Ga naar inhoud

PC loopt soms vast of werkt soms héél traag


Billie
 Delen

Aanbevolen berichten

Beste,

De symptomen die ik vaststel:

1. firefox start héél traag op (melding "reageert niet" verschijnt soms, maar uiteindelijk start firefox dan wel op);

2. Als ik een nieuw tabblad open in firefox kom ik op volgende pagina terecht: MyStart by IncrediBar.com. Terwijl ik dit nooit zo heb ingesteld, maar ik geraak er niet van af... Vroeger kwam ik op de google-zoekpagina uit.

3. Als ik mijn virusscanner G Data Total Care wil updaten, loopt de PC echt vast (moet hem telkens terug opstarten door de aan/uit-knop 5 seconden in te drukken);

4. Als ik mijn internetverbinding EN de virusscanner "UIT" zet, heb ik de indruk dat de computer "vrij normaal" (qua snelheid) functioneert. Ik ben bezig met video-Digital 8 cassettes op een externe harde schijf te zetten en dat lukt heel goed.

Ik geef dit maar mee om te zeggen dat mijn computer nog wel werkt, maar ik heb de indruk dat er toch iets mee scheelt.

Kan er mij iemand helpen?

Alvast bedankt!

Hieronder vind je een HiJackThis logje - heb ik hopelijk goed gedaan, want ben geen computer-expert. Bij de lijn "O1-Hosts file redirection" gaf deze wel volgende foutmelding: For some reason your system denied write access to the Host file... <etc>

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:19:20, on 7/09/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

c:\Windows\System32\oem\SetEvent.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.EXE

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files (x86)\Freecorder\FLVSrvc.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 5 Free\ScreenHunter.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zoeken

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: G Data WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\Webfilter\AVKWebIE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7529.1424\swg.dll

O3 - Toolbar: G Data WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\Webfilter\AVKWebIE.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [VitaKeyPdtWzd] "C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CCPrt] "C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Connect\CCPrt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [G DATA AntiVirus Trayapplication] C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVKTray\AVKTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Freecorder FLV Service] "C:\Program Files (x86)\Freecorder\FLVSrvc.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Quick-Launch Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Quick-Launch Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Acer\Acer VCM\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: G Data AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: G Data Schedule (AVKService) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: G Data Bestandssysteembewaker (AVKWCtl) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVK\AVKWCtlX64.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Freemake Improver - Freemake - C:\ProgramData\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe

O23 - Service: G Data Backup Service - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVKBackup\AVKBackupService.exe

O23 - Service: G Data Tuner Service - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVKTuner\AVKTunerService.exe

O23 - Service: G Data Scanner (GDScan) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\G DATA\GDScan\GDScan.exe

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: EgisTec Service (IGBASVC) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\BASVC.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TurboBoost - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16442 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo Billie,

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
  • Running processes
  • Recently Created
  • Startup Information
  • Firefox Look
  • Chrome Look
  • Empty Temp Folders
  • System Restore Point

  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Beste,

Hieronder het logje van zoek.exe.

Alvast bedankt!

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 27-September-2013

Tool run by Wim on ma 30/09/2013 at 12:56:42,51.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Wim\Downloads\zoek\zoek.exe [Checkboxes used]

==== Running Processes ======================

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\CompPtcVUI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVK\AVKWCtlX64.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerSvc.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Soluto\soluto.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

c:\Windows\System32\oem\SetEvent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe

C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files (x86)\Freecorder\FLVSrvc.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\PwdBank.exe

C:\Program Files (x86)\JRT Studio\iSyncr\iSyncr.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Freemake\CaptureLib\CaptureLibService.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\BASVC.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerTray.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.EXE

C:\Program Files (x86)\Acronis\DriveMonitor\adm_tray.exe

C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\splwow64.exe

C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerEvent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\G DATA\GDScan\GDScan.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 5 Free\ScreenHunter.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\System32\WUDFHost.exe

C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe

C:\Users\Wim\Downloads\zoek\zoek.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

