Ga naar inhoud

Delivery status notification


 Delen

Aanbevolen berichten

Ik krijg sinds een paar dagen tientallen tot hondertallen mails met de boodschap : Delivery status notification - Undelivered Mail Returned to Sender en dan nog een paar van die dingen in het Russisch. Ben bij telenet. Konden mij niets anders mededelen dat mijn pc besmet was met "iets", en dat ik beter naar mijn computerwinkel ging om dat te laten herstellen.

liever wil ik het zelf proberen. Met jullie hulp dan. Heb wel enige computerkennis dus laat de voorstellen maar komen.

logje: Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)Run by Van Ham at 2013-09-18 12:27:18

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 408 GB (44%) free of 933 GB

Total RAM: 6125 MB (66% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:27:26, on 18/09/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe

C:\Windows\KMService.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\ClipX\clipx.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Van Ham.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - (no file)

O2 - BHO: RoboForm BHO - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm Toolbar - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ClipX] C:\Program Files (x86)\ClipX\clipx.exe

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Van Ham\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Formulieren Invullen - file://C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: Formulieren opslaan - file://C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Menu aanpassen - file://C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: RoboForm Werkbalk - file://C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Formulier Invullen - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren Invullen - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O9 - Extra button: Opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - (no file)

O9 - Extra button: Show Toolbar - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RoboForm Werkbalk - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.5.1.0.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Auto (HPAuto) - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe

O23 - Service: Intel® Identity Protection Technology Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\Windows\system32\srvany.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Samsung AllShare PC (SamsungAllShareV2.0) - Samsung Electronics Co., Ltd. - C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\AllShareDMS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Print Spooler (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10639 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\KMService.exe

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "2191166451263961653-1281179093-295340856-1807114871-4550696191386127765-589062436

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2172

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-171606c4-2aa3-4aaf-a354-881eca2bfb4a -SystemEventPortName:HostProcess-aa505055-b975-4359-9a4a-3dce4d7212ef -IoCancelEventPortName:HostProcess-04cc779f-2d29-48f5-b58f-ce790ae8ec6d -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-4d8a6eda-4098-4d9e-adaf-90c756066618 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:509cd4c3-0511-4f82-9fa3-2bbd481a2db6 -DeviceGroupId:WpdFsGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

winlogon.exe

atieclxx

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesApp64.exe" /TUStart /pid:2112

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe" /systemstartup

"C:\Program Files (x86)\ClipX\clipx.exe"

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="1108.0.571958497\1475530736" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,19 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x677b --gpu-driver-vendor="Advanced Micro Devices, Inc." --gpu-driver-version=8.892.1.1000 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --disable-client-side-phishing-detection --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1108.2.1235968125\1423356767" /prefetch:673131151

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --disable-client-side-phishing-detection --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1108.3.1426400681\1413498891" /prefetch:673131151

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --disable-client-side-phishing-detection --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1108.4.1448365823\1455092932" /prefetch:673131151

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --disable-client-side-phishing-detection --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1108.5.802042447\1511428339" /prefetch:673131151

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --disable-client-side-phishing-detection --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1108.6.969666174\1242376339" /prefetch:673131151

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --disable-client-side-phishing-detection --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1108.7.856959289\1615333033" /prefetch:673131151

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --disable-client-side-phishing-detection --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1108.8.647066092\1043505594" /prefetch:673131151

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\Chrome\plugin/np-rf-plugin.dll" --lang=nl --channel="1108.9.761013178\142593613" /prefetch:-390060480

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --disable-client-side-phishing-detection --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1108.13.2130031317\93924165" /prefetch:673131151

C:\Windows\explorer.exe /factory,{ceff45ee-c862-41de-aee2-a022c81eda92} -Embedding

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe" SpyNetService -RestrictPrivileges -AccessKey 65D03103-5B1F-39BA-8246-464B5438B11C -Reinvoke

"C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller Pro\RevoAppBar.exe" /in "C:\Users\Van Ham\Downloads\RSITx64.exe"

"C:\Users\Van Ham\Downloads\RSITx64.exe"

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe11_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe11 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-806606645-1978654659-1127170122-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-806606645-1978654659-1127170122-1000UA.job

