Ga naar inhoud

Trojan.Startpage


 Delen

Aanbevolen berichten

Beste

Na mijn vorige topic ("Malware nog steeds aanwezig") keek even een pc na waar ik redelijk vaak bestanden mee uitwissel. Al bij het opstarten van Chrome zag ik dat er malware opstond. De startpagina van Chrome was searchamong geworden.

Ik scande met Malwarebytes Antimalware en die ontdekte en verwijderde "Trojan.Startpage". De log van die scan staat hieronder. Ik scande ook met HJT en de log daarvan staat hier ook onder. Ik denk niet dat ik enkel met MAW alles al verwijdert zal hebben, kunnen jullie hier even naar kijken? Danke!

HJT

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:13:38, on 17/02/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\real\realplayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Sandrina\Documents\HJT\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchamong.com/searchview.php?source=b0c89835149bbdee6a22277aed5a2ec6&query={searchTerms}&cat=webs&bar=true

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchamong.com/searchview.php?source=b0c89835149bbdee6a22277aed5a2ec6&query={searchTerms}&cat=webs&bar=true

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.searchamong.com/searchview.php?source=b0c89835149bbdee6a22277aed5a2ec6&query={searchTerms}&cat=webs&bar=true

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchamong.com/searchview.php?source=b0c89835149bbdee6a22277aed5a2ec6&query={searchTerms}&cat=webs&bar=true

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FSCRecovery] c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALuNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "c:\program files\real\realplayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: []

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [] (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [] (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [] (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [] (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {44990B00-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Configuration Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ss/sa/sa_cabs/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O16 - DPF: {55963676-2F5E-4BAF-AC28-CF26AA587566} (Cisco AnyConnect VPN Client Web Control) - https://asavpn2.ugent.be/CACHE/stc/11/binaries/vpnweb.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - https://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: Cisco AnyConnect VPN Agent (vpnagent) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\vpnagent.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

--

End of file - 13239 bytes

Malwarebytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.02.17.07

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Sandrina :: PC_VAN_SANDRINA [administrator]

17/02/2013 20:23:04

mbam-log-2013-02-17 (20-23-04).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 202225

Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 3 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\b.exe (Trojan.Startpage) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo, we gaan de volgende tool inzetten. zoek.exe ®by smeenk

gentleman-smiley-emoticon.gif

Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
  startupall;
  filesrcm;
  shortcutfix;
  emptyclsid;
  


 • Vink nu de onderstaande opties aan.


  • Standaard Search
  • Auto Clean
  • Chrome Look
  • IE Defaults
  • Reset Chrome

  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het logje

Zoek.exe Version 4.0.0.1 Updated 17-02-2013

Tool run by Sandrina on zo 17/02/2013 at 22:14:22,89.

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002 Service Pack 2 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Creating Sample_20131702_2220.zip ======================

Copied file C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\adsetup.exe to sample

Copied file C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\satoolbar.exe to sample

Copied file C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\vioplayer_d1983274.exe to sample

Copied file C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\vio_clean.exe to sample

sample\adsetup.exe renamed to 71716A0DCEBE286E3B0AC39DD34D03C4

sample\satoolbar.exe renamed to 0EEC37DF948EC3C927EA1A8468FCA41C

sample\vioplayer_d1983274.exe renamed to E30501BD00F9F0B66BC814EDE8EB81C3

sample\vio_clean.exe renamed to DA5481078C6FFFA59E9F52AA7D47E836

C:\Users\Public\Desktop\sample_20131702_2220.zip created successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{154d339e-ccaa-49a5-9b38-6878ad4220bc} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

==== Running Processes ======================

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\SYSTEM32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Program Files\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\vpnagent.exe

C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\LEXPPS.EXE

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Secunia\PSI\sua.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Users\Sandrina\Desktop\zoek.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\adsetup.exe" deleted

"C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\satoolbar.exe" deleted

"C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\vioplayer_d1983274.exe" deleted

"C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\vio_clean.exe" deleted

"C:\Program Files\Ask.com" deleted

"C:\ProgramData\Ask" deleted

==== System Specs ======================

Windows: Windows Vista Home Basic Edition Service Pack 2 (Build 6002)

