Ga naar inhoud

startpagina search.conduit.com verwijderen


Aanbevolen berichten

 • Reacties 30
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Hallo Mario,

Daar helpen we je zo van af ;-) Laten we even kijken...

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Rossi925 at 2013-10-18 13:16:02

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 89 GB (31%) free of 286 GB

Total RAM: 12265 MB (72% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:16:05, on 18/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files (x86)\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe

C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe

C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe

C:\Program Files (x86)\Polar\WebSync\WebSync.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\Roxio\CinePlayer\5.0\CPMonitor.exe

C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Gaming Mouse\Tray.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Aimersoft\Aimersoft Helper Compact\ASHelper.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Rossi925.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN.be, Nieuws, sport en showbizz, 24/24, 7/7, meer dan 350 nieuwsupdates per dag

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: WsSVRIEHelper - {54F73992-6549-4369-9A0D-84FD310A464A} - C:\Program Files (x86)\Aimersoft\Video Converter Ultimate\SVRIEPlugin.dll

O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [Gaming Mouse Hid] "C:\Program Files (x86)\Gaming Mouse\hid.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THX TruStudio NB Settings] "C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CPMonitor] "C:\Program Files (x86)\Roxio\CinePlayer\5.0\CPMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VAWinAgent] C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLxHCIm64] "C:\Program Files\Fresco Logic\Fresco Logic USB3.0 Host Controller\amd64_host\FLxHCIm.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AllShareAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Aimersoft Helper Compact.exe] C:\Program Files (x86)\Common Files\Aimersoft\Aimersoft Helper Compact\ASHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [browserPlugInHelper] C:\Program Files (x86)\Aimersoft\Video Converter Ultimate\BrowserPlugInHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\RunOnce: [spUninstallCleanUp] REG delete HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SearchProtect /f

O4 - HKCU\..\Run: [ANT Agent] C:\Program Files (x86)\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AppsHat] C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [Apps Hat] C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1004\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1004\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O4 - Global Startup: Polar WebSync.lnk = C:\Program Files (x86)\Polar\WebSync\WebSync.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://static.garmincdn.com/gcp/ie/4.0.4.0/GarminAxControl_32.CAB

O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Asus process privilege adjust service (AsusUacSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Asus\Rotation Desktop for G Series\AsusUacSvc.exe

O23 - Service: Atheros Bt&Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative ALchemy AL6 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: DiscountfinderService - Unknown owner - C:\ProgramData\Kortingzoeker\DFService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Polar Daemon - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Polar\Daemon\polard.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Samsung AllShare PC Service (SamsungAllShare) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\WiselinkPro.exe

O23 - Service: SimpleSlideShowServer - Samsung Electronics - C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareSlideShowService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SpyHunter 4 Service - Enigma Software Group USA, LLC. - C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VideAceWindowsService - Unknown owner - C:\ExpressGateUtil\VAWinService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17181 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=00f90d45-6f4a-4d67-b099-c54751fafd26 /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\43125f47-9c02-4918-a804-b21b61744310-208-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

winlogon.exe

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

taskeng.exe {712C212C-D324-4DA2-A5BB-2224C575EEEC}

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\Asus\Rotation Desktop for G Series\AsusUacSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"

"C:\ProgramData\Kortingzoeker\DFService.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe"

taskeng.exe {72C634CE-20F4-4282-A29D-9BC919EC952A}

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

taskeng.exe {B30497E9-021A-4284-B967-06147E9087A4}

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

"C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe"

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe

"C:\Program Files (x86)\Polar\Daemon\polard.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\WiselinkPro.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -silent

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"

"C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Polar\WebSync\WebSync.exe" -normal

"C:\Program Files (x86)\Gaming Mouse\hid.exe"

"C:\Windows\AsScrPro.exe"

"C:\Program Files (x86)\Roxio\CinePlayer\5.0\CPMonitor.exe"

"C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Gaming Mouse\Tray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"

"C:\Program Files\Fresco Logic\Fresco Logic USB3.0 Host Controller\amd64_host\FLxHCIm.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Aimersoft\Aimersoft Helper Compact\ASHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\http_ss_win_pro.exe"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "1206285342485890938753188900-112338274473439928-16623895832468390171489410774

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

C:\ExpressGateUtil\VAWinService.exe

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 5964

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

ATKOSD.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=e7be0c3e-fdcc-461b-b579-e7197699102b /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\d5ae0a67-3e48-4070-8faa-e12f7d5a251d-a6c-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

KBFiltr.exe

WDC.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe" /RunAsService

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" -Embedding

C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

"C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe" -scan -tt_on

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:8080 CREDAT:267521 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe"

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_9_900_117_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe10_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe10 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-100111_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-100111 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 536 540 548 65536 544

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:8080 CREDAT:4134195 /prefetch:2

"C:\Users\Rossi925\Desktop\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\AutoKMS.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001Core.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001UA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]

Lync Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10 205472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-09 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\URLREDIR.DLL [2013-09-13 878296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]

Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-09-13 2328264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{54F73992-6549-4369-9A0D-84FD310A464A}]

Aimersoft Video Converter Ultimate - C:\Program Files (x86)\Aimersoft\Video Converter Ultimate\SVRIEPlugin.dll [2013-05-08 275744]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126}]

CIESpeechBHO Class - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll [2011-03-13 60576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-09 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL [2013-09-13 705240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]

Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-09-13 1724616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-09 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-09 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2012-01-31 12446824]

"AtherosBtStack"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [2011-03-13 617120]

"AthBtTray"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe [2011-03-13 379552]

"IntelTBRunOnce"=wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs []

"Setwallpaper"=c:\programdata\SetWallpaper.cmd []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ANT Agent"=C:\Program Files (x86)\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe [2013-02-15 14731776]

"Steam"=C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [2013-10-09 1813928]

"Spotify Web Helper"=C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2013-10-11 1140736]

"AppsHat"=C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe [2012-10-26 202752]

"Facebook Update"=C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-09-22 138096]

