Ga naar inhoud

bericht tot betaling


Aanbevolen berichten

Beste,

Vandaag krijg ik het bericht "zogezegd van de federale politie" dat ik verkeerde websites zou bekeken hebben

De text is in het frans en voor zover ik begrijp moet ik betalen

Als ik nu met mijn naam de computer aanmeld komt er telkens deze waarschuwing op en kan ik verder niets meer doen

Ik ben nu aangemeld via mijn "gast account

Hoe kan ik hiervan verlost geraken?

Hierbij een HJTS logje

logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 16:34:54, on 7/06/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16576)

FIREFOX: 21.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\Users\Gast\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files (x86)\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPCam_Menu] "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam" UpdateWithCreateOnce "Software\Hewlett-Packard\Media\Webcam"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKUS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-501\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden (User '?')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater15.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12980 bytes

Alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo animar,

Ik zal je log bekijken.

Ik moet echter mijn advies eerst laten keuren door een gekwalificeerd helper, hierdoor kan het iets langer duren voordat ik je verder kan helpen.

Alvast bedankt voor je begrip.

Met vriendelijke groet,

Mako

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Mako,

Ik heb ondertussen MBAM eens laten lopen, deze heeft 3 bedreigingen (trojaanse paarden) verwijderd en alles werkt opnieuw

Ik ben nu nog benieuwd wat het HJTS logje gaat opleveren

Alvast bedankt voor de hulp :top:

Animar

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hey Mako

Het gevraagde logje

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.06.07.08

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16576

Marcel :: MARCEL-PC [administrator]

7/06/2013 17:42:48

mbam-log-2013-06-07 (17-42-48).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 288173

Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 44 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon|shell (Trojan.Agent.RNS) -> Data: explorer.exe,C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\skype.dat -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\skype.dat (Trojan.Agent.rzf) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp\ayjwade (Trojan.Agent.rzf) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Grtjs

Animar

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

De uitvoerende bestanden verantwoordelijk voor het virus zijn inderdaad al verwijderd. Doe nog even volgende ter controle aub:

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureablad op.

Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hey Mako,

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Marcel at 2013-06-07 19:16:41

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 355 GB (78%) free of 457 GB

Total RAM: 6135 MB (68% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:16:52, on 7/06/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16576)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\Program Files\trend micro\Marcel.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = SeniorenNet - de startpagina voor senioren: de actieve 50-plussers

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files (x86)\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPCam_Menu] "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam" UpdateWithCreateOnce "Software\Hewlett-Packard\Media\Webcam"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [HPADVISOR] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe view=DOCKVIEW

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [KiesAirMessage] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater15.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14614 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=168c2221-86e5-465a-9abc-a66815cc5016 /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\fbdcfe54-dc1f-4577-8bc2-0c047d322a79-1c8-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\Hpservice.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

winlogon.exe

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 28628240

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-303270050-1572163791871585596-719061868567087873-865347154297207079-1826190400

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2648

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"taskhost.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {995C996E-D918-4a8c-A302-45719A6F4EA7} -Embedding

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe" /background

"C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

"C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" -hidden

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPHELPER.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe" /preload

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files (x86)\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe"

"C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe" /Start

"C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe"

taskeng.exe {7388326C-D8F7-4873-AA43-BAAD715A7F34}

"c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe"

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=2c68822b-c757-4b39-b7c2-98442a251e0e /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\79611707-d170-4710-ac87-9158e7b9d57a-a3c-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\SeaPort.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=6096.768ca00.1040611690 "C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\15.2.0\npsitesafety.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 6096 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6096" plugin

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=6096.116f4700.547044648 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_202.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 6096 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.6096" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe" --proxy-stub-channel=Flash5168.58F7BDE0.6012 --host-broker-channel=Flash5168.58F7BDE0.16886 --host-pid=5168 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_202.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe" --channel=5564.001FF544.2045694409 --proxy-stub-channel=Flash5168.58F7BDE0.6012 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_202.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe7_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe7 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Users\Marcel\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.seniorennet.be/"

prefs.js - "keyword.URL" - "http://isearch.avg.com/search?cid={9248E403-3FB4-45B3-A4D4-FF3970BC8693}&mid=6a1b1ece4b0d47d0a7de4ec569c3674a-841164bda2d135a9a1aa96222648290de42ef81d〈=nl&ds=AVG&pr=fr&d=2013-01-02 17:17:17&pid=avg&sg=&v=14.0.2.14&sap=ku&q="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.7.700.202 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_202.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\15.2.0\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.17.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.17.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3505.0912]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.7.700.202 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_7_700_202.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

avg-secure-search.xml

C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default\extensions\

{ab91efd4-6975-4081-8552-1b3922ed79e2}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-12-12 43520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-03-09 461216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}]

