Ga naar inhoud

Overal reclame pop-ups die ik niet wegkrijg.


Aanbevolen berichten

Geachte,

Ik krijg sinds kort altijd maar ongewenste reclame via pop-up (denk ik) en ik kan deze ook niet wegklikken. Ook heb ik gemerkt dat ik naar volgende website: "http://websearch.relevantsearch.info/?r=2013/10/21" word geleidt na het openen van een 2de site via Mozilla. Toch wel allebei vervelend maar ik weet echter niet hoe ik deze kan verwijderen. Kan iemand mij een handje verder helpen?

Alvast bedankt voor de hulp

Groetjes

Skippy

Link naar reactie
Delen op andere sites

Graag hebben we wat meer inzicht in de processen!

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor het snelle antwoord. Hieronder vindt u het logje:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Jurgen & Kim at 2013-10-21 20:42:25

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3

System drive C: has 185 GB (78%) free of 238 GB

Total RAM: 1023 MB (6% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:42:37, on 21/10/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17109)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\hh.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP Photo Creations\Communicator.exe

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Mijn documenten\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Jurgen & Kim.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer, optimized for Bing and MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SearchNewTab - {B1A040C1-F5FE-58B2-6F46-5A69F86F0EBC} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab\iyw.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Status] C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3520 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN343114W305SY:NW" -scfn "HP Deskjet 3520 series (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Deskjet 3520 series (netwerk).lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {1C11B948-582A-433F-A98D-A8C4D5CC64F2} (20-20 3D Viewer) - http://kitchenplanner.ikea.com/be/Core/Player/2020PlayerAX_Win32.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106838455765

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1279365982953

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - http://86.81.214.224/activex/AMC.cab

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\websea~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RealNetworks Downloader Resolver Service - Unknown owner - C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 10025 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\At1.job

C:\WINDOWS\tasks\At2.job

C:\WINDOWS\tasks\At3.job

C:\WINDOWS\tasks\At4.job

C:\WINDOWS\tasks\HP Photo Creations Communicator.job

C:\WINDOWS\tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job

C:\WINDOWS\tasks\MpIdleTask.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderDownloaderScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{A6A9102E-CE81-42B2-8EF8-26E7479CFFA0}.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f7vm3v4v.default-1344962203390

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.hln.be/"

"{ABDE892B-13A8-4d1b-88E6-365A6E755758}"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\Firefox\Ext

"{DF153AFF-6948-45d7-AC98-4FC4AF8A08E2}"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\Firefox\Ext\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.8.800.168 Plugin

"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_168.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw_1167637.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@nokia.com/EnablerPlugin]

"Description"=Nokia Suite Enabler Plugin

"Path"=C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\npNokiaSuiteEnabler.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nppl3260;version=16.0.3.51]

"Description"=RealPlayer LiveConnect-Enabled Plug-In

"Path"=c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nppl3260.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprndlchromebrowserrecordext;version=1.3.3]

"Description"=RealNetworks RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlchromebrowserrecordext.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprndlhtml5videoshim;version=1.3.3]

"Description"=RealNetworks RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlhtml5videoshim.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprndlpepperflashvideoshim;version=1.3.3]

"Description"=RealNetworks RealDownloader Peppe rFlash Video Shim Plug-In

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlpepperflashvideoshim.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprpplugin;version=16.0.3.51]

"Description"=RealPlayer Download Plugin

"Path"=c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprpplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/RhapsodyPlayerEngine,version=1.0]

"Description"=Rhapsody Control

"Path"=C:\Program Files\Real\RhapsodyPlayerEngine\nprhapengine.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@realnetworks.com/npdlplugin;version=1]

"Description"=RealDownloader Plugin

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\npdlplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@rocketlife.com/RocketLife Secure Plug-In Layer;version=1.0.5]

"Description"=A component of your photo software powered by RocketLife

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Visan\plugins\npRLSecurePluginLayer.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@zylom.com/ZylomGamesPlayer]

"Description"=Zylom Games Player 1.00

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\npzylomgamesplayer.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\

NPOFF12.DLL

nppdf32.dll

nppl3260.dll

nppl3260.xpt

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

nprpplugin.dll

QuickTimePlugin.class

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\

BearShareWebSearch.xml

delta-homes.xml

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f7vm3v4v.default-1344962203390\extensions\

mja90oe@booytg.edu

oyysxgmidh@vduxq.org

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f7vm3v4v.default-1344962203390\searchplugins\

tuvaro.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]

RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll [2013-08-14 542376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-26 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B1A040C1-F5FE-58B2-6F46-5A69F86F0EBC}]

SearchNewTab - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab\iyw.dll [2013-10-11 264192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-26 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AGRSMMSG"=C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe [2004-10-08 88363]

"Keyboard Status"=C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe [2005-01-25 411648]

"NeroFilterCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [2001-07-09 155648]

"PCMService"=C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe [2005-02-21 118926]

"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2011-03-07 421160]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2012-03-26 931200]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"HP Software Update"=C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-10-28 49208]

""= []

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"TkBellExe"=C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe [2013-09-12 295512]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2006-11-02 204288]

""= []

"HP Deskjet 3520 series (NET)"=C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe [2012-10-17 1837672]

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Menu Start\Programma's\Opstarten

Inktwaarschuwingen controleren - HP Deskjet 3520 series (netwerk).lnk - C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" c:\progra~1\websea~1\sprote~1.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2006-02-21 61440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2007-03-15 236928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WRNotifier]

WRLogonNTF.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=1

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe"="C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe:*:enabled:Hulp op afstand"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:enabled:Windows Messenger"

"C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe"="C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe:*:enabled:Microsoft Fax Console"

"C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PowerCinema.exe"="C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PowerCinema.exe:*:Enabled:PowerCinema"

"C:\StubInstaller.exe"="C:\StubInstaller.exe:*:Disabled:LimeWire swarmed installer"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe"="C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe:*:Enabled:BearShare"

"C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgmfapx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgmfapx.exe:*:Enabled:Installer voor AVG"

"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"

"C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe"="C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe:*:Enabled:Nokia Ovi Suite"

"C:\Program Files\Common Files\Nokia\Service Layer\A\nsl_host_process.exe"="C:\Program Files\Common Files\Nokia\Service Layer\A\nsl_host_process.exe:*:Enabled:Nokia Service Layer Host Process "

"C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe:*:Enabled:WebKit"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\DeviceSetup.exe"="C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\DeviceSetup.exe:LocalSubNet:Enabled:HP apparaatinstellingen (HP Deskjet 3520 series)"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe"="C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe:LocalSubNet:Enabled:HP Netwerkcommunicator (HP Deskjet 3520 series)"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe"="C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe:LocalSubNet:Enabled:HP Netwerkcommunicator-COM (HP Deskjet 3520 series)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe"="C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe:*:enabled:Hulp op afstand"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:enabled:Windows Messenger"

"C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe"="C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe:*:enabled:Microsoft Fax Console"

"C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe"="C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:*:enabled:BlueSoleil (BlueTooth)"

"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:MSN Messenger 7.5"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe"="C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe:*:Enabled:BearShare"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"VIDC.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"wave"=serwvdrv.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"vidc.DIVX"=DivX.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"MSACM.MSNAUDIO"=msnaudio.acm

======File associations======

.scr - open - C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE "%1"

.scr - install -

.scr - config -

======List of files/folders created in the last 3 months======

2013-10-21 20:42:25 ----DC---- C:\rsit

2013-10-13 09:56:30 ----DC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Systweak

2013-10-13 09:56:26 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\roboot.exe

2013-10-11 19:04:57 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab

2013-10-11 19:04:38 ----DC---- C:\Program Files\WebSearch

2013-10-11 19:04:17 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SummerSoft

2013-10-11 19:03:22 ----DC---- C:\Program Files\Ss-Helper

2013-10-11 19:03:05 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DOwnload ekeeepeir

2013-10-11 19:02:36 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InstallMate

2013-10-01 09:44:58 ----DC---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-09-27 12:00:39 ----DC---- C:\AdwCleaner

2013-09-19 21:49:23 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2013-09-12 08:32:20 ----DC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\RealNetworks

2013-09-12 08:31:06 ----DC---- C:\Program Files\RealNetworks

2013-09-12 08:31:05 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks

2013-09-12 08:29:33 ----DC---- C:\Program Files\Common Files\xing shared

2013-08-03 19:32:53 ----AC---- C:\AdwCleaner[s1].txt

2013-08-03 19:32:21 ----AC---- C:\AdwCleaner[R1].txt

2013-07-26 17:37:12 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe

2013-07-26 17:37:01 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-07-26 17:37:01 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

2013-07-26 17:37:01 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\java.exe

======List of files/folders modified in the last 3 months======

2013-10-26 17:38:47 ----DC---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2013-10-21 20:42:37 ----DC---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-10-21 20:38:20 ----DC---- C:\WINDOWS\Temp