Internet Explorer: 9.0.8112.16421

Memory (RAM): 3062 MB

CPU Info: Intel® Pentium® Dual CPU T2390 @ 1.86GHz

CPU Speed: 200,5 MHz

Sound Card: Speakers (Realtek High Definiti |

Display Adapters: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family | Mobile Intel® 965 Express Chipset Family | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver

Monitors: 1x; Generic PnP Monitor |

Screen Resolution: 1280 X 800 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter | Cisco Systems VPN Adapter #4 | Cisco Systems VPN Adapter #3 | Cisco Systems VPN Adapter #2 | Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0)

CD / DVD Drives: 1x (E: | ) E: TSSTcorpCDDVDW TS-L632H

Ports: COM Ports NOT Present. LPT Port NOT Present.

Mouse: 16 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 94,2GB | D: 129,9GB

Hard Disks - Free: C: 5,6GB | D: 118,0GB

Manufacturer *: Phoenix Technologies LTD

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 01/16/08 | FSC - 6040000

Time Zone: West-Europa (standaardtijd)

Motherboard *: FUJITSU SIEMENS LV2

Sun Java version: 1.6.0_39

Country: Belgi‰

Language: NLB

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Temp ====

====== C:\Windows\system32 =====

2013-02-17 20:37:07 6280A479148CAEAD59E17A0CC3789161 697712 ----a-w- C:\Windows\System32\FlashPlayerApp.exe

2013-02-15 00:09:41 EED68558AAA106535E7290C9A8E0D5A3 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2013-02-15 00:09:40 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtmled.dll

2013-02-15 00:09:39 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2013-02-15 00:09:38 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-02-15 00:09:38 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2013-02-15 00:09:38 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-02-15 00:09:37 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-02-15 00:09:36 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-02-15 00:09:36 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-02-15 00:09:35 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-02-15 00:09:34 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-02-15 00:09:34 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\System32\url.dll

2013-02-15 00:09:32 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-02-15 00:09:32 470D8189D7FE9928FFFECBF55AAA3233 1427968 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2013-02-15 00:09:30 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-02-15 00:09:28 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-02-14 10:13:09 1C1F3014453865E805A8708751743A48 2048512 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-02-14 10:11:44 C43DECDAC58C0A43E0376A216590F40A 1314816 ----a-w- C:\Windows\System32\quartz.dll

2013-02-14 10:11:41 691F1612558BF6B27F952C4B1073B0D1 3550072 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-02-14 10:11:40 E185428925DBC53CE59B2A5CBA64B837 3602808 ----a-w- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-02-14 10:11:43 74E2D020C47BB2B2FCCBA29A518A7EB4 905576 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-02-17 20:37:09 198DAE0D9620A1801B06FB97AF38394F 940 ----a-w- C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-02-17 21:01:38 -------- d-----w- C:\Program Files\Common Files\Adobe

2013-02-17 21:01:38 -------- d-----w- C:\Program Files\Adobe

2013-02-17 20:27:45 -------- d-----w- C:\Program Files\Secunia

======= C: =====

====== C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming ======

2013-02-17 21:08:54 -------- d-----w- C:\users\Sandrina\AppData\Locallow\Adobe

2013-02-17 20:28:08 -------- d-----w- C:\users\Sandrina\AppData\Local\Secunia PSI

====== C:\Users\Sandrina ======

====== C: exe-files ==

2013-02-17 20:47:08 E563A65BAEA25CEF8F49FB0228CB8555 22916830 ----a-w- C:\Users\Sandrina\Documents\vlc-2.0.5-win32.exe

2013-02-17 20:37:07 6280A479148CAEAD59E17A0CC3789161 697712 ----a-w- C:\Windows\System32\FlashPlayerApp.exe

2013-02-17 20:28:02 ABD4AB7D958B84A8E43A9F3C8AC1F629 468788 ----a-w- C:\Program Files\Secunia\PSI\Uninstall.exe

