Ga naar inhoud

[OPGELOST] pagina kan niet worden weergeegeven


lilythelen
 Delen

Aanbevolen berichten

Op mijn laptop kunnen sommige pagina's niet worden weergegeven.

Ik kan wel hetnetmail openen, maar de mail wordt niet geladen, hyves doet het wel gewoon, maar diverse andere websites niet.

Mijn pc en de andere aanwezige laptop werken wel.

AL van alles geprobeerd, en verbindingsproblemen zijn er niet.

Wie weet raad?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht.

NB. Ben je een gebruiker van Windows Vista dan moet je eerst rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

Link naar reactie
Delen op andere sites

Volledige acracradabra (voor mij..):

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:15:04, on 25-9-2009

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Microsoft Windows OneCare Live\winssnotify.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hyves.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = mijnAOL | HP

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer provided by Hyves

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"

O4 - HKLM\..\Run: [OneCareUI] "C:\Program Files\Microsoft Windows OneCare Live\winssnotify.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ss/sa/sa_cabs/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/54.14/uploader2.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f691e717\aestsrv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9b8173f8773d0) (gupdate1c9b8173f8773d0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\Windows\system32\Hpservice.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe

O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe

O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_a7e996cd\STacSV.exe

--

End of file - 10611 bytes

Kun je hier iets mee?

Alvast bedankt.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ziet er niet slecht uit. Nog even dit dan :

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Geen logje, want na tig keer herstarten, want de pagina kan telkens niet worden weer gegeven........ en dan

helaas, na windows live onecare te hebben uitgeschakeld krijg ik de volgende fout melding bij het installeren (poging) van combofix:

U kunt combofix niet herbenoemen als combofix[1]

Gelieve een andere naam te gebruiken, bij voorkeur opgebouwd uit

alfanumerische karakters.

Waar zou ik dit kunnen (en hoe..) doen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo lilythelen

Sorry dat ik hier even tussenkom, maar misschien helpt het volgende:

Klik in het menu Start op uitvoeren en typ: cmd

Typ in de opdrachtprompt:

netsh en druk op enter

int en druk op enter

tcp en druk op enter

set global autotuninglevel=disabled en druk op enter

Sluit het Opdrachtvenster.

Mogelijk worden hiermee de TCP/IP-compatibiliteitsproblemen opgelost.

Met vriendelijke groeten

Angel_

Link naar reactie
Delen op andere sites


U kunt combofix niet herbenoemen als combofix[1]

Gelieve een andere naam te gebruiken, bij voorkeur opgebouwd uit

alfanumerische karakters

Indien je deze foutmelding van Combofix krijgt, betekent dit meestal dat je het programma niet gedownload hebt naar je bureaublad, maar onmiddellijk op "uitvoeren" hebt geklikt. Om dit op te lossen moet je eerst de bestaande versie van Combofix (indien aanwezig) verwijderen via Start -> Uitvoeren -> typ combofix /u en dan een nieuwe download doen. Maar dan wel kiezen voor opslaan op bureaublad.
Link naar reactie
Delen op andere sites

oke kape bedankt, nu is het wel gelukt:ComboFix 09-09-25.01 - lily 26-09-2009 7:48.1.2 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.2045.1235 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\lily\Desktop\ComboFix.exe

AV: Windows Live OneCare *On-access scanning enabled* (Updated) {427ADFC3-B354-4A51-BE34-A9D4218E45C4}

FW: Windows Live OneCare - Firewall *enabled* {A3899D22-27E6-4A7E-AE4E-2C106646DAAB}

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

SP: Windows Live OneCare *enabled* (Updated) {CC7E50BA-BA8C-4DDE-B5AC-EA53BC38D01B}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\$recycle.bin\S-1-5-21-4205627522-118475122-458670407-500

c:\$recycle.bin\S-1-5-21-956569188-2611845445-1188343954-500

C:\install.exe

c:\windows\Installer\1ef2f.msi

c:\windows\system32\drivers\RKHit.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_RKHIT