Bing Bar Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll [2012-06-11 1307728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-03-09 170912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2012-07-09 351136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - Bing Bar - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll [2012-06-11 1307728]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-10-14 2837288]

"SmartMenu"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe [2009-08-25 610872]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-12-12 171520]

"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [2010-03-23 487424]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"=C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe [2009-08-20 2363392]

"HPADVISOR"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe [2009-09-29 1685048]

"msnmsgr"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2012-09-12 4272640]

"KiesPreload"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe [2013-04-23 1561968]

"KiesAirMessage"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup []

""=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe [2013-05-14 844168]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-04-19 18678376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Corel File Shell Monitor"=C:\Program Files (x86)\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe [2009-08-25 15544]

"HPCam_Menu"=c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-19 222504]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe [2006-09-01 282624]

"QlbCtrl.exe"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe [2009-08-20 322104]

"Easybits Recovery"=C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe [2009-09-02 60464]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2008-12-08 54576]

""= []

"WirelessAssistant"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe [2009-07-23 498744]

"beid"=C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe /startup []

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-04-29 4408368]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-05-21 1226928]

"KiesTrayAgent"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [2013-04-23 311152]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{E54729E8-BB3D-4270-9D49-7389EA579090}"=C:\Windows\SysWow64\EZUPBH~1.DLL [2009-12-12 52272]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableLockWorkstation"=0

"DisableTaskMgr"=0

"DisableChangePassword"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"HideFastUserSwitching"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-06-07 19:16:41 ----D---- C:\rsit

2013-06-07 19:16:41 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-06-07 17:42:22 ----D---- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-06-07 17:41:59 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2013-06-07 17:41:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-06-07 17:41:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-06-07 14:52:43 ----A---- C:\Windows\ntbtlog.txt

2013-06-07 13:12:34 ----A---- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\skype.ini

2013-05-26 16:35:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\Free WMA to MP3 Converter

2013-05-26 16:24:58 ----D---- C:\Intel

2013-05-26 16:24:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys

2013-05-26 16:24:53 ----D---- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\InstallShield

2013-05-25 18:26:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-05-25 18:26:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-05-25 18:26:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-05-25 18:26:07 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-05-25 18:26:07 ----A---- C:\Windows\system32\elshyph.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-05-25 18:26:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-05-25 18:26:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\system32\msls31.dll

2013-05-25 18:26:04 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-05-25 18:26:03 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-05-25 18:26:03 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-05-25 18:26:03 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2013-05-25 18:26:03 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dat

2013-05-25 18:26:03 ----A---- C:\Windows\system32\icardie.dll

2013-05-25 18:26:03 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2013-05-25 18:26:03 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2013-05-25 18:26:02 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\wextract.exe

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\pngfilt.dll

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\mshta.exe

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\imgutil.dll

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\iexpress.exe

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2013-05-25 18:26:01 ----A---- C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-05-25 18:26:00 ----A---- C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-05-25 18:26:00 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmler.dll

2013-05-25 18:26:00 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-05-25 18:26:00 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-05-25 18:26:00 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-05-25 18:26:00 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-05-25 18:24:31 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-05-25 18:24:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsPrint.dll

2013-05-25 18:24:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsGdiConverter.dll

2013-05-25 18:24:30 ----A---- C:\Windows\system32\XpsPrint.dll

2013-05-25 18:24:30 ----A---- C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2013-05-25 18:24:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2013-05-25 18:24:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msmpeg2vdec.dll

2013-05-25 18:24:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DWrite.dll

2013-05-25 18:24:29 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2013-05-25 18:24:29 ----A---- C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2013-05-25 18:24:29 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2013-05-25 18:24:29 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2013-05-25 18:24:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecsExt.dll

2013-05-25 18:24:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d11.dll

2013-05-25 18:24:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10core.dll

2013-05-25 18:24:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10_1core.dll

2013-05-25 18:24:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10_1.dll

2013-05-25 18:24:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10.dll

2013-05-25 18:24:28 ----A---- C:\Windows\system32\FntCache.dll

2013-05-25 18:24:28 ----A---- C:\Windows\system32\dxgi.dll

2013-05-25 18:24:28 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll

2013-05-25 18:24:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll

2013-05-25 18:24:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10level9.dll