2013-02-17 20:26:34 5571F44CA656572F7FE1F2172916572B 3137416 ----a-w- C:\Users\Sandrina\Downloads\PSISetup.exe

2013-02-15 00:09:38 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2013-02-15 00:09:34 698EB1E5F8C66344D97C00B5699E871D 757280 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-02-14 10:11:41 691F1612558BF6B27F952C4B1073B0D1 3550072 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-02-14 10:11:40 E185428925DBC53CE59B2A5CBA64B837 3602808 ----a-w- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

=== C: other files ==

2013-02-17 21:20:20 E4807520DC834E163D9F8C0A27DD4BFD 7956243 ----a-w- C:\Users\Public\Desktop\sample_20131702_2220.zip

2013-02-17 20:33:30 C0192AA5E68C54352A3F0865D54719B1 892928 ----a-w- C:\Program Files\Secunia\PSI\psires.dll

2013-02-17 19:16:15 7114070D9BDA5901B692D896A001EC95 12638576 ----a-w- C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.6.602.167\pepflashplayer.dll

2013-02-17 19:09:24 A77F0FACC2D76F076C61C001A60223BF 978256 ----a-w- C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk\2013.2.1.36_0\npcoplgn.dll

2013-02-15 00:09:40 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtmled.dll

2013-02-15 00:09:40 0F4871B3BF0E48664A24D2717F2117A0 149528 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\sqmapi.dll

2013-02-15 00:09:39 F7BC1D90C3A976A5259BD1A5D7D43038 194048 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\IEShims.dll

2013-02-15 00:09:39 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2013-02-15 00:09:38 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-02-15 00:09:38 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-02-15 00:09:37 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-02-15 00:09:37 7F73235D527DCF16C38578CD1CD9F7A8 194560 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\ieproxy.dll

2013-02-15 00:09:36 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-02-15 00:09:36 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-02-15 00:09:35 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-02-15 00:09:34 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-02-15 00:09:34 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\System32\url.dll

2013-02-15 00:09:33 2E22305A88AD0F37434C896F5A4746F8 387584 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\jsdbgui.dll

2013-02-15 00:09:32 C2AD78FF88FEC9663B0227A72E65F0C3 678912 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iedvtool.dll

2013-02-15 00:09:32 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-02-15 00:09:30 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-02-15 00:09:28 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-02-15 00:09:11 E74C018279BB3FB2596AA4CEEA97EC0C 768000 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\vgx\VGX.dll

2013-02-14 10:13:09 1C1F3014453865E805A8708751743A48 2048512 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-02-14 10:11:44 C43DECDAC58C0A43E0376A216590F40A 1314816 ----a-w- C:\Windows\System32\quartz.dll

2013-02-14 10:11:43 74E2D020C47BB2B2FCCBA29A518A7EB4 905576 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe"

"HotkeyApp"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

"SynTPStart"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe"

"CtrlVol"="C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

"LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

"Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe"

"FSCRecovery"="c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe"

"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe"

"NPCTray"="C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD"

"CanonSolutionMenu"="C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon"

"CanonMyPrinter"="C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon"

"ALUAlert"="C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALuNotify.exe"

"GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

"Skytel"="Skytel.exe"

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"Windows Defender"="%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]

==== Startup Folders ======================

2009-01-04 03:37:08 1081 ----a-w- C:\users\Sandrina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [17/02/2013 21:52]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [21/11/2011 19:57]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [21/11/2011 19:57]

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

jfmjfhklogoienhpfnppmbcbjfjnkonk - No path found[]

mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\Exts\Chrome.crx[10/01/2013 04:04]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

gelpfbcidpeeelkmkjbofkcpihkcachn - C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\adhelper.crx[23/12/2012 14:23]

The more filter lists you use, the slower AdBlock runs. Using too many lists can even crash your browser on some websites. Press OK to subscribe to this list anyway. - Sandrina - Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom

Extension Name - Sandrina - Default\Extensions\mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk

undetermined - Sandrina - Default\Extensions\adhelper.crx

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.be/"

"Search Page"="SearchAmong {searchTerms} webs search"

"Search Bar"="SearchAmong {searchTerms} webs search"

