Ga naar inhoud

[OPGELOST] traag en internet ook


steve73
 Delen

Aanbevolen berichten

Hier zijn we dan weer:-)

Deze keer voor men ouders hun pc.

Die is traag niet normaal maar echt traag!!!! het internet ook, hoe moet ik zeggen de pagina's worden snel geladen maar niet weergegeven. Ontvangst is zeer goed dus...

Heb een paar dingen gedaan zoals programma's die ze niet gebruiken eraf halen, NOD32 geinstalleerd en de agv of avg er afgehaald.

Hier een logje

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:43:10, on 14/10/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe

C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe

C:\apps\ActivSurf\4448364\Program\backweb-4448364.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Apps\ActivBoard\TrayMon.exe

C:\Apps\ActivBoard\OSD.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HPZENG07.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\WINDOWS\system32\DfrgNtfs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\Bandoo\BndCore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Zita - het Web van Z tot A - Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Zita - het Web van Z tot A - Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita - het Web van Z tot A - Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Surfairy - {BB9AAAF3-4F8D-48B5-A565-FF3E58433DC2} - C:\Program Files\Surfairy\SurfairyHlp.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyviewer.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VCSPlayer] "C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ActivSurf] C:\apps\ActivSurf\4448364\Program\backweb-4448364.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Packard Bell - {1D49B7D4-524D-4ac9-BC34-B4822CAE4BB1} - C:\Apps\IECustom\script.htm

O9 - Extra button: Suggestions - {2223664C-1942-4276-9A2D-E8D8F547C5D2} - res://EffiPeled (file missing)

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Money Viewer - {E023F504-0C5A-4750-A1E7-A9046DEA8A21} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyviewer.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1222025948008

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\bandoo\bndhook.dll

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Discordia Limited - C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

--

End of file - 7120 bytes

stond wel een virus op dacht iets met heur erin.

Wat kan ik doen?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Surfairy - {BB9AAAF3-4F8D-48B5-A565-FF3E58433DC2} - C:\Program Files\Surfairy\SurfairyHlp.dll

O9 - Extra button: Suggestions - {2223664C-1942-4276-9A2D-E8D8F547C5D2} - res://EffiPeled (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met het log van Combofix en een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:36:35, on 17/10/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe

C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Apps\ActivBoard\OSD.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HPZENG07.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita - het Web van Z tot A - Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VCSPlayer] "C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ActivSurf] C:\apps\ActivSurf\4448364\Program\backweb-4448364.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Packard Bell - {1D49B7D4-524D-4ac9-BC34-B4822CAE4BB1} - C:\Apps\IECustom\script.htm

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Money Viewer - {E023F504-0C5A-4750-A1E7-A9046DEA8A21} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyviewer.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1222025948008

O20 - AppInit_DLLs: c:\PROGRA~1\Bandoo\BndHook.dll

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Discordia Limited - C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

--

End of file - 6407 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 2973

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

17/10/2009 12:35:46

mbam-log-2009-10-17 (12-35-46).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 100666

Verstreken tijd: 5 minute(s), 18 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

ComboFix 09-10-16.09 - pb 17/10/2009 11:50.1.1 - NTFSx86

Gestart vanuit: c:\documents and settings\pb\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\ComboFix.exe

AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

* Aanwezig AV is actief

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\docume~1\pb\LOCALS~1\Temp\IadHide3.dll

c:\documents and settings\pb\Local Settings\Temp\IadHide3.dll

c:\windows\system32\MabryObj.dll

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-09-17 to 2009-10-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-17 09:45 . 2009-10-17 09:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\pb\Application Data\Malwarebytes

2009-10-14 18:38 . 2009-10-14 18:38 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-10-14 18:19 . 2009-10-14 18:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\pb\Local Settings\Application Data\ESET

2009-10-14 15:32 . 2008-03-03 16:21 568 ---ha-w- c:\windows\nod32fixtemdono.reg

2009-10-14 15:32 . 2008-03-03 12:25 5702 ---ha-w- c:\windows\nod32restoretemdono.reg

2009-10-14 15:25 . 2009-10-14 15:25 -------- d-----w- c:\program files\ESET

2009-10-14 15:25 . 2009-10-14 15:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ESET

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-17 09:44 . 2009-10-17 09:43 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-10-17 09:43 . 2009-10-17 09:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-10-17 09:39 . 2008-08-31 12:18 -------- d-----w- c:\program files\Surfairy

2009-10-14 16:35 . 2008-09-21 19:32 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2009-09-15 19:01 . 2009-09-15 19:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\pb\Application Data\Bandoo

2009-09-15 19:00 . 2009-09-15 18:59 -------- d-----w- c:\program files\Bandoo

aub, bij mbam waren er geen dingen die verwijdert moesten worden

Link naar reactie
Delen op andere sites


PC oké!!!! bedankt hè

Mag ik weten wat voor een bestand dat eigenlijk was?

Is mijn oude pc die een vriend van hen is inorde komen stellen maar die heeft altijd trager gewerkt dan dat ik die had.

en er staan veel dingen in die ik er nooit op gezet heb zoals dit onderandere.

Bedankt en dan mag dit gesloten worden!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is Surfairy : "Surfairy is a typical browser hijacker that changes Internet Explorer default error page. It redirects a web browser to a predetermined web site every time the user enters invalid site address or when certain Internet resource is not accessible. Surfairy can be installed by several advertising sites. It may come preinstalled on some new computers. The threat runs every time the user opens Internet Explorer".

En nu je dit weet ... sluiten we dit topic maar meteen af :-)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...