==== System Restore Info ======================

30/09/2013 13:02:20 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Wim\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

2013-09-14 16:14:11 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Christine\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\32\6c34baa0-49aac29b

2013-09-14 16:14:10 86C47CA21A599230CA54E8F5EBDB6A07 124 ----a-w- C:\Users\Christine\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\7\6619ee07-1539ac1b

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-09-20 13:27:21 8A4CEBF34370D689E198E6673C1F2C40 74072 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll

2013-09-20 13:27:21 81DFDDFB401D663BA7E6AD1C80364216 527192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll

2013-09-20 13:27:19 8E0BB968FF41D80E5F2C747C04DB79AE 248672 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll

2013-09-20 13:27:19 1C9B45E87528B8BB8CFA884EA0099A85 2106216 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-09-20 13:27:21 E9739AE8B2FA28DCD6F2EF5525DA8827 77656 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\XAPOFX1_5.dll

2013-09-20 13:27:21 4F7513FF4DE6303088DB28DCBCEF372C 518488 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\XAudio2_7.dll

2013-09-20 13:27:19 ADA0C39D4EACDC81FD84163A95D62079 2526056 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\D3DCompiler_43.dll

2013-09-20 13:27:19 9D6429F410597750B2DC2579B2347303 276832 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\d3dx11_43.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-09-20 13:44:31 B3EB502D2C3F47C47415F85387DFAEF1 57840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\fssfltr.sys

2013-09-13 06:43:10 059F00DEF82BF41E433B7ED465847726 155584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ataport.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-09-25 07:53:29 -------- d-----w- C:\Program Files\iTunes

2013-09-20 13:43:39 -------- d-----w- C:\Program Files\Windows Live

2013-09-19 12:04:10 -------- d-----w- C:\Program Files\iPod

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-09-25 07:53:29 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\iTunes

2013-09-19 07:58:50 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Audacity

======= C: =====

====== C:\Users\Wim\AppData\Roaming ======

2013-09-27 15:36:12 7CEE5FCE8C418FDE612F71191042C6C2 4502832 ----a-w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\FontCache3.0.0.0.dat

2013-09-18 07:36:24 CD7ADF45DD4E48BCC594C867985E8CF4 8220 ----a-w- C:\Users\Wim\AppData\Locallow\SkwConfig.bin

====== C:\Users\Wim ======

2013-09-30 07:58:12 30D0AD41CC60C6A62277BB350A1EBE4E 4369632 ----a-w- C:\Users\Wim\Downloads\ccsetup406.exe

2013-09-25 07:54:31 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes

2013-09-25 07:53:29 -------- d-----w- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-09-20 13:22:45 344B5C8ABC20DFE2AD0AAF65624CE8DA 1243120 ----a-w- C:\Users\Wim\Downloads\wlsetup-web(1).exe

2013-09-20 13:22:14 344B5C8ABC20DFE2AD0AAF65624CE8DA 1243120 ----a-w- C:\Users\Wim\Downloads\wlsetup-web.exe

2013-09-19 08:17:37 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth

====== C: exe-files ==

2013-09-25 07:48:39 1DB8EA2825E8C6339F8717CAD977FAF3 77136 ----a-w- C:\ProgramData\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 11.1.0.126\SetupAdmin.exe

=== C: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2960142378-2885515328-2960618351-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"KiesAirMessage"="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup"

"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"0ECFE143CBE9D955FC9FB94D111CD92378B1FF9E._service_run"="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --type=service"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe MSRun"

"EgisTecPMMUpdate"="C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

"EgisUpdate"="C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe -d"

"VitaKeyPdtWzd"="C:\Program Files (x86)\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe"

"G DATA AntiVirus Trayapplication"="C:\Program Files (x86)\G Data\TotalCare\AVKTray\AVKTray.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"Freecorder FLV Service"="C:\Program Files (x86)\Freecorder\FLVSrvc.exe /run"

"LManager"="C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe"

"adm_tray.exe"="C:\Program Files (x86)\Acronis\DriveMonitor\adm_tray.exe"