2013-10-21 20:22:41 ----SDC---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-10-21 20:12:39 ----AC---- C:\WINDOWS\ModemLog_Standaardmodem via Bluetooth-koppeling #2.txt

2013-10-21 20:12:39 ----AC---- C:\WINDOWS\ModemLog_Creatix V.92 Data Fax Modem.txt

2013-10-21 20:12:32 ----AC---- C:\WINDOWS\ModemLog_Standaardmodem via Bluetooth-koppeling.txt

2013-10-21 11:23:24 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-10-15 14:49:51 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP Photo Creations

2013-10-13 09:57:33 ----ADC---- C:\Program Files

2013-10-13 09:56:26 ----ADC---- C:\WINDOWS\system32

2013-10-13 09:12:58 ----ADC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP

2013-10-09 09:09:57 ----DC---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-10-03 08:20:54 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-23 09:23:09 ----AC---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2013-09-23 09:22:45 ----DC---- C:\WINDOWS\ShellNew

2013-09-19 21:49:46 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-18 15:29:52 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2013-09-18 15:19:23 ----SDC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Microsoft

2013-09-12 18:07:55 ----SHDC---- C:\WINDOWS\Installer

2013-09-12 18:07:45 ----DC---- C:\Config.Msi

2013-09-12 08:29:43 ----DC---- C:\Program Files\Real

2013-09-12 08:29:33 ----ADC---- C:\Program Files\Common Files

2013-09-12 08:29:23 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real

2013-09-12 08:29:07 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\rmoc3260.dll

2013-09-12 08:28:31 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\pndx5032.dll

2013-09-12 08:28:31 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\pndx5016.dll

2013-09-12 08:28:25 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\pncrt.dll

2013-09-09 11:02:31 ----DC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\uTorrent

2013-08-03 19:35:01 ----DC---- C:\WINDOWS

2013-07-26 17:36:26 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll

2013-07-26 17:36:26 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\deployJava1.dll

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 BtHidBus;Bluetooth HID Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BtHidBus.sys [2010-04-06 20104]

R0 BTHidMgr;Bluetooth HID Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHidMgr.sys [2004-10-19 28207]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2012-03-20 171064]

R0 ohci1394;VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-13 61696]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2008-07-04 44944]

R1 AFS2K;AFS2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.sys [2006-10-16 82380]

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 kbdhid;Stuurprogramma voor toetsenbord-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14720]

R1 MpKslcb3b038b;MpKslcb3b038b; \??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{506C44AB-75B1-4583-96B5-D3E484799CB8}\MpKslcb3b038b.sys []

R1 WS2IFSL;Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment; C:\WINDOWS\system32\drivers\ws2ifsl.sys [2004-08-04 12032]

R2 AegisP;AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.0.0.5; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AegisP.sys [2005-01-27 15939]

R3 3xHybrid;3xHybrid service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys [2005-02-09 666368]

R3 AgereSoftModem;Creatix V.92 Data Fax Modem; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGRSM.sys [2004-10-08 1270540]

R3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]

R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2006-02-21 1505792]

R3 BthEnum;Stuurprogramma voor Bluetooth-aanvraagblok; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-13 17024]

R3 BTHMODEM;Bluetooth-stuurprogramma voor seriële communicatie; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthmodem.sys [2008-04-13 37888]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (PAN - Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-13 101120]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio's; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-13 18944]

R3 cmudax;C-Media High Definition Audio Interface; C:\WINDOWS\system32\drivers\cmudax.sys [2004-10-01 1272000]

R3 FETNDISB;VIA Rhine Family Fast Ethernet Adapter Driver Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5b.sys [2004-04-15 42496]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 hidusb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 MODEMCSA;Unimodem Streaming-filterapparaat; C:\WINDOWS\system32\drivers\MODEMCSA.sys [2001-08-17 16128]

R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-09-06 12288]

R3 MxlW2k;MxlW2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\MxlW2k.sys [2005-02-14 28352]

R3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-13 59136]

R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serscan.sys [2001-09-06 6912]

R3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]

R3 usbstor;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R3 wbscr;Winbond Smartcard Reader for I/O; C:\WINDOWS\system32\drivers\wbscr.sys [2002-04-24 19928]

R3 XUIF;X10 USB Wireless Transceiver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\x10ufx2.sys [2004-01-16 17408]

S0 gnakms;gnakms; C:\WINDOWS\System32\drivers\cssxr.sys []

S0 Lbd;Lbd; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Lbd.sys []

S1 ctredrv.sys;ctredrv.sys; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\ctredrv.sys []

S1 tdx;@%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50004; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tdx.sys []

S3 BlueletAudio;Bluetooth Audio Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\blueletaudio.sys []

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys [2008-04-13 71552]

S3 BT;Bluetooth PAN Network Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btnetdrv.sys []

S3 BTCOM;Bluetooth Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btcomport.sys []

S3 BTCOMBUS;Bluetooth Serial Port Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcombus.sys []

S3 Btcsrusb;Bluetooth USB For Bluetooth Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcusb.sys []

S3 BTHidEnum;Bluetooth HID Enumerator; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vbtenum.sys [2005-01-13 12500]

S3 BTHPORT;Poortstuurprogramma voor Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-14 272640]

S3 btnetBUs;Bluetooth PAN Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btnetBus.sys [2010-04-06 25864]

S3 CardReaderFilter;Card Reader Filter; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBCRFT.SYS []

S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\JURGEN~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []

S3 CCDECODE;Closed Caption-decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]

S3 EL90XBC;3Com EtherLink XL 90XB/C-adapterstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\el90xbc5.sys [2001-08-17 66591]

S3 HdAudAddService;Microsoft UAA-functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\WINDOWS\system32\drivers\HdAudio.sys [2004-03-17 113664]

S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2003-03-09 51024]

S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2003-03-09 16080]

S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2003-03-09 21456]

S3 IvtBtBUs;IVT Bluetooth Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\IvtBtBus.sys [2010-04-06 23048]

S3 MPE;BDA MPE-filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys [2008-04-13 15232]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]

S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]

S3 NdisIP;Microsoft TV/Video-verbinding; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys []

S3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\RootMdm.sys [2004-08-04 5888]

S3 RT2500USB;RT2500 USB Wireless LAN Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt2500usb.sys [2004-12-03 140544]

S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]

S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]

S3 usbaudio;Stuurprogramma voor USB-audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-13 60032]

S3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]

S3 VComm;Virtual Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VComm.sys [2004-10-19 61312]

S3 VcommMgr;Bluetooth VComm Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\VcommMgr.sys [2004-11-05 82148]

S3 WSTCODEC;World Standard Teletext-codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]

S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2011-02-18 37664]

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2006-02-21 405504]

R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R2 CLCapSvc;CyberLink Background Capture Service (CBCS); C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe [2005-02-21 184399]

R2 CLSched;CyberLink Task Scheduler (CTS); C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe [2005-02-21 110669]

R2 CyberLink Media Library Service;CyberLink Media Library Service; C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe [2005-02-21 61440]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [2013-07-26 182184]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe [2003-06-20 322120]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2012-03-26 11552]

R2 RealNetworks Downloader Resolver Service;RealNetworks Downloader Resolver Service; C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe [2013-08-14 39056]

R2 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing-service; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-11-02 917504]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2011-03-07 820520]

R3 x10nets;X10 Device Network Service; C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe [2001-11-12 20480]

S2 Fax;Fax; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [2008-04-14 268288]

S2 iphlpsvc;@%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S2 WinDefend;@%ProgramFiles%\Windows Defender\MsMpRes.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-19 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-10-01 118680]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2003-03-09 65795]

S3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2012-08-01 724888]

S3 WinHttpAutoProxySvc;@%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

-----------------EOF-----------------

Groetjes

Skippy

- - - Updated - - -

Bedankt voor het snelle antwoord. Hieronder vindt u het logje:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Jurgen & Kim at 2013-10-21 20:42:25

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3

System drive C: has 185 GB (78%) free of 238 GB

Total RAM: 1023 MB (6% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:42:37, on 21/10/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17109)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\hh.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP Photo Creations\Communicator.exe

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Mijn documenten\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Jurgen & Kim.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer, optimized for Bing and MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SearchNewTab - {B1A040C1-F5FE-58B2-6F46-5A69F86F0EBC} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab\iyw.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Status] C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3520 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN343114W305SY:NW" -scfn "HP Deskjet 3520 series (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Deskjet 3520 series (netwerk).lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {1C11B948-582A-433F-A98D-A8C4D5CC64F2} (20-20 3D Viewer) - http://kitchenplanner.ikea.com/be/Core/Player/2020PlayerAX_Win32.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106838455765

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1279365982953

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - Untitled Page

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - http://86.81.214.224/activex/AMC.cab

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\websea~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RealNetworks Downloader Resolver Service - Unknown owner - C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 10025 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\At1.job

