Ga naar inhoud

update iTunes mislukt - msi probleem?


ciboss
 Delen

Aanbevolen berichten

Ik wilde vandaag mijn iTunes-programma updaten naar de nieuwe versie. Na de download en de eerste stappen in het installatieprogramma krijg ik het bericht dat de update niet kan voltooid worden wegens een fout in het Microsoft Installer (ik vermoed msi ?).

Hierbij een log van HijackThis:

Kan iemand me zeggen wat ik moet doen aub?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:08, on 2009-05-09

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Lavasoft\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe

C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\etMon.exe

C:\Program Files\My Lockbox\flockbox.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Airport\APAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe

D:\TechSmith\Jing\Jing.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

D:\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files\YCIII\YankClip.exe

D:\AutoHotkey\AutoHotkey.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\MS Office 2003\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\HiJackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Welkom op de voorpagina

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Microsoft Windows Update

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - (no file)

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: &Google Notebook - {CCCCCCD3-666F-4F81-8B69-745DE9F6D897} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.16.0\gears.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Kladblok - {CCCCCCDB-4DDB-4703-95D4-DD2C526397BF} - (no file)

O3 - Toolbar: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [etMonitor] C:\WINDOWS\etMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [flockbox] C:\Program Files\My Lockbox\flockbox.exe /a

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AirPort Base Station Agent] "D:\Airport\APAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [HDDHealth] J:\HDD Health\HDDHealth.exe -wl

O4 - HKCU\..\Run: [Jing] D:\TechSmith\Jing\Jing.exe

O4 - HKCU\..\Run: [update Service] C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Google Chrome.lnk = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

O4 - Startup: iTunes.lnk = ?

O4 - Startup: Yankee Clipper III.lnk = D:\Program Files\YCIII\YankClip.exe

O4 - Startup: hotkeys ciboss.ahk.lnk = E:\AutoHotKey\hotkeys ciboss.ahk

O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.16.0\gears.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Instellingen voor Gears - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.16.0\gears.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MSOFFI~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Add to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E9252800} - D:\Evernote\enbar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E9252800} - D:\Evernote\enbar.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O15 - Trusted Zone: Your web browser and the Maps site are incompatible

O16 - DPF: {051D0E35-F4E3-4C8D-B411-AB0875F4C683} (Anark Client 4.0 ActiveX Control) - http://install.anark.com/client/version4/windows-ie/en/AMClient.cab

O16 - DPF: {19D6A3D5-EA50-4C3B-88F0-79627C325570} (IlosoftMultipleImageCtrl Class) - http://iloapp.ciboss.be/gallery/executable/IlosoftMultipleImageUpload.dll

O16 - DPF: {2EF3FB47-7B1E-4536-BA4D-51427BD45DFA} (PIXACO Drag and Drop upload plugin) - http://www.pixaco.be/static/download/pixacodndupload.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} (Snapfish Activia) - http://www2.snapfish.be/SnapfishActivia.cab

O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.be/s/v/29.57/uploader2.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - MSN Groups Closure Notice

O16 - DPF: {54D53429-945C-4188-B460-C81356541882} - http://photosmart.hpphoto.com/Download/HPeServicesLocalPrint.CAB

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1164729203672

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {AB4DFFDE-F9DC-4331-89DA-90E346540D59} (futureLAB ImageUploader) - Login

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DC6FEBC5-0A2D-458A-A01B-5DB15EEC4305} (IlosoftImageUploadCtl Class) - http://webc.ciboss.be/controls/IlosoftImageUpload.dll

O16 - DPF: {FF1CD9A3-00CD-45C1-8182-4EEC229A182D} (Plaxo Auto-Import Utility) - https://www.plaxo.com/activex/plx_upldr-2k-xp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL,C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - D:\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Lavasoft\aawservice.exe

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - C:\xampp\apache\bin\apache.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Unknown owner - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe (file missing)

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: eID CRL Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicecrl.exe

O23 - Service: eID Privacy Service - Zetes - C:\WINDOWS\system32\beidservicepcsc.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.7.806.10245 (GoogleDesktopManager-061008-081103) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c894b08a536ddc) (gupdate1c894b08a536ddc) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: mysql - Unknown owner - C:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Unknown owner - D:\Nero 9\Nero BackItUp 4\IoctlSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: LiveShare P2P Server 9 (RoxLiveShare9) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxLiveShare9.exe (file missing)

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XI.SP1a\Win32\RpcDataSrv.exe (file missing)

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XI.SP1a\RpcSandraSrv.exe (file missing)

O23 - Service: SqueezeMySQL - Unknown owner - D:\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWIN3~1\mysqld.exe

O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)

O23 - Service: Z-Cron - A.Baumann IMU-BerliNet - D:\Z-Cron\z-cron.exe

--

End of file - 17510 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.