Ga naar inhoud

Log ivm andere thread


Aanbevolen berichten

Moest even een logje maken voor een probleem dat ik bij netwerken gepost heb.

http://www.pc-helpforum.be/f168/google-doet-vreemd-na-terug-knop-18851/

Maar eigenlijk mag alle rotzooi er gwn uit.

Alvast bedankt :)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:47:28, on 7/11/2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\Netlog Music Tool\NetlogMusicTool.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Xfire\xfire.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\SNDVOL32.EXE

C:\VanDale\Grote woordenboeken\Frans\VDFN.exe

C:\VanDale\Grote woordenboeken\Engels\VDEN.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = nProtect Gameguard FAQ

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\xRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [GamerOSD] C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ToolBoxFX] "C:\Program Files\HP\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe" /enum:on /alerts:on /notifications:on /systrayIcon:on /fl:on /fr:on /appData:on

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Netlog Music Tool] "C:\Program Files\Netlog Music Tool\NetlogMusicTool.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe

O4 - Global Startup: Free WebSite Tools.lnk = ?

O4 - Global Startup: Office-Bibliothek-Direktsuche.lnk = C:\Program Files\Office-Bibliothek\PCLib.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI699F~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI699F~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 8460 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Valt best mee met de rotzooi :-)

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop npggsvc

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete npggsvc

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - Global Startup: Free WebSite Tools.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank je. Ik doe m'n best :]

Nieuwe HJT log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:32:12, on 10/11/2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\Program Files\Netlog Music Tool\NetlogMusicTool.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\Xfire\xfire.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = nProtect Gameguard FAQ

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\xRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [GamerOSD] C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ToolBoxFX] "C:\Program Files\HP\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe" /enum:on /alerts:on /notifications:on /systrayIcon:on /fl:on /fr:on /appData:on

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Netlog Music Tool] "C:\Program Files\Netlog Music Tool\NetlogMusicTool.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe

O4 - Global Startup: Office-Bibliothek-Direktsuche.lnk = C:\Program Files\Office-Bibliothek\PCLib.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI699F~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI699F~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 8299 bytes

Oude mbam log, die is nu leeg na de fix

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database version: 3138

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

10/11/2009 14:07:40

mbam-log-2009-11-10 (14-07-36).txt

Scan type: Quick Scan

Objects scanned: 124975

Time elapsed: 8 minute(s), 14 second(s)

Memory Processes Infected: 0

Memory Modules Infected: 0

Registry Keys Infected: 26

Registry Values Infected: 0

Registry Data Items Infected: 0

Folders Infected: 11

Files Infected: 3

Memory Processes Infected:

(No malicious items detected)

Memory Modules Infected:

(No malicious items detected)

Registry Keys Infected:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2e9937fc-cf2f-4f56-af54-5a6a3dd375cc} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{741de825-a6f0-4497-9aa6-8023cf9b0fff} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{cf54be1c-9359-4395-8533-1657cf209cfe} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{147a976f-eee1-4377-8ea7-4716e4cdd239} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{d518921a-4a03-425e-9873-b9a71756821e} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Trojan.Vundo) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18eab-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{25560540-9571-4d7b-9389-0f166788785a} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3dc201fb-e9c9-499c-a11f-23c360d7c3f8} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9ff05104-b030-46fc-94b8-81276e4e27df} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59c7fc09-1c83-4648-b3e6-003d2bbc7481} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68af847f-6e91-45dd-9b68-d6a12c30e5d7} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170b96c-28d4-4626-8358-27e6caeef907} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{d1a71fa0-ff48-48dd-9b6d-7a13a3e42127} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ddb1968e-ead6-40fd-8dae-ff14757f60c7} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{f138d901-86f0-4383-99b6-9cdd406036da} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Trojan.Vundo) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FocusInteractive (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

Registry Values Infected:

(No malicious items detected)

Registry Data Items Infected:

(No malicious items detected)

Folders Infected:

C:\Documents and Settings\Killer Queen\Application Data\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Killer Queen\Application Data\FunWebProducts\Data (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Killer Queen\Application Data\FunWebProducts\Data\Killer Queen (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

Files Infected:

C:\Documents and Settings\Killer Queen\Application Data\FunWebProducts\Data\Killer Queen\avatar.dat (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search3 (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

Probleem blijft wel...