"Apps Hat"=C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe [2012-10-26 202752]

"swg"=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2011-04-13 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Mio Share]

C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mio\Mio Share.appref-ms [2013-09-03 342]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-03 19604072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify]

C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe [2013-10-11 4752384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify Web Helper]

C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2013-10-11 1140736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Nuance PDF Reader-reminder"=C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe [2008-11-03 328992]

"ASUSPRP"=C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE [2011-04-13 2018032]

"ASUSWebStorage"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe [2011-02-23 731472]

"Gaming Mouse Hid"=C:\Program Files (x86)\Gaming Mouse\hid.exe [2010-01-19 428544]

"ASUS Screen Saver Protector"=C:\Windows\AsScrPro.exe [2013-04-04 3058304]

"THX TruStudio NB Settings"=C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe [2011-03-17 909312]

"UpdReg"=C:\Windows\UpdReg.EXE [2000-05-11 90112]

"CPMonitor"=C:\Program Files (x86)\Roxio\CinePlayer\5.0\CPMonitor.exe [2011-04-01 84464]

"VAWinAgent"=C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe [2011-04-08 45448]

"UpdateLBPShortCut"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-20 222504]

"CLMLServer"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe [2009-11-02 103720]

"UpdateP2GoShortCut"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [2009-05-20 222504]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"ATKOSD2"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe [2011-12-22 318080]

"ATKMEDIA"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe [2011-10-24 174720]

"HControlUser"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe [2009-06-19 105016]

"Wireless Console 3"=C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe [2012-02-02 2321072]

"FLxHCIm64"=C:\Program Files\Fresco Logic\Fresco Logic USB3.0 Host Controller\amd64_host\FLxHCIm.exe [2012-07-19 48128]

"AllShareAgent"=C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareAgent.exe [2011-02-18 250768]

"Aimersoft Helper Compact.exe"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Aimersoft\Aimersoft Helper Compact\ASHelper.exe [2013-05-29 1734144]

"BrowserPlugInHelper"=C:\Program Files (x86)\Aimersoft\Video Converter Ultimate\BrowserPlugInHelper.exe [2013-05-08 1960448]

"beid"=C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe /startup []

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-08-15 4411440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"SpUninstallCleanUp"=REG delete HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SearchProtect /f []

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

AsusVibeLauncher.lnk - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

Polar WebSync.lnk - C:\Program Files (x86)\Polar\WebSync\WebSync.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableLinkedConnections"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"wave9"=wdmaud.drv

"midi9"=wdmaud.drv

"mixer9"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"wave8"=wdmaud.drv

"midi8"=wdmaud.drv

"mixer8"=wdmaud.drv

"wave7"=wdmaud.drv

"midi7"=wdmaud.drv

"mixer7"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-18 13:05:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\EsgScanner.sys

2013-10-18 13:04:57 ----D---- C:\sh4ldr

2013-10-18 13:04:03 ----D---- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP

2013-10-13 16:20:59 ----D---- C:\Program Files\Microsoft.NET

2013-10-09 19:58:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-09 19:58:09 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-09 19:58:08 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-09 19:58:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-09 19:58:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-09 19:58:07 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-09 19:58:07 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-09 19:58:07 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-09 19:58:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-09 19:58:06 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-09 19:58:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-09 19:58:05 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-09 19:58:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-09 19:58:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-09 19:58:04 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-09 19:58:04 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-09 19:58:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-09 19:58:02 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-09 19:58:01 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-09 19:57:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 10:18:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 10:18:16 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 10:18:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 10:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 10:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 10:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBAUDIO.sys

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 10:18:13 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 10:18:12 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 10:18:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 10:18:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 10:18:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 10:18:11 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 10:18:10 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 10:18:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 10:18:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 10:18:09 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 10:18:09 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-09 10:18:08 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 10:18:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 10:18:05 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-09 10:18:05 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 10:18:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 10:18:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 10:18:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 10:18:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 10:18:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-09 10:18:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 10:18:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 10:18:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-05 23:18:48 ----D---- C:\Program Files\Common Files\DESIGNER

2013-10-05 23:18:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server

2013-10-05 23:18:10 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft

2013-10-05 23:17:41 ----D---- C:\Program Files\Microsoft SQL Server

2013-10-05 23:14:48 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Analysis Services

2013-10-05 23:14:48 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services

2013-10-05 23:14:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2013-10-05 23:14:39 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office

2013-10-05 23:14:18 ----RHD---- C:\MSOCache

2013-10-04 16:17:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Ubisoft

2013-10-03 17:12:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\steam_api.dll

2013-10-02 16:56:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\binkw32.dll

2013-10-02 16:56:18 ----D---- C:\ProgramData\Logs

2013-10-02 16:56:18 ----A---- C:\Windows\system32\roboot64.exe

2013-10-01 13:48:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies

2013-10-01 13:46:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvwgf2um.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvopencl.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvoglv32.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NvIFR.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NvFBC.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuvid.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuvenc.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuda.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcompiler.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvaudcap32v.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvapi.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvopencl.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvoglv64.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\NvIFR64.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvhdap64.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\NvFBC64.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvdispgenco6432723.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvdispco6432723.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuvid.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuda.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvcompiler.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys

2013-10-01 13:46:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys

2013-10-01 13:44:51 ----D---- C:\NVIDIA

2013-10-01 13:35:44 ----D---- C:\ProgramData\Orbit

2013-09-19 14:05:10 ----D---- C:\ProgramData\Spotnet

2013-09-19 14:05:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\Spotnet

2013-09-19 06:06:52 ----D---- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Need for Speed World

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-18 13:16:04 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-18 13:16:04 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-18 13:05:07 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-18 13:05:04 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-18 13:05:04 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-18 13:05:01 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-18 13:04:42 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-18 13:04:03 ----D---- C:\Windows

2013-10-18 12:56:35 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-18 12:54:12 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-18 12:52:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-10-18 12:50:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Steam