"Use Search Asst"="yes"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="SearchAmong {searchTerms} webs search"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="SearchAmong {searchTerms} webs search"

"SearchAssistant"="SearchAmong {searchTerms} webs search"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="Bing"

"Search Bar"="Bing"

"Start Page"="https://www.google.be/"

"Use Search Asst"="no"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="Bing"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HiJackThis\HiJackThis.lnk - C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader X .lnk - C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1043-7B44-AA1000000001}\SC_Reader.ico

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Secunia PSI.lnk - C:\Program Files\Secunia\PSI\psi.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware Help.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Verwijder Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\Chameleon\chameleon.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\LiveUpdate.lnk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\uistub.exe /lu

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\NBRT.lnk -

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\Norton 360.lnk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\uistub.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\Support.lnk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\symerr.exe /support

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\Uninstall Norton 360.lnk - C:\Program Files\NortonInstaller\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360\2454B0AB\20.2.1.22\inststub.exe /X /shortcut

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Reset VLC media player preferences and cache files.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe -Iskins

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jfmjfhklogoienhpfnppmbcbjfjnkonk deleted successfully

==== HijackThis Entries ======================

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {44990B00-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Configuration Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ss/sa/sa_cabs/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O16 - DPF: {55963676-2F5E-4BAF-AC28-CF26AA587566} (Cisco AnyConnect VPN Client Web Control) - https://asavpn2.ugent.be/CACHE/stc/11/binaries/vpnweb.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - https://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Secunia PSI Agent - Secunia - C:\Program Files\Secunia\PSI\PSIA.exe

O23 - Service: Secunia Update Agent - Secunia - C:\Program Files\Secunia\PSI\sua.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: Cisco AnyConnect VPN Agent (vpnagent) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\vpnagent.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

- - - Updated - - -

Het logje

Zoek.exe Version 4.0.0.1 Updated 17-02-2013

Tool run by Sandrina on zo 17/02/2013 at 22:14:22,89.

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002 Service Pack 2 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Creating Sample_20131702_2220.zip ======================

Copied file C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\adsetup.exe to sample

Copied file C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\satoolbar.exe to sample

Copied file C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\vioplayer_d1983274.exe to sample

Copied file C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\vio_clean.exe to sample

sample\adsetup.exe renamed to 71716A0DCEBE286E3B0AC39DD34D03C4

sample\satoolbar.exe renamed to 0EEC37DF948EC3C927EA1A8468FCA41C

sample\vioplayer_d1983274.exe renamed to E30501BD00F9F0B66BC814EDE8EB81C3

sample\vio_clean.exe renamed to DA5481078C6FFFA59E9F52AA7D47E836

C:\Users\Public\Desktop\sample_20131702_2220.zip created successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{154d339e-ccaa-49a5-9b38-6878ad4220bc} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfully

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

==== Running Processes ======================

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\SYSTEM32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Program Files\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\vpnagent.exe

C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\LEXPPS.EXE

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Secunia\PSI\sua.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Users\Sandrina\Desktop\zoek.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\adsetup.exe" deleted

"C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\satoolbar.exe" deleted

"C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\vioplayer_d1983274.exe" deleted

"C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\vio_clean.exe" deleted

"C:\Program Files\Ask.com" deleted

"C:\ProgramData\Ask" deleted

==== System Specs ======================

Windows: Windows Vista Home Basic Edition Service Pack 2 (Build 6002)

Internet Explorer: 9.0.8112.16421

Memory (RAM): 3062 MB

CPU Info: Intel® Pentium® Dual CPU T2390 @ 1.86GHz

CPU Speed: 200,5 MHz

Sound Card: Speakers (Realtek High Definiti |

Display Adapters: Mobile Intel® 965 Express Chipset Family | Mobile Intel® 965 Express Chipset Family | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver

Monitors: 1x; Generic PnP Monitor |

Screen Resolution: 1280 X 800 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter | Cisco Systems VPN Adapter #4 | Cisco Systems VPN Adapter #3 | Cisco Systems VPN Adapter #2 | Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0)

CD / DVD Drives: 1x (E: | ) E: TSSTcorpCDDVDW TS-L632H

Ports: COM Ports NOT Present. LPT Port NOT Present.