C:\WINDOWS\tasks\At2.job

C:\WINDOWS\tasks\At3.job

C:\WINDOWS\tasks\At4.job

C:\WINDOWS\tasks\HP Photo Creations Communicator.job

C:\WINDOWS\tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job

C:\WINDOWS\tasks\MpIdleTask.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderDownloaderScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{A6A9102E-CE81-42B2-8EF8-26E7479CFFA0}.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f7vm3v4v.default-1344962203390

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.hln.be/"

"{ABDE892B-13A8-4d1b-88E6-365A6E755758}"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\Firefox\Ext

"{DF153AFF-6948-45d7-AC98-4FC4AF8A08E2}"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\Firefox\Ext\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.8.800.168 Plugin

"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_168.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw_1167637.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@nokia.com/EnablerPlugin]

"Description"=Nokia Suite Enabler Plugin

"Path"=C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\npNokiaSuiteEnabler.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nppl3260;version=16.0.3.51]

"Description"=RealPlayer LiveConnect-Enabled Plug-In

"Path"=c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nppl3260.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprndlchromebrowserrecordext;version=1.3.3]

"Description"=RealNetworks RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlchromebrowserrecordext.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprndlhtml5videoshim;version=1.3.3]

"Description"=RealNetworks RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlhtml5videoshim.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprndlpepperflashvideoshim;version=1.3.3]

"Description"=RealNetworks RealDownloader Peppe rFlash Video Shim Plug-In

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlpepperflashvideoshim.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprpplugin;version=16.0.3.51]

"Description"=RealPlayer Download Plugin

"Path"=c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprpplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/RhapsodyPlayerEngine,version=1.0]

"Description"=Rhapsody Control

"Path"=C:\Program Files\Real\RhapsodyPlayerEngine\nprhapengine.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@realnetworks.com/npdlplugin;version=1]

"Description"=RealDownloader Plugin

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\npdlplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@rocketlife.com/RocketLife Secure Plug-In Layer;version=1.0.5]

"Description"=A component of your photo software powered by RocketLife

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Visan\plugins\npRLSecurePluginLayer.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@zylom.com/ZylomGamesPlayer]

"Description"=Zylom Games Player 1.00

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\npzylomgamesplayer.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\

NPOFF12.DLL

nppdf32.dll

nppl3260.dll

nppl3260.xpt

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

nprpplugin.dll

QuickTimePlugin.class

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\

BearShareWebSearch.xml

delta-homes.xml

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f7vm3v4v.default-1344962203390\extensions\

mja90oe@booytg.edu

oyysxgmidh@vduxq.org

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f7vm3v4v.default-1344962203390\searchplugins\

tuvaro.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]

RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll [2013-08-14 542376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-26 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B1A040C1-F5FE-58B2-6F46-5A69F86F0EBC}]

SearchNewTab - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab\iyw.dll [2013-10-11 264192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-26 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AGRSMMSG"=C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe [2004-10-08 88363]

"Keyboard Status"=C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe [2005-01-25 411648]

"NeroFilterCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [2001-07-09 155648]

"PCMService"=C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe [2005-02-21 118926]

"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2011-03-07 421160]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2012-03-26 931200]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"HP Software Update"=C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-10-28 49208]

""= []

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"TkBellExe"=C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe [2013-09-12 295512]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2006-11-02 204288]

""= []

"HP Deskjet 3520 series (NET)"=C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe [2012-10-17 1837672]

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Menu Start\Programma's\Opstarten

Inktwaarschuwingen controleren - HP Deskjet 3520 series (netwerk).lnk - C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" c:\progra~1\websea~1\sprote~1.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2006-02-21 61440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2007-03-15 236928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WRNotifier]

WRLogonNTF.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=1

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe"="C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe:*:enabled:Hulp op afstand"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:enabled:Windows Messenger"

"C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe"="C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe:*:enabled:Microsoft Fax Console"

"C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PowerCinema.exe"="C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PowerCinema.exe:*:Enabled:PowerCinema"

"C:\StubInstaller.exe"="C:\StubInstaller.exe:*:Disabled:LimeWire swarmed installer"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe"="C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe:*:Enabled:BearShare"

"C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgmfapx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgmfapx.exe:*:Enabled:Installer voor AVG"

"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"

"C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe"="C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe:*:Enabled:Nokia Ovi Suite"

"C:\Program Files\Common Files\Nokia\Service Layer\A\nsl_host_process.exe"="C:\Program Files\Common Files\Nokia\Service Layer\A\nsl_host_process.exe:*:Enabled:Nokia Service Layer Host Process "

"C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe:*:Enabled:WebKit"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\DeviceSetup.exe"="C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\DeviceSetup.exe:LocalSubNet:Enabled:HP apparaatinstellingen (HP Deskjet 3520 series)"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe"="C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe:LocalSubNet:Enabled:HP Netwerkcommunicator (HP Deskjet 3520 series)"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe"="C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe:LocalSubNet:Enabled:HP Netwerkcommunicator-COM (HP Deskjet 3520 series)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe"="C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe:*:enabled:Hulp op afstand"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:enabled:Windows Messenger"

"C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe"="C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe:*:enabled:Microsoft Fax Console"

"C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe"="C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:*:enabled:BlueSoleil (BlueTooth)"

"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:MSN Messenger 7.5"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe"="C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe:*:Enabled:BearShare"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"VIDC.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"wave"=serwvdrv.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"vidc.DIVX"=DivX.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"MSACM.MSNAUDIO"=msnaudio.acm

======File associations======

.scr - open - C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE "%1"

.scr - install -

.scr - config -

======List of files/folders created in the last 3 months======

2013-10-21 20:42:25 ----DC---- C:\rsit

2013-10-13 09:56:30 ----DC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Systweak

2013-10-13 09:56:26 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\roboot.exe

2013-10-11 19:04:57 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab

2013-10-11 19:04:38 ----DC---- C:\Program Files\WebSearch

2013-10-11 19:04:17 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SummerSoft

2013-10-11 19:03:22 ----DC---- C:\Program Files\Ss-Helper

2013-10-11 19:03:05 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DOwnload ekeeepeir

2013-10-11 19:02:36 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InstallMate

2013-10-01 09:44:58 ----DC---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-09-27 12:00:39 ----DC---- C:\AdwCleaner

2013-09-19 21:49:23 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2013-09-12 08:32:20 ----DC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\RealNetworks

2013-09-12 08:31:06 ----DC---- C:\Program Files\RealNetworks

2013-09-12 08:31:05 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks

2013-09-12 08:29:33 ----DC---- C:\Program Files\Common Files\xing shared

2013-08-03 19:32:53 ----AC---- C:\AdwCleaner[s1].txt

2013-08-03 19:32:21 ----AC---- C:\AdwCleaner[R1].txt

2013-07-26 17:37:12 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe

2013-07-26 17:37:01 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-07-26 17:37:01 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

2013-07-26 17:37:01 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\java.exe

======List of files/folders modified in the last 3 months======

2013-10-26 17:38:47 ----DC---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2013-10-21 20:42:37 ----DC---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-10-21 20:38:20 ----DC---- C:\WINDOWS\Temp

2013-10-21 20:22:41 ----SDC---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-10-21 20:12:39 ----AC---- C:\WINDOWS\ModemLog_Standaardmodem via Bluetooth-koppeling #2.txt

2013-10-21 20:12:39 ----AC---- C:\WINDOWS\ModemLog_Creatix V.92 Data Fax Modem.txt

2013-10-21 20:12:32 ----AC---- C:\WINDOWS\ModemLog_Standaardmodem via Bluetooth-koppeling.txt

2013-10-21 11:23:24 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-10-15 14:49:51 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP Photo Creations

2013-10-13 09:57:33 ----ADC---- C:\Program Files

2013-10-13 09:56:26 ----ADC---- C:\WINDOWS\system32

2013-10-13 09:12:58 ----ADC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP

2013-10-09 09:09:57 ----DC---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-10-03 08:20:54 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-23 09:23:09 ----AC---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2013-09-23 09:22:45 ----DC---- C:\WINDOWS\ShellNew

2013-09-19 21:49:46 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-18 15:29:52 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2013-09-18 15:19:23 ----SDC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Microsoft

2013-09-12 18:07:55 ----SHDC---- C:\WINDOWS\Installer

2013-09-12 18:07:45 ----DC---- C:\Config.Msi

2013-09-12 08:29:43 ----DC---- C:\Program Files\Real

2013-09-12 08:29:33 ----ADC---- C:\Program Files\Common Files

2013-09-12 08:29:23 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real

2013-09-12 08:29:07 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\rmoc3260.dll

2013-09-12 08:28:31 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\pndx5032.dll

2013-09-12 08:28:31 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\pndx5016.dll

2013-09-12 08:28:25 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\pncrt.dll

2013-09-09 11:02:31 ----DC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\uTorrent

2013-08-03 19:35:01 ----DC---- C:\WINDOWS

2013-07-26 17:36:26 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll

2013-07-26 17:36:26 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\deployJava1.dll

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 BtHidBus;Bluetooth HID Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BtHidBus.sys [2010-04-06 20104]