2013-10-18 12:50:12 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-10-18 11:06:42 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-18 11:05:57 ----D---- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Spotify

2013-10-18 06:38:13 ----D---- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\vlc

2013-10-18 06:35:50 ----D---- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\uTorrent

2013-10-18 06:07:38 ----D---- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\GrabIt

2013-10-18 05:52:00 ----D---- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Polar WebSync

2013-10-17 14:30:15 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-17 14:30:15 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-14 16:44:38 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-14 10:15:10 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-13 16:21:20 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-13 16:20:59 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-13 16:20:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET

2013-10-13 16:18:51 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-11 23:21:35 ----D---- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\dvdcss

2013-10-11 16:35:28 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-10 20:57:57 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-10 12:09:24 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-09 20:55:36 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-09 20:52:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-09 20:52:16 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-10-09 20:52:16 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-09 20:52:11 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-09 20:52:10 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-09 20:52:07 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-09 20:51:20 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-09 20:51:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-09 19:58:24 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-09 19:52:56 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-09 19:51:25 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-09 12:50:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-06 16:48:05 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-06 08:06:25 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-06 00:49:19 ----A---- C:\Windows\win.ini

2013-10-05 23:32:27 ----SD---- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-05 23:21:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-10-05 23:18:58 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-10-05 23:18:51 ----D---- C:\Windows\ShellNew

2013-10-05 23:18:50 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2013-10-05 23:18:48 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-10-05 23:18:10 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-05 23:17:41 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-05 23:15:16 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2013-10-04 16:09:31 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2013-10-01 13:48:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation

2013-10-01 13:47:45 ----RD---- C:\Users

2013-10-01 13:47:44 ----D---- C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2013-10-01 06:16:39 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-09-21 17:17:38 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-07-20 71480]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-07-20 311608]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-07-01 116536]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-05 45880]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-11-05 438808]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2010-03-19 55856]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 ATKWMIACPIIO_;ATKWMIACPI Driver_; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2011-09-07 17536]

R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2012-09-04 50296]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-07-20 246072]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-07-20 206648]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-03-21 240952]

R1 ISODrive;ISO DVD/CD-ROM Device Driver; \??\C:\Program Files (x86)\UltraISO\drivers\ISODrv64.sys [2010-01-29 115600]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 ASMMAP64;ASMMAP64; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-02 15416]

R2 npf;NetGroup Packet Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\npf.sys [2011-02-11 35344]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2010-11-30 16120]

R3 AiCharger;ASUS Charger Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\AiCharger.sys [2011-02-26 16768]

R3 AsusgmsFltr;Gaming Mouse; C:\Windows\system32\drivers\Asusgms.sys [2010-01-12 11520]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2011-10-07 2770944]

R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_bus.sys [2011-03-13 28832]

R3 FLxHCIc;Fresco Logic xHCI (USB3) Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\FLxHCIc.sys [2012-07-19 246568]

R3 FLxHCIh;Fresco Logic xHCI (USB3) Hub Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\FLxHCIh.sys [2012-07-19 76584]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-02-06 4740456]

R3 kbfiltr;Keyboard Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\kbfiltr.sys [2009-07-20 15416]

R3 MBfilt;MBfilt; C:\Windows\system32\drivers\MBfilt64.sys [2009-11-18 32344]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-09-21 56344]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2013-06-16 196384]

R3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM); C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [2013-08-20 39200]

R3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-04-21 471144]

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2013-06-18 44672]

S3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_flt.sys [2011-03-13 36000]

S3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\btath_a2dp.sys [2011-03-13 298656]

S3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_hcrp.sys [2011-03-13 201376]

S3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [2011-03-13 55456]

S3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_rcp.sys [2011-03-13 154272]

S3 BtFilter;BtFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\btfilter.sys [2011-03-13 280224]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

S3 CrystalSysInfo;CrystalSysInfo; \??\C:\Program Files (x86)\MediaCoder\SysInfoX64.sys []

S3 EsgScanner;EsgScanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\EsgScanner.sys [2012-06-22 22704]

S3 fspad_win764;Finger Sensing Pad Driver for Windows 2000/XP/Vista/Win7_win764; C:\Windows\system32\DRIVERS\fspad_win764.sys [2011-06-19 53760]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2013-02-05 57840]

S3 grmnusb;grmnusb; C:\Windows\system32\drivers\grmnusb.sys [2012-04-18 19304]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20); C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2009-06-10 57344]

S3 RSUSBVSTOR;RtsUVStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\Windows\System32\Drivers\RTSUVSTOR.sys [2010-08-03 290920]

S3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 31232]

S3 WimFltr;WimFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys [2008-05-24 154168]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2011-11-21 80512]

R2 AsusUacSvc;Asus process privilege adjust service; C:\Program Files\Asus\Rotation Desktop for G Series\AsusUacSvc.exe [2010-07-27 113840]

R2 Atheros Bt&Wlan Coex Agent;Atheros Bt&Wlan Coex Agent; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [2011-03-13 138400]

R2 AtherosSvc;AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [2011-03-13 74912]

R2 ATKGFNEXSrv;ATKGFNEX Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [2011-11-21 96896]

R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe [2013-09-04 1432080]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-07-23 283136]

R2 DiscountfinderService;DiscountfinderService; C:\ProgramData\Kortingzoeker\DFService.exe [2013-01-04 141824]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-10-06 325656]

R2 NAUpdate;@C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200; C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2012-07-13 769432]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-09-12 920864]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2013-08-27 2155296]

R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\syswow64\PnkBstrA.exe [2013-08-01 66872]

R2 PnkBstrB;PnkBstrB; C:\Windows\syswow64\PnkBstrB.exe [2013-08-01 107832]

R2 Polar Daemon;Polar Daemon; C:\Program Files (x86)\Polar\Daemon\polard.exe [2012-12-12 419536]

R2 SamsungAllShare;Samsung AllShare PC Service; C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\WiselinkPro.exe [2011-02-18 7233952]

R2 SpyHunter 4 Service;SpyHunter 4 Service; C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE [2013-07-17 1025408]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-09-12 414496]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-10-06 2655768]