"TkBellExe"="C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe -osboot"

"CanonSolutionMenuEx"="C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon"

"IJNetworkScanUtility"="C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe"

"QuickTime Task"="C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

"iTunesHelper"="C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"KiesAirMessage"="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup"

"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"0ECFE143CBE9D955FC9FB94D111CD92378B1FF9E._service_run"="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --type=service"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAAnotif"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe"

"mwlDaemon"="C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe"

"Acer ePower Management"="C:\Program Files\Acer\Acer PowerSmart Manager\ePowerTrayLauncher.exe"

"PLFSetI"="C:\Windows\PLFSetI.exe"

"KeyLemon LemonScreen"="C:\Program Files\KeyLemon\KLLockEngine.exe atstartup"

"KeyLemon Updater"="C:\Program Files\KeyLemon\KLUpdater.exe"

"Acronis Scheduler2 Service"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

"CanonMyPrinter"="C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon"

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ArcadeDeluxeAgent]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="ArcadeDeluxeAgent"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Acer Arcade Deluxe\\Acer Arcade Deluxe\\ArcadeDeluxeAgent.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\BackupManagerTray]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="BackupManagerTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\NewTech Infosystems\\Acer Backup Manager\\BackupManagerTray.exe\" -h -k"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\beid]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="beid"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Belgium Identity Card\\beid35gui.exe\" /startup"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\EgisTecLiveUpdate]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="EgisTecLiveUpdate"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\EgisTec Egis Software Update\\EgisUpdate.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\iTunesHelper]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="iTunesHelper"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\KeePass 2 PreLoad]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="KeePass 2 PreLoad"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\KeePass Password Safe 2\\KeePass.exe\" --preload"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\KiesHelper]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="KiesHelper"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Samsung\\Kies\\KiesHelper.exe /s"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\KiesPDLR]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="KiesPDLR"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Samsung\\Kies\\External\\FirmwareUpdate\\KiesPDLR.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\KiesTrayAgent]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="KiesTrayAgent"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Samsung\\Kies\\KiesTrayAgent.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PlayMovie]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="PlayMovie"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Acer Arcade Deluxe\\PlayMovie\\PMVService.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PMBVolumeWatcher]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="PMBVolumeWatcher"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Sony\\PMB\\PMBVolumeWatcher.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\QuickTime Task]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="QuickTime Task"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SMSTray]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SMSTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Samsung\\EmoDio\\SMSTray.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\swg]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="swg"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Tunebite]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Tunebite"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\RapidSolution\\Tunebite\\Tunebite.exe -tray"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Acer VCM.lnk]

"path"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\Acer VCM.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\Acer VCM.lnk.CommonStartup"

"backupExtension"=".CommonStartup"

"command"="C:\\PROGRA~2\\Acer\\ACERVC~1\\AcerVCM.exe "

"item"="Acer VCM"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth.lnk]

"path"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\Bluetooth.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\Bluetooth.lnk.CommonStartup"

"backupExtension"=".CommonStartup"

"command"="C:\\PROGRA~1\\WIDCOMM\\BLUETO~1\\BTTray.exe "

"item"="Bluetooth"

==== Startup Folders ======================

2013-07-30 15:15:50 2615 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\iSyncr.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [13/09/2013 09:03]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [20/04/2010 13:55]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [20/04/2010 13:55]

C:\Windows\tasks\SyncBack Afbeeldingen 2011 synchroniseren met NAS.job --a------ C:\Program Files (x86)\2BrightSparks\SyncBack\SyncBack.exe [08/11/2010 15:42]

C:\Windows\tasks\SyncBack Documenten synchroniseren met NAS.job --a------ C:\Program Files (x86)\2BrightSparks\SyncBack\SyncBack.exe [08/11/2010 15:42]

C:\Windows\tasks\SyncBack Video's 2011 synchroniseren met NAS.job --a------ C:\Program Files (x86)\2BrightSparks\SyncBack\SyncBack.exe [08/11/2010 15:42]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\59h8wly8.default

