Ga naar inhoud

W32 Blaster Worm of zoiets


Aanbevolen berichten

Ik ben een beetje en leek met computers en nu heeft mijn computer een W32 Blaster.worm of zoiets.

Na het lezen van andere berichten ben ik hijackthis gaan downloaden.

Ik heb de instructies opgevolgd en zie onderstaand de geknipte en geplakte informatie.

En nu? Want daar kan ik niet achter komen en ik ben bang dat ik van alles kapot maak enzo.

Groetjes Judith

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 0:34:14, on 2-8-2013

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3505 SP1)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16635)

Running processes:

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\windows\system32\DllHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\windows\System32\MsSpellCheckingFacility.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Ju\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\WM21CCGH\hijackthis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\15.4.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\15.4.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWare] %ProgramFiles%\Elantech\ETDCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyMon] AsusSender.exe C:\Program Files\ASUS\HotkeyService\HotKeyMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyService] AsusSender.exe C:\Program Files\ASUS\HotkeyService\HotkeyService.exe

O4 - HKLM\..\Run: [superHybridEngine] AsusSender.exe C:\Program Files\ASUS\SHE\SuperHybridEngine.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveUpdate] AsusSender.exe C:\Program Files\Asus\LiveUpdate\LiveUpdate.exe auto

O4 - HKLM\..\Run: [CapsHook] AsusSender.exe C:\Program Files\ASUS\CapsHook\CapsHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Eee Docking] C:\Program Files\ASUS\Eee Docking\Eee Docking.exe autorun

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [VAWinAgent] C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] C:\Program Files\ASUS\APRP\APRP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Device Detection] C:\Program Files\HEMA Fotoservice\dd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [internet Security] C:\Users\Ju\AppData\Roaming\wmdefender.exe

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Ju\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files\Asus\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.4.0\ViProtocol.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\windows\SYSTEM32\igfxdev.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Asus Launcher Service (AsusService) - Unknown owner - C:\windows\system32\AsusService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: VideAceWindowsService - Unknown owner - C:\ExpressGateUtil\VAWinService.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater15.4.0 - AVG Secure Search - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.4.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je hebt een sterk verouderd exemplaar van HijackThis gebruikt, wil je die wegdoen en een scan doen met de juiste versie aub.

1. Download HijackThis. (klik er op)

De download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere PC en het bestand met een USB-stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden. Dit kan je HIER doen.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map. De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door MIJ nagekeken en hij begeleidt jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb het allemaal opnieuw gedaan, ik kon alleen in de veilige modus werken heb bovenstaande instructies opgevolgd.

Hier dan ook mijn nieuwe logje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 12:42:40, on 6-8-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16635)

FIREFOX: 13.0.1 (nl)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\windows\system32\DllHost.exe

C:\windows\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWare] %ProgramFiles%\Elantech\ETDCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyMon] AsusSender.exe C:\Program Files\ASUS\HotkeyService\HotKeyMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyService] AsusSender.exe C:\Program Files\ASUS\HotkeyService\HotkeyService.exe

O4 - HKLM\..\Run: [superHybridEngine] AsusSender.exe C:\Program Files\ASUS\SHE\SuperHybridEngine.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveUpdate] AsusSender.exe C:\Program Files\Asus\LiveUpdate\LiveUpdate.exe auto

O4 - HKLM\..\Run: [CapsHook] AsusSender.exe C:\Program Files\ASUS\CapsHook\CapsHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Eee Docking] C:\Program Files\ASUS\Eee Docking\Eee Docking.exe autorun

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [VAWinAgent] C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] C:\Program Files\ASUS\APRP\APRP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Device Detection] C:\Program Files\HEMA Fotoservice\dd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Ju\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files\Asus\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Asus Launcher Service (AsusService) - Unknown owner - C:\windows\system32\AsusService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: VideAceWindowsService - Unknown owner - C:\ExpressGateUtil\VAWinService.exe

--

End of file - 6025 bytes

Groetjes Judith

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngzoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
  emptyclsid;
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  autoclean; 
  iedefaults; 
  {ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1};c
  {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206};c
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 07-August-2013

Tool run by Ju on do 08-08-2013 at 18:26:49,81.