R0 BTHidMgr;Bluetooth HID Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHidMgr.sys [2004-10-19 28207]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2012-03-20 171064]

R0 ohci1394;VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-13 61696]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2008-07-04 44944]

R1 AFS2K;AFS2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.sys [2006-10-16 82380]

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 kbdhid;Stuurprogramma voor toetsenbord-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14720]

R1 MpKslcb3b038b;MpKslcb3b038b; \??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{506C44AB-75B1-4583-96B5-D3E484799CB8}\MpKslcb3b038b.sys []

R1 WS2IFSL;Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment; C:\WINDOWS\system32\drivers\ws2ifsl.sys [2004-08-04 12032]

R2 AegisP;AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.0.0.5; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AegisP.sys [2005-01-27 15939]

R3 3xHybrid;3xHybrid service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys [2005-02-09 666368]

R3 AgereSoftModem;Creatix V.92 Data Fax Modem; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGRSM.sys [2004-10-08 1270540]

R3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]

R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2006-02-21 1505792]

R3 BthEnum;Stuurprogramma voor Bluetooth-aanvraagblok; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-13 17024]

R3 BTHMODEM;Bluetooth-stuurprogramma voor seriële communicatie; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthmodem.sys [2008-04-13 37888]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (PAN - Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-13 101120]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio's; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-13 18944]

R3 cmudax;C-Media High Definition Audio Interface; C:\WINDOWS\system32\drivers\cmudax.sys [2004-10-01 1272000]

R3 FETNDISB;VIA Rhine Family Fast Ethernet Adapter Driver Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5b.sys [2004-04-15 42496]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 hidusb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 MODEMCSA;Unimodem Streaming-filterapparaat; C:\WINDOWS\system32\drivers\MODEMCSA.sys [2001-08-17 16128]

R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-09-06 12288]

R3 MxlW2k;MxlW2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\MxlW2k.sys [2005-02-14 28352]

R3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-13 59136]

R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serscan.sys [2001-09-06 6912]

R3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]

R3 usbstor;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R3 wbscr;Winbond Smartcard Reader for I/O; C:\WINDOWS\system32\drivers\wbscr.sys [2002-04-24 19928]

R3 XUIF;X10 USB Wireless Transceiver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\x10ufx2.sys [2004-01-16 17408]

S0 gnakms;gnakms; C:\WINDOWS\System32\drivers\cssxr.sys []

S0 Lbd;Lbd; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Lbd.sys []

S1 ctredrv.sys;ctredrv.sys; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\ctredrv.sys []

S1 tdx;@%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50004; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tdx.sys []

S3 BlueletAudio;Bluetooth Audio Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\blueletaudio.sys []

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys [2008-04-13 71552]

S3 BT;Bluetooth PAN Network Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btnetdrv.sys []

S3 BTCOM;Bluetooth Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btcomport.sys []

S3 BTCOMBUS;Bluetooth Serial Port Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcombus.sys []

S3 Btcsrusb;Bluetooth USB For Bluetooth Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcusb.sys []

S3 BTHidEnum;Bluetooth HID Enumerator; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vbtenum.sys [2005-01-13 12500]

S3 BTHPORT;Poortstuurprogramma voor Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-14 272640]

S3 btnetBUs;Bluetooth PAN Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btnetBus.sys [2010-04-06 25864]

S3 CardReaderFilter;Card Reader Filter; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBCRFT.SYS []

S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\JURGEN~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []

S3 CCDECODE;Closed Caption-decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]

S3 EL90XBC;3Com EtherLink XL 90XB/C-adapterstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\el90xbc5.sys [2001-08-17 66591]

S3 HdAudAddService;Microsoft UAA-functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\WINDOWS\system32\drivers\HdAudio.sys [2004-03-17 113664]

S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2003-03-09 51024]

S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2003-03-09 16080]

S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2003-03-09 21456]

S3 IvtBtBUs;IVT Bluetooth Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\IvtBtBus.sys [2010-04-06 23048]

S3 MPE;BDA MPE-filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys [2008-04-13 15232]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]

S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]

S3 NdisIP;Microsoft TV/Video-verbinding; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys []

S3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\RootMdm.sys [2004-08-04 5888]

S3 RT2500USB;RT2500 USB Wireless LAN Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt2500usb.sys [2004-12-03 140544]

S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]

S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]

S3 usbaudio;Stuurprogramma voor USB-audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-13 60032]

S3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]

S3 VComm;Virtual Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VComm.sys [2004-10-19 61312]

S3 VcommMgr;Bluetooth VComm Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\VcommMgr.sys [2004-11-05 82148]

S3 WSTCODEC;World Standard Teletext-codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]

S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2011-02-18 37664]

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2006-02-21 405504]

R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R2 CLCapSvc;CyberLink Background Capture Service (CBCS); C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe [2005-02-21 184399]

R2 CLSched;CyberLink Task Scheduler (CTS); C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe [2005-02-21 110669]

R2 CyberLink Media Library Service;CyberLink Media Library Service; C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe [2005-02-21 61440]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [2013-07-26 182184]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe [2003-06-20 322120]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2012-03-26 11552]

R2 RealNetworks Downloader Resolver Service;RealNetworks Downloader Resolver Service; C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe [2013-08-14 39056]

R2 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing-service; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-11-02 917504]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2011-03-07 820520]

R3 x10nets;X10 Device Network Service; C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe [2001-11-12 20480]

S2 Fax;Fax; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [2008-04-14 268288]

S2 iphlpsvc;@%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S2 WinDefend;@%ProgramFiles%\Windows Defender\MsMpRes.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-19 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-10-01 118680]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2003-03-09 65795]

S3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2012-08-01 724888]

S3 WinHttpAutoProxySvc;@%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

-----------------EOF-----------------

Groetjes

Skippy

Link naar reactie
Delen op andere sites

En hieronder vindt u nog een ander logje:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Jurgen & Kim at 2013-10-21 20:42:25

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3

System drive C: has 185 GB (78%) free of 238 GB

Total RAM: 1023 MB (6% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:42:37, on 21/10/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17109)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\hh.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP Photo Creations\Communicator.exe

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Mijn documenten\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Jurgen & Kim.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer, optimized for Bing and MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SearchNewTab - {B1A040C1-F5FE-58B2-6F46-5A69F86F0EBC} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab\iyw.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Status] C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3520 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN343114W305SY:NW" -scfn "HP Deskjet 3520 series (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Deskjet 3520 series (netwerk).lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {1C11B948-582A-433F-A98D-A8C4D5CC64F2} (20-20 3D Viewer) - http://kitchenplanner.ikea.com/be/Core/Player/2020PlayerAX_Win32.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106838455765

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1279365982953

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - http://86.81.214.224/activex/AMC.cab

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\websea~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RealNetworks Downloader Resolver Service - Unknown owner - C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 10025 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\At1.job

C:\WINDOWS\tasks\At2.job

C:\WINDOWS\tasks\At3.job

C:\WINDOWS\tasks\At4.job

C:\WINDOWS\tasks\HP Photo Creations Communicator.job

C:\WINDOWS\tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job

C:\WINDOWS\tasks\MpIdleTask.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderDownloaderScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-3306070157-3809988416-1071509390-1007.job

C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{A6A9102E-CE81-42B2-8EF8-26E7479CFFA0}.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f7vm3v4v.default-1344962203390

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.hln.be/"

"{ABDE892B-13A8-4d1b-88E6-365A6E755758}"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\Firefox\Ext

"{DF153AFF-6948-45d7-AC98-4FC4AF8A08E2}"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\Firefox\Ext\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.8.800.168 Plugin

"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_168.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw_1167637.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@nokia.com/EnablerPlugin]

"Description"=Nokia Suite Enabler Plugin

"Path"=C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\npNokiaSuiteEnabler.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nppl3260;version=16.0.3.51]

"Description"=RealPlayer LiveConnect-Enabled Plug-In

"Path"=c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nppl3260.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprndlchromebrowserrecordext;version=1.3.3]

"Description"=RealNetworks RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlchromebrowserrecordext.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprndlhtml5videoshim;version=1.3.3]

"Description"=RealNetworks RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlhtml5videoshim.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprndlpepperflashvideoshim;version=1.3.3]

"Description"=RealNetworks RealDownloader Peppe rFlash Video Shim Plug-In

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlpepperflashvideoshim.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprpplugin;version=16.0.3.51]

"Description"=RealPlayer Download Plugin

"Path"=c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprpplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/RhapsodyPlayerEngine,version=1.0]

"Description"=Rhapsody Control

"Path"=C:\Program Files\Real\RhapsodyPlayerEngine\nprhapengine.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@realnetworks.com/npdlplugin;version=1]

"Description"=RealDownloader Plugin

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\npdlplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@rocketlife.com/RocketLife Secure Plug-In Layer;version=1.0.5]

"Description"=A component of your photo software powered by RocketLife

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Visan\plugins\npRLSecurePluginLayer.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@zylom.com/ZylomGamesPlayer]