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-08-26 to 2009-09-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-26 05:57 . 2009-09-26 05:57 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2009-09-25 12:05 . 2009-09-25 12:05 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-09-24 06:22 . 2009-09-24 06:22 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee Security Scan

2009-09-22 14:17 . 2009-09-22 14:17 -------- d-----w- C:\Sounds

2009-09-22 13:44 . 2009-09-22 21:05 -------- d-----w- c:\program files\DivX

2009-09-22 13:38 . 2009-09-22 14:18 -------- d-----w- c:\users\lily\AppData\Roaming\LG Electronics

2009-09-09 11:18 . 2009-09-09 11:18 -------- d-----w- c:\programdata\Zylom

2009-09-08 05:49 . 2009-09-21 05:32 -------- d-----w- c:\users\lily\Office Genuine Advantage

2009-09-04 15:00 . 2009-09-04 15:00 -------- d-----w- c:\programdata\Office Genuine Advantage

2009-09-04 14:53 . 2009-09-04 21:22 -------- d-----w- c:\users\lily\Tracing

2009-09-04 14:51 . 2009-08-05 20:48 54632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys

2009-09-04 14:50 . 2009-09-04 14:50 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Sync Framework

2009-09-04 14:49 . 2006-11-29 11:06 3426072 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_32.dll

2009-09-04 14:49 . 2009-09-04 14:49 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition

2009-09-04 14:47 . 2009-09-04 14:47 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive

2009-09-04 14:47 . 2009-09-04 14:51 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live

2009-09-04 09:29 . 2009-09-04 09:29 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Windows Live

2009-09-04 09:27 . 2009-09-04 14:48 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft

2009-09-04 09:11 . 2009-08-29 00:14 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2009-09-04 09:11 . 2009-08-29 00:27 4240384 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-25 20:20 . 2009-04-08 06:56 -------- d-----w- c:\programdata\Google Updater

2009-09-25 12:13 . 2008-12-08 18:29 6944 ----a-w- c:\users\lily\AppData\Local\d3d9caps.dat

2009-09-25 11:34 . 2009-01-20 17:52 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Windows OneCare Live

2009-09-24 19:00 . 2009-03-09 06:33 -------- d-----w- c:\programdata\NOS

2009-09-24 18:59 . 2009-03-09 06:33 -------- d-----w- c:\program files\NOS

2009-09-23 14:29 . 2008-06-07 02:35 667352 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-09-23 14:29 . 2008-06-07 02:35 126854 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-09-22 21:12 . 2008-06-06 16:55 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-09-22 13:26 . 2009-03-08 18:31 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-09-10 20:54 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail

2009-09-10 20:53 . 2009-03-02 22:31 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-09-09 06:08 . 2009-04-11 09:49 -------- d-----w- c:\users\lily\AppData\Roaming\Zylom

2009-08-14 16:27 . 2009-09-10 17:15 904776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2009-08-14 15:53 . 2009-09-10 17:15 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 17:15 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 17:15 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 17:15 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 17:15 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 17:15 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 17:15 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2009-08-14 13:49 . 2009-09-10 17:15 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2009-08-14 13:48 . 2009-09-10 17:15 30720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2009-08-14 13:48 . 2009-09-10 17:15 105984 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2009-08-13 09:56 . 2009-01-20 17:55 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PX Storage Engine

2009-08-11 08:11 . 2008-06-06 18:23 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-08-07 11:40 . 2009-06-12 17:18 -------- d-----w- c:\users\lily\AppData\Roaming\PlayFirst

2009-08-07 11:40 . 2009-06-12 17:18 -------- d-----w- c:\programdata\PlayFirst

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-07-26 14:44 . 2009-07-26 14:44 48448 ----a-w- c:\windows\system32\sirenacm.dll

