Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!


zannata

windows 10

  Aanbevolen berichten


 • Topicstarter
 •    0

  info.txt logfile of random's system information tool 1.10 2018-01-06 21:21:21

  ======MBR======

  0x33C08ED0BC007C8EC08ED8BE007CBF0006B90002FCF3A450681C06CBFBB90400BDBE07807E00007C0B0F850E0183C510E2F1CD1888560055C6461105C6461000B441BBAA55CD135D720F81FB55AA7509F7C101007403FE46106660807E1000742666680000000066FF760868000068007C680100681000B4428A56008BF4CD139F83C4109EEB14B80102BB007C8A56008A76018A4E028A6E03CD136661731CFE4E11750C807E00800F848A00B280EB845532E48A5600CD135DEB9E813EFE7D55AA756EFF7600E88D007517FAB0D1E664E88300B0DFE660E87C00B0FFE664E87500FBB800BBCD1A6623C0753B6681FB54435041753281F90201722C666807BB00006668000200006668080000006653665366556668000000006668007C0000666168000007CD1A5A32F6EA007C0000CD18A0B707EB08A0B607EB03A0B50732E40500078BF0AC3C007409BB0700B40ECD10EBF2F4EBFD2BC9E464EB002402E0F82402C3496E76616C696420706172746974696F6E207461626C65004572726F72206C6F6164696E67206F7065726174696E672073797374656D004D697373696E67206F7065726174696E672073797374656D000000637B9AE6B9D8AD000080202100077E25190008000000380600007E261907FEFFFF0040060000B8CE3700FEFFFF07FEFFFF00F8D4370028600200FEFFFF0CFEFFFF0020353A3038030055AA

  ======Uninstall list======

  AMD Catalyst Control Center-->"C:\AMD\WU-CCC2\ccc2_install\WULaunchApp.exe" -uninstall
  ANT Drivers Installer x64-->MsiExec.exe /I{130CD69F-B47C-45A0-9FFF-783A6E4FB0ED}
  Belgium e-ID middleware 4.2.8 (build 3252)-->MsiExec.exe /I{DB942AEA-93D6-4FE4-8862-180D35A73252}
  Catalyst Control Center - Branding-->MsiExec.exe /I{11087D24-567D-7D88-69C6-D7A08B5F4C47}
  CCleaner-->"C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
  Elevated Installer-->MsiExec.exe /I{FDE98D7C-19CB-4167-A237-BB221E47A829}
  Garmin Communicator Plugin x64-->MsiExec.exe /X{70A381F1-C161-4D61-A20C-BE12FC6777DF}
  Garmin Communicator Plugin-->MsiExec.exe /X{71DBFBF2-F7EB-4268-8485-9471D83C4E66}
  Garmin Express Tray-->MsiExec.exe /I{2DC91B57-3CB6-4FCB-9565-F671A313E980}
  Garmin Express-->"C:\ProgramData\Package Cache\{6600fdd5-352f-4aee-8499-72e01c616240}\GarminExpressInstaller.exe"  /uninstall
  Garmin Express-->MsiExec.exe /I{98793CB2-0177-4086-A95A-F26B805889B0}
  Google Chrome-->"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\63.0.3239.132\Installer\setup.exe" --uninstall --system-level --verbose-logging
  Google Update Helper-->MsiExec.exe /I{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}
  HD Tune 2.55-->"C:\Program Files (x86)\HD Tune\unins000.exe"
  Java 8 Update 151-->MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180151F0}
  KB4023057-->MsiExec.exe /X{27C6D60B-CAD4-4C70-A1F2-299C731EA8F7}
  Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727-->"C:\ProgramData\Package Cache\{15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797}\vcredist_x64.exe"  /uninstall
  Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727-->"C:\ProgramData\Package Cache\{22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf}\vcredist_x86.exe"  /uninstall
  Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.50727-->MsiExec.exe /X{AC53FC8B-EE18-3F9C-9B59-60937D0B182C}
  Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.50727-->MsiExec.exe /X{A2CB1ACB-94A2-32BA-A15E-7D80319F7589}
  Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.50727-->MsiExec.exe /X{FDB30193-FDA0-3DAA-ACCA-A75EEFE53607}
  Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.50727-->MsiExec.exe /X{2F73A7B2-E50E-39A6-9ABC-EF89E4C62E36}
  National Instruments Software-->"C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NIUninstaller\uninst.exe"
  Stuurprogrammapakket voor Windows - Dynastream Innovations, Inc. ANT LibUSB Drivers (04/11/2012 1.2.40.201)-->rundll32.exe C:\Program Files\DIFX\4CBAA6~1\DIFxAppA.dll, DIFxARPUninstallDriverPackage C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ant_libusb.inf_amd64_54173307afc55815\ant_libusb.inf
  Stuurprogrammapakket voor Windows - Silicon Labs Software (DSI_SiUSBXp_3_1) USB  (02/06/2007 3.1)-->rundll32.exe C:\Program Files\DIFX\4CBAA6~1\DIFxAppA.dll, DIFxARPUninstallDriverPackage C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usb_ant_siusbxp_3_1.inf_amd64_a786cf555bc1afd4\usb_ant_siusbxp_3_1.inf
  Synaptics TouchPad Driver-->rundll32.exe "%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynISDLL.dll",standAloneUninstall
  VISA Shared Components 64-Bit-->C:\Windows\SysWOW64\VISA_Shared_CleanupUtility.exe /fromARP
  VISA Shared Components 64-Bit-->MsiExec.exe /I{0F16C926-DC95-46B1-93B2-8FE816486813}

