Ga naar inhoud

Antimalware Doctor nummer zoveel...


Aanbevolen berichten

Hallo,

Ook ik heb problemen met die stomme Antimalware Doctor. Eerst heb ik het via deze weg (http://nl.pcthreat.com/parasitebyid-9024nl.html) geprobeerd, maar dat hielp niet. Ik heb op basis daarvan enkele regels verwijderd uit het register maar de malware blokte na de herstart zowat alles. Ik kreeg uiteindelijk veel foutmeldingen en daarna gaf Windows een zwart scherm.

Gelukkig zag ik toen de oplossing op hier. In de veilige modus heb ik met Hijjackthis enkele regels kunnen 'fixen' die bij iemand anders hier als kwaad werden beschreven. Niet echt handig dat ik niet meer weet welke dat waren maar opeens kon ik weer in normale modus aan de slag. Alleen ik krijg het niet helemaal weg wnat zo'n hijack log is volgens mij per computer nogal afwijkend. Kan iemand mij helpen wat er uit dit log door Hijackthis gefixt moet worden?

Onderaan staat ook een log van Malwarebytes. Hij geeft na een paar keer aolmeep verwijderd te hebben dit bestand nog steeds op als een infectie.

Eveneens blijven deze regels in Hijackthis staan na de fix:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

Weet iemand hoe dat kan?

Uiteraard run ik beide programma's als administrator en laat ik de computer opnieuw opstarten na de fix.

Duizend maal dank voor de hulp!

groet Niels

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:11:47, on 29-6-2010

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\FreeWheel.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\PdfCreate5Hook.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\WinSplit Revolution\WinSplit.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:5577

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: ZeonIEEventHelper Class - {DA986D7D-CCAF-47B2-84FE-BFA1549BEBF9} - C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\Bin\ZeonIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Nuance PDF - {E3286BF1-E654-42FF-B4A6-5E111731DF6B} - C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\Bin\ZeonIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] "C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe" /bt

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance OmniPage 17-reminder] "C:\Program Files\Nuance\OmniPage17\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\ScanSoft\OmniPage 17\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [PDFHook] C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\pdfcreate5hook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDF5 Registry Controller] C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\RegistryController.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Winsplit] C:\Program Files\WinSplit Revolution\WinSplit.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OpAgent] "OpAgent.exe" /agent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201

O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204

O8 - Extra context menu item: Append the content of the link to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML

O8 - Extra context menu item: Append the content of the selected links to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppendSelLinks.HTML

O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIEAppend.HTML

O8 - Extra context menu item: Create PDF file - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML

O8 - Extra context menu item: Create PDF file from the content of the link - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECapture.HTML

O8 - Extra context menu item: Create PDF files from the selected links - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Create 5\Bin\ZeonIEFavClient.dll/ZeonIECaptureSelLinks.HTML

O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203

O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-09.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u13-b03/jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab?e=1242686985790&h=5c9f2ea32c921e705c593b1895cc6d10/&filename=jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BF6D1AAE-45E3-4824-BF3C-FEA18CC77534}: NameServer = 192.168.22.1,213.73.255.52

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - tzuk - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 8470 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

Malwarebytes

Databaseversie: 4255

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

Internet Explorer 7.0.6002.18005

29-6-2010 17:28:32

mbam-log-2010-06-29 (17-28-32).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 132952

Verstreken tijd: 10 minuut/minuten, 15 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 1

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Windows\system32\Drivers\aolmeep.sys (Rootkit.Agent) -> No action taken.

aangepast door Niels2
Link naar reactie
Delen op andere sites


Het is niet echt een goed idee om oplossingen voor een andere gebruiker zo maar over te nemen, want geen enkele PC en dus ook geen enkel log is identiek. Maar blijkbaar heb je geluk gehad en is hier niets fundamenteels misgelopen.

Die 2 lijntjes die je niet wegkrijgt zijn maar "schoonheidsfoutjes". Indien die terugkeren in je log na een fix, mag je die gewoon laten staan. Hebben geen enkele negatieve invloed op de werking van de PC.

Dit moet je nog weghalen met HijackThis.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:5577

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Dan laat je opnieuw Malwarebytes scannen. Indien die foutmelding van

aolmeep nog voorkomt, moet je ervoor kiezen om ze te verwijderen. "No action taken" in je logje zou er op kunnen wijzen dat je dit nog niet gedaan hebt.

En dan mag je dit nog doen : Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord, samen met een nieuw log van Malwarebytes en HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...