Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

bakerman

Lid
 • Aantal items

  105
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door bakerman

 1. Touw, Er zijn twee manieren om dit aan te pakken. 1) Amateuristisch zoals je nu bezig bent met een halve oplossing hier, een halve oplossing daar en jij probeert het dan allemaal samen te gooien. 2) Professioneel en daarvoor plaats je een voorbeeld van het werkelijke bestand waarmee je nu werkt (zonder gevoelige info) met een duidelijke omkadering van hoe jij het zou willen dat het werkt zodat er oplossingen op maat kunnen gegeven worden. Ik veronderstel dat je een tabblad hebt met alle klantgegevens. Dit kan je gebruiken om je klantgegevens op je factuur in te vullen dmv Vertikaal zoeken of Index/Vergelijken gebaseerd op het klantnummer. Idem dito voor de artikelen. Je filtert per klant alle benodigde artikels op de factuur en met dezelfde formule zoek je de bijhorende prijzen op. Net zoals het samenstellen van je picklists. Ga je per locatie alles gewoon maar bij elkaar gooien en moeten ze het op het verzamelpunt dan maar uitzoeken of ga je alles per locatie/per klant samen zetten en daarna op het verzamelpunt een lijst voorzien met per klant alle locaties waar deze artikels van hebben zodat je enkel maar naar de respectievelijke paletten (of wat dan ook) moet gaan en alles per klant van elke locatie ineens kan opladen en bij elkaar zetten voor de uiteindelijke volledige bestelling. Deze laatste lijkt mij de meest logische en snelste manier van werken.
 2. Hiervoor heeft XL AutoFilter en Uitgebreid Filter ontworpen. In bijgaand voorbeeld wordt gebruik gemaakt van Uitgebreid Filter. Sub Knop1_Klikken() Sheets("Blad2").Cells(1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents With Sheets("Blad1") .Cells(3, 1).CurrentRegion.AdvancedFilter 2, .Range("J1:J2"), Sheets("Blad2").Range("A1:D1") End With End Sub Voorbeeld factuur ba.xlsm
 3. Heb wat opzoekingswerk verricht en deze doet schijnbaar wat jij beoogt. Je moet nog wel Sheet1 vervangen door de werkelijke naam van je werkblad. function onOpen() { var ThisSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var StartingTab = ThisSheet.getSheetByName("Sheet1"); // The default tab being opened var LastRow = ThisSheet.getLastRow() + 1; // One past the last row that has been entered in the spreadsheet var LastCellString = "A"+LastRow+":A"+LastRow; // The string representing the last cell to position to var LastCell = ThisSheet.getRange(LastCellString); // The internal variable of the last cell StartingTab.setActiveRange(LastCell) // Actually perform the repositioning to the last cell }
 4. In de kolom van de actieve cel ga je met CTRL+PijlNaarBeneden naar de laatstgevulde cel. Als dus alle rijen gevuld zijn vanaf Rij 1 is dit de cel boven de eerstvolgende nieuwe regel. In VBA zou dit makkelijk op te lossen zijn met Application.Goto en Workbook_Open, maar Google Spreadsheets gebruikt echter App Script.
 5. Zoals gevraagd met een DropDown Menu (Gegevensvalidatie) in B1 en B2. De benoemde bereiken zijn nu ook Dynamisch wat betekent dat je in de toekomst Rijen\Kolommen kan Toevoegen\Verwijderen zonder dat je steeds de formules moet wijzigen in de Name Manager. Materiaalkosten_Govert.xlsx
 6. Probeer deze eens. Sub Rijen_Verwijderen() Application.ScreenUpdating = False lrow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row For Each cl In Range("B2:B" & lrow) If Left(cl, 2) = 53 Then Do While (Left(cl.Offset(1), 2) <> 51) * (Left(cl.Offset(1), 2) <> 53) cl.Offset(1).EntireRow.Delete Loop End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
 7. Beperk het aantal lees- en schrijfbewerkingen van en naar het werkblad tot een minimum. Sub tst() Set dic1 = CreateObject("scripting.dictionary") Set dic2 = CreateObject("scripting.dictionary") sn = Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Resize(, 5).Value For i = 2 To UBound(sn) x0 = dic1.Item(Join(Array(sn(i, 1), sn(i, 2)), ",")) If (sn(i, 4) <> vbNullString) * (sn(i, 5) <> vbNullString) Then x0 = dic2.Item(Join(Array(sn(i, 4), sn(i, 5)), ",")) End If Next For j = 0 To dic1.Count - 1 dic1.Item(dic1.keys()(j)) = IIf(dic2.exists(dic1.keys()(j)), "Geantwoord", "Neen") Next Range("C3").Resize(dic1.Count) = Application.Transpose(dic1.items) End Sub
