Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

hobachte

Lid
 • Aantal items

  17
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 1. Anita, nog geen verdere reactie op mijn vraag tot nu toe. groetjes..Marnix Zoals ik meldde verhelp ik dit probleem met de foto te openen in "infanview (gratis prg) en dan terug te saven onder een andere naam, dan kan het wel lukken. Ik denk dat het ook te zien heeft met de "cache" instelling. Een groter probleem is dat bij het openen van (zware) foto, er beschadiging kan optreeden in de foto. RAM geheugen niet voldoende, ik weet het niet.
 2. Hello, Ik heb reeds enige tijd een laser printer, nl hp laserjet 2605dn. Tot voor kort heb ik problemen met afprinten van figuren, nl er wordt STEEDS een RODE achtergrond mee geprint. DIT KOMT ENKEL VOOR BIJ PDF DOCUMENTEN. (Document geopend en geprint in WORD. Geen probleem) Kan iemand mij helpen om het euvel ongedaan te maken? Bedankt..Groeten..marnix
 3. Hello, Ik heb SOMS een probleempje bij het openen van een foto, dit zowel met cs3 als met cs4. Ik krijg dan de boodschap: "Could not complete your request because of a problem parsing the tiff file". Om dit op te lossen open ik dan de betreffende file in "irfanviaw" en save het onder een andere naam en dan kan ik het wel openen in photoshop. (Later kan het probleem zich terug voordoen met dezelfde foto). Ook kan de foto soms beschadigd zijn tijdens het openen, er loopt dan een horizontale dunne streep door de foto. Op te lossen met kloonstempel. De streep doet zich voor als een pixel verwarring. Kan mij iemand aanduiden wat het probleem is? Nota: Ik heb de indruk dat dit zich vooral voordoet als ik de foto eerst open in de "browse"??? Bedankt...Groeten
 4. De iolo lijnen verdwijnen niet uit de O23 service lijnen en dus ook ioloServiceManager 533kb verdwijnt niet uit de "program files". Krijg vermelding dat het in een ander programma is geopend. De aanduiding mybabylon_englisch toolbar in het configuratiescherm/programmas is verdwenen, maar nog steeds 2 lijnen, nl O8 Extra context menu item vermelden mybabylon in de HJT lijst Mijn computer heeft geen last van deze restjes. Dus ik kan er mee leven. Hartelijk bedankt voor uw advies. Groeten..Marnix
 5. Ik had MyBabylon ubinstalled en was verdwenen, enkel de toolbar bleef hangen. bedankt...Groeten..marnix
 6. Hello Kape, Indien dit probleem teveel van je tijd vergt. Negeer mijn vraag. Maar het probleem is niet opgelost. Wat iolo betreft: In C:\program fil\iolo is er nog een bestand, namelijk ioloServiceManager welke niet weg te krijgen is. Ik kreeg de boodschap dat het bestand in een ander programma is geopend. Wat MyBabylon_english toolbar betreft. Is nog steeds terug tevinden in de configuratiesherm /programmas lijst. Kan het niet verwijderen. Nog steeds de vermelding Could not open INSTALL.LOG file Hierbij voeg ik een nieuwe copij met HJT lijst. Misschien moet er nog meer lijnen "gefixed" worden (zoals in O23) Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:54:57, on 5/12/2009 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe C:\Program Files\VMware Workstation\vmware-tray.exe C:\Program Files\VMware Workstation\hqtray.exe C:\Program Files\EPSON\Creativity Suite\Event Manager\EEventManager.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Registry Mechanic\RMTray.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = mijnAOL | HP R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] "C:\Program Files\VMware Workstation\vmware-tray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "C:\Program Files\VMware Workstation\hqtray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] C:\Program Files\EPSON\Creativity Suite\Event Manager\EEventManager.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\System32\msconfig.exe" /auto O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus Photo R1800] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9LA.EXE /FU "C:\Users\Marnix\AppData\Local\Temp\E_S5FBC.tmp" /EF "HKCU" O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RMTray.exe /H O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user') O4 - Startup: OneNote Table Of Contents.onetoc2 O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLCapSvc.exe O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLSched.exe O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware Workstation\vmware-ufad.exe O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware Workstation\vmware-authd.exe O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnat.exe -- End of file - 13790 bytes BEDANKT
 7. Hartelijk bedankt. Hier is de copy. bekijk ook eens iolo. Dit is ook een rest probleempje Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:44:18, on 5/12/2009 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe C:\Program Files\VMware Workstation\vmware-tray.exe C:\Program Files\VMware Workstation\hqtray.exe C:\Program Files\EPSON\Creativity Suite\Event Manager\EEventManager.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Registry Mechanic\RMTray.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = mijnAOL | HP R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyBa.dll O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file) O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyBa.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll O3 - Toolbar: (no name) - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - (no file) O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyBa.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] "C:\Program Files\VMware Workstation\vmware-tray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "C:\Program Files\VMware Workstation\hqtray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] C:\Program Files\EPSON\Creativity Suite\Event Manager\EEventManager.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\System32\msconfig.exe" /auto O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus Photo R1800] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9LA.EXE /FU "C:\Users\Marnix\AppData\Local\Temp\E_S5FBC.tmp" /EF "HKCU" O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RMTray.exe /H O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user') O4 - Startup: OneNote Table Of Contents.onetoc2 O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLCapSvc.exe O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLSched.exe O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware Workstation\vmware-ufad.exe O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware Workstation\vmware-authd.exe O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnat.exe -- End of file - 14783 bytes
 8. Excuseer kape maar ik ben maar een leek hierin. Wat mij niet duidelijk is, is wat te doen nadat de tekst van het kladblokvenster gekopieerd is. Wat bedoelt u met HJT logje en welk bericht? Kan ik de tekst welke betrekking heeft op mybabylon in het kladblokvenster verwijderen? vriendelijke groeten
 9. Beste, In mijn "programma's en onderdelen"lijst zit het programma(?) myBabylon_english toolbar. Langs configuratiescherm/programma probeer ik deze te verwijderen. Het lukt niet. Ik kreeg steeds de melding: Could not open INSTALL.LOG file. Kan mij iemand helpen? Wat te doen? Bedankt ...Vriendelijke groeten..Marnix
 10. Hello, Ik heb op mijnen pc een bestand van ongeveer 28 GB gecopieerd naar dezelfde drive. Na Controle is er, tussen beide een verschil van 1 MB ( er worden 6 mappen minder aangegeven). Bestaat er een programma om die toelaat de verschillen tussen beide aan te duiden? (Copieren is gebeurt met Terracopy). Bedankt. Vriendelijke groeten...Marnix
 11. Hello, Ik heb op mijn pc de windows 7 home versie. Ik wens de xp faciliteiten op de pc. Kan ik een upgrade doen van win 7 home naar win 7 professional? Zo ja, wat te doen? Bedankt...Vriendelike groeten
 12. Beste Behemoth, kun je een website link aanduiden, met de uitleg hoe dit juist te doen. Bedankt ...Vriendelijke groeten
 13. Ook met schijfbeheer of moet men gebruik maken van een programma zoals partition magic?
 14. Doordat er reeds 4partities gemaakt zijn, kan ik (veronderstel ik) geen 5de bijmaken en daarom dacht ik om een map een drivenummer te geven.
 15. hobachte

  map

  Bestaat de mogelijkheid om aan een map een directory letter toe te kennen? Zo ja, hoe? bedankt, vriendelijke groeten...Marnix
Logo

OVER ONS

PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.