Ga naar inhoud

Anti Malware Doctor


 Delen

Aanbevolen berichten

Beste deskundigen van pc-helpforum,

Ook mijn laptop is getroffen door het Anti Malware Doctor programmaatje. Ik heb delen ervan denk ik wel weggekregen, maar zeker nog niet alles. Ik hoop op uw hulp. Ik heb MBAM en HiJackThis geïnstalleerd, onderstaand de meest recente log vna HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:22:30, on 7-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17080)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hyves.nl: always in touch with your friends

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Hyves

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [2373] C:\DOCUME~1\FRANKD~1\LOCALS~1\Temp\1302.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.olidata.com

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {4BFD075D-C36E-4F28-BB0A-5D472795197A} (PowerLoader Class) - http://powersoccer.bbgames.com/common/applet/PowerLoader.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

--

End of file - 7848 bytes

Kunt u mij zeggen welke van bovenstaande items ik moet repareren door middel van de 'fix checked' actie? En kunt u mij daarnaast vertellen wat vervolgstappen zijn om het definitief van mijn systeem te krijgen?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Frank

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O4 - HKLM\..\Run: [2373] C:\DOCUME~1\FRANKD~1\LOCALS~1\Temp\1302.exe

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor uw snelle reactie. Ik heb de door u beschreven stappen uitgevoerd. MBAM detecteerde nog 1 geïnfecteerd bestand, welke ik succesvol verwijderd heb. Ik ben benieuwd of het hiermee al opgelost is. In ieder geval alvast bedankt voor uw reactie! Onderstaand de logs van HijackThis en MBAM:

HijackThis:

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgscanx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hyves.nl: always in touch with your friends

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Hyves

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program Files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.olidata.com

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {4BFD075D-C36E-4F28-BB0A-5D472795197A} (PowerLoader Class) - http://powersoccer.bbgames.com/common/applet/PowerLoader.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

--

End of file - 7757 bytes

MBAM:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

Malwarebytes

Databaseversie: 4556

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 7.0.5730.11

8-9-2010 18:56:54

mbam-log-2010-09-08 (18-56-54).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 135180

Verstreken tijd: 13 minuut/minuten, 3 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 1

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\lsass.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Beide logjes zien er prima uit :-)

Volgende stap : download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

  • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
  • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
  • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
  • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wederom dank voor de instructies. Onderstaand het logbestand van ComboFix:

ComboFix 10-09-08.01 - Frank 08-09-2010 22:31:14.1.1 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.958.506 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Frank\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Autorun.inf

c:\documents and settings\Frank\Application Data\9F968ED86F94DD7698D06CC4475FD02A

c:\documents and settings\Frank\Application Data\9F968ED86F94DD7698D06CC4475FD02A\enemies-names.txt

c:\documents and settings\Frank\Application Data\9F968ED86F94DD7698D06CC4475FD02A\local.ini

c:\documents and settings\Frank\Application Data\9F968ED86F94DD7698D06CC4475FD02A\lsrslt.ini

c:\documents and settings\Frank\Local Settings\Application Data\Windows Server

c:\documents and settings\Frank\Local Settings\Application Data\Windows Server\server.dat

C:\setup.exe

c:\windows\db32.txt

c:\windows\system32\drivers\icohdurd.sys

c:\windows\system32\drivers\teaiemmj.sys

c:\windows\system32\logs

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - Kitty had a snack :P

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_icohdurd

-------\Service_icohdurd

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-08-08 to 2010-09-08 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-06 18:35 . 2010-09-06 18:35 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Frank\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-09-06 18:35 . 2010-09-06 18:35 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-09-06 18:31 . 2010-09-06 18:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\Frank\Application Data\Malwarebytes

2010-09-06 18:31 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-09-06 18:31 . 2010-09-06 18:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-09-06 18:31 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-09-06 18:31 . 2010-09-06 18:31 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-09-06 18:20 . 2010-09-06 18:20 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Frank\Onlangs geopend

2010-09-06 18:13 . 2010-09-06 18:14 80767800 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools\DownloadManager\Spyware Doctor8.0\sdsetup_dl.exe

2010-09-06 18:13 . 2010-09-06 18:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools

2010-09-06 17:55 . 2010-09-06 17:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\Frank\Local Settings\Application Data\wkmkdhduu

2010-08-28 20:41 . 2010-08-28 20:41 4177856 ----a-w- c:\documents and settings\Frank\Application Data\Azureus\plugins\azemp\vuzeplayer.exe

2010-08-28 13:01 . 2010-08-28 13:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Bureaublad

