Ga naar inhoud

mijn pc in gevaar! virussen aanval!


Aanbevolen berichten

mijn computer heeft 15 bedreigingen en 614 infecties van trojan, rootkit, adware, spyware, rogue etc. Er zitten er 3 van hoge risico tussen. ik hoor ook sinds maandag steeds amerikaanse en nederlandse reclame, maar ik kan niet vinden waar het vandaan komt, alsof het gewoon uit de computer zelf komt. ik zou dit alles graag willen bestrijden met gratis software, maar hoe dat allemaal moet en waar ik op internet aan die software kan komen weet ik dus niet. ik zou graag geholpen willen worden, want ik ben echt heel erg bang dat de pc gaat crashen ofzo en dat ik niet veel tijd meer heb. niet echt een fijn eind van 2009 maar het zeid zo. alvast heel heel erg bedankt.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

Scan saved at 18:14:30, on 7-1-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16945)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\USBDeviceService.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program Files\WLAN_Software\ZD1211B\ZDWLan.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AutoInstall\ZD1211B_Auto_Install_CD_Only_Gen_0ACE20FF\AutoEJCD.EXE

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Documents and Settings\Shezara\Application Data\Techno Design IP\LiveSearch Notification.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe

C:\Program Files\HiJackThis\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&mkt=nl-NL&FORM=MICNE5

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.downloads.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: AGSearchHook Class - {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - C:\Program Files\AGI\common\agcutils.dll (file missing)

O2 - BHO: TMFCommander.InitToolbarBHO - {02723afc-f8a3-46b5-9681-c509226c78c9} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ThreeShips IEHelper - {17FDB9F8-DCC4-4F6A-AE07-B16018A48469} - C:\Documents and Settings\Shezara\Mijn documenten\school\ThreeShipsIEHelper.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: TMF Controller - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [uPC] "C:\Program Files\UPC\bin\sprtcmd.exe" /P UPC

O4 - HKLM\..\Run: [ZDWLan_Utility] C:\Program Files\WLAN_Software\ZD1211B\ZDWLan.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AutoEJCD_0ACE20FF] C:\Program Files\AutoInstall\ZD1211B_Auto_Install_CD_Only_Gen_0ACE20FF\AutoEJCD.EXE /VID=0ACE /PID=20FF

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WeatherDPA] "C:\Program Files\Zango\bin\10.1.181.0\Weather.exe" -auto

O4 - HKCU\..\Run: [LiveSearchNotification] "C:\Documents and Settings\Shezara\Application Data\Techno Design IP\LiveSearch Notification.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [settdebugx.exe] C:\DOCUME~1\Shezara\LOCALS~1\Temp\settdebugx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZKxdm118YYNL

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.26\ShoppingReport.dll (file missing)

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.26\ShoppingReport.dll (file missing)

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Kimberley\Menu Start\Programma's\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-3/WebfettiInitialSetup1.0.1.0.cab

O16 - DPF: {2019DC25-D1C0-11D6-97B3-0008A124F542} (StreamPlug Class) - http://www.streamplug.com/StreamPlug/SP.cab

O16 - DPF: {55027008-315F-4F45-BBC3-8BE119764741} (Slide Image Uploader Control) - http://static.slide.com/uploader/SlideImageUploader.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {BD8667B7-38D8-4C77-B580-18C3E146372C} (Creative Toolbox Plug-in) - http://bmm.imgag.com/imgag/cp/install/crusher-nl.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - c:\APPS\Powercinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca83c4a11e773c) (gupdate1ca83c4a11e773c) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Documents and Settings\Shezara\Bureaublad\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: USBDeviceService - Unknown owner - C:\Program Files\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\USBDeviceService.exe

--

End of file - 13601 bytes

aangepast door anti-trojan
Laten zien wat voor virussen ik heb
Link naar reactie
Delen op andere sites


Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

HijackThis zal openen na het installeren.

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

N.B. : gebruikers van Windows Vista en Windows 7 zullen eerst moeten rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...