Ga naar inhoud

Politievirus


Aanbevolen berichten

Hallo, een virus kaapt mijn computer. Krijg steeds een politiebericht te zien die het opstartproces belemmerd. Nep natuurlijk. Moet zogenaamd geld overmaken. Ik heb overigns het idee dat mijn computer het voor dit virus ook al niet helemaal lekker liep. Dus ik houd rekening met meerdere virus. Ik zit nu in de veilige modus met netwerkmogelijkheden. Maar ook hier heb ik er last van. Of heb ik last van nog een virus. Als ik de computer even met rust laat gaat het ook mis. Dan verlies ik de controle over de muis en gebeuren er allerlei dingen waar ik niet op zit te wachten. Hetzelfde geldt voor werken in de veilige modus zónder netwerkmogelijkheden.

Weet iemand raad? Voor de zekerheid alvast een logje met Hijack gemaakt.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:10:53, on 11-6-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16447)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\15.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\15.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKCU\..\Run: [HPAdvisorDock] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\Dock\HPAdvisorDock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [pejo] "C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\pejo\vifier.bat"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon32.exe] C:\PROGRA~3\rundll32.exe C:\PROGRA~3\a20qe.dat,XFG00

O4 - Startup: regmonstd.lnk = C:\Windows\System32\rundll32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.line6.net

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.2.0\ViProtocol.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Wireless Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HPWMISVC - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: RtVOsdService Installer (RtVOsdService) - Realtek Semiconductor Corp. - C:\Program Files\Realtek\RtVOsd\RtVOsdService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Tracks Eraser Service (tepsrv) - Acesoft - C:\Program Files (x86)\Acesoft\Tracks Eraser Pro\tepsrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater15.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12678 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


 • Reacties 24
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
   
  emptyclsid; 
  Chromelook;
  chrdefaults; 
  autoclean;
  shortcutfix;
  iedefaults; 
  {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0};c
  {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
  
  
  
  
  


 • Klik daarna op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hele lap tekst. Hoop dat er wat tussen zit.

Zoek.exe Version 4.0.0.2 Updated 03-June-2013

Tool run by Bastiaan on di 11-06-2013 at 20:58:35,80.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Safe Mode NETWORK Internet Access Detected

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results11-06-2013-2057.log 223 bytes

==== Possible Rootkit Infection ======================

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\L

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\@

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U\00000001.@

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U\80000000.@

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U\800000cb.@

C:\Windows\installer\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\L

C:\Windows\installer\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U

==== Creating Sample_11-06-2013_2100.zip ======================

Copied file C:\Users\Bastiaan\atuvzsda4or6q.exe to sample\atuvzsda4or6q.exe

Copied file C:\Users\Bastiaan\qsqsz64ep1mhi.exe to sample\qsqsz64ep1mhi.exe

Copied file C:\ProgramData\rundll32.exe to sample\rundll32.exe

sample\atuvzsda4or6q.exe renamed to 2E14536FF7E741979FBCF70F396DE16D

sample\qsqsz64ep1mhi.exe renamed to 649950BAEBAE40B249F51F161CAD3A92

sample\rundll32.exe renamed to 51138BEEA3E2C21EC44D0932C71762A8

C:\Users\Public\Desktop\sample_11-06-2013_2100.zip created successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{E54729E8-BB3D-4270-9D49-7389EA579090} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{E54729E8-BB3D-4270-9D49-7389EA579090} deleted successfully

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\ProgramData\fgoghqxvehdogol" deleted

"C:\ProgramData\4a3ir.pad" deleted

"C:\ProgramData\eq02a.pad" deleted

"C:\ProgramData\g2j9.pad" deleted

"C:\ProgramData\as98213.txt" deleted

"C:\ProgramData\kjhy64.txt" deleted

"C:\ProgramData\9j2g.dat" deleted

"C:\ProgramData\a20qe.dat" deleted

"C:\ProgramData\ri3a4.dat" deleted

"C:\ProgramData\eq02a.js" deleted

"C:\ProgramData\eq02a.reg" deleted

"C:\ProgramData\eq02a.bat" deleted

"C:\END" deleted

"C:\Users\Bastiaan\atuvzsda4or6q.exe" deleted

"C:\Users\Bastiaan\qsqsz64ep1mhi.exe" deleted

"C:\ProgramData\rundll32.exe" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\@" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Ushaof\ywzys.tiz" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U\00000001.@" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U\80000000.@" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U\800000cb.@" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}" deleted