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dankjewel, alsjeblief :)

Je had er wel even mogen bijzeggen dat het alle lopende programma's sluit, best vervelend :/

ComboFix 09-11-11.01 - Killer Queen 11/11/2009 18:10.1.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.32.1043.18.1023.520 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\program files\Programs\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\recycler\S-1-5-21-1004336348-261903793-839522115-1003

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-10-11 to 2009-11-11 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-11-10 12:38 . 2009-11-10 12:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\Malwarebytes

2009-11-10 12:38 . 2009-09-10 13:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-11-10 12:38 . 2009-11-10 12:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-11-10 12:38 . 2009-09-10 13:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-11-10 12:38 . 2009-11-10 13:07 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-11-07 18:47 . 2009-11-07 18:47 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-11-06 02:14 . 2009-11-06 02:14 41872 ----a-w- c:\windows\system32\xfcodec.dll

2009-11-05 21:06 . 2009-11-05 21:06 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft

2009-10-29 19:40 . 2009-10-29 16:37 15880 ----a-w- c:\windows\system32\lsdelete.exe

2009-10-29 16:36 . 2009-10-29 16:36 5908024 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\Resources.dll

2009-10-29 16:36 . 2009-10-29 16:36 327000 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\RPAPI.dll

2009-10-29 16:36 . 2009-10-29 16:36 87496 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\PrivacyClean.dll

2009-10-29 16:36 . 2009-10-29 16:36 933120 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\CEAPI.dll

2009-10-29 16:36 . 2009-10-29 16:36 640608 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\AutoLaunch.exe

2009-10-29 16:35 . 2009-10-29 16:35 815760 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\Ad-AwareCommand.exe

2009-10-29 16:35 . 2009-10-29 16:35 822904 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\Ad-AwareAdmin.exe

2009-10-29 16:35 . 2009-10-29 16:35 1638104 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\Ad-Aware.exe

2009-10-29 16:34 . 2009-10-29 16:35 788368 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\AAWTray.exe

2009-10-29 16:31 . 2009-10-29 16:34 1179232 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft\Ad-Aware\Update\AAWService.exe

2009-10-29 16:26 . 2009-10-29 16:26 -------- dc-h--w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{CFBD8779-FAAB-4357-84F2-1EC8619FADA6}

2009-10-29 16:26 . 2009-10-03 08:15 2924848 -c--a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{CFBD8779-FAAB-4357-84F2-1EC8619FADA6}\Ad-AwareInstallation.exe

2009-10-29 16:26 . 2009-10-29 16:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft

2009-10-29 16:26 . 2009-10-29 16:26 -------- d-----w- c:\program files\Lavasoft

2009-10-27 19:29 . 2009-10-27 19:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Google

2009-10-27 19:24 . 2009-11-05 21:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Killer Queen\Local Settings\Application Data\Temp

2009-10-27 19:24 . 2009-10-27 19:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Google

2009-10-27 19:24 . 2009-11-07 21:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\Killer Queen\Local Settings\Application Data\Google

2009-10-27 19:24 . 2009-10-27 19:26 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-10-21 07:28 . 2009-10-21 07:27 2064152 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg8\update\backup\avgcorex.dll

2009-10-17 10:45 . 2009-10-17 10:44 2025752 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg8\update\backup\avgtray.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-11-11 17:05 . 2009-08-28 15:44 -------- d-----r- c:\program files\Programs

2009-11-11 14:47 . 2009-03-28 15:54 -------- d-----w- c:\program files\Mozilla Thunderbird

2009-11-11 02:47 . 2009-04-19 18:43 -------- d-----w- c:\program files\Xfire

2009-11-10 10:14 . 2009-04-19 18:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\Xfire

2009-11-10 00:16 . 2009-04-19 18:47 -------- d-----w- c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\Skype

2009-11-09 23:06 . 2009-04-19 18:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\skypePM

2009-11-07 21:44 . 2009-04-19 20:10 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live Safety Center