2009-07-25 03:23 . 2008-12-09 15:21 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-07-21 21:52 . 2009-07-29 11:59 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-07-29 11:59 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-07-29 11:59 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-07-21 20:13 . 2009-07-29 11:59 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-07-17 13:54 . 2009-08-12 07:05 71680 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2009-07-15 12:40 . 2009-08-12 07:05 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2009-07-15 12:39 . 2009-08-12 07:05 313344 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2009-07-15 12:39 . 2009-08-12 07:05 4096 ----a-w- c:\windows\system32\dxmasf.dll

2009-07-15 12:39 . 2009-08-12 07:05 7680 ----a-w- c:\windows\system32\spwmp.dll

2009-07-11 19:01 . 2009-09-10 17:15 293376 ----a-w- c:\windows\system32\wlanmsm.dll

2009-07-11 19:01 . 2009-09-10 17:15 513536 ----a-w- c:\windows\system32\wlansvc.dll

2009-07-11 19:01 . 2009-09-10 17:15 302592 ----a-w- c:\windows\system32\wlansec.dll

2009-07-11 19:01 . 2009-09-10 17:15 65024 ----a-w- c:\windows\system32\wlanapi.dll

2009-07-11 17:03 . 2009-09-10 17:15 127488 ----a-w- c:\windows\system32\L2SecHC.dll

2009-07-10 11:24 . 2009-07-10 11:24 307568 ----a-w- c:\windows\WLXPGSS.SCR

2009-07-05 09:22 . 2008-12-06 09:09 70952 ----a-w- c:\users\lily\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-04-08 39408]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2008-01-21 61440]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-03-28 1045800]

"QPService"="c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe" [2008-05-14 468264]

"Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-21 1008184]

"QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2008-03-14 202032]

"OnScreenDisplay"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe" [2007-11-01 554288]

"HP Software Update"="c:\program files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]

"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2007-11-20 488752]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

"UCam_Menu"="c:\program files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-06-13 210216]

"OneCareUI"="c:\program files\Microsoft Windows OneCare Live\winssnotify.exe" [2009-07-09 65240]

"HP Health Check Scheduler"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe" [2008-10-09 75008]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2008-06-27 442467]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\OneCareMP]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]

"VistaSp2"=hex(B):8a,ae,61,c8,53,00,ca,01

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\DomainProfile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{D41394BD-3104-42F5-85FD-1DC6714D1D20}"= c:\program files\HP\QuickPlay\QP.exe:Quick Play

"{9AB66611-15CE-48A1-B678-772A1CA51ED2}"= c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe:Quick Play Resident Program

"{6FB5DCF0-4FDD-466C-9394-D00EE15BA2AC}"= c:\program files\Cyberlink\PowerDirector\PDR.EXE:CyberLink PowerDirector

"{7F6DB5AA-820F-4212-B783-3522AC4A0DCB}"= UDP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{1E34E744-6594-43D5-84C9-A747DFDBDE17}"= TCP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{0174B898-7CEF-4012-8356-1F11BC78BA39}"= UDP:c:\program files\Common Files\AOL\Loader\aolload.exe:AOL Loader

"{D739E3FE-73C2-4AAD-A8A3-8B8026D0F245}"= TCP:c:\program files\Common Files\AOL\Loader\aolload.exe:AOL Loader

"{75B0AFA2-7015-41C6-BD55-D79F41220450}"= UDP:c:\program files\Internet Veiligheidspakket\backweb\1334668\Program\fspex.exe:Internet Veiligheidspakket

"{E3B04109-F326-4B8A-9857-29889F1C410E}"= TCP:c:\program files\Internet Veiligheidspakket\backweb\1334668\Program\fspex.exe:Internet Veiligheidspakket

"{6933860F-B1DE-435E-A12C-1174F36EC70B}"= UDP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{A0E9989D-9086-42EA-BE78-EB69B592B142}"= TCP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{B4D6153B-FB3C-44F0-8047-CD73EC48ECF1}"= c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe:Skype

"{66E140E2-A4D2-43AB-B226-EF333688ED9D}"= Disabled:UDP:c:\program files\KCeasy\giFT\giFTl.exe:giFT Loader for KCeasy

