Ga naar inhoud

Internetproblemen-Trojan horse?


Aanbevolen berichten

Goedenavond!

Na een succesverhaal bij mijn eigen laptop vorig jaar nu ook het volgende:

Sinds een maand of 3 heb ik een KPN-box met alles erop-en-eraan staan. Mijn buurmeisje (zelfde huisnummer, soort studenten-woning maar dan anders) maakt gebruik van zelfde internet en TV. CAT5-kabel getrokken voor TV (draadloze verzend- en ontvang-box is ruk) maar sinds een week of 3 doet internet het bij haar (draadloos) zowel op haar telefoon als op haar laptop niet meer. Kanaal gewijzigd, geen verbetering. Laptop meegenomen naar mijn "huis" (afstand meter of 20) deed het meteen. Wizard van KPN geinstalleerd, deed moeilijk, daarna ook geen verbinding meer. Draadloze netwerken geopend, eerste bereikbare netwerk: Trojan horse (?). Laptop zit vol met werkbalken in google en is verschrikkelijk traag. Mijn idee: eerst laptop op orde brengen, dan verder kijken. ESET (ken het niet, staat op haar laptop) laten scannen; 0 infected. AVG installeert hij niet omdat ESET erop staat. Logje:

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Doortje at 2014-11-18 20:36:49

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic Service Pack 2

System drive C: has 3 GB (5%) free of 70 GB

Total RAM: 3061 MB (43% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:37:27, on 18-11-2014

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Users\Doortje\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\HEMA Fotoservice\dd.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\PROGRA~1\SearchProtect\SearchProtect\bin\cltmng.exe

C:\PROGRA~1\SearchProtect\UI\bin\cltmngui.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\program files\hdvid codec v1\hdvid codec v1-bg.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_15_0_0_223_ActiveX.exe

C:\Users\Doortje\Documents\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Doortje.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zoeken=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: KeyBar 1.13 Toolbar - {02edb56b-9b33-435b-b7df-b2843273a694} - C:\Users\Doortje\AppData\LocalLow\KeyBar_1.13\prxtbKey0.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: KeyBar 1.13 - {02edb56b-9b33-435b-b7df-b2843273a694} - C:\Users\Doortje\AppData\LocalLow\KeyBar_1.13\prxtbKey0.dll

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0034362 - {11111111-1111-1111-1111-110311431162} - C:\Program Files\HDvid Codec V1\HDvid Codec V1-bho.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.9012.1008\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: KeyBar 1.13 Toolbar - {02edb56b-9b33-435b-b7df-b2843273a694} - C:\Users\Doortje\AppData\LocalLow\KeyBar_1.13\prxtbKey0.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setPanel] C:\Acer\APanel\APanel.cmd

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KPN Assistent] C:\Program Files\KPN\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Device Detection] C:\Program Files\HEMA Fotoservice\dd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TBHostSupport] "C:\Windows\system32\Rundll32.exe" "C:\Users\Doortje\AppData\Local\TBHostSupport\TBHostSupport_0.dll",DLLRunTBHostSupportPlugin

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [APISupport] "C:\Windows\system32\Rundll32.exe" "C:\Users\Doortje\AppData\Local\TB\APISupport\APISupport.dll",DLLRunAPISupport

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [spUninstallDeleteDir] rmdir /s /q "\SearchProtect" (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [spUninstallDeleteDir] rmdir /s /q "\SearchProtect" (User 'Default user')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\SearchProtect\SearchProtect\bin\VC32Loader.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Eset Trial Reset (.EsetTrialReset) - Unknown owner - C:\Windows\reset.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Search Protect Service (CltMngSvc) - Search Protect - C:\Program Files\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 12580 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\HDvid Codec V1-codedownloader.job - C:\Program Files\HDvid Codec V1\HDvid Codec V1-codedownloader.exe /reinstallapp /agentregpath='HDvid Codec V1' /appid=34362 /srcid='000197' /subid='0' /zdata='0' /bic=E0B19A917819415285C6098141B9EE20IE /verifier=2152f5d64efb81e0b02e298379ea2208 /installerversion=1_27_153 /installerfullversion=1.27.153.8 /installationtime=1375539400 /statsdomain=http://stats.datasrvstats.com /errorsdomain=http://errors.datasrvstats.com /codedownloaddomain=http://cr.install-daddy.com /allusers /externallog=''