- Freemake Video Converter Plugin - C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Firefox

- G Data WebFilter - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{9AA46F4F-4DC7-4c06-97AF-5035170633FE}

- softonic.com - %ProfilePath%\extensions\ffxtlbra@softonic.com

- Woordenboek Nederlands - %ProfilePath%\extensions\nl-NL@dictionaries.addons.mozilla.org

- Freecorder - %ProfilePath%\extensions\{1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612}

- Garmin Communicator - %ProfilePath%\extensions\{195A3098-0BD5-4e90-AE22-BA1C540AFD1E}

- Complitly - Speed up your search with your personal search suggestions tool - %ProfilePath%\extensions\{33e0daa6-3af3-d8b5-6752-10e949c61516}

- Search Results Toolbar - %ProfilePath%\extensions\{94366e2c-9923-431c-b0d6-747447dd0f2b}

- Belgium eID - %ProfilePath%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be.xpi

- Freecorder YouTube Download Wizard - %ProfilePath%\extensions\ytvdw@pgport.com.xpi

ProfilePath: C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ck3kv4ph.default-1342116007321

- Freemake Video Converter Plugin - C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Firefox

- Freemake Video Downloader Plugin - C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Youtube Mp3 Converter\BrowserPlugin\Firefox\fmdownloader@gmail.com

- Freemake Youtube Download Button - C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Youtube Mp3 Converter\BrowserPlugin\Firefox\ytfmdownloader@gmail.com

- Freecorder 6 - %ProfilePath%\extensions\{132E58DE-22BF-44CA-A061-7FCE1E8BA1EC}

- Freecorder - %ProfilePath%\extensions\{1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612}

- Search Results Toolbar - %ProfilePath%\extensions\{94366e2c-9923-431c-b0d6-747447dd0f2b}

- FreemakeTB - %ProfilePath%\extensions\{adca5064-9e30-43fe-9856-58b07a3149fe}

- Flash Video Downloader - %ProfilePath%\extensions\artur.dubovoy@gmail.com.xpi

- Freecorder YouTube Download Wizard - %ProfilePath%\extensions\ytvdw@pgport.com.xpi

- Fast Video Download with SearchMenu - %ProfilePath%\extensions\{c50ca3c4-5656-43c2-a061-13e717f73fc8}.xpi

- Adblock Plus - %ProfilePath%\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Belgium eID - %AppDir%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

- G Data WebFilter - %AppDir%\extensions\{9AA46F4F-4DC7-4c06-97AF-5035170633FE}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\59h8wly8.default

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

Profilepath: C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ck3kv4ph.default-1342116007321

E5AF72B7353FF8D431A7C463A4229524 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_168.dll - Shockwave Flash

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

E3B4EA121F7BDEB0F6366E2BA9608CB5 - C:\Users\Wim\AppData\Local\Citrix\Plugins\104\npappdetector.dll - Citrix Online Web Deployment Plugin 1.0.0.104

FEF9ECECFA177AEC0F7564A08394D2C8 - C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlchromebrowserrecordext.dll - RealNetworks RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In (32-bit)

0ABF093757E9C827E30EC652868E5FAC - C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlpepperflashvideoshim.dll - RealNetworks RealDownloader PepperFlashVideoShim Plug-In (32-bit)

06E140A567B8DC7900173197FD059EE5 - C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlhtml5videoshim.dll - RealNetworks RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In (32-bit)

558270B968CB82196CB8D045D13B0FF6 - C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\npdlplugin.dll - RealDownloader Plugin

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bpegkgagfojjbcpkihigfmkojdmmimdf - C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Youtube Mp3 Converter\BrowserPlugin\Chrome\Freemake.Plugin.Chrome.crx[05/02/2013 03:05]

dlfienamagdnkekbbbocojppncdambda - C:\Program Files (x86)\Complitly\chrome\ComplitlyChrome.crx[20/05/2012 01:04]

ehgldbbpchgpcfagfpfjgoomddhccfgh - C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Youtube Mp3 Converter\BrowserPlugin\Chrome\ChromeYoutubePlugin.crx[07/05/2013 06:12]

idhngdhcfkoamngbedgpaokgjbnpdiji - C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\Chrome\Ext\realdownloader.crx[29/11/2012 21:35]

jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj - C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Chrome\Freemake.Plugin.Chrome.crx[24/04/2013 02:37]