R2 VideAceWindowsService;VideAceWindowsService; C:\ExpressGateUtil\VAWinService.exe [2011-03-26 91464]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

R3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe [2013-10-09 565672]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-04-18 116648]

S2 SimpleSlideShowServer;SimpleSlideShowServer; C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareSlideShowService.exe [2011-02-18 22464]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-03 162408]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 Creative ALchemy AL6 Licensing Service;Creative ALchemy AL6 Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe [2013-04-04 79360]

S3 Creative Audio Engine Licensing Service;Creative Audio Engine Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe [2013-04-04 79360]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2013-02-05 1512448]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-04-18 116648]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-07-06 194032]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2012-10-01 178824]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2012-10-01 5132888]

S3 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2010-11-30 149504]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-04-03 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

 1. Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.
  Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

  • Update MalwareBytes' Anti-Malware
  • Start MalwareBytes' Anti-Malware
  • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.


 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

[*]Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.10.18.07

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16721

Rossi925 :: ROSSI925-PC [administrator]

18/10/2013 16:31:15

mbam-log-2013-10-18 (16-31-15).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 252637

Verstreken tijd: 11 minuut/minuten, 7 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 3

HKCR\CLSID\{60EACC1A-33FA-443D-9846-17B28E2C9BDB} (PUP.Optional.MiniBar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\{6791A2F3-FC80-475C-A002-C014AF797E9C} (PUP.Optional.OptimzerPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\SWEETIM (PUP.Optional.SweetIM.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKLM\Software\SweetIM|simapp_id (PUP.Optional.SweetIM.A) -> Data: {E9F44F0F-B06C-48DD-90FD-DBC3D2BE70A3} -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 6

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\uttE264.tmp.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Rossi925\Downloads\4shared_Desktop_4.0.3.1.exe (PUP.Optional.4Shared) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Rossi925\Downloads\Adlock10_downloader_by_Adlock10.exe (PUP.Optional.Somoto) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Rossi925\Downloads\SoftonicDownloader_voor_easy-graphic-converter.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Rossi925\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OS63TGKH\spstub[1].exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Rossi925\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\UW67F8SF\SPSetup[1].exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v3.008 - Report created 18/10/2013 at 16:47:44

# Updated 17/10/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : Rossi925 - ROSSI925-PC

# Running from : C:\Users\Rossi925\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Scan

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

File Found : C:\Windows\System32\roboot64.exe

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\lyricspal

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}

Key Found : HKCU\Software\Softonic

Key Found : HKCU\Software\SpeedyPC Software

Key Found : HKCU\Software\Webplayer

Key Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}

Key Found : [x64] HKCU\Software\Softonic

Key Found : [x64] HKCU\Software\SpeedyPC Software

Key Found : [x64] HKCU\Software\Webplayer

Key Found : HKLM\Software\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1663C10B-0D55-438D-8496-19A3DBAEC0E4}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2CE4D4CF-B278-4126-AD1E-B622DA2E8339}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A43DE495-3D00-47D4-9D2C-303115707939}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06E50566-0AB7-431C-841D-62794727DAF9}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2CE4D4CF-B278-4126-AD1E-B622DA2E8339}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BingBar_RASMANCS

Key Found : HKLM\Software\SpeedyPC Software

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06E50566-0AB7-431C-841D-62794727DAF9}

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1AD27395-1659-4DFF-A319-2CFA243861A5}

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1B730ACF-26A3-447B-9994-14AEE0EB72CC}

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{26E7211D-0650-43CF-8498-4C81E83AEAAA}

Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [AppsHat]

Value Found : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [discountfinder@moneymillionaire.com]

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16720

Setting Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL] - hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=ild&from=ild&uid=WDCXWD7500BPKT-80PK4T0_WD-WX91A71W5075W5075&ts=1370813861

Setting Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page] - hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=ild&from=ild&uid=WDCXWD7500BPKT-80PK4T0_WD-WX91A71W5075W5075&ts=1370813861

-\\ Mozilla Firefox v

[ File : C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[ofr2][opt]rs0\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v30.0.1599.69

[ File : C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

Found : homepage

Found : urls_to_restore_on_startup

Found : homepage

Found : urls_to_restore_on_startup

Found : homepage

Found : urls_to_restore_on_startup

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [7200 octets] - [20/08/2013 17:54:42]

AdwCleaner[R1].txt - [3334 octets] - [18/10/2013 16:47:44]

AdwCleaner[s0].txt - [6632 octets] - [20/08/2013 17:55:10]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt - [3454 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

Je hebt bij AdwCleaner niet op Clean gedrukt achteraf, dit zou je dus nog even moeten overdoen.

Doe tot slot nog even dit aub:

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

autoclean; 
startupall; 
filesrcm;
emptyfolderscheck;


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb adwcleaner opnieuw laten scannen maar hij vond blijkbaar géén resultaten,ik heb sowieso toch op clean gedrukt,pc werd afgesloten en startte terug op met volgende logfile tot gevolg :

# AdwCleaner v3.008 - Report created 19/10/2013 at 04:07:23

# Updated 17/10/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : Rossi925 - ROSSI925-PC

# Running from : C:\Users\Rossi925\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [AppsHat]

Key Deleted : HKCU\Software\Webplayer

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16720

-\\ Mozilla Firefox v

[ File : C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[ofr2][opt]rs0\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v30.0.1599.101

[ File : C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [7200 octets] - [20/08/2013 17:54:42]

AdwCleaner[R1].txt - [3578 octets] - [18/10/2013 16:47:44]

AdwCleaner[R2].txt - [1456 octets] - [19/10/2013 03:13:46]

AdwCleaner[R3].txt - [1415 octets] - [19/10/2013 04:05:51]

AdwCleaner[s0].txt - [6632 octets] - [20/08/2013 17:55:10]

AdwCleaner[s1].txt - [3096 octets] - [18/10/2013 16:54:14]