C:\Windows\tasks\HDvid Codec V1-enabler.job - C:\Program Files\HDvid Codec V1\HDvid Codec V1-enabler.exe /enablebho /agentregpath='HDvid Codec V1' /appid=34362 /srcid='000197' /subid='0' /zdata='0' /bic=E0B19A917819415285C6098141B9EE20IE /verifier=2152f5d64efb81e0b02e298379ea2208 /installerversion=1_27_153 /installationtime=1375539400 /statsdomain=http://stats.datasrvstats.com /errorsdomain=http://errors.datasrvstats.com /bhoguid=11111111-1111-1111-1111-110311431162 /allusers /externallog=''

C:\Windows\tasks\HDvid Codec V1-updater.job - C:\Program Files\HDvid Codec V1\HDvid Codec V1-updater.exe /runupdater /agentregpath='HDvid Codec V1' /appid=34362 /srcid='000197' /subid='0' /zdata='0' /bic=E0B19A917819415285C6098141B9EE20IE /verifier=2152f5d64efb81e0b02e298379ea2208 /installerversion=1_27_153 /installationtime=1375539400 /statsdomain=http://stats.datasrvstats.com /errorsdomain=http://errors.datasrvstats.com /geoserviceurl=http://ipgeoapi.com/ /updatejsondomain=http://update.datasrvstats.com /updaterversion=1 /externallog=''

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670}]

&Yahoo! Toolbar Helper - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll [2007-09-05 816400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02edb56b-9b33-435b-b7df-b2843273a694}]

KeyBar 1.13 Toolbar - C:\Users\Doortje\AppData\LocalLow\KeyBar_1.13\prxtbKey0.dll [2014-04-10 423744]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll [2014-04-09 96128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311431162}]

HDvid Codec V1 - C:\Program Files\HDvid Codec V1\HDvid Codec V1-bho.dll [2013-08-03 748032]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B}]

Search Helper - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll [2009-05-19 137600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-02-17 408440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-04-01 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.9012.1008\swg.dll [2013-10-11 1001936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10}]

Windows Live Toolbar Helper - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll [2009-02-06 1068904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0}

{5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - Acer eDataSecurity Management - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll [2008-03-05 142896]

{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - Yahoo! Toolbar - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll [2007-09-05 816400]

{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - &Windows Live Toolbar - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll [2009-02-06 1068904]

{02edb56b-9b33-435b-b7df-b2843273a694} - KeyBar 1.13 Toolbar - C:\Users\Doortje\AppData\LocalLow\KeyBar_1.13\prxtbKey0.dll [2014-04-10 423744]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-04-01 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-21 1008184]

"RtHDVCpl"=C:\Windows\RtHDVCpl.exe [2008-03-11 5296128]

"eDataSecurity Loader"=C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe [2008-03-05 525360]

"PCMService"=C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe [2008-01-25 155648]

"Skytel"=C:\Windows\Skytel.exe [2007-11-20 1826816]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2008-01-22 141848]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2008-01-22 166424]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2008-01-22 133656]

"SetPanel"=C:\Acer\APanel\APanel.cmd []

"LManager"=C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe [2008-01-04 768520]

"WarReg_PopUp"=C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe [2008-01-29 303104]

"SynTPStart"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe [2007-09-07 102400]

"eRecoveryService"= []

"Acer Tour Reminder"=C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe []

"Google Quick Search Box"=C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe [2009-07-08 122368]

"egui"=C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe [2009-03-19 2029640]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2014-08-21 959176]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-09-13 59720]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-11-02 152392]

"KPN Assistent"=C:\Program Files\KPN\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe /auto []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-02-28 18642024]

