Ga naar inhoud

[OPGELOST] pc kan virus niet verwijderen!


 Delen

Aanbevolen berichten

hoi

ik heb al een week last van een of meerdere virussen.dit is wat er gebeurde:mijn dochter heeft een speleke willen downloaden en tijdens het downloaden kwam er een zwart kadertje waar zeer snel drie regels in verschenen...plotseling was norton 360 uitgeschakeld:bawling:en het is me niet meer gelukt hem opnieuw te installeren.heb nu f secure opstaan(trial)deze vangt wel virussen en verwijderd deze.wanneer ik dan denk dat alles voorbij is en hem de dag nadien terug wil opstarten,heeft hij(pc)weer streken!!:boring:hij start dan een paar keer achter elkaar op,en dan blijft hij draaien.wanneer ik hem dan opnieuw laat scenen,vangt hij weer een virus!hij verwijderd dit,en de dag nadien begint alles weer opnieuw.

ook mijn systeemherstel werkte niet meer.dit was een grijs scherm waar ik niets meer kon doen.maar heb gezien dat dit nu weer wel werkt...

heeft er iemand een idee hoe ik hiermee comaf kan maken zonder een format te moeten uitvoeren????

alvast bedankt voor de moeite.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:47:28, on 10/09/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspc.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Garmin\gStart.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\scanwizard.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [gStart] C:\Garmin\gStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ouderlijk... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ouderlijk... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {076169AA-8C3D-4CFC-AC23-3ACA88FC21B5} (F-Secure Online Scanner Launcher) - http://download.sp.f-secure.com/ols/f-secure-rtm/resources/fslauncher.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6662.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1226765288437

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1226765430406

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9ad8965a9f332) (gupdate1c9ad8965a9f332) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--

End of file - 10498 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logje ziet er nochtans behoorlijk uit :s Even verder kijken, dan maar :

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:02:53, on 10/09/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspc.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Garmin\gStart.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [gStart] C:\Garmin\gStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ouderlijk... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ouderlijk... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {076169AA-8C3D-4CFC-AC23-3ACA88FC21B5} (F-Secure Online Scanner Launcher) - http://download.sp.f-secure.com/ols/f-secure-rtm/resources/fslauncher.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6662.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1226765288437

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1226765430406

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9ad8965a9f332) (gupdate1c9ad8965a9f332) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--

End of file - 10366 bytes

---------- Post toegevoegd om 20:07 ---------- Vorige post was om 20:06 ----------

Malwarebytes' Anti-Malware 1.40

Database versie: 2774

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

10/09/2009 21:57:34

mbam-log-2009-09-10 (21-57-34).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 113126

Verstreken tijd: 9 minute(s), 8 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 1

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\kbiwkmqqpxfujo (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

---------- Post toegevoegd om 20:13 ---------- Vorige post was om 20:07 ----------

hoi kape

heel erg bedankt voor je snelle reactie!ik ga nu slapen en kijk morgen terug op het forum.moet zeggen dat mijn pc juist na het scenen van malwarebyts normaal heeft opgestart...hij draaid ook veel rustiger!ben benieuwd of hij morgen normaal opstart.

vriendelijke groeten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hoi kape

kon het vanmorgen niet laten om mijn pc al eens opnieuw op te starten...

helaas alles was weer hetzelfde!na 4x opnieuw opgestart te hebben blijfd hij weer draaien.wanneer hij uitvald krijg ik in een fraxie van een seconde een blauw scher met witte tekst.maar dit gaat zo vlug dat ik niet kan lezen wat er in staat..

heb je nog enig idee.ga straks na het werk pc nog maar eens laten scenen.

groeten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites


ComboFix 09-09-10.03 - Eigenaar 11/09/2009 13:38.1.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.542 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: F-Secure Internet Security 2009 9.00 *On-access scanning disabled* (Updated) {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}

FW: F-Secure Internet Security 2009 9.00 *enabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\inst.exe

c:\windows\msvrc20.dll

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-08-11 to 2009-09-11 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-10 18:46 . 2009-09-10 18:46 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-09-10 17:20 . 2009-09-10 17:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\Malwarebytes