Google Docs - Wim - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Wim - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Wim - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Freemake Video Downloader - Wim - Default\Extensions\bpegkgagfojjbcpkihigfmkojdmmimdf

Google Search - Wim - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Complitly plugin for chrome - Wim - Default\Extensions\dlfienamagdnkekbbbocojppncdambda

Freemake Youtube Download Button - Wim - Default\Extensions\ehgldbbpchgpcfagfpfjgoomddhccfgh

RealDownloader - Wim - Default\Extensions\idhngdhcfkoamngbedgpaokgjbnpdiji

Freemake Video Converter - Wim - Default\Extensions\jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj

Chrome In-App Payments service - Wim - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Wim - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Christine\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Christine\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Christine\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Christine\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Wim\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ck3kv4ph.default-1342116007321\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Wim\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Wim\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on ma 30/09/2013 at 13:17:53,92 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

 1. Start 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe nogmaals met het onderstaande script.
  Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.

  • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
  • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
    
   C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69;vs
   C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\59h8wly8.default\extensions\{33e0daa6-3af3-d8b5-6752-10e949c61516};fs
   Search Results Toolbar;firefoxlook;
   Freecorder YouTube Download Wizard;firefoxlook;
   FreemakeTB;firefoxlook;
   Freemake Video Converter Plugin;firefoxlook;
   Freemake Video Downloader Plugin;firefoxlook;
   Freemake Youtube Download Button;firefoxlook;
   Freecorder 6;firefoxlook;
   Complitly;firefoxlook;
   bpegkgagfojjbcpkihigfmkojdmmimdf;chr
   dlfienamagdnkekbbbocojppncdambda;chr
   ehgldbbpchgpcfagfpfjgoomddhccfgh;chr
   jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj;chr
   autoclean;
   chromelook;
   firefoxlook;
   


  • Klik nu op de knop "Run script".
  • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
  • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
  • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

[*]Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:


 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.


 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Volledige Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

1. zie bijlage (hoop dat het gelukt is...)

2. Zie hieronder. Deze 2de stap is wel "met horten en stoten" verlopen. Heb Malwarebytes 2x moeten onderbreken omdat het vastgelopen was ("reageert niet meer") en toen ik de geselecteerde bestanden (8) wilde verwijderen, liep het opnieuw vast. Na een volgende scan, vond het programma geen geïnfecteerde bestanden meer.

Het resultaat van deze laatste scan vind je hieronder.

Oh ja. Er is precies al enige verbetering merkbaar, want in firefox opent een nieuw tabblad niet meer met die MyStart by IncrediBar.com.

Maar zoals gezegd loopt de laptop soms nog wel "vast", of reageert hij in ieder geval héél traag.

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.09.30.06

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16686

Wim :: WIM-PC [administrator]

30/09/2013 19:34:01

mbam-log-2013-09-30 (19-34-01).txt

Scan type: Volledige scan (C:\|)

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 448999

Verstreken tijd: 1 uur/uren, 33 minuut/minuten, 37 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

zoek-results log 1.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo,

Dat ziet er inderdaad al wat beter uit...

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dag Mako,

Hieronder vind je het logje van AdwCleaner.

Wat ik nog wil zeggen. Al dagen probeer ik mijn virusprogramma "G Data TotalCare" bij te werken. Ik heb dit gisterenavond nog eens geprobeerd, maar tevergeefs. Na enkele uren(!) stond er nog steeds de boodschap "bijwerken wordt uitgevoerd" (of iets dergelijks). Ik heb de update dan afgesloten m.b.v. CTRL-ALT-DEL. Als ik dit doe, duurt het ook een tiental minuten voordat de taakbeheer opstart! Het afsluiten van het virusprogramma duurt ook héél lang, om nog maar te zwijgen van het afsluiten van de computer. Kan gemakkelijk een half uur duren vòòr deze echt uitgeschakeld.