"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-07-08 39408]

"Device Detection"=C:\Program Files\HEMA Fotoservice\dd.exe [2013-10-28 861264]

"TBHostSupport"=C:\Users\Doortje\AppData\Local\TBHostSupport\TBHostSupport_0.dll [2013-12-12 480032]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2008-01-21 202240]

"APISupport"=C:\Users\Doortje\AppData\Local\TB\APISupport\APISupport.dll [2014-09-02 1045312]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~1\SearchProtect\SearchProtect\bin\VC32Loader.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2008-01-22 200704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"msacm.l3codecp"=

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"VIDC.FFDS"=ff_vfw.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-11-18 20:36:50 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-11-18 20:36:49 ----D---- C:\rsit

2014-11-18 19:27:28 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2014-11-18 19:16:14 ----HD---- C:\ProgramData\Common Files

2014-11-18 19:16:14 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2014-11-18 18:20:38 ----D---- C:\ProgramData\mquadr.at

2014-11-18 18:20:16 ----HDC---- C:\ProgramData\{BCD5E71D-D7DA-44D2-8786-C12CCD8F1E3A}

2014-11-18 18:19:58 ----N---- C:\Windows\system32\ssleay32.dll

2014-11-18 18:19:58 ----N---- C:\Windows\system32\libeay32.dll

2014-11-18 18:19:57 ----N---- C:\Windows\system32\M2LU_Server.exe

2014-11-18 18:19:56 ----N---- C:\Windows\system32\M2ElevatedCalls.dll

2014-11-18 18:19:56 ----N---- C:\Windows\system32\ipworks8.dll

2014-11-18 18:18:52 ----HDC---- C:\ProgramData\{208DBE30-583D-4DB2-BED9-1E486B1F3820}

2014-11-18 18:18:31 ----N---- C:\Windows\system32\WiFiMan.dll

2014-11-18 18:18:31 ----N---- C:\Windows\system32\M2ElevatedNetworkAdapters.dll

2014-11-18 18:18:31 ----D---- C:\Program Files\KPN

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-11-18 20:36:53 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-11-18 20:36:50 ----RD---- C:\Program Files

2014-11-18 19:27:34 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2014-11-18 19:27:28 ----D---- C:\Windows\System32

2014-11-18 19:18:33 ----SD---- C:\Users\Doortje\AppData\Roaming\Microsoft

2014-11-18 19:16:14 ----HD---- C:\ProgramData

2014-11-18 18:20:16 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-11-18 18:18:59 ----D---- C:\Windows

2014-11-18 18:15:03 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-11-18 18:13:32 ----D---- C:\Windows\inf

2014-11-18 18:13:32 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-11-18 18:10:52 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-11-18 18:10:31 ----D---- C:\Program Files\SearchProtect

2014-11-04 10:48:55 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 PSDFilter;PSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\psdfilter.sys [2008-01-03 18480]

R1 DritekPortIO;Dritek General Port I/O; \??\C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\DPortIO.sys [2006-11-02 20112]

R2 eamon;eamon; C:\Windows\system32\DRIVERS\eamon.sys [2009-03-19 113960]

R2 ehdrv;ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2009-03-19 107256]

R2 epfwwfpr;epfwwfpr; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [2009-03-19 93312]

R2 int15;int15; \??\C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys [2007-07-03 15392]

R2 mdmxsdk;mdmxsdk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [2006-06-19 12672]

R2 PSDNServ;PSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\PSDNServ.sys [2008-01-03 16432]

R2 psdvdisk;PSDVdisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\PSDVdisk.sys [2008-01-03 59952]

R2 XAudio;XAudio; C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.sys [2007-01-30 8704]

R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\AGRSM.sys [2007-03-09 1163616]

R3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2007-07-22 180736]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl6.sys [2007-10-26 1044984]

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys [2006-11-02 21264]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2008-01-22 2016256]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2008-03-11 2077080]

R3 NTIDrvr;Upper Class Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NTIDrvr.sys [2008-04-16 6144]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2007-09-07 192816]