"C:\Windows\installer\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Satyo" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Ushaof" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\L" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U" deleted

"C:\Windows\installer\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\L" deleted

"C:\Windows\installer\{f0a4fc63-9bcf-4802-cbe7-64d01470e2bb}\U" deleted

"C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar" deleted

"C:\Program Files (x86)\Windows iLivid Toolbar" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\PackageAware" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Babylon" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\LocalLow\boost_interprocess" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\LocalLow\DataMngr" deleted

"C:\Users\Bastiaan\AppData\LocalLow\searchqutoolbar" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPly.crx[]

ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof - C:\ProgramData\AVG Secure Search\ChromeExt\15.2.0.5\avg.crx[22-05-2013 14:09]

nneajnkjbffgblleaoojgaacokifdkhm - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\chrome\DivXHTML5\DivXHTML5.crx[12-12-2011 15:13]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPly.crx[]

YouTube - Bastiaan - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Bastiaan - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

AVG Security Toolbar - Bastiaan - Default\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

DivX Plus Web Player HTML5 \u003Cvideo\u003E - Bastiaan - Default\Extensions\nneajnkjbffgblleaoojgaacokifdkhm

Gmail - Bastiaan - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"

{3C7F0032-CCDD-43D1-8F94-FE04D9DFFFAE} Yahoo Url="http://nl.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&ei={inputEncoding}&fr=chr-hp-psg&type=HPNTDF"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{92BB7481-26F0-4D3B-BF07-5E12D7BC0768} Wikipedia Url="http://nl.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search={searchTerms}"

{E439E89B-686E-440A-95BE-F13292C12507} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=HPNTDF&pc=HPNTDF&src=IE-SearchBox"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\Bastiaan\Desktop\AVG PC Tuneup 2011.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC Tuneup\BoostSpeed.exe

C:\Users\Bastiaan\Desktop\DivX Movies.lnk - C:\Users\Bastiaan\Videos\DivX Movies

C:\Users\Bastiaan\Desktop\GearBox.lnk - C:\Program Files (x86)\Line6\GearBox\GearBox.exe

C:\Users\Bastiaan\Desktop\HiJackThis.lnk - C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Users\Bastiaan\Desktop\Microsoft Word.lnk - C:\Windows\Installer\{00000413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\wordicon.exe

C:\Users\Bastiaan\Desktop\Play MPE Player.lnk - C:\Program Files (x86)\Play MPE\Player\MPEPlayer.exe

C:\Users\Bastiaan\Desktop\Tracks Eraser Pro.lnk - C:\Program Files (x86)\Acesoft\Tracks Eraser Pro\te.exe

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Adobe Reader 9.lnk - C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Users\Public\Desktop\AVG 2013.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Users\Public\Desktop\Babylon.lnk - C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Babylon\Setup\Setup.exe "C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Temp\1D3F0F46-BAB0-7891-A773-C5BFA59A2DD6\Setup.exe" -toolbar.exe" /rt /mnt /mds /mhp /babTrack="affID=19764" /s /aflt=babsst /instlref=sst /srcExt=ss -rc

C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

C:\Users\Public\Desktop\DivX Plus Converter.lnk - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Converter\DivXConverterLauncher.exe SW_SHOWNORMAL

C:\Users\Public\Desktop\DivX Plus Player.lnk - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DivX Plus Player.exe

C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Public\Desktop\HP Support Assistant.lnk - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe

C:\Users\Public\Desktop\Internetbrowser selecteren.lnk - C:\Windows\System32\browserchoice.exe /launch

C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Users\Public\Desktop\Play HP Games.lnk - C:\Program Files (x86)\HP Games\onplay\onplay.exe "C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsole-wt.exe" /src desktopoem

C:\Users\Public\Desktop\Play MPE Player 5.lnk - C:\Windows\Installer\{B818D973-20EF-4830-B642-061AD59B5C53}\_D52A372B0F44040535D34C.exe

C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk - C:\Windows\Installer\{4E76FF7E-AEBA-4C87-B788-CD47E5425B9D}\SkypeIcon.exe

C:\Users\Public\Desktop\Studio One 2 x64.lnk - C:\Program Files\PreSonus\Studio One 2\Studio One.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\regmonstd.lnk - C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\PROGRA~3\a20qe.dat,XFG00