AdwCleaner[s2].txt - [1374 octets] - [19/10/2013 03:20:35]

AdwCleaner[s3].txt - [1297 octets] - [19/10/2013 04:07:23]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s3].txt - [1357 octets] ##########

Met zoek.exe kreeg ik volgende logfile :

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 17-October-2013

Tool run by Rossi925 on za 19/10/2013 at 3:28:18,78.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Rossi925\Desktop\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-08-20-154723.log 3336 bytes

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\AGEIA Technologies

C:\PROGRA~2\MSXML 4.0

C:\PROGRA~2\SEARCH~1

C:\Program Files\Fresco Logic Inc

C:\Program Files\log

C:\ProgramData\xml_param

C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\TP

C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\{950EB46C-6AC7-4ACC-AB36-9A6A77C08B6A}

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\avgchrome deleted

C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AppsHat deleted

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe" deleted

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp ====

2013-10-18 11:05:01 3B32CAA07D672F8A2E0DF5CB3A873F45 22704 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\ESGScanner.sys

2013-10-18 11:03:38 9FF765D961D3C51E709781AA4061C5BB 46974032 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-10-18 04:24:19 24AEB20C4D857A431FE82AAC1A95C005 902736 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\utt5A32.tmp.exe

2013-10-06 14:21:00 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\nsx4F6F.exe

2013-10-06 14:21:00 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\nsmB4A.exe

2013-10-06 14:21:00 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\nsh48F8.exe

2013-10-06 14:21:00 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\nsh24B5.exe

2013-10-06 14:21:00 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\nsh1E4E.exe

2013-10-05 19:06:18 4965B005492CBA7719E82B71E3245495 174440 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\Setup00001dfc\ose00000.exe

2013-10-05 19:06:07 8FC708DA60550BD0251FEC1B79037CAD 228224 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\Setup00001dfc\OSETUPUI.DLL

2013-10-05 19:06:06 EB84A9F59427CFDE0E9952C55AFDE600 7394472 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\Setup00001dfc\OSETUP.DLL

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-10-09 17:58:09 5E775F0C365F01A8A7382BBEFC4A53A5 391168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-10-09 17:58:09 351B1A5B8A02A59DD29D122B0D231FA6 2706432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-10-09 17:58:08 BE8F3297A0BC3D3E3B66D9A45F64F0B9 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-10-09 17:58:08 6E9013E3D112E26A42EC057CAE990649 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-10-09 17:58:08 58A43D9DFFF91C1457EC47BDCF969B59 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 17:58:08 556F70EDECE99CCD64C7D8897F3264F4 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-10-09 17:58:08 122B216B091D06F672CC8D331128FB06 2048512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-10-09 17:58:07 E02C01EB0ED522327AFF3BE5CBCF6017 690688 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-10-09 17:58:07 883C0D3A22CE87A3203CD5518EBB5758 493056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-10-09 17:58:06 5A847E98EAF032928E67EE52DE08952D 2876928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-10-09 17:58:05 61DC3F2BE3093FE22CD717260946D7AD 1141248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-10-09 17:58:04 E4FEB264B47360B7296AEA4E052F88D8 1767936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-10-09 17:58:04 DC7DB5BC0E2D135103730E08FE1C540D 39424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-10-09 17:58:03 8F5EAAF76A6811332A8C67DB0D4C395F 13761024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-10-09 17:57:59 A7221924181C8EB92B64C5A2D888BEA5 14335488 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 08:18:16 75F5E1FE8D55CF8E577E0EC5F2290D3F 530432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 08:18:14 5C6B44F9CAAC475B7B9EBBC29CB7F065 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 08:18:13 EAF4712B706936C0B10D3B5319B37E81 81920 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 08:18:13 CC23295DA8F7B5C53F93804D2F5D30EB 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll

2013-10-09 08:18:13 8CC4638FA7B5B921B9080CF962582C0B 70656 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 08:18:13 7D27E63B54DB093BB0D9E95F81094D75 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 08:18:13 75E8EBD7040CE238684333F97014762A 205824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 08:18:13 2342EC9254F4C60CA98441BD65C89E12 10240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 08:18:11 E94C583CDE2348950155F2AF2876F34D 231424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 08:18:09 813A7F5A2D6D366EB3FFB643B851BCE5 3914176 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 08:18:09 482C8CD985C727C7C78A5E9B320947F0 3969472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 08:18:08 DEE3A05EB88EAFE9C5FF9643676ECC60 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 08:18:08 DA1340AC8B22D0719F47222C8D508393 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-10-09 08:18:08 D67472125471784DE7147946EDA25FEB 640512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 08:18:08 D37B27C1F5FE8CFFCCA80FFD4F91149B 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-10-09 08:18:08 A2B0924D50F4435FD389499047CE553A 1292192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 08:18:08 8C3D064E7B7C0F3685A441A37A93C5D1 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-10-09 08:18:08 5244D544B022E70881794563D657B5EF 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-10-09 08:18:08 401D25136E26B237D77DA1BF1198B3BD 619520 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll

2013-10-09 08:18:05 2A01B40C8334A8124001CFAC256FCA83 102608 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-10-09 17:58:09 991A9D6B797B4D7E9EB29BE1FB4B1D28 526336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-10-09 17:58:09 990235D752A40F5F8243ED537FAB2035 2706432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-10-09 17:58:08 C4DDAC3F3062739C4C2BB759B36E005D 51712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-10-09 17:58:08 A80B91A93EDFFDE3DD2646D6E4CDDC44 67072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-10-09 17:58:08 742B2C69643527763E162C0BA923D086 136704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-10-09 17:58:08 4163195B6D07D3434BDEA78C293B7E0E 89600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 17:58:08 38CFAC1BAFEBC8B0AF8A22093803D38E 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-10-09 17:58:07 7B4E06047031B2AAA4AE10F00C59BFC7 855552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-10-09 17:58:07 214E39F0A8E382F1889B26B46DE0AF81 603136 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-10-09 17:58:07 199BD40B1890E1EEFF7438B59787534F 2647552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-10-09 17:58:06 D383602755758FA81166B0FD8AFE6D40 3959296 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-10-09 17:58:05 882AC0DD997CFC90FBB468D698BD55C6 1365504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-10-09 17:58:04 D28B35DE88D27EFB27DF4B1E8319E3C0 2241024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-10-09 17:58:04 16A3E229F60FA4B05573A0937AB3C3CB 53248 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-10-09 17:58:02 CCDB8FDC289AA9AFA5F8827A2ADB21AD 15404544 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-10-09 17:58:01 F026C6F104758D0EB215B017016FAE27 19252224 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-10-09 08:18:16 9028D1621C43DF8DFBD1C76860412A11 633856 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\comctl32.dll