C:\Windows\tasks\NeroLiveEpgUpdate-Dad_Van-Ham.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8}]

IDM integration (IDMIEHlprObj Class)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA}]

AVG Do Not Track

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a}]

RoboForm Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm-x64.dll [2012-10-11 22400280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA}]

AVG Do Not Track

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a}]

RoboForm Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll [2012-10-11 17058072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-15 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-15 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - &RoboForm Toolbar - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm-x64.dll [2012-10-11 22400280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - &RoboForm Toolbar - C:\Program Files (x86)\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll [2012-10-11 17058072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IntelliPoint"=c:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe [2011-08-01 2417032]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-06-20 1356240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2012-08-28 3671904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Easybits Recovery]

C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

C:\Users\Van Ham\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-28 116648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

c:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpsysdrv]

c:\program files (x86)\hewlett-packard\HP odometer\hpsysdrv.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Norton Online Backup]

C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PDF Complete]

C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe [2011-08-12 658424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\StartCCC]

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2011-10-24 343168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\vProt]

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ClipX"=C:\Program Files (x86)\ClipX\clipx.exe [2005-11-30 68608]

C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableLockWorkstation"=0

"DisableChangePassword"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableLUA"=0

"EnableUIADesktopToggle"=0

"PromptOnSecureDesktop"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"HideFastUserSwitching"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

"NoDriveTypeAutoRun"=145

"NoDriveAutoRun"=67043267

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"EnableShellExecuteHooks"=1

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux4"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-18 12:27:18 ----D---- C:\rsit

2013-09-18 12:27:18 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-15 10:19:50 ----D---- C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\GrabIt

2013-09-15 10:15:05 ----D---- C:\Program Files (x86)\GrabIt

2013-09-14 19:44:55 ----D---- C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\GHISLER

2013-09-14 17:04:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys

2013-09-14 15:59:02 ----D---- C:\Video

2013-09-13 14:52:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\MakeMKV

2013-09-11 21:52:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-09-11 21:52:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-09-11 21:52:46 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-11 21:52:45 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-11 21:52:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-09-11 21:52:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-09-11 21:52:44 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-11 21:52:44 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-11 21:52:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-09-11 21:52:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-09-11 21:52:43 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-11 21:52:42 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-11 21:52:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-09-11 21:52:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-09-11 21:52:41 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-11 21:52:41 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-11 21:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-09-11 21:52:40 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-11 21:52:39 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-11 21:52:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-09-11 15:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-09-11 15:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-09-11 15:12:46 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-09-11 15:12:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2013-09-11 15:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:44 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-11 15:12:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-09-11 15:12:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-09-11 15:12:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-09-11 15:12:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll

2013-09-11 15:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-09-11 15:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2013-09-11 15:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-11 15:12:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2013-09-11 15:12:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2013-09-11 15:12:41 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-09-10 14:16:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\siscardplugins

2013-09-01 11:11:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\theRenamer

2013-08-29 21:12:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\EvilLyrics

2013-08-27 10:43:38 ----D---- C:\ProgramData\Spotnet

2013-08-27 10:43:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\Spotnet

2013-08-27 10:43:18 ----D---- C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\Spotnet

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-18 12:27:18 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-18 12:27:05 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-09-18 12:26:53 ----D---- C:\Windows\temp

2013-09-18 12:06:54 ----D---- C:\ProgramData

2013-09-18 12:06:42 ----D---- C:\Program Files (x86)

2013-09-18 12:00:57 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-09-18 11:58:21 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-18 11:37:52 ----D---- C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\Dropbox

2013-09-18 11:33:06 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-17 17:35:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Origin

2013-09-17 11:22:27 ----D---- C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\vlc

2013-09-16 13:47:24 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-15 10:29:49 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-15 10:28:17 ----D---- C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\uTorrent

2013-09-14 17:04:08 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-14 16:50:32 ----A---- C:\Windows\NeroDigital.ini

2013-09-14 16:38:58 ----D---- C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\dvdcss

2013-09-13 15:08:16 ----D---- C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\Mp3tag