2009-09-10 17:19 . 2009-09-10 12:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-09-10 17:19 . 2009-09-10 12:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-09-10 17:19 . 2009-09-11 11:16 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-09-10 07:52 . 2009-09-10 07:52 54 ----a-w- c:\windows\system32\rp_stats.dat

2009-09-10 07:52 . 2009-09-10 07:52 39 ----a-w- c:\windows\system32\rp_rules.dat

2009-09-09 19:06 . 2009-07-03 14:49 15688 ----a-w- c:\windows\system32\lsdelete.exe

2009-09-09 18:53 . 2009-07-03 14:49 64160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys

2009-09-09 18:50 . 2009-09-09 18:51 -------- dc-h--w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{EF63305C-BAD7-4144-9208-D65528260864}

2009-09-09 18:50 . 2009-09-09 18:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft

2009-09-09 18:50 . 2009-09-09 18:50 -------- d-----w- c:\program files\Lavasoft

2009-09-09 16:48 . 2009-09-09 16:49 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy

2009-09-08 18:29 . 2009-06-21 21:49 153088 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\triedit.dll

2009-09-08 16:16 . 2009-09-08 16:16 33920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys

2009-09-08 15:49 . 2009-09-08 20:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\F-Secure

2009-09-08 15:44 . 2009-09-08 15:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\F-Secure

2009-09-08 15:43 . 2008-10-14 13:01 79904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys

2009-09-08 15:42 . 2009-09-11 11:29 -------- d-----w- c:\program files\F-Secure Internet Security

2009-09-08 15:15 . 2009-09-08 15:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\fssg

2009-09-08 15:15 . 2009-09-08 15:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\f-secure

2009-09-08 15:15 . 2009-09-08 15:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe

2009-09-08 15:10 . 2009-09-08 15:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\DINA JEROEN EN DRIES\Application Data\f-secure

2009-09-08 13:04 . 2009-09-08 13:04 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2009-09-08 12:13 . 2009-09-08 12:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\DINA JEROEN EN DRIES\Application Data\Malwarebytes

2009-09-07 14:43 . 2009-09-07 14:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\DINA JEROEN EN DRIES\IECompatCache

2009-09-05 15:14 . 2009-09-05 15:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes

2009-09-05 15:14 . 2009-09-05 15:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-09-05 15:13 . 2009-09-05 15:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\IECompatCache

2009-09-05 15:12 . 2009-09-05 15:12 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Administrator\PrivacIE

2009-09-05 15:11 . 2009-09-05 15:11 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Administrator\IETldCache

2009-09-04 05:51 . 2009-09-08 13:01 -------- d-----w- c:\windows\BDOSCAN8

2009-08-28 20:42 . 2009-08-28 20:42 -------- d-sh--w- c:\windows\system32\config\systemprofile\IETldCache

2009-08-26 19:33 . 2009-08-26 19:33 -------- d-----w- c:\program files\Garmin GPS Plugin

2009-08-26 19:33 . 2009-08-26 20:23 -------- d-----w- c:\program files\Garmin

2009-08-26 11:02 . 2009-08-26 11:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\DINA JEROEN EN DRIES\Local Settings\Application Data\WMTools Downloaded Files

2009-08-26 10:56 . 2009-08-26 10:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\DINA JEROEN EN DRIES\Local Settings\Application Data\Adobe

2009-08-22 11:09 . 2009-08-22 11:09 -------- d-----w- c:\program files\Weight Watchers

2009-08-21 21:30 . 2008-04-17 10:12 107368 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi.dll

2009-08-14 13:47 . 2009-08-14 18:17 -------- d-----w- c:\program files\IKEA HomePlanner

2009-08-13 17:35 . 2009-08-30 09:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{7B6BA59A-FB0E-4499-8536-A7420338BF3B}

2009-08-13 17:24 . 2009-08-13 17:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PCSettings

2009-08-13 17:24 . 2009-08-30 09:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton

2009-08-13 17:24 . 2009-08-29 18:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NortonInstaller

2009-08-13 08:04 . 2009-07-10 13:31 1315328 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\msoe.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-09 17:18 . 2008-11-15 14:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\spybot - search & destroy

2009-09-08 18:37 . 2008-12-28 15:36 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-09-08 18:30 . 2008-11-15 11:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2009-09-08 15:43 . 2008-11-15 18:11 94876 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-09-08 15:43 . 2008-11-15 18:11 518994 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-09-03 17:09 . 2009-08-08 13:20 117152 ----a-w- c:\documents and settings\DINA JEROEN EN DRIES\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-09-03 09:01 . 2008-11-15 14:40 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\grabit

2009-08-30 10:46 . 2009-02-05 11:08 1104 ----a-w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\wklnhst.dat

2009-08-30 09:06 . 2008-11-15 12:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Symantec

2009-08-30 09:06 . 2008-11-15 12:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2009-08-22 11:41 . 2008-11-15 14:39 117152 ----a-w- c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-08-20 16:21 . 2009-05-22 09:16 -------- d-----w- c:\program files\Midnight Racing

2009-08-14 13:46 . 2008-11-16 09:45 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard

2009-08-13 17:29 . 2008-11-15 12:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\Symantec

2009-08-05 09:01 . 2008-11-15 18:09 205312 ----a-w- c:\windows\system32\mswebdvd.dll

2009-07-26 16:07 . 2009-07-26 16:07 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Reader

2009-07-26 16:07 . 2008-11-16 12:13 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-07-17 19:04 . 2008-11-15 18:06 58880 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2009-07-13 08:08 . 2008-11-15 18:12 286720 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2009-07-03 17:00 . 2008-11-15 18:06 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-06-25 08:27 . 2008-11-15 18:10 54272 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll

2009-06-25 08:27 . 2008-11-15 18:09 56832 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2009-06-25 08:27 . 2008-11-15 18:09 147456 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2009-06-25 08:27 . 2008-11-15 18:09 136192 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-06-25 08:27 . 2008-11-15 18:08 301568 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2009-06-25 08:27 . 2008-11-15 18:06 735232 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-06-24 11:18 . 2008-11-15 18:08 92928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2009-06-16 14:40 . 2008-11-15 18:10 119808 ----a-w- c:\windows\system32\t2embed.dll

2009-06-16 14:40 . 2008-11-15 18:07 81920 ----a-w- c:\windows\system32\fontsub.dll

2009-06-15 10:45 . 2008-11-15 18:10 79872 ----a-w- c:\windows\system32\telnet.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-02-06 3885408]

"gStart"="c:\garmin\gStart.exe" [2008-08-13 1891416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-10-07 13574144]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-10-07 86016]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-11-30 98304]

"HPDJ Taskbar Utility"="c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb12.exe" [2005-03-08 176128]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2009-02-02 2035712]

"F-Secure Manager"="c:\program files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" [2008-10-14 182936]

"F-Secure TNB"="c:\program files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" [2008-10-14 957024]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2008-10-07 1630208]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2005-07-22 81920]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-5-12 282624]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"RestrictRun"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 11\\programs\\RM.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 11\\programs\\Studio.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 11\\programs\\PMSRegisterFile.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 11\\programs\\umi.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\RM.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\Studio.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\umi.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [8/09/2009 18:16 33920]

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [8/09/2009 17:43 79904]

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [9/09/2009 20:53 64160]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\F-Secure Internet Security\HIPS\drivers\fshs.sys [8/09/2009 17:43 66720]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [3/07/2009 16:49 1029456]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [8/09/2009 17:42 100984]

S2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [16/09/2008 13:03 169312]

S2 gupdate1c9ad8965a9f332;Google Updateservice (gupdate1c9ad8965a9f332);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [25/03/2009 22:36 133104]

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\drivers\a38usb.sys [18/04/2009 13:04 36736]