"Description"=Zylom Games Player 1.00

"Path"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\npzylomgamesplayer.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\

NPOFF12.DLL

nppdf32.dll

nppl3260.dll

nppl3260.xpt

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

nprpplugin.dll

QuickTimePlugin.class

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\

BearShareWebSearch.xml

delta-homes.xml

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f7vm3v4v.default-1344962203390\extensions\

mja90oe@booytg.edu

oyysxgmidh@vduxq.org

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\f7vm3v4v.default-1344962203390\searchplugins\

tuvaro.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]

RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll [2013-08-14 542376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-26 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B1A040C1-F5FE-58B2-6F46-5A69F86F0EBC}]

SearchNewTab - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab\iyw.dll [2013-10-11 264192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-26 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AGRSMMSG"=C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe [2004-10-08 88363]

"Keyboard Status"=C:\PROGRA~1\Medion Tools\KeyStat\KeyStat.exe [2005-01-25 411648]

"NeroFilterCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [2001-07-09 155648]

"PCMService"=C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe [2005-02-21 118926]

"BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2011-03-07 421160]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2012-03-26 931200]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"HP Software Update"=C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-10-28 49208]

""= []

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"TkBellExe"=C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe [2013-09-12 295512]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2006-11-02 204288]

""= []

"HP Deskjet 3520 series (NET)"=C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe [2012-10-17 1837672]

C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Menu Start\Programma's\Opstarten

Inktwaarschuwingen controleren - HP Deskjet 3520 series (netwerk).lnk - C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" c:\progra~1\websea~1\sprote~1.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2006-02-21 61440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2007-03-15 236928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WRNotifier]

WRLogonNTF.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=1

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe"="C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe:*:enabled:Hulp op afstand"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:enabled:Windows Messenger"

"C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe"="C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe:*:enabled:Microsoft Fax Console"

"C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PowerCinema.exe"="C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PowerCinema.exe:*:Enabled:PowerCinema"

"C:\StubInstaller.exe"="C:\StubInstaller.exe:*:Disabled:LimeWire swarmed installer"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe"="C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe:*:Enabled:BearShare"

"C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgmfapx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgmfapx.exe:*:Enabled:Installer voor AVG"

"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"

"C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe"="C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe:*:Enabled:Nokia Ovi Suite"

"C:\Program Files\Common Files\Nokia\Service Layer\A\nsl_host_process.exe"="C:\Program Files\Common Files\Nokia\Service Layer\A\nsl_host_process.exe:*:Enabled:Nokia Service Layer Host Process "

"C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe:*:Enabled:WebKit"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\DeviceSetup.exe"="C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\DeviceSetup.exe:LocalSubNet:Enabled:HP apparaatinstellingen (HP Deskjet 3520 series)"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe"="C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe:LocalSubNet:Enabled:HP Netwerkcommunicator (HP Deskjet 3520 series)"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe"="C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3520 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe:LocalSubNet:Enabled:HP Netwerkcommunicator-COM (HP Deskjet 3520 series)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe"="C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe:*:enabled:Hulp op afstand"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:enabled:Windows Messenger"

"C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe"="C:\WINDOWS\system32\fxsclnt.exe:*:enabled:Microsoft Fax Console"

"C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe"="C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe:*:enabled:BlueSoleil (BlueTooth)"

"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:MSN Messenger 7.5"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe"="C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe:*:Enabled:BearShare"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"VIDC.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"wave"=serwvdrv.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"vidc.DIVX"=DivX.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"MSACM.MSNAUDIO"=msnaudio.acm

======File associations======

.scr - open - C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE "%1"

.scr - install -

.scr - config -

======List of files/folders created in the last 3 months======

2013-10-21 20:42:25 ----DC---- C:\rsit

2013-10-13 09:56:30 ----DC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Systweak

2013-10-13 09:56:26 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\roboot.exe

2013-10-11 19:04:57 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab

2013-10-11 19:04:38 ----DC---- C:\Program Files\WebSearch

2013-10-11 19:04:17 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SummerSoft

2013-10-11 19:03:22 ----DC---- C:\Program Files\Ss-Helper

2013-10-11 19:03:05 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DOwnload ekeeepeir

2013-10-11 19:02:36 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InstallMate

2013-10-01 09:44:58 ----DC---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-09-27 12:00:39 ----DC---- C:\AdwCleaner

2013-09-19 21:49:23 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2013-09-12 08:32:20 ----DC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\RealNetworks

2013-09-12 08:31:06 ----DC---- C:\Program Files\RealNetworks

2013-09-12 08:31:05 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks

2013-09-12 08:29:33 ----DC---- C:\Program Files\Common Files\xing shared

2013-08-03 19:32:53 ----AC---- C:\AdwCleaner[s1].txt

2013-08-03 19:32:21 ----AC---- C:\AdwCleaner[R1].txt

2013-07-26 17:37:12 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe

2013-07-26 17:37:01 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-07-26 17:37:01 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

2013-07-26 17:37:01 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\java.exe

======List of files/folders modified in the last 3 months======

2013-10-26 17:38:47 ----DC---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2013-10-21 20:42:37 ----DC---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-10-21 20:38:20 ----DC---- C:\WINDOWS\Temp

2013-10-21 20:22:41 ----SDC---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-10-21 20:12:39 ----AC---- C:\WINDOWS\ModemLog_Standaardmodem via Bluetooth-koppeling #2.txt

2013-10-21 20:12:39 ----AC---- C:\WINDOWS\ModemLog_Creatix V.92 Data Fax Modem.txt

2013-10-21 20:12:32 ----AC---- C:\WINDOWS\ModemLog_Standaardmodem via Bluetooth-koppeling.txt

2013-10-21 11:23:24 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-10-15 14:49:51 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP Photo Creations

2013-10-13 09:57:33 ----ADC---- C:\Program Files

2013-10-13 09:56:26 ----ADC---- C:\WINDOWS\system32

2013-10-13 09:12:58 ----ADC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP

2013-10-09 09:09:57 ----DC---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-10-03 08:20:54 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-23 09:23:09 ----AC---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2013-09-23 09:22:45 ----DC---- C:\WINDOWS\ShellNew

2013-09-19 21:49:46 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-18 15:29:52 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2013-09-18 15:19:23 ----SDC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\Microsoft

2013-09-12 18:07:55 ----SHDC---- C:\WINDOWS\Installer

2013-09-12 18:07:45 ----DC---- C:\Config.Msi

2013-09-12 08:29:43 ----DC---- C:\Program Files\Real

2013-09-12 08:29:33 ----ADC---- C:\Program Files\Common Files

2013-09-12 08:29:23 ----DC---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real

2013-09-12 08:29:07 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\rmoc3260.dll

2013-09-12 08:28:31 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\pndx5032.dll

2013-09-12 08:28:31 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\pndx5016.dll

2013-09-12 08:28:25 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\pncrt.dll

2013-09-09 11:02:31 ----DC---- C:\Documents and Settings\Jurgen & Kim\Application Data\uTorrent

2013-08-03 19:35:01 ----DC---- C:\WINDOWS

2013-07-26 17:36:26 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll

2013-07-26 17:36:26 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\deployJava1.dll

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 BtHidBus;Bluetooth HID Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BtHidBus.sys [2010-04-06 20104]

R0 BTHidMgr;Bluetooth HID Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHidMgr.sys [2004-10-19 28207]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2012-03-20 171064]

R0 ohci1394;VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-13 61696]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2008-07-04 44944]

R1 AFS2K;AFS2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.sys [2006-10-16 82380]

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 kbdhid;Stuurprogramma voor toetsenbord-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14720]

R1 MpKslcb3b038b;MpKslcb3b038b; \??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{506C44AB-75B1-4583-96B5-D3E484799CB8}\MpKslcb3b038b.sys []

R1 WS2IFSL;Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment; C:\WINDOWS\system32\drivers\ws2ifsl.sys [2004-08-04 12032]

R2 AegisP;AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.0.0.5; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AegisP.sys [2005-01-27 15939]

R3 3xHybrid;3xHybrid service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys [2005-02-09 666368]

R3 AgereSoftModem;Creatix V.92 Data Fax Modem; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGRSM.sys [2004-10-08 1270540]

R3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]

R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2006-02-21 1505792]

R3 BthEnum;Stuurprogramma voor Bluetooth-aanvraagblok; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2008-04-13 17024]

R3 BTHMODEM;Bluetooth-stuurprogramma voor seriële communicatie; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthmodem.sys [2008-04-13 37888]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (PAN - Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-04-13 101120]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio's; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2008-04-13 18944]

R3 cmudax;C-Media High Definition Audio Interface; C:\WINDOWS\system32\drivers\cmudax.sys [2004-10-01 1272000]

R3 FETNDISB;VIA Rhine Family Fast Ethernet Adapter Driver Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5b.sys [2004-04-15 42496]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 hidusb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 MODEMCSA;Unimodem Streaming-filterapparaat; C:\WINDOWS\system32\drivers\MODEMCSA.sys [2001-08-17 16128]