2009-11-07 21:15 . 2009-04-24 15:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\FrostWire

2009-11-07 18:03 . 2009-03-28 15:59 -------- d-----w- c:\program files\Messenger Plus! Live

2009-11-06 00:33 . 2009-03-28 15:20 196608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nStandard.bin

2009-11-05 21:05 . 2009-03-28 16:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg8

2009-10-25 10:53 . 2004-08-04 12:00 91836 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-10-25 10:53 . 2004-08-04 12:00 512196 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-10-15 10:50 . 2009-03-28 16:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2009-10-10 14:17 . 2009-10-10 14:17 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Nokia

2009-10-10 14:16 . 2009-08-02 17:20 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nokia

2009-10-10 14:16 . 2009-06-12 16:35 -------- d-----w- c:\program files\Nokia

2009-10-10 14:15 . 2009-10-10 14:15 36864 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\Installer\CommonCustomActions\Sleep.exe

2009-10-10 14:15 . 2009-10-10 14:15 3351812 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\Installer\CommonCustomActions\msxml6Exec.exe

2009-10-10 14:15 . 2009-10-10 14:15 3181612 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\Installer\CommonCustomActions\vcredistExec.exe

2009-10-10 14:15 . 2009-06-12 16:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations

2009-10-10 13:24 . 2009-10-10 14:16 24501456 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{F983B4FE-547B-4C44-BAF7-4F4DBA93D548}\NokiaSoftwareUpdaterSetup_en.exe

2009-09-27 16:44 . 2009-04-19 19:28 172032 ----a-w- c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hp83rv43.default\FlashGot.exe

2009-09-25 05:58 . 2004-08-04 12:00 665088 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-09-25 05:58 . 2004-08-04 12:00 81920 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-09-23 12:55 . 2009-10-29 16:37 64288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys

2009-09-15 08:26 . 2009-07-12 23:57 -------- d-----w- c:\program files\Steam

2009-09-11 14:37 . 2004-08-04 12:00 133632 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-09-04 20:47 . 2004-08-04 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll

2009-09-01 10:28 . 2009-09-27 16:44 65536 ----a-w- c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hp83rv43.default\extensions\fotofox@mozilla.com\platform\WINNT_x86-msvc\components\mozFotofox.dll

2009-08-26 08:16 . 2004-08-04 12:00 247326 ----a-w- c:\windows\system32\strmdll.dll

2009-08-24 08:25 . 2009-08-24 08:24 8 ----a-w- c:\windows\system32\nvModes.dat

2009-08-17 21:33 . 2009-08-17 21:33 1193832 ----a-w- c:\windows\system32\FM20.DLL

2009-08-16 09:09 . 2009-03-28 16:37 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-08-16 09:09 . 2009-03-28 16:37 335240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-08-16 09:09 . 2009-03-28 16:37 27784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2006-05-06 16:42 . 2009-04-19 18:10 7260160 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\libvlc.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

"ISPMonitor"="c:\program files\ISP Monitor\isp.exe" [2009-05-03 422496]

"Netlog Music Tool"="c:\program files\Netlog Music Tool\NetlogMusicTool.exe" [2009-05-02 1728456]

"PC Suite Tray"="c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" [2009-06-25 1414144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"JMB36X IDE Setup"="c:\windows\RaidTool\xInsIDE.exe" [2007-03-20 36864]

"36X Raid Configurer"="c:\windows\system32\xRaidSetup.exe" [2007-03-21 1953792]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-04-12 8429568]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-04-12 81920]

"GamerOSD"="c:\program files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe" [2007-02-14 380928]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 49152]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-11-05 2028312]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2007-08-24 33648]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-04-24 148888]

"ToolBoxFX"="c:\program files\HP\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe" [2007-03-26 53248]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2007-03-21 16126464]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2007-04-12 1626112]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

c:\documents and settings\Killer Queen\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Xfire.lnk - c:\program files\Xfire\xfire.exe [2009-11-6 3152272]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Office-Bibliothek-Direktsuche.lnk - c:\program files\Office-Bibliothek\PCLib.exe [2009-6-5 323584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-08-16 09:09 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Lavasoft Ad-Aware Service]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\ICQ6.5\\ICQ.exe"=