  ======System event log======

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 27
  Message: Het opstarttype was 0x0.
  Record Number: 5
  Source Name: Microsoft-Windows-Kernel-Boot
  Time Written: 20180105192353.671681-000
  Event Type: Informatie
  User: NT AUTHORITY\SYSTEM

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 153
  Message: Beveiliging op basis van virtualisatie (beleid: 0) is disabled.
  Record Number: 4
  Source Name: Microsoft-Windows-Kernel-Boot
  Time Written: 20180105192353.671511-000
  Event Type: Informatie
  User: NT AUTHORITY\SYSTEM

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 12
  Message: Het besturingssysteem is gestart op systeemtijd ‎2018‎-‎01‎-‎05T19:23:53.499769600Z.
  Record Number: 3
  Source Name: Microsoft-Windows-Kernel-General
  Time Written: 20180105192353.671436-000
  Event Type: Informatie
  User: NT AUTHORITY\SYSTEM

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 6005
  Message: De Event Log-service is gestart.
  Record Number: 2
  Source Name: EventLog
  Time Written: 20180105192534.631356-000
  Event Type: Informatie
  User: 

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 6009
  Message: Microsoft (R) Windows (R) 10.00. 16299  Multiprocessor Free.
  Record Number: 1
  Source Name: EventLog
  Time Written: 20180105192534.631356-000
  Event Type: Informatie
  User: 

  =====Application event log=====

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 916
  Message: svchost (2368,G,0) De bètafunctie EseDiskFlushConsistency is ingeschakeld in ESENT als gevolg van de instellingen 0x800000 in de bètasitemodus.
  Record Number: 5
  Source Name: ESENT
  Time Written: 20180105192543.178710-000
  Event Type: Informatie
  User: 

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 1531
  Message: De User Profile-service is gestart.  