R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-09-06 12288]

R3 MxlW2k;MxlW2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\MxlW2k.sys [2005-02-14 28352]

R3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2008-04-13 59136]

R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serscan.sys [2001-09-06 6912]

R3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]

R3 usbstor;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R3 wbscr;Winbond Smartcard Reader for I/O; C:\WINDOWS\system32\drivers\wbscr.sys [2002-04-24 19928]

R3 XUIF;X10 USB Wireless Transceiver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\x10ufx2.sys [2004-01-16 17408]

S0 gnakms;gnakms; C:\WINDOWS\System32\drivers\cssxr.sys []

S0 Lbd;Lbd; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Lbd.sys []

S1 ctredrv.sys;ctredrv.sys; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\ctredrv.sys []

S1 tdx;@%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50004; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tdx.sys []

S3 BlueletAudio;Bluetooth Audio Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\blueletaudio.sys []

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys [2008-04-13 71552]

S3 BT;Bluetooth PAN Network Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btnetdrv.sys []

S3 BTCOM;Bluetooth Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btcomport.sys []

S3 BTCOMBUS;Bluetooth Serial Port Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcombus.sys []

S3 Btcsrusb;Bluetooth USB For Bluetooth Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcusb.sys []

S3 BTHidEnum;Bluetooth HID Enumerator; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vbtenum.sys [2005-01-13 12500]

S3 BTHPORT;Poortstuurprogramma voor Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2008-06-14 272640]

S3 btnetBUs;Bluetooth PAN Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btnetBus.sys [2010-04-06 25864]

S3 CardReaderFilter;Card Reader Filter; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBCRFT.SYS []

S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\JURGEN~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []

S3 CCDECODE;Closed Caption-decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]

S3 EL90XBC;3Com EtherLink XL 90XB/C-adapterstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\el90xbc5.sys [2001-08-17 66591]

S3 HdAudAddService;Microsoft UAA-functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\WINDOWS\system32\drivers\HdAudio.sys [2004-03-17 113664]

S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2003-03-09 51024]

S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2003-03-09 16080]

S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2003-03-09 21456]

S3 IvtBtBUs;IVT Bluetooth Bus Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\IvtBtBus.sys [2010-04-06 23048]

S3 MPE;BDA MPE-filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys [2008-04-13 15232]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]

S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]

S3 NdisIP;Microsoft TV/Video-verbinding; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys []

S3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\RootMdm.sys [2004-08-04 5888]

S3 RT2500USB;RT2500 USB Wireless LAN Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt2500usb.sys [2004-12-03 140544]

S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]

S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]

S3 usbaudio;Stuurprogramma voor USB-audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-13 60032]

S3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]

S3 VComm;Virtual Serial port driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VComm.sys [2004-10-19 61312]

S3 VcommMgr;Bluetooth VComm Manager Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\VcommMgr.sys [2004-11-05 82148]

S3 WSTCODEC;World Standard Teletext-codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]

S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2011-02-18 37664]

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2006-02-21 405504]

R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R2 CLCapSvc;CyberLink Background Capture Service (CBCS); C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe [2005-02-21 184399]

R2 CLSched;CyberLink Task Scheduler (CTS); C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe [2005-02-21 110669]

R2 CyberLink Media Library Service;CyberLink Media Library Service; C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe [2005-02-21 61440]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [2013-07-26 182184]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe [2003-06-20 322120]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2012-03-26 11552]

R2 RealNetworks Downloader Resolver Service;RealNetworks Downloader Resolver Service; C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe [2013-08-14 39056]

R2 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing-service; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-11-02 917504]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2011-03-07 820520]

R3 x10nets;X10 Device Network Service; C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe [2001-11-12 20480]

S2 Fax;Fax; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [2008-04-14 268288]

S2 iphlpsvc;@%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S2 WinDefend;@%ProgramFiles%\Windows Defender\MsMpRes.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-19 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-10-01 118680]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2003-03-09 65795]

S3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2012-08-01 724888]

S3 WinHttpAutoProxySvc;@%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

-----------------EOF-----------------

- - - Updated - - -

En dit logje kwam ook nog tevoorschijn:

info.txt logfile of random's system information tool 1.09 2013-10-21 20:42:42

======Uninstall list======

-->C:\Program Files\Ahead\nero\uninstall\UNNERO.exe /UNINSTALL

-->C:\WINDOWS\UNNeroVision.exe /UNINSTALL

-->C:\WINDOWS\UNNMP.exe /UNINSTALL

-->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf

µTorrent-->"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" /UNINSTALL

Adobe Flash Player 11 ActiveX-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_8_800_175_ActiveX.exe -maintain activex

Adobe Flash Player 11 Plugin-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_8_800_168_Plugin.exe -maintain plugin

Adobe Reader XI (11.0.04) - Nederlands-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1043-7B44-AB0000000001}

Adobe Shockwave Player 11.6-->"C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe"

Apple Application Support-->MsiExec.exe /I{5D09C772-ECB3-442B-9CC6-B4341C78FDC2}

Apple Mobile Device Support-->MsiExec.exe /I{CACAEB5F-174D-4C7C-AC56-A33289A807CA}

Apple Software Update-->MsiExec.exe /I{789A5B64-9DD9-4BA5-915A-F0FC0A1B7BFE}

ATI Display Driver-->rundll32 C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll,_InfEngUnInstallINFFile_RunDLL@16 -force_restart -flags:0x2010001 -inf_class:DISPLAY -clean

BearShare-->"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{E27E9375-1937-4226-949F-850AC9572FBE}\BearShare_V9_nl_Setup.exe" REMOVE=TRUE MODIFY=FALSE

BearShare-->C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{E27E9375-1937-4226-949F-850AC9572FBE}\BearShare_V9_nl_Setup.exe

Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB911565)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911565$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB917734)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917734_WMP10$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Microsoft Windows (KB2564958)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2564958$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2183461)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2183461-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2360131)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2360131-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2416400)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2416400-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2482017)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2482017-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2497640)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2497640-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2530548)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2530548-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2544521)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2544521-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2559049)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2559049-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2586448)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2586448-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2618444)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2618444-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2647516)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2647516-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2675157)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB2675157-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB928090)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB928090-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB931768)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB931768-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB933566)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB933566-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB938127-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB939653-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB942615-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB944533)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB944533-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB950759)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB950759-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB953838-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB956390-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB958215-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB960714-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB961260-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB963027-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB969897)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB969897-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB972260)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB972260-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB982381)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB982381-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB2378111)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2378111_WM9$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952069_WM9$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954155_WM9$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968816_WM9$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973540_WM9$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB975558)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975558_WM8$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB978695)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978695_WM9$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP11$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954154_WM11$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2079403)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2079403$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2115168)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2115168$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2121546)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2121546$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2160329)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2160329$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2229593)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2229593$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2259922)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2259922$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2279986)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2279986$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2286198)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2286198$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2296011)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2296011$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2296199)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2296199$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2347290)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2347290$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2360937)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2360937$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2387149)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2387149$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2393802)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2393802$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2412687)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2412687$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2419632)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2419632$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2423089)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2423089$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2436673)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2436673$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2440591)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2440591$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2443105)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2443105$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2476490)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2476490$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2476687)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2476687$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2478960)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2478960$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2478971)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2478971$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2479628)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2479628$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2479943)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2479943$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2481109)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2481109$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2483185)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2483185$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2485376)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2485376$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2485663)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2485663$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2491683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2491683$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2503658)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2503658$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2503665)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2503665$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2506212)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2506212$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2506223)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2506223$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2507618)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2507618$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2507938)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2507938$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2508272)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2508272$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2508429)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2508429$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2509553)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2509553$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2510581)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2510581$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2511455)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2511455$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2524375)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2524375$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2535512)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2535512$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2536276)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2536276$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2536276-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2536276-v2$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2544893)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2544893$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2544893-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2544893-v2$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2555917)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2555917$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2562937)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2562937$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2566454)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2566454$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2567053)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2567053$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2567680)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2567680$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2570222)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2570222$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2570947)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2570947$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2584146)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2584146$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2585542)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2585542$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2592799)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2592799$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2598479)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2598479$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2603381)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2603381$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2618451)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2618451$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2619339)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2619339$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2620712)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2620712$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2621440)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2621440$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2624667)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2624667$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2631813)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2631813$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2633171)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2633171$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2639417)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2639417$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2641653)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2641653$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2646524)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2646524$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2647518)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2647518$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2653956)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2653956$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2659262)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2659262$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2660465)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2660465$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2676562)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2676562$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2686509)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2686509$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2695962)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2695962$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923561$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464-v2$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946648$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950760)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950760$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951698$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951748$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952004$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB953839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB953839$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954211$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954459)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954600$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956391)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956391$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956744)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956744$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956841$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956844$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957095$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958687$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958690$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958869$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959426$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960225$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960715$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960803$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960859$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961371)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961371$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961373$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961501$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968537$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969059$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969898$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969947)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969947$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970238$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970430)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970430$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971468)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971468$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971486$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971557$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971633)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971633$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971657$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971961)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971961$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB972270)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB972270$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973346$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973354$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973507$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973525$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973869$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973904)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973904$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974112$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974318)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974318$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974392)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974392$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974571$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975025$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975467$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975560)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975560$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975561)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975561$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975562)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975562$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975713)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975713$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977165)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977165$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977816)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977816$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977914)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB977914$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978037)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978037$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978251)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978251$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978262)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978262$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978338)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978338$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978542)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978542$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978601)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978601$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978706)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978706$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979309)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979309$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979482)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979482$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979559)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979559$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979683$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979687)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979687$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980195)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB980195$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980218)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB980218$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980232)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB980232$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980436)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB980436$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981322)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981322$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981349)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981349$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981852)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981852$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981957)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981957$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981997)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981997$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982132)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982132$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982214)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982214$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982665)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982665$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982802)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB982802$\spuninst\spuninst.exe"