2013-09-12 15:53:59 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-12 11:25:47 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-12 11:25:26 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-12 10:43:29 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-12 10:36:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-09-12 10:36:48 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-12 10:36:46 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-09-12 10:36:45 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-09-12 10:36:45 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-09-12 10:36:43 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-11 21:53:27 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-11 21:53:25 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-11 21:53:04 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-11 21:53:03 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-11 21:52:36 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-11 21:50:57 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-09-10 19:01:08 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-10 19:01:07 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-10 14:16:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card

2013-09-10 14:16:05 ----AD---- C:\Windows

2013-09-10 14:16:00 ----D---- C:\drivers

2013-09-03 18:43:46 ----D---- C:\Program Files\WinRAR

2013-08-31 09:09:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-08-29 21:12:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

2013-08-26 13:42:00 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-08-21 17:27:52 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-08-19 21:46:07 ----D---- C:\Users\Van Ham\AppData\Roaming\ThumbGen

2013-08-19 15:03:18 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 FSProFilter;FSPro File Filter; C:\Windows\System32\Drivers\FSPFltd.sys [2010-07-22 54848]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2011-11-30 568600]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [2013-09-14 560184]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-10-06 283200]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R2 RMCAST;@%SystemRoot%\system32\wshrm.dll,-102; C:\Windows\system32\DRIVERS\RMCAST.sys [2010-11-21 146432]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-10-24 10203648]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-10-24 310784]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2013-01-15 96768]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-11-16 3074664]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\drivers\HECIx64.sys [2011-11-10 60184]

R3 Point64;Microsoft IntelliPoint Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\point64.sys [2011-08-01 45416]

R3 Revoflt;Revoflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\revoflt.sys [2009-12-30 31800]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2012-02-16 676968]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2012-08-29 11880]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys []

S3 a11b4f4y;a11b4f4y; C:\Windows\system32\drivers\a11b4f4y.sys []

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2012-08-21 44672]

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]

S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2013-06-21 103448]

S3 dgderdrv;dgderdrv; C:\Windows\System32\drivers\dgderdrv.sys []

S3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk; \??\C:\Windows\SysWOW64\FsUsbExDisk.SYS [2013-02-05 37344]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 pmxdrv;pmxdrv; \??\C:\Windows\system32\drivers\pmxdrv.sys [2012-03-15 31152]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2013-06-21 169288]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2013-06-21 21320]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2013-06-21 188232]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2013-06-21 158024]

S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2013-06-21 203672]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\Windows\system32\drivers\usb8023x.sys [2013-02-12 19968]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\wdcsam64.sys [2011-02-16 14464]

S3 WinUsb;SAMSUNG Android USB Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2011-10-24 204288]

R2 jhi_service;Intel® Identity Protection Technology Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe [2011-02-24 212944]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-06-20 23808]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe [2012-09-17 2365792]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-29 2292096]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-06-20 366600]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-19 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-12 116648]

S2 KMService;KMService; C:\Windows\syswow64\srvany.exe []

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-19 44376]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-12 116648]

S3 HPAuto;HP Auto; C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe [2011-02-17 682040]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2012-09-20 50899608]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 SamsungAllShareV2.0;Samsung AllShare PC; C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\AllShareDMS.exe [2012-03-02 25504]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-04-28 1255736]

S4 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-08-31 257416]

S4 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows; C:\Windows\syswow64\ezSharedSvcHost.exe [2010-04-23 514232]

S4 HPClientSvc;HP Client Services; C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe [2010-10-11 346168]

S4 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; c:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2011-12-09 607456]

S4 Intel® ME Service;Intel® ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [2011-12-16 128280]

S4 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-12-16 277784]

S4 Nero BackItUp Scheduler 4.0;Nero BackItUp Scheduler 4.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe [2008-09-24 935208]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 pdfcDispatcher;PDF Document Manager; C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe [2011-08-12 1128952]

S4 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\syswow64\PnkBstrA.exe [2012-04-29 76888]

S4 SimpleSlideShowServer;SimpleSlideShowServer; C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareSlideShowService.exe [2012-03-02 27584]

S4 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-12-16 363800]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  
  
  emptyclsid;
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sitesGast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...