S3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2007-07-30 743424]

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 5632]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2009-08-05 54632]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]

S3 HSF_DPV;HSF_DPV; C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_DPV.sys [2007-04-26 984064]

S3 HSFHWAZL;HSFHWAZL; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS [2008-01-21 200704]

S3 HSXHWAZL;HSXHWAZL; C:\Windows\system32\DRIVERS\HSXHWAZL.sys [2007-04-26 208384]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-21 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-21 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 6016]

S3 SPPD;SPPD; \??\C:\Windows\system32\drivers\SPPD.sys [2014-11-18 18872]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2012-12-13 45056]

S3 winachsf;winachsf; C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_CNXT.sys [2007-04-26 660480]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2009-10-01 40448]

S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2008-01-21 83328]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]

S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2014-09-04 64704]

R2 AgereModemAudio;Agere Modem Call Progress Audio; C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe [2006-10-05 9216]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2013-09-07 55624]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 390504]

R2 CLCapSvc;CyberLink Background Capture Service (CBCS); C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe [2008-01-25 254059]

R2 CLSched;CyberLink Task Scheduler (CTS); C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe [2008-01-25 114793]

R2 CltMngSvc;Search Protect Service; C:\Program Files\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe [2014-11-10 3056960]

R2 CyberLink Media Library Service;CyberLink Media Library Service; C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe [2008-01-25 1076832]

R2 eDataSecurity Service;eDataSecurity Service; C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe [2008-03-05 497712]

R2 ekrn;ESET Service; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2009-03-19 731840]

R2 eLockService;eLock Service; C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe [2007-10-01 24576]

R2 eNet Service;eNet Service; C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe [2007-12-20 131072]

R2 eRecoveryService;eRecovery Service; C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe [2007-09-10 57344]

R2 eSettingsService;eSettings Service; C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe [2007-12-19 24576]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2007-01-17 61440]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [2006-10-26 335872]

R2 MobilityService;MobilityService; C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe [2007-11-27 110592]

R2 SeaPort;SeaPort; C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe [2009-05-19 240512]

R2 WMIService;ePower Service; C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe [2007-09-20 167936]

R2 XAudioService;XAudioService; C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe [2007-01-30 386560]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-11-02 553288]

S2 .EsetTrialReset;Eset Trial Reset; C:\Windows\reset.exe [2009-03-20 357182]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-25 107912]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-11-18 267440]

S3 EhttpSrv;ESET HTTP Server; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe [2009-03-19 20680]

S3 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

S3 fsssvc;De service Windows Live Family Safety; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2009-08-05 704864]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-25 107912]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-24 194032]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [2014-04-09 235696]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2008-11-04 441712]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hoi Sandra en welkom op PC Helpforum,

Enkel 1 actieve Antivirus tool en 1 Firewall is op je pc nodig.

Voor we beginnen , wil ik even vriendelijk op de volgende richtlijnen wijzen:

.

 • Log enkel in als beheerder met alle rechten.
 • Het opruimen van je systeem kan wat tijd in beslag nemen, wees geduldig.
 • Blijf bij het topic totdat ik gemeldt heb dat je PC clean is.
 • Als je iets niet weet of verstaat, vraag het dan even aub.
 • Installeer of deinstalleer géén software of hardware terwijl we met je probleem bezig zijn.
 • Ga ondertussen niet wat "anders" proberen, dat maakt het alleen maar moeilijker voor ons.

.

Opmerking: Alle tools steeds uitvoeren als admin.

De instructies die worden gegeven, zijn enkel geldig voor jouw PC.


Stap 1:

Malware scannen en verwijderen....

Installeer MBAM 2.0 (info & download link)

Start MBAM.

Klik bovenin het scherm van Malwarebytes Anti-Malware op Scan.

Kies in het scherm voor de bedreigingsscan en klik vervolgens op de knop Scan nu.

Voor het scannen wordt er altijd eerst automatisch gecontroleerd of er updates van de virusdefinities beschikbaar zijn,

indien er een update beschikbaar is, moet je deze eerst laten installeren.