  Record Number: 4
  Source Name: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Time Written: 20180105192535.684400-000
  Event Type: Informatie
  User: NT AUTHORITY\SYSTEM

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 4097
  Message: De automatische update van het basiscertificaat (onderwerp: <CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5, OU="(c) 2006 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=VeriSign Trust Network, O="VeriSign, Inc.", C=US>) is voltooid. Sha1-vingerafdruk: <4EB6D578499B1CCF5F581EAD56BE3D9B6744A5E5>.
  Record Number: 3
  Source Name: Microsoft-Windows-CAPI2
  Time Written: 20180105192532.716486-000
  Event Type: Informatie
  User: 

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 4097
  Message: De automatische update van het basiscertificaat (onderwerp: <CN=GlobalSign Root CA, OU=Root CA, O=GlobalSign nv-sa, C=BE>) is voltooid. Sha1-vingerafdruk: <B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829C>.
  Record Number: 2
  Source Name: Microsoft-Windows-CAPI2
  Time Written: 20180105192529.075668-000
  Event Type: Informatie
  User: 

  Computer Name: DAVID-HP
  Event Code: 4625
  Message: Het EventSystem-subsysteem onderdrukt gedurende 86400 seconden dubbele vermeldingen in het gebeurtenislogboek. De time-out voor onderdrukking kan worden ingesteld met de REG_DWORD-waarde SuppressDuplicateDuration in de volgende registersleutel: HKLM\Software\Microsoft\EventSystem\EventLog.
  Record Number: 1
  Source Name: Microsoft-Windows-EventSystem
  Time Written: 20180105192535.131381-000
  Event Type: Informatie
  User: 

  =====Security event log=====

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 4688
  Message: Er is een nieuw proces gemaakt.

  Onderwerp maker:
      Beveiligings-id:        S-1-5-18
      Accountnaam:        -
      Accountdomein:        -
      Aanmeldings-id:        0x3E7

  Doelonderwerp:
      Beveiligings-id:        S-1-0-0
      Accountnaam:        -
      Accountdomein:        -
      Aanmeldings-id:        0x0

  Procesgegevens:
      Id van nieuw proces:        0x1ec
      Naam van nieuw proces:    C:\Windows\System32\smss.exe
      Type tokenverhoging:    %%1936
      Verplicht label:        S-1-16-16384
      Proces-id van maker:    0x18c
      Procesnaam van maker:    C:\Windows\System32\smss.exe
      Opdrachtregel proces:    

  Type tokenverhoging geeft aan welk type token aan het nieuwe proces is toegewezen overeenkomstig het beleid van Gebruikersaccountbeheer.

  Type 1 is een volledig token waarvoor geen bevoegdheden zijn verwijderd of groepen zijn uitgeschakeld. Een volledig token wordt alleen gebruikt als Gebruikersaccountbeheer is uitgeschakeld of als de gebruiker is aangemeld met de ingebouwde administratoraccount of een serviceaccount.

  Type 2 is een verhoogd token waarvoor geen bevoegdheden zijn verwijderd of groepen zijn uitgeschakeld. Een verhoogd token wordt gebruikt wanneer Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld en de gebruiker ervoor kiest het programma te starten met: Als administrator uitvoeren. Een verhoogd token wordt ook gebruikt wanneer een toepassing alleen met administratorbevoegdheid of maximale bevoegdheid kan worden uitgevoerd en de gebruiker lid is van de groep Administrators.

  Type 3 is een beperkt token waarvoor administratorbevoegdheden zijn verwijderd en administratorgroepen zijn uitgeschakeld. Het beperkte token wordt gebruikt wanneer Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld, de toepassing geen administratorbevoegdheid vereist en de gebruiker het programma niet start met: Als administrator uitvoeren.
  Record Number: 5
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20180105192431.333654-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User: 

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 4688
  Message: Er is een nieuw proces gemaakt.

  Onderwerp maker:
      Beveiligings-id:        S-1-5-18
      Accountnaam:        -
      Accountdomein:        -
      Aanmeldings-id:        0x3E7

  Doelonderwerp:
      Beveiligings-id:        S-1-0-0
      Accountnaam:        -
      Accountdomein:        -
      Aanmeldings-id:        0x0

  Procesgegevens:
      Id van nieuw proces:        0x1dc
      Naam van nieuw proces:    C:\Windows\System32\setupcl.exe
      Type tokenverhoging:    %%1936
      Verplicht label:        S-1-16-16384
      Proces-id van maker:    0x18c
      Procesnaam van maker:    C:\Windows\System32\smss.exe
      Opdrachtregel proces:    

  Type tokenverhoging geeft aan welk type token aan het nieuwe proces is toegewezen overeenkomstig het beleid van Gebruikersaccountbeheer.