2013-05-25 18:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2013-05-25 18:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\d3d11.dll

2013-05-25 18:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10core.dll

2013-05-25 18:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll

2013-05-25 18:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1.dll

2013-05-25 18:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10.dll

2013-05-25 18:24:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxgi.dll

2013-05-25 18:24:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10warp.dll

2013-05-25 18:24:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d2d1.dll

2013-05-25 18:24:26 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2013-05-25 18:24:26 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2013-05-25 18:24:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UIAnimation.dll

2013-05-25 18:24:25 ----A---- C:\Windows\system32\UIAnimation.dll

2013-05-24 10:19:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\MP3Gain

2013-05-23 00:29:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-05-16 13:24:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-05-14 22:35:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2013-05-14 22:35:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-05-14 22:35:18 ----A---- C:\Windows\system32\cdd.dll

2013-05-14 22:35:08 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-05-14 22:35:08 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2013-05-14 22:35:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2013-05-14 22:35:07 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-05-14 22:35:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2013-05-14 22:35:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2013-05-14 22:35:05 ----A---- C:\Windows\system32\consent.exe

2013-05-14 22:35:05 ----A---- C:\Windows\system32\appinfo.dll

2013-05-14 22:35:00 ----A---- C:\Windows\system32\wwansvc.dll

2013-05-14 22:35:00 ----A---- C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll

2013-05-14 22:34:59 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-05-14 11:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ssadwhnt.sys

2013-05-14 11:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ssadwh.sys

2013-05-14 11:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ssadserd.sys

2013-05-14 11:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ssadmdm.sys

2013-05-14 11:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ssadmdfl.sys

2013-05-14 11:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ssadcmnt.sys

2013-05-14 11:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ssadcm.sys

2013-05-14 11:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ssadbus.sys

2013-05-14 11:29:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FsUsbExService.Exe

2013-05-14 11:29:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FsUsbExDisk.Sys

2013-05-14 11:29:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FsUsbExDevice.Dll

2013-05-14 11:27:17 ----D---- C:\Program Files (x86)\MarkAny

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-06-07 19:16:41 ----RD---- C:\Program Files

2013-06-07 19:08:31 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-06-07 19:03:27 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-06-07 17:55:03 ----HD---- C:\ProgramData

2013-06-07 17:55:03 ----A---- C:\ProgramData\HPWALog.txt

2013-06-07 17:42:03 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-06-07 17:41:59 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-06-07 17:33:59 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-06-07 16:58:42 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-06-07 14:52:43 ----D---- C:\Windows

2013-06-07 12:45:20 ----D---- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Skype

2013-06-07 09:08:53 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-06-07 09:08:53 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-06-04 02:46:32 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-06-03 06:22:31 ----D---- C:\Windows\System32

2013-06-03 06:22:31 ----D---- C:\Windows\inf

2013-06-03 06:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-06-03 02:11:47 ----A---- C:\Windows\system32\HP_ActiveX_Patch_NOT_DETECTED.txt

2013-05-31 21:01:43 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-05-31 21:01:43 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-05-31 21:01:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

2013-05-29 21:23:44 ----D---- C:\ProgramData\hps

2013-05-29 21:19:27 ----D---- C:\ProgramData\tmp

2013-05-29 01:02:04 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-05-27 02:08:52 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-05-27 02:00:00 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-05-27 01:59:36 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-05-27 01:59:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-05-27 01:59:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\wbem

2013-05-27 01:59:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-05-27 01:59:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2013-05-27 01:59:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fr-FR

2013-05-27 01:59:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-05-27 01:59:33 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-05-27 01:59:33 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-05-27 01:59:33 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-05-27 01:59:33 ----D---- C:\Windows\system32\fr-FR

2013-05-27 01:59:33 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-05-27 01:59:33 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-TW

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-HK

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\tr-TR

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\sv-SE

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pt-PT

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pt-BR

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pl-PL

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ko-KR

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\it-IT

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\hu-HU

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fi-FI

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\es-ES

2013-05-27 01:59:30 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\el-GR

2013-05-27 01:59:29 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-CN

2013-05-27 01:59:29 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ru-RU

2013-05-27 01:59:29 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nb-NO

2013-05-27 01:59:29 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ja-JP

2013-05-27 01:59:29 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\de-DE

2013-05-27 01:59:29 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\da-DK

2013-05-27 01:59:29 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\zh-TW

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\zh-HK

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\zh-CN

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\tr-TR

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\sv-SE

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\ru-RU

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\pt-PT

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\pt-BR

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\pl-PL

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\nb-NO

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\ko-KR

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\ja-JP

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\it-IT

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\hu-HU

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\fi-FI

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\es-ES

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\el-GR

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\de-DE

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\da-DK

2013-05-27 01:59:28 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ

2013-05-26 16:25:46 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-05-26 16:25:17 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-05-26 16:24:54 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2013-05-26 16:24:51 ----D---- C:\SwSetup

