Ga naar inhoud

Windows 8 thema


Aanbevolen berichten

Hallo, ik heb laatst een Windows 8 thema gedownload en toegepast. Ik merkte echter dat mijn computer er erg sloom van werd en heb voor de zekerheid een systeemherstel gedaan, maar hij blijft nog steeds erg sloom. Misschien dat jullie kunnen zien wat er is.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:59:29, on 15-5-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Twitter\TweetDeck\TweetDeck.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office15\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office15\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMSS] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Xvid] C:\Program Files (x86)\Xvid\CheckUpdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [KiesAirMessage] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [unified Remote v2] C:\Program Files (x86)\Unified Remote\RemoteServer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Nikay\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Nikay\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office15\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office15\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Lync - klikken om te bellen - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync - klikken om te bellen - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark Corporation - C:\Program Files (x86)\Futuremark\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: USBS3S4Detection - Unknown owner - C:\OEM\USBDECTION\USBS3S4Detection.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12306 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


In dit logje staan geen gekke dingen.

Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
   
  emptyclsid; 
  Chromelook;
  chrdefaults; 
  autoclean;
  shortcutfix;
  iedefaults; 
  
  
  
  
  


 • Klik daarna op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.2 Updated 15-May-2013

Tool run by Nikay on wo 15-05-2013 at 18:55:12,54.

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results15-05-2013-1854.log 326 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1811925863-1459506102-556610850-1006\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1811925863-1459506102-556610850-1007\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Program Files (x86)\Yontoo" deleted

"C:\Users\Nikay\AppData\Roaming\Yontoo" deleted

"C:\ProgramData\Tarma Installer" deleted

"C:\Users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\External Extensions\{EEE6C373-6118-11DC-9C72-001320C79847}" deleted

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

jfmjfhklogoienhpfnppmbcbjfjnkonk - No path found[]

ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof - C:\ProgramData\AVG Secure Search\ChromeExt\14.2.0.1\avg.crx[]

Assassin's Creed IV Black Flag - Nikay - Default\Extensions\agibflpbghgmiinfaefgnldmfajdance

YouTube - Nikay - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Nikay - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

AdBlock - Nikay - Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom

Auto HD For YouTube - Nikay - Default\Extensions\koiaokdomkpjdgniimnkhgbilbjgpeak

Google Play - Nikay - Default\Extensions\komhbcfkdcgmcdoenjcjheifdiabikfi

FVD Video Downloader - Nikay - Default\Extensions\lfmhcpmkbdkbgbmkjoiopeeegenkdikp

Pocket (formerly Read It Later) - Nikay - Default\Extensions\niloccemoadcdkdjlinkgdfekeahmflj

Instagram for Chrome - Nikay - Default\Extensions\opnbmdkdflhjiclaoiiifmheknpccalb

Gmail - Nikay - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Google Earth.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\client\googleearth.exe

C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 8.lnk - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk - C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Nikay\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneClickRoot\Start OneClickRoot.lnk - C:\Users\Nikay\AppData\Local\OneClickRoot\OneClickRoot.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneClickRoot\Uninstall.lnk - C:\Users\Nikay\AppData\Local\OneClickRoot\uninstall.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 8.lnk - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foxit Reader\Foxit Reader.lnk - C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foxit Reader\Uninstall Foxit Reader.lnk - C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth\Google Earth starten in DirectX-modus.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\client\googleearth.exe -setDX

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth\Google Earth starten in OpenGL-modus.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\client\googleearth.exe -setOGL

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth\Google Earth verwijderen.lnk - C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe /x {0A844D8F-A965-11E2-9E77-B8AC6F98CCE3}

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth\Google Earth.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\client\googleearth.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Access 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Excel 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\InfoPath Designer 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe /design

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\InfoPath Filler 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Lync 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\lyncicon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\OneNote 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Outlook 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\PowerPoint 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Publisher 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\SkyDrive Pro 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grv_icons.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Verzenden naar OneNote 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Word 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Hulpprogramma's van Office 2013\Database Compare 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\dbcicons.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Hulpprogramma's van Office 2013\Lync opnamebeheer.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\lyncicon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Hulpprogramma's van Office 2013\Office 2013 Upload Center.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\msouc.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Hulpprogramma's van Office 2013\Spreadsheet Compare 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\sscicons.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Hulpprogramma's van Office 2013\Taalvoorkeuren voor Office 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Hulpprogramma's van Office 2013\Telemetriedashboard voor Office 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\osmadminicon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Hulpprogramma's van Office 2013\Telemetrielogboek voor Office 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\osmclienticon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MotioninJoy\DS3 Tool.lnk - C:\Program Files (x86)\MotioninJoy\ds3\DS3_Tool.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MotioninJoy\Uninstall.lnk - C:\Program Files\MotioninJoy\unins000.exe

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Nikay\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Foxit Reader.lnk - C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe

C:\Users\Nikay\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Outlook.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OUTLOOK.EXE /recycle

C:\Users\Nikay\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Word 2013.lnk - C:\Windows\Installer\{91150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\jfmjfhklogoienhpfnppmbcbjfjnkonk deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Nikay\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Nikay\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Nikay\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

Link naar reactie
Delen op andere sites


In het kort, er zijn wat dingen verwijderd die niet op je pc thuishoren.

Doe nog deze stap:

Download "Delfix by Xplode"

delfix.jpg

Start de tool middels dubbelklik.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Activate UAC
 • Remove disinfection tools
 • Create registry backup
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Om herbesmetting te vermijden, kan je deze tips eens nalezen:

Hoe voorkom ik een nieuwe infectie?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...