Microsoft Windows 7 Starter 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Safe Mode NETWORK Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Ju\Desktop\zoek.exe [script inserted]

==== System Restore Info ======================

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-974421575-574500600-2093652900-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-974421575-574500600-2093652900-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-974421575-574500600-2093652900-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-974421575-574500600-2093652900-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-974421575-574500600-2093652900-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\ProgramData\6b1e2ed8-576d-47a3-b1a2-e82c3af7fe4f" not deleted

"C:\windows\System32\sho1BAA.tmp" deleted

"C:\windows\System32\sho3D56.tmp" deleted

"C:\windows\System32\sho449C.tmp" deleted

"C:\windows\System32\sho481B.tmp" deleted

"C:\windows\System32\sho5D1F.tmp" deleted

"C:\windows\System32\sho8750.tmp" deleted

"C:\windows\System32\shoA27E.tmp" deleted

"C:\windows\System32\shoB838.tmp" deleted

"C:\Program Files\Conduit" deleted

"C:\Users\Ju\AppData\Local\CRE" deleted

"C:\Users\Ju\AppData\Local\PackageAware" deleted

"C:\Users\Ju\AppData\Local\Conduit" deleted

"C:\Users\Ju\AppData\LocalLow\PriceGong" deleted

"C:\Users\Ju\AppData\LocalLow\Conduit" deleted

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

==== Firefox Plugins ======================

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb - C:\Users\Ju\AppData\Local\CRE\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb.crx[]

jmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla - C:\Program Files\AVG\AVG2012\Chrome\safesearch.crx[]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb - C:\Users\Ju\AppData\Local\CRE\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb.crx[]

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Ju\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} AVG Secure Search Url="Zoek"

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla deleted successfully

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Ju\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Ju\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Ju\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Ju\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Ju\AppData\Local\VirtualStore\Windows\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome Cache found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Ju\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\ProgramData\6b1e2ed8-576d-47a3-b1a2-e82c3af7fe4f" not found

==== EOF on do 08-08-2013 at 18:44:30,20 ======================

Ik heb alle bovenstaande gedaan en dit is het resultaat.

Ik was afgesloten van internet vanwege dit virus.

Ze hebben me voor 48 uur weer terug aangesloten. Dus dat is de tijd die ik nog heb om dit virus van de computer af te krijgen.

Is dit haalbaar?

Groetjes Judith

Link naar reactie
Delen op andere sites

Moet kunnen.

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Klik vervolgens op Verwijderen.
 • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal.

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v2.306 - Verslag gemaakt op 09/08/2013 om 10:11:41

# Geactualiseerd op 19/07/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Starter Service Pack 1 (32 bits)

# Gebruiker : Ju - JU-PC

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Ju\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\45PHVQ8R\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

Map Verwijderd : C:\ProgramData\~0

***** [Register] *****

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\IM

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\ImInstaller

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FC41815-FA4C-4F8B-B143-2C045C8EA2FC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{21493C1F-D071-496A-9C27-450578888291}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415C-8A37-763AE183E7E4}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DiscoveryHelper.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GIFAnimator.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMTrProgress.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMWeb.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WMHelper.DLL

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2656B92B-0207-4AFB-BEBF-F5FD231ECD39}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{27BF8F8D-58B8-D41C-F913-B7EEB57EF6F6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{34CB0620-E343-4772-BBA8-D3074BC47516}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BF72F68-72D8-461D-A884-329D936C5581}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{412CD209-DDA4-4275-8C79-55F1C93FBD47}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{59570C1F-B692-48C9-91B4-7809E6945287}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{63A0F7FA-2C95-4D7E-AF25-EFCC303D20A1}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6559E502-6EE1-46B8-A83C-F3A45BDA23EE}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{78E9D883-93CD-4072-BEF3-38EE581E2839}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{83AC1413-FCE4-4A46-9DD5-4F31F306E71F}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A2858A72-758F-4486-B6A1-7F1DCC0924FA}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B6F8DA9F-2696-419E-A8A3-19BE41EF51BD}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C63CA8A4-AB4E-49E5-A6C0-33FC86D80205}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C6A7847E-8931-4A9A-B4EF-72A91E3CCF4D}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CC5AD34C-6F10-4CB3-B74A-C2DD4D5060A3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DD0F1D24-E250-4E93-966C-65615720AEFB}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EC1277BB-1C71-4C0D-BA6D-BFEA16E773A6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery.1

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\imweb.imwebcontrol

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5E8CD073-21DF-4117-9BBD-D03C45D36CAE}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B37B4BA6-334E-72C1-B57E-6AFE8F8A5AF3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B77AD4AC-C1C2-B293-7737-71E13A11FFEA}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CA1CE38C-F04C-471F-B9F3-083C58165C10}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E773F2CF-5E6E-FF2B-81A1-AC581A26B2B2}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2865317

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3196716

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{252C2315-CCE0-4446-8DA7-C00292A690BA}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{96F7FABC-5789-EFA4-B6ED-1272F4C1D27B}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{872F3C0B-4462-424C-BB9F-74C6899B9F92}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B6F8DA9F-2696-419E-A8A3-19BE41EF51BD}

Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966

Waarde Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16635

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v13.0.1 (nl)

File : C:\Users\Ju\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\chgfk6w4.default\prefs.js

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v [Onmogelijk de versie te verkrijgen]

File : C:\Users\Ju\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [6633 octets] - [09/08/2013 10:11:41]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [6693 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Deze laatste stap nog even.

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.