C-Media High Definition Audio Driver-->C:\WINDOWS\system32\cmirmdrv.exe

Creatix V.92 Data Fax Modem-->agrsmdel

DivX Player-->C:\Program Files\DivX\DivXPlayerUninstall.exe /PLAYER

DivX Pro-->C:\Program Files\DivX\DivXCodecUninstall.exe /CODEC

DVD Flick 1.3.0.7-->"C:\Program Files\DVD Flick\unins000.exe"

Essentiële update voor Windows Media Player 11 (KB959772)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959772_WM11$\spuninst\spuninst.exe"

eTrust Antivirus Registration-->MsiExec.exe /I{C5223522-2B12-4522-B165-99EE6C88771E}

High Definition Audio Driver Package - KB835221-->C:\WINDOWS\$NtUninstallKB835221WXP$\spuninst\spuninst.exe

Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows Internet Explorer 7 (KB947864)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB947864-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB939683$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows XP (KB2158563)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2158563$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows XP (KB2443685)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2443685$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows XP (KB2570791)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2570791$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows XP (KB2633952)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2633952$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows XP (KB952287)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970653-v3$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows XP (KB976098-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB976098-v2$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows XP (KB979306)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB979306$\spuninst\spuninst.exe"

Hotfix voor Windows XP (KB981793)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB981793$\spuninst\spuninst.exe"

HP Deskjet 3520 series Basissoftware van het apparaat-->MsiExec.exe /I{843340F9-D3A9-4DB4-BF23-A642B0B117BA}

HP Deskjet 3520 series Help-->MsiExec.exe /I{8916BFB2-3728-478C-A8CD-03EAC4B9813C}

HP Deskjet 3520 series Productverbeteringsonderzoek-->MsiExec.exe /I{59752521-2964-4701-B9FD-DF541D5405F5}

HP Deskjet 3520 series Setup Guide-->MsiExec.exe /I{AEEDCEB7-00B8-4BE1-B492-AB04803D5F1E}

HP FWUpdateEDO2-->MsiExec.exe /I{415FA9AD-DA10-4ABE-97B6-5051D4795C90}

HP Memories Disc-->MsiExec.exe /X{B376402D-58EA-45EA-BD50-DD924EB67A70}

HP Photo Creations-->C:\Program Files\HP Photo Creations\uninst.exe

HP Update-->MsiExec.exe /X{6F1C00D2-25C2-4CBA-8126-AE9A6E2E9CD5}

HPDiagnosticAlert-->MsiExec.exe /I{846B5DED-DC8C-4E1A-B5B4-9F5B39A0CACE}

iTunes-->MsiExec.exe /I{2A697B53-0DE3-42DA-B41D-C3F804B1C538}

Java 7 Update 25-->MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217025FF}

Macromedia Shockwave Player-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\UNWISE.EXE C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~1\Install.log

Magic Audio Converter and CD Ripper-->"C:\Program Files\Magic Audio Converter and CD Ripper\unins000.exe"

MediaShow 3.0-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D5A9B7C0-8751-11D8-9D75-000129760D75}\setup.exe" -uninstall

MFE.EXE-->"C:\Program Files\Microgetics\Mfe\Remove.exe" /U:"C:\Program Files\Microgetics\Mfe\Remove.log"

Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack-->MsiExec.exe /X{168F8BAC-A269-48E9-BB7A-A51B594CF6FF}

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

Microsoft ActiveX Control Pad-->C:\Program Files\ActiveX Control Pad\Setup\Remove.exe

Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft National Language Support Downlevel APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {6E107EB7-8B55-48BF-ACCB-199F86A2CD93}

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-0015-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {26257879-B20D-4D30-A429-B387A4890929}

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {26257879-B20D-4D30-A429-B387A4890929}

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {26257879-B20D-4D30-A429-B387A4890929}

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-0019-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {26257879-B20D-4D30-A429-B387A4890929}

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-001A-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {26257879-B20D-4D30-A429-B387A4890929}

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {26257879-B20D-4D30-A429-B387A4890929}

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-0044-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {26257879-B20D-4D30-A429-B387A4890929}

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-006E-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {1D12BC91-360E-424C-97C4-813651313660}

Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0015-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office File Validation Add-In-->MsiExec.exe /I{90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0044-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001A-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Professional Plus 2007-->"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\setup.exe" /uninstall PROPLUS /dll OSETUP.DLL

Microsoft Office Professional Plus 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proof (German) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-002C-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} /uninstall {928D7B99-2BEA-49F9-83B8-20FA57860643}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {1FF96026-A04A-4C3E-B50A-BB7022654D0F}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE} /uninstall {71F055E8-E2C6-4214-BB3D-BFE03561B89E}

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)-->msiexec /package {90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {2C95E7EE-FEA7-4B3A-A6E5-DF90A88B816A}

Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0019-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-006E-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office XP Dutch User Interface Pack-->MsiExec.exe /I{901E0413-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}

Microsoft Security Client-->MsiExec.exe /X{0F842B77-56EA-4AAF-8295-81A022350B5E}

Microsoft Security Essentials-->C:\Program Files\Microsoft Security Client\Setup.exe /x

Microsoft Silverlight-->MsiExec.exe /X{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Visio Professional 2002 [NLD]-->MsiExec.exe /I{90500413-6D54-11D4-BEE3-00C04F990354}

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148-->MsiExec.exe /X{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161-->MsiExec.exe /X{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}

Microsoft Windows Journal Viewer-->MsiExec.exe /X{43DCF766-6838-4F9A-8C91-D92DA586DFA7}

Mirar-->mshta.exe http://remove.getmirar.com/

Mozilla Firefox 24.0 (x86 nl)-->"C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe"

Mozilla Maintenance Service-->"C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\uninstall.exe"

MSVC80_x86_v2-->MsiExec.exe /I{6D3245B1-8DB8-4A23-9CD2-2C90F40ABAF6}

MSVC90_x86-->MsiExec.exe /I{AF111648-99A1-453E-81DD-80DBBF6DAD0D}

MSXML 4.0 SP2 (KB927978)-->MsiExec.exe /I{37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}

MSXML 4.0 SP2 (KB936181)-->MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}

Music Transfer-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CE2121C6-C94D-4A73-8EA4-6943F33EE335}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly

Musicmatch® Jukebox-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{85D3CC30-8859-481A-9654-FD9B74310BEF}\setup.exe" -l0x9 -uninst

Nero Suite-->C:\Program Files\Common Files\Ahead\Uninstall\setup.exe /uninstall ExtraUninstallID=""

Nokia Connectivity Cable Driver-->MsiExec.exe /I{A57025CC-5F2E-4D01-B387-06DB10500D43}

Nokia Suite-->C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NokiaInstallerCache\ProductCache\{D5878294-C113-43c5-A24F-FC333C52015A}\{3B69A712-4CBC-40B1-AE55-0203075FD093}\Installer.exe

Nokia Suite-->MsiExec.exe /X{3B69A712-4CBC-40B1-AE55-0203075FD093}

PC Connectivity Solution-->MsiExec.exe /I{7390478C-8581-415E-92E9-2997D9306B81}

PDFMAILER Eng-->C:\Program Files\pdfMailer standard\Uninstal.exe

PhotoNow! 1.0-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D36DD326-7280-11D8-97C8-000129760CBE}\setup.exe" -uninstall

Portable MP3 Player-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0FE67F7B-CFD5-4891-AED4-3E928A20A9D2}\Setup.exe" -l0x9

PowerCinema 4.0-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2637C347-9DAD-11D6-9EA2-00055D0CA761}\setup.exe" -uninstall

PowerDirector-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}\setup.exe" -uninstall

PowerDVD-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}\setup.exe" -uninstall

PowerProducer-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B7A0CE06-068E-11D6-97FD-0050BACBF861}\setup.exe" -uninstall