S3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\F-Secure Internet Security\ORSP Client\fsorsp.exe [8/09/2009 17:43 55904]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\win2k\fsfilter.sys [8/09/2009 17:42 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\win2k\fsrec.sys [8/09/2009 17:42 25184]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*NewlyCreated* - FSBL

*Deregistered* - fsbl

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-09-09 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-07-03 14:49]

2009-09-10 c:\windows\Tasks\Advanced WindowsCare V2 Pro.job

- c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2 Pro\AutoCare.exe [2008-11-28 16:49]

2009-09-10 c:\windows\Tasks\AwcProUpdate.job

- c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2 Pro\AutoUpdate.exe [2008-11-28 10:28]

2009-09-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-25 20:36]

2009-09-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-25 20:36]

2009-09-06 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2009-09-11 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2009-09-11 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{6FF70CA7-84EA-48AD-862F-080F50B8DA7F}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 02:31]

2009-09-11 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{8FA8D934-7CC3-47EF-AEDF-078AFFD56C83}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 02:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

LSP: c:\program files\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-09-11 13:44

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{47629D4B-2AD3-4e50-B716-A66C15C63153}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"cd042efbbd7f7af1647644e76e06692b"=hex:e2,63,26,f1,3f,c8,ff,68,4c,63,4b,83,cc,

df,1d,ce,c8,28,51,af,b0,29,a3,98,3e,af,63,4b,26,6b,a3,5d,e2,63,26,f1,3f,c8,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{604BB98A-A94F-4a5c-A67C-D8D3582C741C}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"bca643cdc5c2726b20d2ecedcc62c59b"=hex:71,3b,04,66,8b,46,0d,96,85,2f,f0,51,54,

6d,d0,57,71,3b,04,66,8b,46,0d,96,71,ba,ce,41,24,fc,b2,ec,6a,9c,d6,61,af,45,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{684373FB-9CD8-4e47-B990-5A4466C16034}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"2c81e34222e8052573023a60d06dd016"=hex:25,da,ec,7e,55,20,c9,26,a4,ec,70,8b,ad,

4a,16,00,25,da,ec,7e,55,20,c9,26,29,d3,de,f6,e4,e5,15,ac,ff,7c,85,e0,43,d4,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{74554CCD-F60F-4708-AD98-D0152D08C8B9}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"2582ae41fb52324423be06337561aa48"=hex:3e,1e,9e,e0,57,5a,93,61,db,27,93,1e,61,

da,2d,1f,3e,1e,9e,e0,57,5a,93,61,b3,b5,c6,12,17,25,0c,38,86,8c,21,01,be,91,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{7EB537F9-A916-4339-B91B-DED8E83632C0}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"caaeda5fd7a9ed7697d9686d4b818472"=hex:f5,1d,4d,73,a8,13,5c,05,03,29,54,44,f1,

ca,47,04,cd,44,cd,b9,a6,33,6c,cd,c4,46,a4,e4,85,89,f3,22,f5,1d,4d,73,a8,13,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{948395E8-7A56-4fb1-843B-3E52D94DB145}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"a4a1bcf2cc2b8bc3716b74b2b4522f5d"=hex:df,20,58,62,78,6b,cf,c8,44,bf,26,6e,83,

81,7f,35,b0,18,ed,a7,3f,8d,37,a4,4e,4b,b5,38,90,ec,87,63,df,20,58,62,78,6b,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{AC3ED30B-6F1A-4bfc-A4F6-2EBDCCD34C19}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"4d370831d2c43cd13623e232fed27b7b"=hex:fb,a7,78,e6,12,2f,9a,ea,2d,06,b7,90,31,

86,5a,1b,31,77,e1,ba,b1,f8,68,02,9b,09,be,b7,b2,db,2a,89,fb,a7,78,e6,12,2f,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{DE5654CA-EB84-4df9-915B-37E957082D6D}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"1d68fe701cdea33e477eb204b76f993d"=hex:83,6c,56,8b,a0,85,96,ab,46,a7,3d,79,8d,

b7,26,97,83,6c,56,8b,a0,85,96,ab,70,b4,84,1b,a2,5f,15,ea,01,3a,48,fc,e8,04,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{E39C35E8-7488-4926-92B2-2F94619AC1A5}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"1fac81b91d8e3c5aa4b0a51804d844a3"=hex:51,fa,6e,91,28,9e,14,cc,98,76,b8,ce,25,