2013-10-09 08:18:14 E1BB958681BE311E7CFF06CFEC5F1F2B 368128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\atmfd.dll

2013-10-09 08:18:14 A5ED9421B8D09ED4F57CDA386307713E 14336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dciman32.dll

2013-10-09 08:18:14 796B47A4B82EF1C39F13435B88834C48 41472 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\lpk.dll

2013-10-09 08:18:13 D6BAE9B4B210D71CDDADC224CEFCDB5F 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\fontsub.dll

2013-10-09 08:18:13 B32AB94A432289AC2DF77A3DCAD32EED 102400 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\davclnt.dll

2013-10-09 08:18:13 142671F462619CB64BA74F5B70136CB4 46080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\atmlib.dll

2013-10-09 08:18:13 0EB0E5D22B1760F2DBCE632F2DD7A54D 259584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WebClnt.dll

2013-10-09 08:18:12 9A9F9F1A77D6A80EE28B57664F00013E 327168 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mswsock.dll

2013-10-09 08:18:11 19320B121BFE7462EADD50A42C81AFD0 3155968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-10-09 08:18:10 5B9A6A310326D9C438F2C19FBBE97C97 5549504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-10-09 08:18:09 A3FCC4F97551087D65F8FEE879FEF736 859648 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\tdh.dll

2013-10-09 08:18:09 63A580C88CFAF72A92550940054569EF 878080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\advapi32.dll

2013-10-09 08:18:08 CAAAC014C5C56A69F710B5F1B836DE22 1732032 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntdll.dll

2013-10-09 08:18:08 70833F5A59F65908698093889C34BCA2 243712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64.dll

2013-10-09 08:18:05 764DF431D13537A575752009E7740F18 124112 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 08:18:05 56661BB55AE4633677F846FFCD080ECA 461312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\scavengeui.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-10-09 08:18:13 E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8 785624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 08:18:13 B0435098C81D04CAFFF80DDB746CD3A2 109824 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\USBAUDIO.sys

2013-10-09 08:18:13 856E76B3641746ABBC2946BED1372098 32896 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 08:18:13 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 08:18:13 597C3699384E53CC59587ED50CCE5CA2 76800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 08:18:13 1F775DA4CF1A3A1834207E975A72E9D7 185344 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 08:18:13 1A4F75E63C9FB84B85DFFC6B63FD5404 140800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 08:18:12 40AF23633D197905F03AB5628C558C51 1903552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 08:18:12 314C17917AC8523EC77A710215012A65 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

2013-10-09 08:18:05 88612F1CE3BF42256913BF6E61C70D52 983488 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 08:18:03 E73A7A04FDAC9DD46EE2A4257F09E91C 325120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbport.sys

2013-10-09 08:18:03 ACCEA6BC68D0C9A78EB97EE159028B4E 99840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbccgp.sys

2013-10-09 08:18:03 A83D0EC9AE4C31704442099D40BA2471 30720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 08:18:03 9406D801042FAF859CF81B2C886413DC 25600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 08:18:03 861C197502A5057E68F0AC75D9EFCDD7 7808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbd.sys

2013-10-09 08:18:03 311C1DD1088E55BEAE15954D17F50646 52736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 08:18:03 280E90CBF4B2DDD169F0728CB44D726F 343040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbhub.sys

2013-10-01 11:46:08 220B120EF4C36B4A3E23FAEC91E2FCE3 39200 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\nvvad64v.sys

2013-10-01 11:46:07 CE1B54F1ED2080B15DAF9044EC92075A 11274528 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\nvlddmkm.sys

2013-10-01 11:46:07 554964B900AE2954B8B589B6287034AC 196384 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\nvhda64v.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-10-09 13:27:14 0FADD984DBC140B0EAF952DC00D9C51B 3390 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{35F9FADE-E4EA-4DA5-87A5-337A226F339E}

2013-09-22 09:22:27 FC9A53363F8768C0F12F644B6054DF08 940 ----a-w- C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001UA.job

2013-09-22 09:22:27 1FF1A78A510D4C2D7353561DED1D51BB 3922 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001UA

2013-09-22 09:22:26 6E9A271C5E7E596E015E683A2F478E28 918 ----a-w- C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001Core.job

2013-09-22 09:22:26 49888E476E5AC43BBDC11B57B4C5CDF1 3554 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001Core

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-13 14:20:59 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft.NET

2013-10-05 21:18:48 -------- d-----w- C:\Program Files\Common Files\DESIGNER

2013-10-05 21:17:41 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft SQL Server

2013-10-05 21:14:48 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Analysis Services

2013-10-05 21:14:39 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Office

======= C:\PROGRA~2 =====

2013-10-05 21:18:28 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft SQL Server

2013-10-05 21:14:48 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft Analysis Services

2013-10-05 21:14:40 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft Office

2013-10-04 14:17:54 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Ubisoft

2013-09-19 12:05:10 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Spotnet

======= C: =====

====== C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming ======

2013-10-01 11:47:45 -------- d-s---w- C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Blu-ray Disc Suite

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Temp

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft Help

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

2013-10-01 04:16:45 -------- d-----w- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft

2013-10-01 04:16:44 -------- d-----w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Ubisoft Game Launcher