Mouse: 16 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 94,2GB | D: 129,9GB

Hard Disks - Free: C: 5,6GB | D: 118,0GB

Manufacturer *: Phoenix Technologies LTD

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 01/16/08 | FSC - 6040000

Time Zone: West-Europa (standaardtijd)

Motherboard *: FUJITSU SIEMENS LV2

Sun Java version: 1.6.0_39

Country: Belgi‰

Language: NLB

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Temp ====

====== C:\Windows\system32 =====

2013-02-17 20:37:07 6280A479148CAEAD59E17A0CC3789161 697712 ----a-w- C:\Windows\System32\FlashPlayerApp.exe

2013-02-15 00:09:41 EED68558AAA106535E7290C9A8E0D5A3 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2013-02-15 00:09:40 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtmled.dll

2013-02-15 00:09:39 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2013-02-15 00:09:38 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-02-15 00:09:38 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2013-02-15 00:09:38 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-02-15 00:09:37 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-02-15 00:09:36 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-02-15 00:09:36 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-02-15 00:09:35 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-02-15 00:09:34 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-02-15 00:09:34 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\System32\url.dll

2013-02-15 00:09:32 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-02-15 00:09:32 470D8189D7FE9928FFFECBF55AAA3233 1427968 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2013-02-15 00:09:30 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-02-15 00:09:28 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-02-14 10:13:09 1C1F3014453865E805A8708751743A48 2048512 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-02-14 10:11:44 C43DECDAC58C0A43E0376A216590F40A 1314816 ----a-w- C:\Windows\System32\quartz.dll

2013-02-14 10:11:41 691F1612558BF6B27F952C4B1073B0D1 3550072 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-02-14 10:11:40 E185428925DBC53CE59B2A5CBA64B837 3602808 ----a-w- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-02-14 10:11:43 74E2D020C47BB2B2FCCBA29A518A7EB4 905576 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-02-17 20:37:09 198DAE0D9620A1801B06FB97AF38394F 940 ----a-w- C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-02-17 21:01:38 -------- d-----w- C:\Program Files\Common Files\Adobe

2013-02-17 21:01:38 -------- d-----w- C:\Program Files\Adobe

2013-02-17 20:27:45 -------- d-----w- C:\Program Files\Secunia

======= C: =====

====== C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming ======

2013-02-17 21:08:54 -------- d-----w- C:\users\Sandrina\AppData\Locallow\Adobe

2013-02-17 20:28:08 -------- d-----w- C:\users\Sandrina\AppData\Local\Secunia PSI

====== C:\Users\Sandrina ======

====== C: exe-files ==

2013-02-17 20:47:08 E563A65BAEA25CEF8F49FB0228CB8555 22916830 ----a-w- C:\Users\Sandrina\Documents\vlc-2.0.5-win32.exe

2013-02-17 20:37:07 6280A479148CAEAD59E17A0CC3789161 697712 ----a-w- C:\Windows\System32\FlashPlayerApp.exe

2013-02-17 20:28:02 ABD4AB7D958B84A8E43A9F3C8AC1F629 468788 ----a-w- C:\Program Files\Secunia\PSI\Uninstall.exe

2013-02-17 20:26:34 5571F44CA656572F7FE1F2172916572B 3137416 ----a-w- C:\Users\Sandrina\Downloads\PSISetup.exe

2013-02-15 00:09:38 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2013-02-15 00:09:34 698EB1E5F8C66344D97C00B5699E871D 757280 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-02-14 10:11:41 691F1612558BF6B27F952C4B1073B0D1 3550072 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-02-14 10:11:40 E185428925DBC53CE59B2A5CBA64B837 3602808 ----a-w- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

=== C: other files ==

2013-02-17 21:20:20 E4807520DC834E163D9F8C0A27DD4BFD 7956243 ----a-w- C:\Users\Public\Desktop\sample_20131702_2220.zip