 8. Vanaf XL2010 kan je gebruik maken van volgende functie gebruiken om de celkleur van VO te bepalen. Kan momenteel niet testen maar misschien kan emielDS hier wel wat mee om je verder te helpen. Function getCellColorForReals(r As Range) As Long getCellColorForReals = r.DisplayFormat.Interior.Color End Function
 9. Je bestand is een mengeling van manueel aangebrachte kleuren en kleuren door VO. Is dit in het echte bestand ook zo ? Want kleuren aangebracht met VO worden door deze code niet herkend (daarom blijft Rij 4 ook staan)
 10. Heb je al eens geprobeerd om de kolombreedte van kolom I te vergroten ?
 11. Formula in C2 en naar beneden doortrekken. =ALS.FOUT(ZOEKEN(2^15;VIND.SPEC($E$2:$E3;$B2);$F2:$F3);"!!!")
 12. Enkele bedenkingen. 1) Jij wil dus een bestand maken met een 100-tal tabbladen met elk dezelfde opmaak. 2) Dan een apart bestand met enkel een overzicht van alle percentages per referentienr. Mijns inziens beide een slecht idee. Daarom een vraag. Moet je op dat apart opgeslagen werkblad nog berekeningen uitvoeren of is het enkel ter referentie ? Anders raad ik je aan om elk gegenereerd werkblad op te slaan als pdf-bestand en een verzamelblad aan te maken in je template bestand met daarin een hyperlink naar dit bestand zodat je het onmiddellijk kan raadplegen indien nodig.
 13. Kijk eens of je hiermee verder kan. Onthoud wel dat het kopieêren van de afbeeldingen alles enorm vertraagd. lv.xlsm
 14. De resultaten kloppen mijns inziens niet. Enkele voorbeelden, Op de originele lijst heeft artikel 515508CC 12 stuks terwijl in de verzamellijst 16 wordt aangegeven. Op de originele lijst is er een artikel 535594CC dat in de verzamellijst ontbreekt. Je hebt de perfecte code in module1 staan om het aantal unieke elementen weer te geven. Als je deze code draait kom je uit op 228 terwijl de verzamellijst er slechts 206 weergeeft.
 15. In de Bladmodule van Blad1. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$B$10" Then For Each cl In Range("L3", Range("L" & Rows.Count).End(xlUp)) If cl.Value Like "week" & Range("C10").Value Then cl.Offset(, 1) = Range("D10").Value: Exit For End If Next End If End Sub
 16. Bekijk deze eens. Je moet enkel de kokerdiameter invullen (in cm) en de materiaaldikte (in mm). antisliprol_ba.xlsx
 17. Deze redenering klopt niet helemaal vrees ik aangezien je voor deze berekening ook rekening moet houden met de dikte van de kabel. In bijlage mijn bijdrage ter discussie. Ter controle. https://www.handymath.com/cgi-bin/rollen.cgi?submit=Entry lengte spiraal_ba.xlsx
 18. Volgens mijn berekening zit er dan nog +/- 40 meter op.
 19. Sub tst() Set sht = Blad1 sn = sht.Range("K2:K" & sht.Cells(sht.Rows.Count, 11).End(xlUp).Row) With CreateObject("scripting.dictionary") For i = 2 To UBound(sn) If sn(i, 1) <> vbNullString Then x0 = .Item(Trim(sn(i, 1))) Next y = .Count sht.Range("J2:J" & sht.Cells(sht.Rows.Count, 10).End(xlUp).Row).Interior.Color = xlNone For Each cl In sht.Range("J2:J" & sht.Cells(sht.Rows.Count, 10).End(xlUp).Row) If cl <> vbNullString Then cl.Interior.Color = IIf(.exists(Trim(cl.Value)), vbGreen, vbRed) Next End With End Sub De groene cellen zijn de bestaande nummers, de rode de nieuwe.
 20. Application.Goto Sheets(1).Cells(27, 13), True M27:S36 in beeld in linker bovenhoek.
 21. Het verschil zit'm hierin dat de laatste kolom bij alpha het verschil weergeeft van elke laatst gevonden kleur tot het einde van de datareeks, dus niet meer het verschil tussen 2 dezelfde kleuren.
 22. Ik denk dat het verschil tussen 0.04 sec en 1.7 sec wel iets meer is dan 0.07 sec. 🙄 Ook geeft jouw laatste kolom enkel het verschil weer tussen de laatst gevonden kleur en het einde van de datareeks, dus niet meer het verschil tussen gelijke kleuren.
 23. Deze maar om aan te tonen dat werken in het geheugen het verschil maakt, ook in kleinere datasets. PC-H alpha_bakerman.xlsm
 24. Wil je toch een formule. In D2 en doortrekken naar beneden. =LINKS($C2;VIND.ALLES(" ";$C2;1)-1)
 25. Nog een bemerking. Hoeveel plaatsnamen zijn er met kengetal 015 ? (afgaande op je voorbeeldbestand) Hoe ga je dan bepalen om welke plaats het gaat ?
Logo

OVER ONS

PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.