Wanneer de scan gereed is en er bedreigingen zijn gedetecteerd krijg je hier een overzicht van.

Selecteer om allen in quarantaine te plaatsen.

Bij de melding dat uw computer opnieuw opgestart moet worden klik je op Ja.

Na herstart van de PC, indien Malwarebytes heeft gevraagd om de PC opnieuw op te starten, open Malwarebytes opnieuw.

Klik op de Historie knop bovenaan in het menu.

Klik vervolgens op de optie programmalogboeken en selecteer het Scanlogboek dat je wilt exporteren.

Dit is de laatste scan die je hebt gedaan (kan je zien aan de datum en tijd).

Selecteer deze om te bekijken.

In een nieuw venster dat zal openen zal je de resultaten van je scan zien.

Onderaan, selecteer ofwel om te exporteren als tekstbestand en geef het tekstbestand een naam, bijvoorbeeld mbamlog.

Ofwel kan je selecteren om te kopieren naar het klembord, zodat de inhoud van de log naar je klembord wordt gekopieerd en je die zo in je volgende post kan plakken.


Stap 2:

Controle op slechte toolbars...

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters
 • Start AdwCleaner
 • Klik op Scannen
 • Klik op Verwijderen

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad,dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent een logfile (C:\ AdwCleaner\AdwCleaner[xx].txt

Post deze inhoud hier op het Forum.

Enkel de log na de "Verwijderen" optie heb ik nodig.

Vergeet niet om je "smileys" uit te schakelen.

Als je Startpagina ook gehijackt was,stel dan de zoekmachine opnieuw in.

Deze word standaard door AdwCleaner terug gezet naar Google.com

Link naar reactie
Delen op andere sites


Bij gebrek aan feedback zet ik dit topic op opgelost.

Blijkt dat er toch nog problemen zijn, en je wil weer reageren in dit topic, dan stuur je me een privé bericht met verzoek om heropening.

Emphyrio :)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Emphyrio,

Bijgaand de log van Mbam, alhoewel ik die niet begrijp. Hij heeft > 300 files in quarentine geplaatst, maar dit kan ik niet terug vinden in de log? Ook krijg ik er nu constant pop-ups van. Daarna die van AdwCleaner.

Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes | Free Anti-Malware & Internet Security Software

Scan Date: 25-11-2014

Scan Time: 21:46:50

Logfile: Mbam_log_25112014.txt

Administrator: Yes

Version: 2.00.3.1025

Malware Database: v2014.11.25.14

Rootkit Database: v2014.11.22.01

License: Trial

Malware Protection: Enabled

Malicious Website Protection: Enabled

Self-protection: Disabled

OS: Windows Vista Service Pack 2

CPU: x86

File System: NTFS

User: Doortje

Scan Type: Threat Scan

Result: Completed

Objects Scanned: 304097

Time Elapsed: 21 min, 19 sec

Memory: Enabled

Startup: Enabled

Filesystem: Enabled

Archives: Enabled

Rootkits: Disabled

Heuristics: Enabled

PUP: Enabled

PUM: Enabled

Processes: 0

(No malicious items detected)

Modules: 0

(No malicious items detected)

Registry Keys: 0

(No malicious items detected)

Registry Values: 0

(No malicious items detected)

Registry Data: 0

(No malicious items detected)

Folders: 0

(No malicious items detected)

Files: 0

(No malicious items detected)

Physical Sectors: 0

(No malicious items detected)

(end)

AdwCleaner:

# AdwCleaner v4.102 - Rapport aangemaakt 25/11/2014 op 22:25:23

# Laatste Update 23/11/2014 door Xplode

# Database : 2014-11-23.7 [Local]

# Besturingssysteem : Windows Vista Home Basic Service Pack 2 (32 bits)

# Gebruikersnaam : Doortje - PC_VAN_DOORTJE

# Gestart vanuit : C:\Users\Doortje\Downloads\adwcleaner_4.102.exe

# Optie : Verwijderen

***** [ Services ] *****

Service Verwijderd : CltMngSvc

[#] Service Verwijderd : SPPD

***** [ Bestanden / Mappen ] *****

Map Verwijderd : C:\Convesoft

Map Verwijderd : C:\SearchProtect

Map Verwijderd : C:\Program Files\Conduit

Map Verwijderd : C:\Program Files\SearchProtect

Map Verwijderd : C:\Windows\system32\SearchProtect

Map Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\Conduit

Map Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\NativeMessaging

Map Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\SearchProtect

Map Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\TBHostSupport

Map Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\WhiteListing

Map Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\LocalLow\Conduit

Map Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh

Map Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dnllcmllkjofnojidnaknldfehfhehoo

Bestand Verwijderd : C:\END

Bestand Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_facebook.conduitapps.com_0.localstorage

Bestand Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_facebook.conduitapps.com_0.localstorage-journal

Bestand Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.lyricsmode.com_0.localstorage

Bestand Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.lyricsmode.com_0.localstorage-journal

Bestand Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.superfish.com_0.localstorage

Bestand Verwijderd : C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.superfish.com_0.localstorage-journal

***** [ Taken ] *****

***** [ Snelkoppelingen ] *****

***** [ Register ] *****

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C007DADD-132A-624C-088E-59EE6CF0711F}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}]

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BEA411E5-25E7-4A5A-A1CD-F6DBC18112D1}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Tbccint_HKLM

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{90120000-00B0-0409-0000-0000000FF1CE}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\1ClickDownload

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\HDvid Codec V1

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\SearchProtect

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{90120000-00B0-0409-0000-0000000FF1CE}

Gegevens Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - C:\PROGRA~1\SearchProtect\SearchProtect\bin\VC32Loader.dll

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18882

-\\ Mozilla Firefox v

-\\ Google Chrome v39.0.2171.65

[C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] - Verwijderd [search Provider] : hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=49&CUI=UN35328842474335781&ctid=CT3291326&UM=2&UP=SP8107DAFB-DAD0-4DDF-B480-9E9065CF221F&SSPV=

[C:\Users\Doortje\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] - Verwijderd [search Provider] : hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=49&CUI=UN35328842474335781&ctid=CT3291326&UM=2&UP=SP8107DAFB-DAD0-4DDF-B480-9E9065CF221F&SSPV=

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [6093 octets] - [25/11/2014 22:18:02]

AdwCleaner[s0].txt - [5873 octets] - [25/11/2014 22:25:23]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [5933 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download of Update Ccleaner

Start CCleaner op.

 • Run Ccleaner en klik in de linkse kolom op Opties
 • Selecteer het tabblad Geavanceerd
 • Haal het vinkje weg voor Verwijder alleen bestanden in Windows Temp-systeemmap die ouder zijn dan 24 uur
 • Selecteer het tabblad Instellingen
 • Haal het vinkje weg bij "Computer automatisch schoonmaken...."
 • Klik in de linkse kolom op Cleaner.
 • Klik dan achtereenvolgens op Analyseer en Schoonmaken.
 • Klik vervolgens in de linkse kolom op Register
 • Klik op Scan naar problemen.
 • Op de vraag of je een backup wil maken van het register, klik je "Ja".
 • Als er fouten gevonden worden klik je op de middelste knop: Herstel alle geselecteerde fouten en OK

.


Extra nota... Zorg ervoor dat je Security software uitschakeld is tijdens het installeren en gebruik van E-Peek.

Dit omdat deze scanners bepaalde componenten die E-Peek gebruikt, onterecht zien als geïnfecteerd en E-Peek zullen blokkeren.

Kijk hier indien je niet weet hoe je je Antivirus, Firewall en/of Antispywarescanner moet uitschakelen.

Download E-PeekSetup.exe naar je bureaublad.

Dubbelklik erop en volg de instructies.

Op het einde van de installatie, zal E-Peek opstarten.

Klik OK op het eerste scherm en vervolgens "Scan".

Post de log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...