"{C60673EE-B537-4D8C-BEA3-3A14D2C39E4D}"= Disabled:TCP:c:\program files\KCeasy\giFT\giFTl.exe:giFT Loader for KCeasy

"{EA270BBB-4496-46C0-B802-FE6C0384CFED}"= c:\program files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe:Windows Live Sync

"{EC3D6649-03BA-43B7-AB84-DF2A288E6D2F}"= UDP:63331:Windows Live OneCare

"{CA00C768-5AF5-48DA-9F24-FDF856A0B9FD}"= UDP:63331:Windows Live OneCare

"{BE83D0EB-5E42-4119-B0D5-4A5A202CD9D8}"= UDP:63331:Windows Live OneCare

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\PublicProfile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\StandardProfile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

R0 Amddfltr;Amd Disk Lower Filter Driver;c:\windows\System32\drivers\Amddfltr.sys [29-10-2008 0:56 15416]

R1 IDSvix86;Symantec Intrusion Prevention Driver;c:\progra~2\Symantec\DEFINI~1\SymcData\ipsdefs\20090102.001\IDSvix86.sys [9-1-2009 9:32 270384]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f691e717\AEstSrv.exe [29-10-2008 0:51 73728]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [21-1-2008 4:23 21504]

R2 hpsrv;HP Service;c:\windows\System32\hpservice.exe [18-3-2008 17:24 19456]

R2 OcHealthMon;Windows Live OneCare Health Monitor;c:\program files\Microsoft Windows OneCare Live\OcHealthMon.exe [9-7-2009 12:15 26104]

R2 Recovery Service for Windows;Recovery Service for Windows;c:\windows\SMINST\BLService.exe [6-6-2008 20:18 341328]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant;c:\program files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [30-3-2009 16:28 1533808]

R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [6-6-2008 19:25 193840]

R3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\System32\drivers\enecir.sys [23-1-2008 23:23 52736]

R3 JMCR;JMCR;c:\windows\System32\drivers\jmcr.sys [1-4-2008 13:14 81296]

S2 gupdate1c9b8173f8773d0;Google Updateservice (gupdate1c9b8173f8773d0);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [8-4-2009 8:57 133104]

S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\System32\drivers\fssfltr.sys [4-9-2009 16:51 54632]

S3 fsssvc;De service Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [5-8-2009 22:48 704864]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

ezSharedSvc

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

"c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe"

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-09-26 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-03-08 06:56]

2009-09-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-08 06:57]

2009-09-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-08 06:57]

2009-09-26 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{426031BE-D89F-420F-8A45-2890894B5445}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2009-07-29 20:13]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.hyves.nl

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

.

**************************************************************************

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden:

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Microsoft Windows OneCare Live\Antivirus\MsMpEng.exe

c:\windows\System32\Ati2evxx.exe

c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_a7e996cd\stacsv.exe

c:\windows\System32\audiodg.exe

c:\windows\System32\Ati2evxx.exe

c:\windows\System32\wlanext.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\program files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe

c:\program files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe

c:\program files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

c:\program files\Microsoft Windows OneCare Live\Firewall\msfwsvc.exe

c:\program files\Microsoft Windows OneCare Live\winss.exe

c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

c:\program files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE

c:\windows\System32\Narrator.exe

c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

c:\windows\ehome\ehmsas.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

c:\windows\System32\wbem\unsecapp.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Service.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2009-09-26 8:05 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-09-26 06:05

Pre-Run: 99.526.475.776 bytes beschikbaar

Post-Run: 99.325.206.528 bytes beschikbaar

248 --- E O F --- 2009-09-10 20:58

---------- Post toegevoegd om 08:14 ---------- Vorige post was om 08:10 ----------

---------- Post toegevoegd om 08:16 ---------- Vorige post was om 08:14 ----------

Hallo Angel,

Alle hulp is welkom hoor!

Als ik je instructies opvolg krijg ik de volgende mededeling:

De opdracht set global is mislukt op IPv4 U hebt niet de benodigde bevoegdheden voor deze bewerking

Helaas mislukt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...