24,79,34,51,fa,6e,91,28,9e,14,cc,de,d1,41,a0,c4,42,59,28,f6,0f,4e,58,98,5b,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{EACAFCE5-B0E2-4288-8073-C02FF9619B6F}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"f5f62a6129303efb32fbe080bb27835b"=hex:3d,ce,ea,26,2d,45,aa,78,04,6d,a2,7c,cc,

db,38,b1,b1,cd,45,5a,a8,c4,f8,b9,56,25,c7,96,b8,08,13,a9,3d,ce,ea,26,2d,45,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{F8F02ADD-7366-4186-9488-C21CB8B3DCEC}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"fd4e2e1a3940b94dceb5a6a021f2e3c6"=hex:2a,b7,cc,b5,b9,7f,41,e7,ea,6f,9e,11,08,

37,1e,b7,e3,0e,66,d5,eb,bc,2f,6b,c0,47,62,f7,d1,20,4e,e9,2a,b7,cc,b5,b9,7f,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{FEE45DE2-A467-4bf9-BF2D-1411304BCD84}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"8a8aec57dd6508a385616fbc86791ec2"=hex:fa,ea,66,7f,d4,3b,6b,70,f5,3e,6f,56,da,

bc,44,27,fa,ea,66,7f,d4,3b,6b,70,c6,09,64,e1,b1,18,10,6f,6c,43,2d,1e,aa,22,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker3"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(692)

c:\program files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdc32.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(776)

c:\program files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdc32.dll

- - - - - - - > 'csrss.exe'(632)

c:\program files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdc32.dll

.

Voltooingstijd: 2009-09-11 13:47

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-09-11 11:47

Pre-Run: 70.300.610.560 bytes beschikbaar

Post-Run: 70.528.520.192 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

Current=2 Default=2 Failed=3 LastKnownGood=4 Sets=1,2,3,4

308 --- E O F --- 2009-08-25 19:01

---------- Post toegevoegd om 11:54 ---------- Vorige post was om 11:51 ----------

toch erg vreemd...hij heeft altijd 4x herstart nodig.en dan blijft hij normaal draaien.heb virusscaner ook nog eens laten draaien maar deze vind niets meer.

weet absolut niet meer wat te doen!

alvast bedankt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malware mag je nu wel uitsluiten. Er moet een andere oorzaak ten grondslag liggen aan dit vreemde gedrag ? Maar zou niet meteen weten welk dat dan wel kan zijn :s

Ondertussen mag je een deel van de gebruikte tools en resten opruimen :

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Verwijder volgende vetgedrukte map met Windows Verkenner : C:\Qoobox (indien nog aanwezig).

Download CCleaner. Klik op deze pagina op één van de mirrorsites van MajorGeeks en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hoi kape

heb weer wat problemen gehad met opstarten...heb in veilige modus ccleaner gedownload en dan zijn werk laten doen.deze heeft heel wat fouten gevonden in het register.heb dan opnieuw opgestart(voorloopig alles normaal)bestaat er geen logfile van het blauwe scherm wat maar even tevoorschijn komt bij een herstart?nogmaals bedankt voor de hulp!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Om het blauwe scherm te kunnen lezen, kan je dit doen :

Het instellen van "niet automatisch opnieuw starten"

 • Klik met de rechtermuisknop op "Deze Computer"
 • Kies "Eigenschappen"
 • Ga naar het tabblad "Geavanceerd"
 • Beneden het kadertje, vind je "Opstart- en herstelinstellingen.
  Klik daar op het knopje "Instellingen"
 • Dan opent er een venster, waar er in het midden van het scherm "Systeemfouten"
 • Klik dan het vakje "De computer automatisch opnieuw opstarten" uit
 • Druk op OK & nog eens op OK.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...