QuickTime-->MsiExec.exe /I{B67BAFBA-4C9F-48FA-9496-933E3B255044}

RealDownloader-->MsiExec.exe /X{C8E8D2E3-EF6A-4B1D-A09E-7B27EBE2F3CE}

RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2008 Runtime-->MsiExec.exe /X{7770E71B-2D43-4800-9CB3-5B6CAAEBEBEA}

RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2010 Runtime-->MsiExec.exe /X{AAECF7BA-E83B-4A10-87EA-DE0B333F8734}

RealPlayer-->c:\program files\real\realplayer\Update\r1puninst.exe RealNetworks|RealPlayer|16.0

RealUpgrade 1.1-->MsiExec.exe /I{28C2DED6-325B-4CC7-983A-1777C8F7FBAB}

Rhapsody Player Engine-->MsiExec.exe /I{2DFF31F9-7893-4922-AF66-C9A1EB4EBB31}

RT2500 USB Wireless LAN Card-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\00\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{5490B6EF-5A48-40B7-A9E0-D3B886D17A29}\setup.exe" -l0x9 -removeonly

Search Assistant WebSearch 1.74-->"C:\Program Files\WebSearch\uninstall.exe" /FULLPATH="C:\Program Files\WebSearch"

SearchNewTab-->"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SearchNewTab\odiS.exe" /s /n /i:"ExecuteCommands;UninstallCommands" ""

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596672) 32-Bit Edition -->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5DD3FF90-B302-45B2-A188-C5EA7ACD5D46}

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596785) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {A0D5F849-D9D5-48ED-99D0-C74D7BFA6A09}

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596792) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {E34960DB-2A93-45DB-A208-02650F7AB09C}

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596871) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {293FB6BE-D3EB-4162-B522-F9108040B9FE}

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596880) 32-Bit Edition -->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {31C0F635-15AD-4AA3-A3C6-B542B403D0EE}

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597162) 32-Bit Edition -->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {3069CE04-082C-4669-9BA1-E6AA66330C1F}

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597969) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {2B3C041A-A7F2-4A24-968D-4BEB6A123D15}

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2598041) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {ABB5F56F-FC55-4C7E-9622-B8A1E670BAFC}

Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2597161) 32-Bit Edition -->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {B4C12F08-B0EF-4CC4-AD5F-381DD62BF640}

Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596764) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {AEA16A27-0B97-4670-818F-A98D06EC0A6F}

Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596912) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {0EF0D4FB-BB23-4515-AAEA-1240AC2DA525}

Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB2596705) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {5A8732F0-C20F-4A9B-A2A9-66FE7A586C35}

Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2596917) 32-Bit Edition -->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {075C2272-0881-46D3-B3A5-1D83D6940270}

Shockwave-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~2\UNWISE.EXE C:\WINDOWS\system32\Macromed\SHOCKW~2\Install.log

SigmaTel MSCN Audio Player-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8E240C1C-25D0-4248-BC6C-ACC3472E35CE}\SETUP.EXE" -l0x9

Smart Manager-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{1E02403C-C469-4937-9B94-7DF9F78888FA}\Setup.exe" -l0x9

swMSM-->MsiExec.exe /I{612C34C7-5E90-47D8-9B5C-0F717DD82726}

Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {C444285D-5E4F-48A4-91DD-47AAAA68E92D}

Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2598290) 32-Bit Edition-->msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {FF2E1543-EDB3-4B96-989C-A97DA428D88E}

Update voor Windows Internet Explorer 7 (KB980182)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB980182-IE7\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB2141007)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2141007$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB2345886)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2345886$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB2467659)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2467659$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB2541763)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2541763$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB2607712)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2607712$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB2616676)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2616676$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB2641690)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2641690$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB951072-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951072-v2$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB951978)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB955759)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955759$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB955839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955839$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB967715)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB967715$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB968389)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968389$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB971029)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971029$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB971737)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971737$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB973687)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973687$\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB973815)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973815$\spuninst\spuninst.exe"

videon-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{261D0486-9127-4071-BA1D-FE784310752E}\Setup.exe" -l0x13

W83L518D-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CD815603-AB71-4CFB-B3AC-522298037ACC}\Setup.exe" -l0x13

Windows Back-up-->MsiExec.exe /I{76EFFC7C-17A6-479D-9E47-8E658C1695AE}

Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll

Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"

Windows Media Player 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall

Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"

Windows XP Service Pack 3-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe"

Windows-stuurprogrammapakket - Nokia pccsmcfd “LegacyDriver” (05/31/2012 7.1.2.0)-->C:\PROGRA~1\DIFX\B4723E9A0713E5B1\dpinst.exe /u C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE\pccsmcfd_52F0DFAA648E25523CF0EE10FEDF6AC712ED34DB\pccsmcfd.inf

X10 Hardware-->C:\WINDOWS\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\X10HAR~1\Install.log

======Security center information======

AV: Microsoft Security Essentials

======System event log======

Computer Name: KIM

Event Code: 7000

Message: De CryptSvc-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:

Het programma waarin deze service wordt uitgevoerd, brengt de service niet tot uitvoer.

Record Number: 4795861

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20131018202250.000000+120

Event Type: error

User:

Computer Name: KIM

Event Code: 7000

Message: De CryptSvc-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:

Het programma waarin deze service wordt uitgevoerd, brengt de service niet tot uitvoer.

Record Number: 4795860

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20131018202250.000000+120

Event Type: error

User:

Computer Name: KIM

Event Code: 7000

Message: De CryptSvc-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:

Het programma waarin deze service wordt uitgevoerd, brengt de service niet tot uitvoer.

Record Number: 4795859

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20131018202250.000000+120

Event Type: error

User:

Computer Name: KIM

Event Code: 7000

Message: De CryptSvc-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:

Het programma waarin deze service wordt uitgevoerd, brengt de service niet tot uitvoer.

Record Number: 4795858

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20131018202250.000000+120

Event Type: error

User:

Computer Name: KIM

Event Code: 7000

Message: De CryptSvc-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:

Het programma waarin deze service wordt uitgevoerd, brengt de service niet tot uitvoer.

Record Number: 4795857

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20131018202250.000000+120

Event Type: error

User:

=====Application event log=====

Computer Name: KIM

Event Code: 1002

Message: Vastgelopen toepassing: FlashUtil32_11_4_402_287_Plugin.exe, versie: 11.4.402.287, vastgelopen module: hungapp, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x00000000.

Record Number: 193

Source Name: Application Hang

Time Written: 20121124212324.000000+060

Event Type: error

User:

Computer Name: KIM

Event Code: 1002

Message: Vastgelopen toepassing: FlashUtil32_11_4_402_287_Plugin.exe, versie: 11.4.402.287, vastgelopen module: hungapp, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x00000000.

Record Number: 192

Source Name: Application Hang

Time Written: 20121124212323.000000+060

Event Type: error

User:

Computer Name: KIM

Event Code: 1002

Message: Vastgelopen toepassing: FlashUtil32_11_4_402_287_Plugin.exe, versie: 11.4.402.287, vastgelopen module: hungapp, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x00000000.

Record Number: 191

Source Name: Application Hang

Time Written: 20121124212323.000000+060

Event Type: error

User:

Computer Name: KIM

Event Code: 1002

Message: Vastgelopen toepassing: firefox.exe, versie: 16.0.2.4680, vastgelopen module: hungapp, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x00000000.

Record Number: 147

Source Name: Application Hang

Time Written: 20121117102559.000000+060

Event Type: error

User:

Computer Name: KIM

Event Code: 5000

Message: EventType officelifeboathang, P1 outlook.exe, P2 12.0.6607.1000, P3 outlook.exe, P4 12.0.6607.1000, P5 NIL, P6 NIL, P7 NIL, P8 NIL, P9 NIL, P10 NIL.

Record Number: 140

Source Name: Microsoft Office 12

Time Written: 20121116143653.000000+060

Event Type: error

User:

======Environment variables======

"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe

"Path"=C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\wbem;C:\Program Files\PC Connectivity Solution;C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\MPEG;C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\

"windir"=%SystemRoot%

"FP_NO_HOST_CHECK"=NO

"OS"=Windows_NT

"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86

"PROCESSOR_LEVEL"=15

"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 15 Model 4 Stepping 3, GenuineIntel

"PROCESSOR_REVISION"=0403

"NUMBER_OF_PROCESSORS"=2

"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH

"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP

"TMP"=%SystemRoot%\TEMP

"asl.log"=Destination=file

"CLASSPATH"=.;C:\Program Files\Java\jre7\lib\ext\QTJava.zip

"QTJAVA"=C:\Program Files\Java\jre7\lib\ext\QTJava.zip

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  
  
  emptyclsid;
  emptyfolderscheck;delete
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Die vervelende pop-ups en reclameboodschappen waar ik niets aan heb, zijn inderdaad weg en bij het openen van een 2de pagina via Mozilla kom ik ook niet meer terecht op "websearch". Tof seg ;-) Wat was er aan de hand?

Kan ik hierna verder nog iets doen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.