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\AVG PC Tuneup 2011.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC Tuneup\BoostSpeed.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Play MPE Player V5.lnk - C:\Program Files (x86)\Play MPE\Player 5\PlayMPEPlayer5.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Play MPE Player.lnk - C:\Program Files (x86)\Play MPE\Player\MPEPlayer.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk - C:\Windows\system32\control.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\9d91276b0be3e46b\pinned.lnk -

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Calculator.lnk - C:\Windows\system32\calc.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Microsoft Word.lnk - C:\Windows\Installer\{00000413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\wordicon.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\AVG 2013.lnk - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\FileUncompresser.lnk - C:\Users\Bastiaan\Desktop\FileUncompresser.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\HPAdvisor.lnk - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe view=DOCKVIEW,SYSTRAY

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - C:\Windows\explorer.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Live Messenger.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje deleted successfully

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

==== EOF on di 11-06-2013 at 21:25:19,43 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download de 51a46c3b17d42-HitmanPro-logo16px.png32 of 64 bit versie van HitmanPro naar het bureaublad.

Klik hier voor een uitgebreide handleiding van HitmanPro.

 • Dubbelklik op "HitmanPro.exe" en klik op "volgende"
 • Vink de optie "Ik accepteer de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst aan" en klik op "Volgende"
 • Klik in het setup scherm nu nogmaals op "Volgende", nu zal automatisch de scan starten, doe verder niets op de computer totdat de scan gereed is.
 • Als de scan klaar is klik je op "volgende"
 • Activeer nu de gratis licentie, hiermee kunt u 30 dagen gratis HitmanPro gebruiken en de gevonden infecties verwijderen.
 • Note: indien u reeds eerder gebruik hebt gemaakt van de 30 dagen trial-versie van HitmanPro is het niet meer mogelijk om gratis de gevonden infecties te verwijderen.
 • Als het verwijderen gereed is klik je onderin het scherm op "Save log" of "Logbestand opslaan" en sla deze op bijvoorbeeld het bureaublad op.
  Post dit logje.
 • Klik nu op de knop "Herstarten".

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gedaan. :-)

HitmanPro 3.7.6.201
www.hitmanpro.com


 Computer name . . . . : BASTIAAN-HP
 Windows . . . . . . . : 6.1.1.7601.X64/2
 User name . . . . . . : Bastiaan-HP\Bastiaan
 UAC . . . . . . . . . : Enabled
 License . . . . . . . : Trial (30 days left)


 Scan date . . . . . . : 2013-06-11 22:03:16
 Scan mode . . . . . . : Normal
 Scan duration . . . . : 3m 52s
 Disk access mode . . : Direct disk access (SRB)
 Cloud . . . . . . . . : Internet
 Reboot . . . . . . . : Yes


 Threats . . . . . . . : 10
 Traces . . . . . . . : 4366


 Objects scanned . . . : 1.740.200
 Files scanned . . . . : 22.046
 Remnants scanned . . : 437.428 files / 1.280.726 keys


Malware _____________________________________________________________________


 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Caswudkt\Caswudkt.scr -> Deleted
   Size . . . . . . . : 11.264 bytes
   Age . . . . . . . : 22.9 days (2013-05-20 01:29:00)
   Entropy . . . . . : 6.0
   SHA-256 . . . . . : 13B04CD3E8CA9FCE3BE5D824DC18177CA905D6459C8236D080E7F4BB1B0D2581
  > G Data . . . . . . : Trojan.BAT.Agent.EB
  > Ikarus . . . . . . : Trojan.Agent4!IK
   Fuzzy . . . . . . : 111.0
   Forensic Cluster
    -0.0s C:\Windows\Prefetch\ATTRIB.EXE-73917FEA.pf
    -0.0s C:\Windows\Prefetch\ATTRIB.EXE-73917FEA.pf
    -0.0s C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Caswudkt\
     0.0s C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Caswudkt\Caswudkt.scr
     0.0s C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Caswudkt\Caswudkt.scr
     0.5s C:\Windows\Prefetch\RUNDLL32.EXE-A749F2A1.pf
     0.9s C:\Windows\Prefetch\MAKECAB.EXE-4CDBAF68.pf
     0.9s C:\Windows\Prefetch\MAKECAB.EXE-4CDBAF68.pf
     0.9s C:\Windows\Prefetch\MAKECAB.EXE-4CDBAF68.pf
     0.9s C:\Windows\Prefetch\MAKECAB.EXE-4CDBAF68.pf
     0.9s C:\Windows\Prefetch\MAKECAB.EXE-4CDBAF68.pf
     2.4s C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-CD959116.pf
     2.4s C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-CD959116.pf
     2.4s C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-CD959116.pf
     2.4s C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-CD959116.pf
     2.4s C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-CD959116.pf
     2.4s C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-CD959116.pf
     2.4s C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-CD959116.pf
     2.4s C:\Windows\Prefetch\NETSH.EXE-CD959116.pf
Potential Unwanted Programs _________________________________________________