  Type 1 is een volledig token waarvoor geen bevoegdheden zijn verwijderd of groepen zijn uitgeschakeld. Een volledig token wordt alleen gebruikt als Gebruikersaccountbeheer is uitgeschakeld of als de gebruiker is aangemeld met de ingebouwde administratoraccount of een serviceaccount.

  Type 2 is een verhoogd token waarvoor geen bevoegdheden zijn verwijderd of groepen zijn uitgeschakeld. Een verhoogd token wordt gebruikt wanneer Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld en de gebruiker ervoor kiest het programma te starten met: Als administrator uitvoeren. Een verhoogd token wordt ook gebruikt wanneer een toepassing alleen met administratorbevoegdheid of maximale bevoegdheid kan worden uitgevoerd en de gebruiker lid is van de groep Administrators.

  Type 3 is een beperkt token waarvoor administratorbevoegdheden zijn verwijderd en administratorgroepen zijn uitgeschakeld. Het beperkte token wordt gebruikt wanneer Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld, de toepassing geen administratorbevoegdheid vereist en de gebruiker het programma niet start met: Als administrator uitvoeren.
  Record Number: 4
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20180105192428.826146-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User: 

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 4688
  Message: Er is een nieuw proces gemaakt.

  Onderwerp maker:
      Beveiligings-id:        S-1-5-18
      Accountnaam:        -
      Accountdomein:        -
      Aanmeldings-id:        0x3E7

  Doelonderwerp:
      Beveiligings-id:        S-1-0-0
      Accountnaam:        -
      Accountdomein:        -
      Aanmeldings-id:        0x0

  Procesgegevens:
      Id van nieuw proces:        0x198
      Naam van nieuw proces:    C:\Windows\System32\autochk.exe
      Type tokenverhoging:    %%1936
      Verplicht label:        S-1-16-16384
      Proces-id van maker:    0x18c
      Procesnaam van maker:    C:\Windows\System32\smss.exe
      Opdrachtregel proces:    

  Type tokenverhoging geeft aan welk type token aan het nieuwe proces is toegewezen overeenkomstig het beleid van Gebruikersaccountbeheer.

  Type 1 is een volledig token waarvoor geen bevoegdheden zijn verwijderd of groepen zijn uitgeschakeld. Een volledig token wordt alleen gebruikt als Gebruikersaccountbeheer is uitgeschakeld of als de gebruiker is aangemeld met de ingebouwde administratoraccount of een serviceaccount.

  Type 2 is een verhoogd token waarvoor geen bevoegdheden zijn verwijderd of groepen zijn uitgeschakeld. Een verhoogd token wordt gebruikt wanneer Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld en de gebruiker ervoor kiest het programma te starten met: Als administrator uitvoeren. Een verhoogd token wordt ook gebruikt wanneer een toepassing alleen met administratorbevoegdheid of maximale bevoegdheid kan worden uitgevoerd en de gebruiker lid is van de groep Administrators.

  Type 3 is een beperkt token waarvoor administratorbevoegdheden zijn verwijderd en administratorgroepen zijn uitgeschakeld. Het beperkte token wordt gebruikt wanneer Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld, de toepassing geen administratorbevoegdheid vereist en de gebruiker het programma niet start met: Als administrator uitvoeren.
  Record Number: 3
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20180105192425.668446-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User: 

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 4688
  Message: Er is een nieuw proces gemaakt.