"c:\\Program Files\\Xfire\\xfire.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"c:\\hp_LJ3050-3052-3055-3390-3392_Full_Solution\\setup\\hppniprint01.exe"=

"c:\\hp_LJ3050-3052-3055-3390-3392_Full_Solution\\setup\\hpntwkexe.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Thunderbird\\thunderbird.exe"=

"c:\\Program Files\\FrostWire\\FrostWire.exe"=

"c:\\Program Files\\mIRC\\mirc.exe"=

"c:\\Program Files\\Steam\\steamapps\\killer_queen_666\\counter-strike\\hl.exe"=

"c:\\Program Files\\Nokia\\Nokia Software Updater\\nsu_ui_client.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Nokia\\Service Layer\\A\\nsl_host_process.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\drivers\Lbd.sys [29/10/2009 17:37 64288]

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [28/03/2009 17:37 335240]

R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [28/03/2009 17:37 108552]

R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [28/03/2009 17:37 908056]

R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [28/03/2009 17:37 297752]

R2 ISPMonitorSrv;ISP Monitor;c:\program files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe [22/08/2007 23:55 36864]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe [24/09/2009 12:17 1179232]

R3 ovt530;Webcam Deluxe;c:\windows\system32\drivers\ov530vid.sys [28/03/2009 16:46 161792]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [27/10/2009 20:24 133104]

S3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Attansic L1 Gigabit Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\atl01_xp.sys [28/03/2009 15:56 38656]

S3 DNINDIS5;DNINDIS5 NDIS Protocol Driver;c:\progra~1\Belkin\BELKIN~1.11G\DNINDIS5.SYS [28/03/2009 16:27 17149]

S3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [18/06/2009 22:31 136704]

S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\GameMon.des -service --> c:\windows\system32\GameMon.des -service [?]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*NewlyCreated* - MBR

*NewlyCreated* - PROCEXP113

*Deregistered* - mbr

*Deregistered* - PROCEXP113

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-11-11 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job

- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe [2009-10-01 16:35]

2009-11-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-10-27 19:24]

2009-11-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-10-27 19:24]

2009-11-10 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 15:04]

2009-11-11 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 15:04]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.gameguard.co.kr/gameguard/faq/eng/FAQ_3xx.htm

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MI699F~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hp83rv43.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be

FF - component: c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hp83rv43.default\extensions\{0b457cAA-602d-484a-8fe7-c1d894a011ba}\platform\WINNT_x86-msvc\components\SSSLauncher.dll

FF - component: c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hp83rv43.default\extensions\{463F6CA5-EE3C-4be1-B7E6-7FEE11953374}\platform\WINNT\components\FoxyTunes.dll

FF - component: c:\documents and settings\Killer Queen\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\hp83rv43.default\extensions\fotofox@mozilla.com\platform\WINNT_x86-msvc\components\mozFotofox.dll

FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll

FF - plugin: c:\program files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.13\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npvlc.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

AddRemove-DAEMON Tools Toolbar - c:\program files\DAEMON Tools Toolbar\uninst.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-11-11 18:14

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

device: opened successfully

user: MBR read successfully

called modules: ntkrnlpa.exe catchme.sys CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys hal.dll >>UNKNOWN [0x867681F8]<<

kernel: MBR read successfully

detected MBR rootkit hooks:

\Driver\atapi -> 0x867681f8

Warning: possible MBR rootkit infection !

user & kernel MBR OK

Use "Recovery Console" command "fixmbr" to clear infection !

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\npggsvc]

"ImagePath"="c:\windows\system32\GameMon.des -service"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\ð•€|ÿÿÿÿ.•€|þ»Ñw*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2356)

c:\program files\Xfire\xfire_toucan_40120.dll

c:\windows\system32\msi.dll

.

Voltooingstijd: 2009-11-11 18:15

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-11-11 17:15

Pre-Run: 694.633.787.392 bytes beschikbaar

Post-Run: 695.806.763.008 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - 565815DA9C0EEC9244E1F72EA234E9F4

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.