Ga naar inhoud

[OPGELOST] Internet valt uit


Hondatje
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo , graag had ik jullie hulp ingeroepen voor volgend probleem .

Sinds geringe tijd gebeurt het regelmatig dat mijn internet regelmatig uitvalt.Ik zit bvb te surfen en zie plots onderaan mijn scherm een grijze balk tevoorschijn komen en terug weggaan .Volgens mij wordt er ergens een verbinding tot stand gebracht .Daarna kan ik niet verder internetten en dien ik de pc terug op te starten .Als ik terug wil internetten , moet ik terug de verbinding tot stand laten komen , want mijn verbinding staat offline sinds het probleem met die opkomende balk .Ik zeg nu niet dat het erg veel gebeurt , maar wel geregeld .Kunnen jullie hier een oplossing op vinden .

Alvast bedankt , Vriendelijke groeten , Hondatje

Link naar reactie
Delen op andere sites


Mijn internetverbinding werkt via een usus adsl modem ,asus adsl 6000 ug , en een 19.94 netwerkkaart via belgacom skynet .

Ik heb ook opgemerkt dat er ergens iets niet klopt met de firewall , kan hier het probleem liggen .Namelijk windows firewall is uitgeschakeld , wat ik nog nooit heb gedaan . Als ik deze terug wil inschakelen lijkt dit niet te lukken .

Bij firewallinstellingen staat er bovenaan : sommige beveiligingsinstellingen worden via groepsbeleid geregeld .Hoe en wat dit is weet ik in de verste verte niet , want ik had altijd windows firewall ingeschakeld.

Verder loopt de pc zonder problemen , en is hij snel

hopelijk geraken we iets verder , vriendelijk groeten , Hondatje

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik heb ook Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:39:13, on 9/09/2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\NotifyPhoneBook.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

C:\WINDOWS\system32\wwSecure.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Het Nieuwsblad Online

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Missim.org

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.skynet.be:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL

O4 - HKLM\..\Run: [VCSPlayer] "C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\Binaries\MSCONFIG.EXE /auto

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [sYSDLL] SYSDLL (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [sYSDLL] SYSDLL (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://fotoservice.dreamland.be/DREAMLAND/UserControls/Part/Upload/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD5/JSCDL/jre/6u11-b90/jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1229709658_5dcfd67388f2e4680505e67a51e2d111&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD5/JSCDL/jre/6u11-b90/jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://signin2.valueactive.com/Register/Branding/olr3313/OCX/v1018/flashax.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EC7FA17A-7EB0-476E-A374-52A7835D9FF9}: NameServer = 85.255.116.132 85.255.112.180

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (belgacom) (sprtsvc_belgacom) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Avira GmbH - (no file)

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

O23 - Service: Washer Security Access (wwSecSvc) - Webroot Software, Inc. - C:\WINDOWS\system32\wwSecure.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/VIJNCK~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/02/clip_image002.jpg

--

End of file - 7705 bytes

maar eens een hj-logje aangemaakt , kunnen jullie ook eens nazien .

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...