2013-02-17 20:33:30 C0192AA5E68C54352A3F0865D54719B1 892928 ----a-w- C:\Program Files\Secunia\PSI\psires.dll

2013-02-17 19:16:15 7114070D9BDA5901B692D896A001EC95 12638576 ----a-w- C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.6.602.167\pepflashplayer.dll

2013-02-17 19:09:24 A77F0FACC2D76F076C61C001A60223BF 978256 ----a-w- C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk\2013.2.1.36_0\npcoplgn.dll

2013-02-15 00:09:40 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtmled.dll

2013-02-15 00:09:40 0F4871B3BF0E48664A24D2717F2117A0 149528 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\sqmapi.dll

2013-02-15 00:09:39 F7BC1D90C3A976A5259BD1A5D7D43038 194048 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\IEShims.dll

2013-02-15 00:09:39 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2013-02-15 00:09:38 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-02-15 00:09:38 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-02-15 00:09:37 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-02-15 00:09:37 7F73235D527DCF16C38578CD1CD9F7A8 194560 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\ieproxy.dll

2013-02-15 00:09:36 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-02-15 00:09:36 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-02-15 00:09:35 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-02-15 00:09:34 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-02-15 00:09:34 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\System32\url.dll

2013-02-15 00:09:33 2E22305A88AD0F37434C896F5A4746F8 387584 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\jsdbgui.dll

2013-02-15 00:09:32 C2AD78FF88FEC9663B0227A72E65F0C3 678912 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iedvtool.dll

2013-02-15 00:09:32 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-02-15 00:09:30 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-02-15 00:09:28 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-02-15 00:09:11 E74C018279BB3FB2596AA4CEEA97EC0C 768000 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\vgx\VGX.dll

2013-02-14 10:13:09 1C1F3014453865E805A8708751743A48 2048512 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-02-14 10:11:44 C43DECDAC58C0A43E0376A216590F40A 1314816 ----a-w- C:\Windows\System32\quartz.dll

2013-02-14 10:11:43 74E2D020C47BB2B2FCCBA29A518A7EB4 905576 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-279835702-2784300617-836745772-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe"

"HotkeyApp"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

"SynTPStart"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe"

"CtrlVol"="C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

"LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

"Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe"

"FSCRecovery"="c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe"

"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe"

"NPCTray"="C:\Program Files\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD"

"CanonSolutionMenu"="C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon"

"CanonMyPrinter"="C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon"

"ALUAlert"="C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALuNotify.exe"

"GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

"Skytel"="Skytel.exe"

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"Windows Defender"="%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]

==== Startup Folders ======================

2009-01-04 03:37:08 1081 ----a-w- C:\users\Sandrina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [17/02/2013 21:52]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [21/11/2011 19:57]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [21/11/2011 19:57]

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

jfmjfhklogoienhpfnppmbcbjfjnkonk - No path found[]

mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\Exts\Chrome.crx[10/01/2013 04:04]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

gelpfbcidpeeelkmkjbofkcpihkcachn - C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\adhelper.crx[23/12/2012 14:23]

The more filter lists you use, the slower AdBlock runs. Using too many lists can even crash your browser on some websites. Press OK to subscribe to this list anyway. - Sandrina - Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom

Extension Name - Sandrina - Default\Extensions\mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk

undetermined - Sandrina - Default\Extensions\adhelper.crx

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.be/"

"Search Page"="http://www.searchamong.com/searchview.php?source=b0c89835149bbdee6a22277aed5a2ec6&query={searchTerms}&cat=webs&bar=true"

"Search Bar"="http://www.searchamong.com/searchview.php?source=b0c89835149bbdee6a22277aed5a2ec6&query={searchTerms}&cat=webs&bar=true"

"Use Search Asst"="yes"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="http://www.searchamong.com/searchview.php?source=b0c89835149bbdee6a22277aed5a2ec6&query={searchTerms}&cat=webs&bar=true"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="http://www.searchamong.com/searchview.php?source=b0c89835149bbdee6a22277aed5a2ec6&query={searchTerms}&cat=webs&bar=true"

