Ga naar inhoud

trojan virussen


Aanbevolen berichten

kreeg van panda de melding dat ik mijn panda cloud moest heropstarten omdat er enkele virussen geelimineerd waren, ik zou 113 ! trojan virussen gehad hebben, denk dat ik dit met korreltje zout moet nemen aangezien mijn pc niet trager werd of zo, heb heropgestart en heb dan nog eens gescand met mbaw, die vond nog 8 infecties, waaronder 7 trojans en nog een security hijack

hieronder volgt de log hiervan :

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 3081

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

2/11/2009 1:44:37

mbam-log-2009-11-02 (01-44-37).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 95749

Verstreken tijd: 13 minute(s), 46 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 7

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 1

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{5192e145-3d36-3ad3-be73-5c4a447f5ed3} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{9563919c-35c8-3048-bbac-7edb5433180e} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{af3d4f94-473e-32c4-85bf-6fd8cfbcbd45} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{af3d4f94-473e-32c4-85bf-6fd8cfbcbd45} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\D (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\D.1 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ctfmon.exe (Security.Hijack) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Windows\System32\xwr51203.dll (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

maar ik zou voor het zekerste nog een hijack log willen plaatsen ...

alvast bedankt ...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 2:34:44, on 2/11/2009

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\BisonCam\BisonHK.exe

C:\Windows\BisonCam\EasyMIC.exe

C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\tsnp2std.exe

C:\Windows\vsnp2std.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\ProgramData\MSN Pictures Displayer\MSN Pictures Displayer.exe

C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\Program Files\Organizer\Organizer.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Ask.com - International

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bisonHK] C:\Windows\BisonCam\BisonHK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EasyMIC] C:\Windows\BisonCam\EasyMIC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CardReaderMonitor] C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp.\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2std] C:\Windows\tsnp2std.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp2std] C:\Windows\vsnp2std.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PSUNMain] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: MSN Pictures Displayer.lnk = C:\ProgramData\MSN Pictures Displayer\MSN Pictures Displayer.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Total Organizer.lnk = C:\Program Files\Organizer\Organizer.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: NanoServiceMain - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

O23 - Service: PRTG 7 Core Server Service (PRTG7CoreService) - Unknown owner - C:\Program Files\PRTG Network Monitor\PRTG Server.exe (file missing)

O23 - Service: PRTG 7 Probe Service (PRTG7ProbeService) - Unknown owner - C:\Program Files\PRTG Network Monitor\PRTG Probe.exe (file missing)

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TUProgSt.exe,-1 (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 7789 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit item zou ik maar fixen met HiJackThis :

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Ask.com - International

... en dan nog een vraagje. Ken je dit programma en zo ja, is dat nog actief op je PC : PRTG Network Monitor ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik heb dat bewust gedownload maar ik wilde het niet meer omdat ik zag dat ik het niet meer kon cancelen terwijl ik downloadde, ik kon ook niet annuleren, als ik op annuleren klikte was het net of ik op next klikte, heb dit min of meer van mijn pc gekregen maar niet helemaal dus .... hoe krijg ik dit daar dan helemaal af ? bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop PRTG7CoreService

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete PRTG7CoreService

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop PRTG7ProbeService

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete PRTG7ProbeService

Druk op Enter.

Verwijder dan volgende vetgedrukte map :

C:\Program Files\PRTG Network Monitor

Download CCleaner. Klik op deze pagina op één van de mirrorsites van MajorGeeks en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Link naar reactie
Delen op andere sites

probleem dat ik heb met ccleaner, telkens ik dit gebruik ben ik al de dvd covers kwijt die ik toevoegde aan mijn films , zal hiervan vb tonen ...

het enige wat ik dan nog heb is een map zoals deze ...

kan ik dit op één of andere manier vermijden dat ik dit telkens opnieuw moet doen na gebruiken van ccleaner ?

post-5744-1417703890,2608_thumb.jpg

post-5744-1417703890,3361_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

In CCleaner kan je mappen en bestanden uitsluiten voor verwijdering. Dit kan je via Opties -> Uit te sluiten mappen en bestanden -> en daar in "map toevoegen" of "bestand toevoegen" telkens de betreffende mappen inbrengen. Dan worden die niet mee opgenomen bij de opruimbeurt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.