2013-09-22 09:22:23 -------- d-----w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Facebook

2013-09-19 04:06:52 -------- d-----w- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Need for Speed World

====== C:\Users\Rossi925 ======

2013-10-18 14:47:24 2084AC9305E20BE7141DAC46902C5427 1050644 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Desktop\adwcleaner.exe

2013-10-18 14:29:04 683FDD3D773C58B262DC07CD0C6CE938 10285040 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Desktop\mbam-setup-1.75.0.1300.exe

2013-10-18 11:15:33 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Desktop\RSITx64.exe

2013-10-09 13:25:50 DB98A5D9A3488FE07A31DAEAF8D454D6 43340104 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Downloads\websync_2.8.1.exe

2013-10-05 21:19:06 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013

2013-10-05 21:18:10 -------- d-----w- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft

2013-10-01 11:47:46 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\Searches

2013-10-01 11:47:46 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\Contacts

2013-10-01 11:47:45 6FC234AD3752E1267B34FB12BCD6718B 20 --sh--w- C:\Users\UpdatusUser\ntuser.ini

2013-10-01 11:47:45 -------- d--h--w- C:\Users\UpdatusUser\AppData

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\Saved Games

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Videos

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Pictures

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Music

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Links

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Favorites

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Downloads

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Documents

2013-10-01 11:47:45 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Desktop

2013-10-01 11:35:44 -------- d-----w- C:\ProgramData\Orbit

2013-09-19 12:05:12 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spotnet

2013-09-19 12:05:10 -------- d-----w- C:\ProgramData\Spotnet

====== C: exe-files ==

2013-10-18 14:47:24 2084AC9305E20BE7141DAC46902C5427 1050644 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Desktop\adwcleaner.exe

2013-10-18 14:29:04 683FDD3D773C58B262DC07CD0C6CE938 10285040 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Desktop\mbam-setup-1.75.0.1300.exe

2013-10-18 12:24:35 25D473D7805261C752DA738B13E35816 185271 ----a-w- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP\WiseCustomCalla31.exe

2013-10-18 11:15:33 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Desktop\RSITx64.exe

2013-10-18 11:04:03 EDB10586A061A621BBA2CB32E5E3220B 190429 ----a-w- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP\WiseCustomCalla37.exe

2013-10-18 11:03:38 9FF765D961D3C51E709781AA4061C5BB 46974032 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-10-18 04:24:34 24AEB20C4D857A431FE82AAC1A95C005 902736 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.3.2_30180.exe

2013-10-18 04:24:19 24AEB20C4D857A431FE82AAC1A95C005 902736 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\utt5A32.tmp.exe

2013-10-17 11:07:39 574B62CAD5B2F34A29C2E2AA1D1A16B1 681984 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Downloads\White House Down (2013) 720P HQ AC3 DD51 (Ingebakken Subs)\INFO HANNES3\Busca Plugins\Busca Plugins\setup.exe

2013-10-17 11:07:38 B88B8DA6B88D10319658833BF4C01CFD 62751 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Downloads\White House Down (2013) 720P HQ AC3 DD51 (Ingebakken Subs)\Movie Name Reverse.2013-QoQ\Setup.exe

=== C: other files ==

2013-10-18 11:05:01 3B32CAA07D672F8A2E0DF5CB3A873F45 22704 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\ESGScanner.sys

2013-10-18 04:24:50 80CD3152B6F84A305958BEECA095CB61 104 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\uttD3E3.tmp.bat

2013-10-18 04:24:33 10CEDDF54431CC48D5E2BD894C7FEA3C 98 ----a-w- C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp\utt90CB.tmp.bat

2013-10-17 11:07:40 59484751E6DC9C9897D0B44D7A862CCC 14631 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Downloads\White House Down (2013) 720P HQ AC3 DD51 (Ingebakken Subs)\INFO HANNES3\Busca Plugins\Busca Plugins\BuscaNzbv10.xpi

2013-10-17 11:07:40 559B4BBBAD699005F7559395BDEE9D09 22290 ----a-w- C:\Users\Rossi925\Downloads\White House Down (2013) 720P HQ AC3 DD51 (Ingebakken Subs)\INFO HANNES3\Busca Plugins\Busca Plugins\BuscaNzbChrome.crx

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ANT Agent"="C:\Program Files (x86)\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe"

"Steam"="C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe -silent"

"Spotify Web Helper"="C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"Facebook Update"="C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

"Apps Hat"="C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe"

"swg"="C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"AppsHat"="C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Nuance PDF Reader-reminder"="C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe -r C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

"ASUSPRP"="C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

"ASUSWebStorage"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S"

"Gaming Mouse Hid"="C:\Program Files (x86)\Gaming Mouse\hid.exe"

"ASUS Screen Saver Protector"="C:\Windows\AsScrPro.exe"

"THX TruStudio NB Settings"="C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe /r"

"UpdReg"="C:\Windows\UpdReg.EXE"

"CPMonitor"="C:\Program Files (x86)\Roxio\CinePlayer\5.0\CPMonitor.exe"

"VAWinAgent"="C:\ExpressGateUtil\VAWinAgent.exe"

"UpdateLBPShortCut"="C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint UpdateWithCreateOnce Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

"CLMLServer"="C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

"UpdateP2GoShortCut"="C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go UpdateWithCreateOnce SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"ATKOSD2"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"ATKMEDIA"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"HControlUser"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe"

"Wireless Console 3"="C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"

"FLxHCIm64"="C:\Program Files\Fresco Logic\Fresco Logic USB3.0 Host Controller\amd64_host\FLxHCIm.exe"

"AllShareAgent"="C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareAgent.exe"

"Aimersoft Helper Compact.exe"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Aimersoft\Aimersoft Helper Compact\ASHelper.exe"

"BrowserPlugInHelper"="C:\Program Files (x86)\Aimersoft\Video Converter Ultimate\BrowserPlugInHelper.exe"

"beid"="C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe /startup"

"AVG_UI"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe /TRAYONLY"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ANT Agent"="C:\Program Files (x86)\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe"