  Onderwerp maker:
      Beveiligings-id:        S-1-5-18
      Accountnaam:        -
      Accountdomein:        -
      Aanmeldings-id:        0x3E7

  Doelonderwerp:
      Beveiligings-id:        S-1-0-0
      Accountnaam:        -
      Accountdomein:        -
      Aanmeldings-id:        0x0

  Procesgegevens:
      Id van nieuw proces:        0x18c
      Naam van nieuw proces:    C:\Windows\System32\smss.exe
      Type tokenverhoging:    %%1936
      Verplicht label:        S-1-16-16384
      Proces-id van maker:    0x4
      Procesnaam van maker:    
      Opdrachtregel proces:    

  Type tokenverhoging geeft aan welk type token aan het nieuwe proces is toegewezen overeenkomstig het beleid van Gebruikersaccountbeheer.

  Type 1 is een volledig token waarvoor geen bevoegdheden zijn verwijderd of groepen zijn uitgeschakeld. Een volledig token wordt alleen gebruikt als Gebruikersaccountbeheer is uitgeschakeld of als de gebruiker is aangemeld met de ingebouwde administratoraccount of een serviceaccount.

  Type 2 is een verhoogd token waarvoor geen bevoegdheden zijn verwijderd of groepen zijn uitgeschakeld. Een verhoogd token wordt gebruikt wanneer Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld en de gebruiker ervoor kiest het programma te starten met: Als administrator uitvoeren. Een verhoogd token wordt ook gebruikt wanneer een toepassing alleen met administratorbevoegdheid of maximale bevoegdheid kan worden uitgevoerd en de gebruiker lid is van de groep Administrators.

  Type 3 is een beperkt token waarvoor administratorbevoegdheden zijn verwijderd en administratorgroepen zijn uitgeschakeld. Het beperkte token wordt gebruikt wanneer Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld, de toepassing geen administratorbevoegdheid vereist en de gebruiker het programma niet start met: Als administrator uitvoeren.
  Record Number: 2
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20180105192422.126323-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User: 

  Computer Name: David-hp
  Event Code: 4826
  Message: Boot Configuration Data geladen.

  Onderwerp:
      Beveiligings-id:        S-1-5-18
      Accountnaam:        -
      Accountdomein:        -
      Aanmeldings-id:        0x3E7

  Algemene instellingen:
      Laadopties:        -
      Geavanceerde opties:        Nee
      Configuratietoegangsbeleid:    Standaard
      Systeemgebeurtenislogboek:    Nee
      Kernel-foutopsporing:    Nee
      VSM-starttype:    Uit

  Instellingen voor handtekening:
      Testondertekening:        Nee
      Flight-ondertekening:        Nee
      Integriteitscontroles uitschakelen:    Nee

  HyperVisor-instellingen:
      HyperVisor-laadopties:    -
      HyperVisor-starttype:    Uit
      HyperVisor-foutopsporing:    Nee
  Record Number: 1
  Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
  Time Written: 20180105192422.072549-000
  Event Type: Controle geslaagd
  User: 

  ======Environment variables======

  "ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
  "OS"=Windows_NT
  "PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
  "PROCESSOR_ARCHITECTURE"=AMD64
  "PSModulePath"=%ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules;%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
  "TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
  "TMP"=%SystemRoot%\TEMP
  "USERNAME"=SYSTEM
  "windir"=%SystemRoot%
  "Path"=C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin;C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\Win64\Bin\;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin\
  "ProgramData"=C:\ProgramData
  "VXIPNPPATH"=C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\
  "VXIPNPPATH64"=C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\
  "NUMBER_OF_PROCESSORS"=8
  "PROCESSOR_LEVEL"=6
  "PROCESSOR_IDENTIFIER"=Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7, GenuineIntel
  "PROCESSOR_REVISION"=2a07

  -----------------EOF-----------------
   

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites


  Logo

  OVER ONS

  PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

  ×
  ×
  • Nieuwe aanmaken...

  Belangrijke informatie

  We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.