"SearchAssistant"="http://www.searchamong.com/searchview.php?source=b0c89835149bbdee6a22277aed5a2ec6&query={searchTerms}&cat=webs&bar=true"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Search Bar"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Start Page"="https://www.google.be/"

"Use Search Asst"="no"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HiJackThis\HiJackThis.lnk - C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader X .lnk - C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1043-7B44-AA1000000001}\SC_Reader.ico

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Secunia PSI.lnk - C:\Program Files\Secunia\PSI\psi.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware Help.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Verwijder Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\Chameleon\chameleon.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\LiveUpdate.lnk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\uistub.exe /lu

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\NBRT.lnk -

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\Norton 360.lnk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\uistub.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\Support.lnk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\symerr.exe /support

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\Uninstall Norton 360.lnk - C:\Program Files\NortonInstaller\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360\2454B0AB\20.2.1.22\inststub.exe /X /shortcut

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Reset VLC media player preferences and cache files.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe -Iskins

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jfmjfhklogoienhpfnppmbcbjfjnkonk deleted successfully

==== HijackThis Entries ======================

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {44990B00-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Configuration Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ss/sa/sa_cabs/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O16 - DPF: {55963676-2F5E-4BAF-AC28-CF26AA587566} (Cisco AnyConnect VPN Client Web Control) - https://asavpn2.ugent.be/CACHE/stc/11/binaries/vpnweb.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - https://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-be.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Secunia PSI Agent - Secunia - C:\Program Files\Secunia\PSI\PSIA.exe

O23 - Service: Secunia Update Agent - Secunia - C:\Program Files\Secunia\PSI\sua.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: Cisco AnyConnect VPN Agent (vpnagent) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\vpnagent.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Sandrina\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Sandrina\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

Link naar reactie
Delen op andere sites


Goeie morgen!

Searchamong kan ik niet meer vinden. Als ik de term 'searchamong' intyp bij start -> zoeken komt er wel nog 2 bestanden (pictogram van een wit blaadje + url met searchamong erin) als zoekresultaat. Geen idee of dat nog een schadelijk bestand is of niet.

Verder gemerkt dat er heel erg veel banners laden op webpagina's van ILivid.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat is wel raar want Zoek.exe verwijderd ILivid normaal gesproken en ik zie het ook niet terug in de logjes.

Malwarebytes kan deze verwijderen als hij er nog op staat.

Mbam updaten en een nieuwe uitgebreide scan doen, verwijder alles wat het vind en start direct opnieuw op.

Doe ook deze voor de zekerheid.

Download shortcutfix.exe en sla deze op je bureaublad op.

shortcutfix.exe gebruiken:

 • Windows 2000 en Windows XP: dubbelklik op shortcutfix.exe.
 • Windows Vista en Windows 7: via rechtsklik op shortcutfix.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren".

Start shortcutfix.exe en wacht geduldig af tot er een logje opent.

Post dit logje in je volgende bericht

aangepast door juisterr
Link naar reactie
Delen op andere sites


Ben er toch al even mee bezig, de scan van MAW lukt niet omdat hij 2 keer na elkaar blokkeerde op minuut 21 na ongeveer 75000 bestanden gescand te hebben. (Het programma reageert niet meer).

Ik doe nu de shortcutfixscan.

- - - Updated - - -

Een snelle scan van MAW toonde niets meer. Dit is de log van shortcutfix.

ShortcutFix by Smeenk

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HiJackThis\HiJackThis.lnk - C:\Users\Sandrina\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader X .lnk - C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1043-7B44-AA1000000001}\SC_Reader.ico

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Secunia PSI.lnk - C:\Program Files\Secunia\PSI\psi.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware Help.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Verwijder Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\Chameleon\chameleon.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\LiveUpdate.lnk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\uistub.exe /lu

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\NBRT.lnk -

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\Norton 360.lnk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\uistub.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\Support.lnk - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\20.2.1.22\symerr.exe /support

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360 Premier Edition\Uninstall Norton 360.lnk - C:\Program Files\NortonInstaller\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360\2454B0AB\20.2.1.22\inststub.exe /X /shortcut

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Reset VLC media player preferences and cache files.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe -Iskins

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...