Ga naar inhoud

Ukash politievirus


Aanbevolen berichten

Goeiemorgen

Ik heb opnieuw last van het "politievirus".

Ik heb geprobeerd "als administrator" (als ik het mij juist herinner) een HIJACKTHIS-logje te maken van mijn PC.

Kan iemand dit ajb nakijken en mij zeggen wat ik verder moet ondernemen om virus-vrij te worden?

Alvast hartelijk dank!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:26:12, on 26/02/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\helppane.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Users\PO\Desktop\HiJackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:25429

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bebkmhtjxh***cw] C:\ProgramData\bebkmhtj.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {1ABA5FAC-1417-422B-BA82-45C35E2C908B} (20-20 3D Viewer for IKEA) - http://kitchenplanner.ikea.com/be/Core/Player/2020PlayerAX_IKEA_Win32.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = TIMMERMAN.LOCAL

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = TIMMERMAN.LOCAL

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = TIMMERMAN.LOCAL

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = TIMMERMAN.LOCAL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: SpyHunter 4 Service - Enigma Software Group USA, LLC. - C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

--

End of file - 5786 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
   
  startupall; 
  filesrcm; 
  


 • Vink nu de onderstaande opties aan.

  • Standard Search
  • Auto Clean
  • Running processes
  • Empty All Temp
  • Recently Created


  • IE Defaults


  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb mijn best gedaan, hopelijk gelukt...

Bij de heropstart (om aan het logje te geraken) startte mijn PC automatisch in "normale" modus.

Voorlopig nog geen vervelend virus-popup?!

Et voilà:

Zoek.exe Version 4.0.0.1 Updated 25-02-2013

Tool run by PO on wo 27/02/2013 at 0:13:59,02.

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Safe Mode NETWORK Internet Access Detected

==== Running Processes ======================

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Windows\helppane.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AWSC.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\PO\Downloads\zoek.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

==== System Specs ======================

Windows: Windows 7 Professional Edition Service Pack 1 (Build 7601)

Internet Explorer: 9.0.8112.16421

Memory (RAM): 3037 MB

CPU Info: Pentium® Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz

CPU Speed: 2034,8 MHz

Sound Card: Not detected

Display Adapters: | RDP Encoder Mirror Driver

Monitors: 1x;

Screen Resolution: 800 X 600 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller | Intel® WiFi Link 5100 AGN

CD / DVD Drives: 1x (E: | ) E: TSSTcorpCDDVDW TS-L633B

Ports: COM Ports NOT Present. LPT Port NOT Present.

Mouse: 5 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 225,3GB | D: 225,3GB

Hard Disks - Free: C: 182,8GB | D: 220,1GB

Manufacturer *: Phoenix Technologies Ltd.

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 09/16/09 | SECCSD - 6040000

Time Zone: Romance (standaardtijd)

Motherboard *: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. R520/R522/R620

Sun Java version: 1.6.0_18

Country: Belgi‰

Language: NLB

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\PO\AppData\Local\Temp ====

====== C:\Windows\system32 =====

2013-02-15 07:44:15 EED68558AAA106535E7290C9A8E0D5A3 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2013-02-15 07:44:15 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2013-02-15 07:44:15 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtmled.dll

2013-02-15 07:44:14 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-02-15 07:44:14 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2013-02-15 07:44:14 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-02-15 07:44:13 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-02-15 07:44:13 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-02-15 07:44:13 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-02-15 07:44:12 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-02-15 07:44:12 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\System32\url.dll

2013-02-15 07:44:11 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-02-15 07:44:11 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-02-15 07:44:10 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-02-15 07:44:10 470D8189D7FE9928FFFECBF55AAA3233 1427968 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2013-02-15 07:44:08 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-02-13 08:24:11 D45B118114C9B18814CE18F72A34E934 2347008 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-02-13 08:24:03 660100CB90F344040EF57F52FC0681C3 3967848 ----a-w- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

2013-02-13 08:24:02 82FF919E9236B0137B5C7455B0E1418A 3913064 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-02-13 08:23:56 1F5F07091D50244F17DD8D5147A628CC 169984 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-02-13 08:23:58 7C0507D2391AF5933600CBCED799F277 1293672 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2013-02-13 08:23:57 AAB149EE616952BB84308C28E75ED20D 187752 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\FWPKCLNT.SYS

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-02-26 23:10:22 EDC520AD8A8962A2498BE495DDA5804F 384 ----a-w- C:\Windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-02-11 00:04:48 -------- d-----w- C:\Program Files\Adobe

======= C: =====

====== C:\Users\PO\AppData\Roaming ======

2013-02-26 23:06:41 -------- d-----w- C:\users\PO\AppData\Local\Temp

====== C:\Users\PO ======

2013-02-26 09:15:18 -------- d-----w- C:\ProgramData\etbeuyrjxcrlgav

2013-02-26 09:14:52 8D5EAC0E1A0691C04072963A38E3EE91 86305 ----a-w- C:\ProgramData\ljlbhhzwppokvvl

====== C: exe-files ==

2013-02-22 16:39:19 8ED432533260AE1EBD44474F32FD00BD 8004960 ----a-w- C:\Program Files\Google\Update\Download\{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}\25.0.1364.97\25.0.1364.97_24.0.1312.57_chrome_updater.exe

=== C: other files ==

2013-02-26 23:00:29 79C41AAD4D72AB516B86B7DC6283194C 118252 ----a-w- C:\Users\Public\Desktop\sample_20132702_0000.zip

2013-02-26 09:24:46 E3069064E19CE9144B86DE229D9B5039 13632 ----a-w- C:\ProgramData\Lavasoft\Ad-Aware\Defs\Extended\gfiutil.dll

2013-02-26 09:24:46 1C1584689E96F59CEA275233C26B6430 22888 ----a-w- C:\ProgramData\Lavasoft\Ad-Aware\Defs\Extended\gfiutl32.sys

2013-02-26 09:24:46 086CD22228F4F102548AB9A7998D4AF9 29728 ----a-w- C:\ProgramData\Lavasoft\Ad-Aware\Defs\Extended\gfiutl64.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2751426675-4231706426-2042464496-1158\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"bebkmhtjxh***cw"="C:\ProgramData\bebkmhtj.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe"

"RtHDVCpl"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s"

"StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe MSRun"

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"MSC"="C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe -hide -runkey"

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"bebkmhtjxh***cw"="C:\ProgramData\bebkmhtj.exe"

==== Startup Folders ======================

2011-01-10 18:36:40 1785 ----a-w- C:\users\PO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\LimeWire On Startup.lnk

2010-05-17 13:09:02 808 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job --a------ C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [01/09/2011 08:40]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [04/01/2012 12:05]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

{E45550D0-0939-4D8F-B14D-54FE34CF21C0} Yahoo//search.yahoo.com/search?fr=chr-greentree_ie&ei=utf-8&type=937811&p={searchTerms}"

{E499EF8A-1D7F-4689-AFE6-F358AD86F311} Bing Url="Findgala.com Search Engine}"

==== HijackThis Entries ======================

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {1ABA5FAC-1417-422B-BA82-45C35E2C908B} (20-20 3D Viewer for IKEA) - http://kitchenplanner.ikea.com/be/Core/Player/2020PlayerAX_IKEA_Win32.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = TIMMERMAN.LOCAL

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = TIMMERMAN.LOCAL

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = TIMMERMAN.LOCAL

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = TIMMERMAN.LOCAL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: SpyHunter 4 Service - Enigma Software Group USA, LLC. - C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Pieter-Jan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Pieter-Jan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\PO\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\PO\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\PO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\PO\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\PO\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.