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\th-TH

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\sl-SI

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\sk-SK

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\ro-RO

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\lv-LV

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\lt-LT

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\hr-HR

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\he-IL

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\et-EE

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\bg-BG

2013-05-26 16:23:16 ----D---- C:\Windows\system32\ar-SA

2013-05-26 16:22:17 ----A---- C:\Windows\system32\bcmwlrc.dll

2013-05-26 16:22:17 ----A---- C:\Windows\system32\bcmwlcoi.dll

2013-05-26 16:22:17 ----A---- C:\Windows\system32\bcmihvui64.dll

2013-05-26 16:22:17 ----A---- C:\Windows\system32\bcmihvsrv64.dll

2013-05-26 15:16:08 ----D---- C:\ProgramData\Adobe

2013-05-26 14:56:10 ----D---- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Adobe

2013-05-26 14:55:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Adobe

2013-05-25 22:05:24 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-05-25 18:25:57 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-05-23 12:35:26 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-05-23 12:35:23 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype

2013-05-23 12:35:23 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-05-23 12:33:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-05-22 10:43:04 ----D---- C:\Windows\system32\FxsTmp

2013-05-16 01:17:36 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-05-16 01:17:35 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-05-15 10:29:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-05-15 10:01:54 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-05-15 09:59:28 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-05-15 09:56:15 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-05-14 11:26:02 ----D---- C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Samsung

2013-05-09 21:28:30 ----RD---- C:\Users

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-02-08 71480]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-02-08 311096]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-02-08 116536]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-02-08 45880]

R0 hpdskflt;HP Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\hpdskflt.sys [2011-05-13 30008]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-10-13 409624]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-03-29 246072]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-02-08 206136]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-03-21 240952]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-05-21 45856]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 Accelerometer;HP Mobile Data Protection Sensor; C:\Windows\system32\DRIVERS\Accelerometer.sys [2011-05-13 43320]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor de Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2013-05-26 3060800]

R3 enecir;ENE CIR Receiver; C:\Windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2009-06-29 70656]

R3 HpqKbFiltr;HpqKbFilter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\HpqKbFiltr.sys [2009-04-29 18432]

R3 JMCR;JMCR; C:\Windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2009-07-21 140712]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2009-08-21 84512]

R3 STHDA;IDT High Definition Audio CODEC; C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt64.sys [2010-03-23 505344]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-10-14 396848]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-09-12 57856]

S3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk; \??\C:\Windows\SysWOW64\FsUsbExDisk.SYS [2013-04-18 37344]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]

S3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-10 5434368]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2009-10-03 258560]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 109056]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2013-04-03 169288]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2013-04-03 21320]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2013-04-03 188232]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2013-04-03 158024]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 WinUsb;WinUsb-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\AESTSr64.exe [2009-03-02 89600]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-05-14 4937264]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-04-18 283136]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2012-09-27 86528]

R2 hpsrv;HP Service; C:\Windows\system32\Hpservice.exe [2011-05-13 30520]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2009-08-20 73728]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2011-08-25 1018472]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-08-25 2214504]

R2 PSI_SVC_2;Protexis Licensing V2; C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [2007-07-24 185632]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe [2009-07-06 247152]

R2 STacSV;Audio Service; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_960c1f056a541068\STacSV64.exe [2010-03-23 247808]

R2 vToolbarUpdater15.2.0;vToolbarUpdater15.2.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe [2013-05-21 1015984]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

R3 BBUpdate;BBUpdate; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\SeaPort.exe [2012-06-11 240208]

R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-05-05 228408]

R3 hpqwmiex;HP Software Framework Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe [2012-08-10 1001376]

S2 BBSvc;BingBar Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BBSvc.exe [2012-06-11 193616]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-04-19 161384]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-05-15 256904]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-09-12 1512448]

S3 GameConsoleService;GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe [2009-06-06 250616]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-05-10 136120]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-05-23 117144]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-11-06 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngzoek.exe naar het bureaublad.

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.