 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\BrowserConnection.DLL\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DnsBHO.DLL\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{AC662AF2-4601-4A68-84DF-A3FE83F1A5F9}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D97A8234-F2A2-4AD4-91D5-FECDB2C553AF}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\b\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Babylon.dskBnd.1\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Babylon.dskBnd\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylnApp.appCore.1\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylnApp.appCore\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr.1\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A40DC6C5-79D0-4ca8-A185-8FF989AF1115}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CC1AC828-BB47-4361-AFB5-96EEE259DD87}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FEFD3AF5-A346-4451-AA23-A3AD54915515}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.BabylonESrvc.1\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.BabylonESrvc\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1B730ACF-26A3-447B-9994-14AEE0EB72CC}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44C3C1DB-2127-433C-98EC-4C9412B5FC3A}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D5132DD-BB2B-4249-B5E0-D145A8C982E1}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{706D4A4B-184A-4434-B331-296B07493D2D}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8BE10F21-185F-4CA0-B789-9921674C3993}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{94C0B25D-3359-4B10-B227-F96A77DB773F}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B0B75FBA-7288-4FD3-A9EB-7EE27FA65599}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B173667F-8395-4317-8DD6-45AD1FE00047}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B32672B3-F656-46E0-B584-FE61C0BB6037}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2434722-5C85-4CA0-BA69-1B67E7AB3D68}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2996524-2187-441F-A398-CD6CB6B3D020}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E047E227-5342-4D94-80F7-CFB154BF55BD}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F79BE9-24D4-4F4D-8C13-DF2C9899F82E}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E77EEF95-3E83-4BB8-9C0D-4A5163774997}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap\ (Claro)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\s\ (Softonic)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\SearchQUIEHelper.DNSGuard.1\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\SearchQUIEHelper.DNSGuard\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{6A4BCABA-C437-4C76-A54E-AF31B8A76CB9}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{6E8BF012-2C85-4834-B10A-1B31AF173D70}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\BrowserConnection.DLL\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\DnsBHO.DLL\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\escort.DLL\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\escortApp.DLL\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\escortEng.DLL\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\escorTlbr.DLL\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\esrv.EXE\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{AC662AF2-4601-4A68-84DF-A3FE83F1A5F9}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\AppID\{D97A8234-F2A2-4AD4-91D5-FECDB2C553AF}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{291BCCC1-6890-484a-89D3-318C928DAC1B}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{97F2FF5B-260C-4ccf-834A-2DDA4E29E39E}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B8276A94-891D-453C-9FF3-715C042A2575}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{CC1AC828-BB47-4361-AFB5-96EEE259DD87}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{FFB9ADCB-8C79-4C29-81D3-74D46A93D370}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{1B730ACF-26A3-447B-9994-14AEE0EB72CC}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{44C3C1DB-2127-433C-98EC-4C9412B5FC3A}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{4D5132DD-BB2B-4249-B5E0-D145A8C982E1}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{706D4A4B-184A-4434-B331-296B07493D2D}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{8BE10F21-185F-4CA0-B789-9921674C3993}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{94C0B25D-3359-4B10-B227-F96A77DB773F}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{B0B75FBA-7288-4FD3-A9EB-7EE27FA65599}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{B173667F-8395-4317-8DD6-45AD1FE00047}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{B32672B3-F656-46E0-B584-FE61C0BB6037}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{C2434722-5C85-4CA0-BA69-1B67E7AB3D68}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{C2996524-2187-441F-A398-CD6CB6B3D020}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E047E227-5342-4D94-80F7-CFB154BF55BD}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F79BE9-24D4-4F4D-8C13-DF2C9899F82E}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E77EEF95-3E83-4BB8-9C0D-4A5163774997}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{6A4BCABA-C437-4C76-A54E-AF31B8A76CB9}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{6E8BF012-2C85-4834-B10A-1B31AF173D70}\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}\ (Funmoods)
 HKLM\SOFTWARE\DataMngr\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9D717F81-9148-4f12-8568-69135F087DB0}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Babylon\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\BabylonToolbar\ (Babylon)
 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\DealPly\ (Delta Search)
 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7}\ (SearchQU)
 HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BabylonToolbar\ (Babylon)
 HKU\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\BabylonToolbar\ (Babylon)
 HKU\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\DataMngr\ (SearchQU)
 HKU\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\DealPly\ (Delta Search)
 HKU\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}\ (Babylon)
 HKU\S-1-5-21-4047963056-2528863786-3777644263-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9D717F81-9148-4F12-8568-69135F087DB0}\ (SearchQU)