Ik weet niet of je met deze gegevens "wijzer" wordt. Er is blijkbaar "iets" dat mijn computer voor sommige handelingen (om maar iets te zeggen: "word" opent bv. wel snel) héééééél traag maakt.

In ieder geval alvast bedankt voor de geboden hulp!

# AdwCleaner v3.006 - Report created 01/10/2013 at 09:01:55

# Updated 01/10/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : Wim - WIM-PC

# Running from : C:\Users\Wim\Downloads\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Freecorder

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\searchresults1

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\FreemakeTB

Folder Deleted : C:\Users\Wim\AppData\LocalLow\searchresults1

Folder Deleted : C:\Users\Wim\AppData\LocalLow\FreemakeTB

Folder Deleted : C:\Users\Wim\Documents\Freecorder

Folder Deleted : C:\Users\Christine\AppData\Local\Temp\boost_interprocess

Folder Deleted : C:\Users\Christine\Documents\Freecorder

Folder Deleted : C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\59h8wly8.default\searchresults1

Folder Deleted : C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ck3kv4ph.default-1342116007321\searchresults1

Folder Deleted : C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\59h8wly8.default\Extensions\{1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612}

Folder Deleted : C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ck3kv4ph.default-1342116007321\Extensions\{1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612}

File Deleted : C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ck3kv4ph.default-1342116007321\Extensions\{c50ca3c4-5656-43c2-a061-13e717f73fc8}.xpi

File Deleted : C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\59h8wly8.default\user.js

File Deleted : C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ck3kv4ph.default-1342116007321\user.js

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\Complitly.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\secman.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbCommonUtils.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbHelper.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\YontooIEClient.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Applications\ilividsetup.exe

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\SuggestMeYes.SuggestMeYesBHO

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\SuggestMeYes.SuggestMeYesBHO.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apntoolbarinstaller_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apntoolbarinstaller_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AskInstallChecker_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AskInstallChecker_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\askpartnercobrandingtool_rasapi32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\askpartnercobrandingtool_rasmancs

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLivid_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLivid_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetup_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetup_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonic_ggl_1_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonic_ggl_1_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_dvd-decrypter_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_dvd-decrypter_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_dvd-shrink_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_dvd-shrink_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_firefox_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_firefox_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_mpeg-streamclip_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_mpeg-streamclip_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_soluto_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_soluto_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{442F13BC-2031-42D5-9520-437F65271153}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4D076AB4-7562-427A-B5D2-BD96E19DEE56}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{5B1881D1-D9C7-46DF-B041-1E593282C7D0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CFDAFE39-20CE-451D-BD45-A37452F39CF0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1C950DE5-D31E-42FB-AFB9-91B0161633D8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BDF4CE9-E81D-432B-A55E-9F0570CE811F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{826D7151-8D99-434B-8540-082B8C2AE556}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A9A56B8E-2DEB-4ED3-BC92-1FA450BCE1A5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE338F6D-5A7C-4D1D-86E3-C618532079B5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C339D489-FABC-41DD-B39D-276101667C70}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D89031C2-10DA-4C90-9A62-FCED012BC46B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0FA32667-9A8A-4E9C-902F-CA3323180003}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2A42D13C-D427-4787-821B-CF6973855778}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D8478AA-7B88-48A9-8BCB-B85D594411EC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D8ED2B3-DC62-43EC-ABA3-5B74F046B1BE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6B458F62-592F-4B25-8967-E6A350A59328}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{95B6A271-FEB4-4160-B0FF-44394C21C8DC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C9AE652B-8C99-4AC2-B556-8B501182874E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E67D5BC7-7129-493E-9281-F47BDAFACE4F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FCC9CDD3-EFFF-11D1-A9F0-00A0244AC403}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{01BCB858-2F62-4F06-A8F4-48F927C15333}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{11549FE4-7C5A-4C17-9FC3-56FC5162A994}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4509D3CC-B642-4745-B030-645B79522C6D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B87F8B63-7274-43FD-87FA-09D3B7496148}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C4BAE205-5E02-4E32-876E-F34B4E2D000C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45A6-AD0B-CA289F3C5D7E}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9E92257F-3F0A-451D-B231-6E2DB60CDC71}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9E92257F-3F0A-451D-B231-6E2DB60CDC71}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{04CEFF5B-A46D-4417-8018-43A059BDF9A6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{94366E2C-9923-431C-B0D6-747447DD0F2B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{AFB904C4-C255-4540-B97E-A75A34F1FFB0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7586503D-1C28-4B3D-B383-4078AEB0590C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{14B24F3E-B737-452D-96B9-2ECAB25CE8EB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{25726BEF-3DE4-4386-B90A-8DC9DED5EC72}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CB69EF07-5323-4FA1-A557-B2BDAF025CD7}

