Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!


janlazeure

emailadressen uit meedere excel bestanden extraheren

  Aanbevolen berichten

  Beste,

   

  ik wil de emailadressen uit 500 excel bestanden extraheren. Deze mailadressen staan op telkens op het tweede tabblad op cel B11. Nu had ik al een VBA code als volgt :

  Sub ConsolidateAll()
      Dim rsCon As Object, rsData As Object, sFileName As String
      Dim Prov As String, ExProp As String, resarr ', wDir As String
      Const wDir = "C:\Database\"
      Prov = IIf(Val(Application.Version) < 12, "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0", "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0")
      ExProp = IIf(Val(Application.Version) < 12, "8.0", "12.0")
      Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
      sFileName = Dir(wDir & "*.xlsx")
      Do While sFileName <> ""
          If sFileName <> ThisWorkbook.Name Then
              Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection"): Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
              rsCon.Open "Provider=" & Prov & ";Data Source=" & wDir & sFileName & _
                              ";Extended Properties=""Excel " & ExProp & ";HDR=No"";"
              rsData.Open "SELECT * FROM [Personalia$B11];", rsCon, 0, 1, 1
              If Not rsData.EOF Then
                  resarr = rsData.GetRows
              End If
              Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(UBound(resarr, 1) + 1, UBound(resarr, 2) + 1) = resarr
              sFileName = Dir: rsData.Close: Set rsData = Nothing: rsCon.Close: Set rsCon = Nothing
          End If
      Loop
  End Sub
   

  Maar bij het ophalen krijg ik steeds de melding dat hij het tabblad personalia B11 niet kan vinden.

  In bijlage de beide bestanden (bron bestand waar de info staat en database bestand waar de mail adressen in moeten komen

  Kan iemand mij asap hierbij helpen aub?

   

  Alvast bedankt

  aagje pype.xlsx

  Database.xlsm

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Ter Info voor de helpers: janlazeure heeft nog 2 andere topics open staan waar heel sterk gelijkende vragen worden gesteld.

  Volgens mij hebben al deze topics met elkaar te maken en riskeren we (jullie) dubbel werk te doen.

   

  @janlazeure

  Als de andere topics opgelost zijn en mogen afgesloten worden, laat het dan weten in het betreffende topic.

  Als deze nieuwe vraag aansluit bij een van de andere topics, laat dan weten bij welk topic het hoort en dan voegen we de beide topics samen.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0

  beste, de vorige twee zijn opgelost, dit betreft een nieuwe vraag, excuses als dit niet werd duidelijk gemaakt

  deze heb ik vandaag eigenlijk dringend nodig, de rest werk ik zelf verder aan

  mvg

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Deze heb ik je ook al eens eerder gegeven.
   

  Sub UpdateBestanden()
  
  Dim FilePath$, Row&, Column&, Address$
  'change constants & FilePath below to suit
     '***************************************
     
     Const SheetName$ = "Personalia"
     Address = Cells(11, 2).Address
     FilePath = "D:\Test2\"
     '***************************************
    With CreateObject("scripting.filesystemobject").getfolder(FilePath)
      For Each fl In .Files
        If Right(fl.Name, 5) = ".xlsx" Then
          Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1) = fl.Name
          Filename = fl.Name
          Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 1) = GetData(FilePath, Filename, SheetName, Address)
          Columns.AutoFit
        End If
      Next
    End With
  End Sub
  
  Private Function GetData(path, file, sheet, Address)
     Dim Data$
     Data = "'" & path & "[" & file & "]" & sheet & "'!" & _
        Range(Address).Range("A1").Address(, , xlR1C1)
     GetData = ExecuteExcel4Macro(Data)
  End Function

   

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  een uitroepingsteken vergeten achter Personalia

   

   

   rsData.Open "SELECT * FROM [Personalia!$B11];", rsCon, 0, 1, 1

   

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites


  Logo

  OVER ONS

  PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

  ×
  ×
  • Nieuwe aanmaken...

  Belangrijke informatie

  We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.