Cookies _____________________________________________________________________


 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:247realmedia.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:2o7.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.360yield.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.ad-srv.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.mlnadvertising.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.movad.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.muzzy.nl
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.nl
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.rtvnh.nl
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.yieldmanager.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ad.zanox.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.adhese.be
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.as4x.tmcs.ticketmaster.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.comeon.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.cpallmedia.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.creative-serving.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.kleineuil.tv
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.mrgreen.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.p161.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.pubmatic.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.thegauntlet.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ads.undertone.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adserver.adreactor.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adserver.adtechus.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adserver.twitpic.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adserving.unibet.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtech.de
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adtechus.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adverteerdirect.nl
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:advertising.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:advertising.musicpublishers.nl
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:adviva.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ar.atwola.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:at.atwola.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atdmt.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:atwola.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:banner.studenten.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:be.sitestat.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bluemango.solution.weborama.fr
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:bs.serving-sys.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:burstnet.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:c.atdmt.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:casalemedia.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:clubmednl.solution.weborama.fr
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:collective-media.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:de.sitestat.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:deltalloyd.adservinginternational.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:dmtracker.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:doubleclick.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:eas.apm.emediate.eu
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:fastclick.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ffddela.solution.weborama.fr
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:getclicky.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:h.atdmt.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:in.getclicky.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:invitemedia.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:jobtrack.nl
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:kpn.solution.weborama.fr
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:media6degrees.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mediaplex.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:mm.chitika.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:nl.sitestat.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ptvgoalv15.122.2o7.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:questionmarket.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:realmedia.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:revsci.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:rts.pgmediaserve.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ru4.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:serving-sys.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:simpel.solution.weborama.fr
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:smartadserver.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:specificclick.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:stat.dealtime.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:stat.onestat.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:statcounter.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:statse.webtrendslive.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tacoda.at.atwola.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:track.adform.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tradedoubler.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:translinksystemsbv.112.2o7.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:tribalfusion.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:uk.at.atwola.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:uk.sitestat.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:vodafonebranding.solution.weborama.fr
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:webonl.solution.weborama.fr
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:weborama.fr
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:ww251.smartadserver.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:www.belstat.nl
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:www.etracker.de
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:www.googleadservices.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:www.studenten.net
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:www4.smartadserver.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:xiti.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:zeddigitalnl.solution.weborama.fr
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies:zedo.com
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\00FL9HAT.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0DJUPXFM.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0E7B6C5B.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0H2WZI5V.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0INJ6L21.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0JHW31PD.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0K3038PO.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0P5KTZR0.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0RJ2GL60.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0RUS7JG0.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\0YVA1IT9.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\10XAXMV6.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\183IHETQ.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\1BJR1QHY.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\1KF1SB8B.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\1NPXDBM0.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\1SF1TTD4.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\1WCFP7IQ.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\1Y0JE9YB.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\24EDKGR0.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\260VQNGJ.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\2AY14STD.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\2N92TJV7.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\2Q2AV7TM.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\2Q3HX1ZO.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\2Q7XZIF1.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\2TYEMWMY.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\2UGW5VXP.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\2WL3RME7.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\39ZN7VJ6.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\3JBKCKVL.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\3JD4OOXG.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\3L686J1T.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\3X9DIW3D.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\46WOBBX3.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\4KV5ODXS.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\5MBCHGCF.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\5YW17BLU.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\60P47JFP.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\67DD9WZM.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\6JB14EF3.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\6N6EPZMP.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\6OZ2TV69.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\6SGBKPUX.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\7AY7SCZE.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\7EQ3FFYA.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\7RJGW342.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\7TP9VDWI.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\90M9YXJ8.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\93EDCE1I.