 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
   
  startupall; 
  {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
  C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job;f
  C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\skype.ini;f
  autoclean;
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het gevraagde logje

Zoek.exe Version 4.0.0.2 Updated 03-June-2013

Tool run by Marcel on ma 10/06/2013 at 19:30:41,25.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffx8z8mx.default

user.js not found

---- Lines mysearch removed from prefs.js ----

---- Lines mysearch modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20131006_1934_.backup

ProfilePath: C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default

---- Lines mysearch removed from prefs.js ----

user_pref("avg.userPreferences.URLBarFocus.whiteList", "bing\\.com|google\\.\\w+|yahoo\\.\\w+|gmail\\.\\w+|hotmail\\.\\w+|live\\.\\w+|isearch\\.avg\\.com|mysearch\\.avg\\.com");

---- Lines mysearch modified from prefs.js ----

---- Lines mysearch removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20131006_1934_.backup

prefs_20131006_1934_.backup

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job" deleted

"C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\skype.ini" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\avg-secure-search.xml" deleted

"C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\skype.ini" deleted

"C:\Users\Marcel\Downloads\SoftonicDownloader_voor_avg-anti-virus-free.exe" deleted

"C:\Users\Marcel\Downloads\SoftonicDownloader_voor_free-wma-to-mp3-converter.exe" deleted

"C:\Users\Marcel\Downloads\SoftonicDownloader_voor_picasa.exe" deleted

"C:\ProgramData\HPWALog.txt" deleted

"C:\Users\Marcel\AppData\Local\PackageAware" deleted

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"="C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden"

"HPADVISOR"="C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe view=DOCKVIEW"

"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"KiesPreload"="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload"

@="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB"="C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB.exe /PROMPT /CMPID=JUNE2013_TB"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Corel File Shell Monitor"="C:\Program Files (x86)\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe"

"HPCam_Menu"="c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\Webcam UpdateWithCreateOnce Software\Hewlett-Packard\Media\Webcam"

"QuickTime Task"="C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe -atboottime"

"QlbCtrl.exe"="C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start"

"Easybits Recovery"="C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe"

"HP Software Update"="C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

"WirelessAssistant"="C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe"

"AVG_UI"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe /TRAYONLY"

"vProt"="C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"KiesTrayAgent"="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe"

"GrooveMonitor"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"="C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden"

"HPADVISOR"="C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe view=DOCKVIEW"

"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"KiesPreload"="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload"

@="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SmartMenu"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe /background"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

"SysTrayApp"="C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [15/05/2013 10:29]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default

- AVG Security Toolbar - C:\ProgramData\AVG Secure Search\FireFoxExt\15.2.0.5

- HP Detect - %ProfilePath%\extensions\{ab91efd4-6975-4081-8552-1b3922ed79e2}

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Belgium eID - %AppDir%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Marcel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default

7ABE33792F2787D599B6963E71B9E8CD - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_202.dll - Shockwave Flash

D4BD9F86123C87ECA570418B69326F99 - C:\Windows\SysWOW64\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.170.2

F7E675EBDE6DA3A1665F2DCFA683322F - C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.seniorennet.be/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.seniorennet.be/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{35BF2E55-B7F6-4579-A804-A7EDC80450C0}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"

{35BF2E55-B7F6-4579-A804-A7EDC80450C0} Google Url="http://www.google.be/search?hl=nl&q={searchTerms}&sourceid=ie8&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source}&ie={inputEncoding?}&oe={outputEncoding?}"

{5C4527E9-228C-44B5-BA78-28897055568D} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=HPNTDF&pc=HPNTDF&src=IE-SearchBox"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2044600135-1690355392-2278222146-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{E54729E8-BB3D-4270-9D49-7389EA579090} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{E54729E8-BB3D-4270-9D49-7389EA579090} deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Marcel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Marcel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\users\Gast\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ffx8z8mx.default\Cache emptied successfully

C:\users\Marcel\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\yl86owi6.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Marcel\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on ma 10/06/2013 at 19:38:56,50 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Dat ziet er allemaal goed uit hoor :-)

Indien je nu geen klachten meer hebt mag je volgende tooltjes opnieuw verwijderen:

 • Zoek.exe --> Bestand verwijderen + logjes in C:\
 • HijackThis --> Via configuratiescherm - Software
 • RSIT --> Bestand verwijderen + map op locatie C:\rsit

MalwareByte's AntiMalware kan je houden als aanvullende antimalware scanner. Doe hier dan regelmatig een scan mee.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Met vriendelijke groet,

Mako

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...