(1)(i) Next i End If End Sub Private Sub hsv() ComboBox3.ListIndex = -1 For i = 1 To 6 Me.Controls("TextBox" & i).Value = "" Next i End Sub Private Sub Image1_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, ByVal Data As MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal DragState As MSForms.fmDragState, ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer) End Sub Private Sub Image2_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, ByVal Data As MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal DragState As MSForms.fmDragState, ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer) End Sub  
    test_DMS.xlsm
   • Door K5
    Hier ben ik terug!
    Mijn vorige vraag was om een Macro aan te maken om te printen.
    Ik heb dat excel bestand dus willen overmaken aan die dame, maar ondertussen heeft zij er nog enkele kolommen bij aangemaakt.
    Daarop heb ik haar uitgelegd dat er een knop was voorzien om enkel de kolom met de namen van de leden en de kolom met hun geboortemaand uit te printen.
    Waarop zij fijntjes vroeg of het ook mogelijk was om bij het sorteren via de geboortemaand, iedereen te sorteren volgens "geboortemaand" maar dan ook volgens "geboortedag".
    Het geboortejaar speelt niet direct een rol.
    Zij stuurt namelijk naar alle leden op hun verjaardag een berichtje of een kaartje. Zo kan zij dit beter opvolgen.
   • Door jord
    Beste alle,
    Ik wil graag jullie hulp inschakelen, om onderstaand vba beter te maken. D e bedoeling is dat gegevens van de factuur op een volgend blad geboekt worden. De vba werkt maar niet naar wens. Misschien dat jullie tips hebben.
     
    Sub Knop35_Klikken()
            Dim Datum, factnr, Relatie As String
            Dim totaal As Double
            Datum = Range("O19").Value
            factnr = Range("O20").Value
            Relatie = Range("O21").Value
         
         If Relatie = "" Then
                MsgBox "Er is geen relatie geselecteerd."
                Exit Sub
            End If
            If Datum = "" Then
                MsgBox "Er is geen datum ingevuld."
                Exit Sub
            End If
            If factnr = "" Then
                MsgBox "Er is geen factuurnumer ingevuld."
                Exit Sub
            End If
            With Worksheets("Verkoop").Range("C7:C10000")
                 Set factnr = .Find(Range("O20").Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False)
                 If Not factnr Is Nothing Then
                    MsgBox "Er is al een factuur met dit nummer aanwezig!"
                    Exit Sub
                  End If
            
    If IsEmpty(Sheets("verkoopfactuur").Range("O20")) Then
    MsgBox "factuurnummer niet ingevuld", vbCritical, "Factuurnummer"
    Exit Sub
    End If
        Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
        Set ws1 = Sheets("Verkoopfactuur")
        Set ws2 = Sheets("Verkoop")
        DestRow = ws2.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
        
        ws1.Range("O34:R34").Copy
        ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
        ws1.Range("T34").Copy
        ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 5).PasteSpecial xlPasteValues
        
        ws1.Range("V34").Copy
        ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 7).PasteSpecial xlPasteValues
        
        ws1.Range("X34").Copy
        ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 9).PasteSpecial xlPasteValues
        
        ws1.Range("AA34:AC34").Copy
        ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 12).PasteSpecial xlPasteValues
    End With
    End Sub
     
    Gr. Jord
   • Door Yazzy
    Hallo 
     
    Weet iemand hoe het komt dat in de laatste kolom er geen 4 cijfers uitkomen? Na de reversie zou er 8317 en zo verder moeten komen. Weeknummer heb ik via vba geprogrammeerd dat dit omgedraaid wordt en via tekst.samenvoegen dit in de laatste kolom terecht komt. Ik heb een aanpassing gedaan en dit bij Nummers aangepast naar custom en 0000. Nog steeds geen resultaat. Bij sommige 01 wordt 10 en soms gewoon 1. Hele opmaak voor de hele kolom al aangepast. 
     
    Ben ten einde raad :) 
     
    Alvast bedankt! 
    Codes.xlsm
  Logo

  OVER ONS

  PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

  ×
  ×
  • Nieuwe aanmaken...

  Belangrijke informatie

  We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.