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\9BNM6O8R.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\9LEOJOP0.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\9TYZMD5P.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\9XTQ6FZL.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\A3FYT8V0.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\AGF45OLI.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\AIXSLT5K.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\AQ6S6A40.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\AX3LHIGY.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\AYU60F6U.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\B7ZUKWMB.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\BA11G9T5.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\BPEK0NM7.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\BSYD34RL.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\BUOFF0JX.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\BWAKKX7B.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\C46F84RX.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\C8AZAKMA.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\CLCACXP2.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\CW8PB78B.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\D2G14QQ1.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\D538B7OQ.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\DAM33Q6M.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\DBDNUFCU.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\DJS0A0M1.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\DLHUBCBD.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\DM7E70ZV.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\DQL96Z96.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\DY6TEORP.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\E4ZL6WNJ.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\E60TUNE7.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\E7NDNMHM.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\E8M1LEYB.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\E9DYF557.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\EDZK8JRV.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\EGR8DD60.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\ELVUAP02.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\FF3QOBD7.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\FGGR7AJ2.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\FJ06VO7M.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\FUFHHOME.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\FZS8BLKA.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\G3WX3EAU.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\GBAHR7WE.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\GFYNVCWY.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\GRGAH3YV.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\GTM88H0O.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\H2EY2S76.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\H2H5VD93.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\HTB2D3BK.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\HUFD7QRY.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\HVL3TQ51.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\HWZG9GGO.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\I08G1DGR.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\I43ADFQ7.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\I669PC3H.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\IDHGU812.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\IHWS2M0B.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\IL6JPXZI.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\ILZ5ZBYQ.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\IMR73D57.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\IXELL551.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\IYOKXHVA.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\J8EIJ21P.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\JJ1NMP18.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\JKSD8K9H.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\JM82NSZ2.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\JNTCRQ1T.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\K34WF0BZ.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\K41WOZPV.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\K4Q1CZQR.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\K7KODE5P.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\KBFE29R3.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\KCM40WM3.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\KE65982P.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\KF7I1M8W.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\KLAQQKN4.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\KNQ86WZ6.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\KOJS4J9J.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\KSDQARO8.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\LYNTBVQ0.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\M1JPWHQY.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\M2TE6KFK.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\MBWZOJB1.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\MXU8UT5U.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\N0QEG3ES.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\N6J0ONBI.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\NCMERUHT.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\NH899VXU.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\NQTJQBZ7.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\NSM62I7W.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\NW1CC14T.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\O648NJG7.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\OCYMEHMS.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\P27Z1ZCK.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\PAEUL9ZC.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\PFQLN1DT.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\PHPE6AJL.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\PI6JWYS1.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\PIRH1OVG.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\PLDE4KNY.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\PSUWSW2E.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\PTHORIB1.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\PYH7C12V.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Q4WO2H3H.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Q8YWPEVL.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\QC44KEB2.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\QGV0EH7O.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\QJA3AHHH.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\QYWI4LV7.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\RUBRJ1X9.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\S1KWUG2L.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\S2JSNQIN.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\S2KP9J51.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\S84UC6WR.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\S8LGOHWI.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\SC1LB9FN.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\SIOXEZLZ.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\SLLZCFMS.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\SMS1I2I9.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\STR0600Z.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\T5TKZEBR.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\TD3A4R4M.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\TEID9AUH.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\TWBIJH37.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\U65UHK16.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\UQFQOXT5.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\UUY8UM6C.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\VVZXKRUC.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\VW8XDDN1.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\WRXHJRHI.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\XDKPR4LA.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\XDWF0PMM.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\XW9K5122.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\XZTH8MZ2.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Y060X2XG.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Y2PUYNH9.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Y31RK5ZW.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Y65A7R4J.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Y9BBCBPU.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Z03HU57I.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Z42Y0QF9.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Z43Y2W3P.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\ZH187FH0.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\ZMPXTQ8S.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\ZRX9Z14F.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\ZT8086KB.txt
 C:\Users\Bastiaan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\ZU7KHMH7.txt
Link naar reactie
Delen op andere sites


Oh er is toch nog een ding. Het was er opeens. Een maand komt dit steeds in beeld nadat mijn computer is opgestart. Kan dit kwaad? Zoals je ziet zijn de pictogrammen moeten de pictogrammen op mijn bureaublad dan nog laden.

post-44022-1417705453,5756_thumb.jpg

aangepast door Kwesterman67
Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...