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}]

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{1392B8D2-5C05-419F-A8F6-B9F15A596612}]

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{ADCA5064-9E30-43FE-9856-58B07A3149FE}]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{1392B8D2-5C05-419F-A8F6-B9F15A596612}]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{ADCA5064-9E30-43FE-9856-58B07A3149FE}]

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0FA32667-9A8A-4E9C-902F-CA3323180003}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2A42D13C-D427-4787-821B-CF6973855778}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D8478AA-7B88-48A9-8BCB-B85D594411EC}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D8ED2B3-DC62-43EC-ABA3-5B74F046B1BE}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6B458F62-592F-4B25-8967-E6A350A59328}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{95B6A271-FEB4-4160-B0FF-44394C21C8DC}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C9AE652B-8C99-4AC2-B556-8B501182874E}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E67D5BC7-7129-493E-9281-F47BDAFACE4F}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FCC9CDD3-EFFF-11D1-A9F0-00A0244AC403}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Key Deleted : HKCU\Software\APN DTX

Key Deleted : HKCU\Software\Ask&Record

Key Deleted : HKCU\Software\BI

Key Deleted : HKCU\Software\Complitly

Key Deleted : HKCU\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\ilivid

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\searchresults1

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\systweak

Key Deleted : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar

Key Deleted : HKCU\Software\Freecorder

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\lyricspal

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\searchresults1

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\smartbar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Freecorder

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\FreemakeTB

Key Deleted : HKLM\Software\Conduit

Key Deleted : HKLM\Software\Freeze.com

Key Deleted : HKLM\Software\SimplyGen

Key Deleted : HKLM\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\Software\Freecorder

Key Deleted : HKLM\Software\FreemakeTB

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4FFBB818-B13C-11E0-931D-B2664824019B}_is1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ilivid

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\searchresults1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Freecorder Toolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FreemakeTB Toolbar

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Freecorder

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686

-\\ Mozilla Firefox v14.0.1 (nl)

[ File : C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\59h8wly8.default\prefs.js ]

[ File : C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ck3kv4ph.default-1342116007321\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v29.0.1547.76

[ File : C:\Users\Wim\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [16744 octets] - [01/10/2013 08:53:58]

AdwCleaner[s0].txt - [16039 octets] - [01/10/2013 09:01:55]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [16100 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Ik vermoed dat het probleem zich wel deels bij GData zelf bevindt. Derhalve zou ik je aanraden deze eens volledig te verwijderen van je computer en opnieuw te installeren. Vaak wil een nieuwe installatie heel wat problemen oplossen (incl. het updateprobleem).

Laat maar weten als het iets heeft opgebracht :-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 1 maand later...

Hallo,

Aangezien er geen reactie meer komt op dit topic, trek ik de conclusie dat het opgelost is en sluit ik het. Dit wordt verplaatst naar de opgeloste Hijackthis-sectie. Mocht je het topic terug heropend willen hebben, kan je mij of één van de andere moderators een PB sturen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...