Ga naar inhoud

Logje nakijken


 Delen

Aanbevolen berichten

Logje ontvangen via PB van RACEMAN1910

Zou je dit logje eens willen nakijken?

Het is van mijn oude computer die nu ook traa gaat.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

Scan saved at 21:11:32, on 29/12/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\EXPLORER.EXE

C:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\taskmgr.exe

C:\windows\system32\wuauclt.exe

F:\Software\Speccy\Speccy.exe

F:\Software\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Telenet Internet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\windows\system32\userinit.exe,EXPLORER.EXE

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {6D023EBF-70B8-45A6-9ED5-556515FA0FE4} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - (no file)

O2 - BHO: Mirar - {9A9C9B69-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {9A9C9B68-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~2.EXE -Update -1100465 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={61EF19EA-2DCE-4F63-A22C-B8D4E4EC5383}; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/t/traffic_slam/game_spel_nl.htm"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Sign In

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.telenet.be

O15 - Trusted Zone: http://click.getmirar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://click.mirarsearch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://redirect.mirarsearch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://awbeta.net-nucleus.com (HKLM)

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\windows\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\windows\System32\browseui.dll

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

--

End of file - 6082 bytes

---------- Post toegevoegd om 15:56 ---------- Vorige post was om 15:54 ----------

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\windows\system32\userinit.exe,EXPLORER.EXE

O2 - BHO: (no name) - {6D023EBF-70B8-45A6-9ED5-556515FA0FE4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - (no file)

O2 - BHO: Mirar - {9A9C9B69-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {9A9C9B68-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~2.EXE -Update -1100465 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={61EF19EA-2DCE-4F63-A22C-B8D4E4EC5383}; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)" -http://www8.agame.com/games/shockwav...me_spel_nl.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O15 - Trusted Zone: http://click.getmirar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://click.mirarsearch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://redirect.mirarsearch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://awbeta.net-nucleus.com (HKLM)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast Raceman1910

Malwarebytes' Anti-Malware 1.42

Database versie: 3289

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 7.0.5730.13

1/01/2010 10:02:44

mbam-log-2010-01-01 (10-02-44).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 97668

Verstreken tijd: 11 minute(s), 7 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 25

Registerwaarden geïnfecteerd: 2

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\browsingenhancer.browserwatcher (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\browsingenhancer.browserwatcher.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\browsingenhancer.****pro_bho (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\browsingenhancer.****pro_bho.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\browsingenhancer.precachebrowserhost (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\browsingenhancer.precachebrowserhost.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{1037b06c-84b7-4240-8d80-485810a0497d} (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{125e9d24-2428-38d2-8e23-804e3275209c} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{3f2579e9-ec37-3112-9bde-d2db14e95c32} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{54b287f9-fd90-4457-b65e-cb91560c021d} (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{6e4c7afc-9915-4036-b7f9-8b3f1710788f} (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{e12688ce-9384-28e3-a041-4e1a9ce14506} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{40b2127e-cc18-37d0-43ca-afa158c64001} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{566dede9-9ed8-45da-9be6-9b2eeab17f49} (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{98d555cc-a569-43fb-2f43-3a98ccda4b50} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1a93c934-025b-4c3a-b38e-9654a7003239} (Adware.Gamesbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6f282b65-56bf-4bd1-a8b2-a4449a05863d} (Adware.Gamesbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9a9c9b68-f908-4aab-8d0c-10ea8997f37e} (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9a9c9b69-f908-4aab-8d0c-10ea8997f37e} (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{8a0dcbda-6e20-489c-9041-c1e8a0352e75} (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\BrowsingEnhancer.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\BrowsingEnhancer (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MediaHoldings (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Mirar (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PlayMP3 (Adware.PLayMP3z) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{9a9c9b68-f908-4aab-8d0c-10ea8997f37e} (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{07aa283a-43d7-4cbe-a064-32a21112d94d} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

Scan saved at 10:04:22, on 1/01/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\windows\explorer.exe

C:\windows\system32\taskmgr.exe

F:\Software\Speccy\Speccy.exe

F:\Software\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Telenet Internet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {6D023EBF-70B8-45A6-9ED5-556515FA0FE4} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Sign In

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.telenet.be

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\windows\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\windows\System32\browseui.dll

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

--

End of file - 4043 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast Raceman1910

zeer goed. Natuurlijk dat is een computer van 15 jaar oud dus veel moet je daar niet van verwachten, maar hij is toch erg snel. Afsluiten doet hij in 22 s.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Er is wel flink wat "besmet" materiaal verwijderd, dus nu zou het moeten OK zijn.

Download CCleaner. Klik op deze pagina op één van de mirrorsites van MajorGeeks en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...