"Steam"="C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe -silent"

"Spotify Web Helper"="C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"Facebook Update"="C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

"Apps Hat"="C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe"

"swg"="C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"AppsHat"="C:\Users\Rossi925\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

"AtherosBtStack"="C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

"AthBtTray"="C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe"

"IntelTBRunOnce"="wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs"

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Mio Share]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Mio Share"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Users\\Rossi925\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Mio\\Mio Share.appref-ms"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Skype]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Skype"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /minimized /regrun"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Spotify]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Spotify"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Users\\Rossi925\\AppData\\Roaming\\Spotify\\Spotify.exe\" /uri spotify:autostart"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Spotify Web Helper]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Spotify Web Helper"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Users\\Rossi925\\AppData\\Roaming\\Spotify\\Data\\SpotifyWebHelper.exe\""

==== Startup Folders ======================

2011-04-13 02:49:43 2062 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\AsusVibeLauncher.lnk

2013-07-13 09:59:53 2071 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Polar WebSync.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [09/10/2013 12:50]

C:\Windows\tasks\AutoKMS.job --a------ C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe []

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001Core.job --a------ C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [22/09/2013 11:22]

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001UA.job --a------ C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [22/09/2013 11:22]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18/04/2013 13:32]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ [undetermined Task]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ASUS Live Update" [C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ASUS P4G" [C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ASUS Patch 10430001" [C:\Windows\AsPatch10430001.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ASUS SmartLogon Console Sensor" [C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ATKOSD2" [C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\AutoKMS" [C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001Core" [C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001UA" [C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001" [C:\Program Files (x86)\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-209168772-1577477127-873989120-1001" [C:\Program Files (x86)\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\SidebarExecute" [C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{8061F7B6-F3D6-4394-BCE5-9AAB1A0FAF2D}" ["c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" http://www.skype.com/go/support]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{85FFDF6F-3448-4B36-9A29-A4B591E24182}" ["c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" Download Skype op uw computer ? Mac, Windows, Linux ? Skype]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{B74DF23E-C74E-42ED-BBD2-5C9DA8EDBBD7}" ["c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" Download Skype op uw computer ? Mac, Windows, Linux ? Skype]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{DE3FEA7E-DB3C-4DE7-8361-0BCE81EF39DD}" [C:\Users\Rossi925\Desktop\zoek.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"belgiumeid@eid.belgium.be"="C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be" []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{CF13FA66-1F4F-426d-BB1B-E07A13BFF2C8}"="C:\Program Files (x86)\Aimersoft\Video Converter Ultimate\SVRFirefoxExt" [17/06/2013 15:55]

==== Firefox Extensions ======================

ExtDir: C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions

- GoPhotoIt - %ExtDir%\gophoto@gophoto.it.xpi

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Belgium eID - %AppDir%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

==== Firefox Plugins ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Rossi925\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\gophoto@gophoto.it.xpi" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

mapcejffhcbidcjmomhalabpcbaeimcb - C:\Program Files (x86)\Aimersoft\Video Converter Ultimate\SVRChromePlugin.crx[08/05/2013 15:13]

Aimersoft Video Converter Ultimate - Rossi925 - Default\Extensions\mapcejffhcbidcjmomhalabpcbaeimcb

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="HLN.be, Nieuws, sport en showbizz, 24/24, 7/7, meer dan 350 nieuwsupdates per dag"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="HLN.be, Nieuws, sport en showbizz, 24/24, 7/7, meer dan 350 nieuwsupdates per dag"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\mozilla\Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be deleted successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallForcelist deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\2LQSV83X will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\4F2U2V38 will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\4USU0B75 will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\6CPF4B5D will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\BTZB5128 will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\ICV7FRND will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\JNLFQYB6 will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\LO0ELH92 will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\MRBFIUPZ will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\RXOKJ2R6 will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\T5CDT2W3 will be deleted at reboot

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\UQEUSZ63 will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\2LQSV83X" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\4F2U2V38" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\4USU0B75" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\6CPF4B5D" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\BTZB5128" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\ICV7FRND" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\JNLFQYB6" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\LO0ELH92" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\MRBFIUPZ" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\RXOKJ2R6" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\T5CDT2W3" not found

"C:\Users\Rossi925\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\UQEUSZ63" not found

==== EOF on za 19/10/2013 at 4:04:50,94 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

AdwCleaner heeft al heel wat logbestanden aangemaakt zo te zien. Vermoedelijk is de tool dus al meermaals uitgevoerd. Normaal gesproken zou je in een van die logbestanden de verwijdering moeten terugvinden. Hoe dan ook vermoed ik dat dit prima is gebeurd gezien er nu niks meer gevonden wordt :top:.

Start 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe nogmaals met het onderstaande script.

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.


 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
   
  C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP;fs
  C:\Windows\Sysnative\Tasks\{35F9FADE-E4EA-4DA5-87A5-337A226F339E};vs
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions];r64
  "belgiumeid@eid.belgium.be"="C:\\Program Files (x86)\\Mozilla Firefox\\extensions\\belgiumeid@eid.belgium.be";r64
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Laat eveneens maar weten als je nog steeds last hebt van die vervelende startpagina.

aangepast door Mako
Toevoeging
Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 17-October-2013

Tool run by Rossi925 on za 19/10/2013 at 22:09:18,52.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Rossi925\Desktop\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-08-20-154723.log 3336 bytes

C:\zoek-results2013-10-19-020450.log 35654 bytes

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"belgiumeid@eid.belgium.be"="C:\\Program Files (x86)\\Mozilla Firefox\\extensions\\belgiumeid@eid.belgium.be"

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP deleted

==== EOF on za 19/10/2013 at 22:11:30,18 ======================

- - - Updated - - -

jammer genoeg heb ik inderdaad nog steeds last van die startpagina,ik zeg er wel bij dat ik meestal google chrome gebruik en daar die vervelende startpagina heb,bij internet explorer heb ik dit probleem niet

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.