2010-08-28 11:03 . 2010-08-28 11:03 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\IETldCache

2010-08-26 20:57 . 2010-08-26 20:57 -------- d-----w- c:\documents and settings\Frank\Local Settings\Application Data\Sunbelt Software

2010-08-26 20:56 . 2010-08-26 20:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Lavasoft

2010-08-26 20:42 . 2010-08-26 20:42 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-08-21 13:26 . 2010-08-21 13:26 310208 ----a-w- c:\documents and settings\Frank\Application Data\Azureus\plugins\mlab\ShaperProbeC.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-06 18:20 . 2010-09-06 18:19 0 ----a-w- c:\windows\system32\dloF.tmp

2010-08-12 20:36 . 2006-05-02 05:24 87500 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2010-08-12 20:36 . 2006-05-02 05:24 502420 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2010-07-21 17:49 . 2010-07-21 17:49 73000 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 9.2.1.4\SetupAdmin.exe

2010-06-30 12:33 . 2006-05-02 05:24 149504 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2010-06-24 12:19 . 2009-07-02 09:54 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2010-06-24 12:19 . 2006-05-02 05:24 832512 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-06-24 12:19 . 2006-05-02 05:24 17408 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2010-06-24 09:03 . 2006-05-02 05:24 1852032 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-06-21 15:27 . 2006-05-02 05:24 354304 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2010-06-17 14:03 . 2006-05-02 05:24 80384 ----a-w- c:\windows\system32\iccvid.dll

2010-06-14 14:31 . 2006-05-23 09:51 744448 ----a-w- c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\HelpSvc.exe

2010-06-14 07:43 . 2006-05-02 05:24 1172480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Logitech Desktop Messenger.lnk - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe [2007-12-10 67128]

Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2008-9-27 805392]

dlbcserv.lnk - c:\program files\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe [2009-10-13 315392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]

2008-05-02 00:42 72208 ----a-w- c:\program files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTWLgn.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0aswBoot.exe /A:* /L:Dutch /KBD:2

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]

@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Utorrent\\utorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe"=

"c:\\Program Files\\Azureus\\Azureus.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\Frank\\Application Data\\PowerChallenge\\PowerSoccer\\PowerSoccer.exe"=

"c:\\Program Files\\VideoLAN\\VLC\\vlc.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Sports Interactive\\Football Manager 2010\\fm.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [31-1-2009 16:13 335240]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [31-1-2009 16:14 108552]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [31-1-2009 16:13 297752]

R2 LBeepKE;LBeepKE;c:\windows\system32\drivers\LBeepKE.sys [3-12-2007 15:27 3712]

R2 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\Windows Defender\MsMpEng.exe [5-10-2006 22:11 13592]

S2 vmfezqpn;SetPoint HID Mouse Filter Support;c:\windows\System32\svchost.exe -k netsvcs [2-5-2006 7:24 14336]

S3 ZD1211BU(Atheros);ZyDAS ZD1211B IEEE 802.11 b+g Wireless LAN Driver (USB)(Atheros);c:\windows\system32\drivers\ZD1211BU.sys [7-11-2008 21:03 500736]

S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [21-10-2007 16:07 685816]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

vmfezqpn

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-09-08 c:\windows\Tasks\MP Scheduled Scan.job

- c:\program files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [2006-10-05 20:11]

2010-06-22 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&ei=utf-8&fr=b1ie7

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

Handler: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

DPF: {4BFD075D-C36E-4F28-BB0A-5D472795197A} - hxxp://powersoccer.bbgames.com/common/applet/PowerLoader.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Frank\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xntq6fsz.default\

FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-09-08 22:40

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 FAT NTAPI

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(816)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTWlgn.dll

c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTServ.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2104)

c:\program files\Logitech\SetPoint\lgscroll.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\system32\LEXBCES.EXE

c:\windows\system32\LEXPPS.EXE

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\windows\system32\slserv.exe

c:\progra~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

c:\progra~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\program files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2010-09-08 22:44:54 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-08 20:44

Pre-Run: 18.494.062.592 bytes beschikbaar

Post-Run: 18.794.676.224 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - 6B956E87B5C926E31E2CDA42595FF9CF

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder volgende vetgedrukte mappen en bestanden ...

c:\windows\system32\dloF.tmp

c:\documents and settings\Frank\Local Settings\Application Data\wkmkdhduu

... en laat dan even weten of je onze "vriend" Antimalware Doctor nog ergens ontmoet op de PC ?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Beste kape,

Het verwijderen van het eerste bestand is gelukt. Echter het tweede bestand kan ik in zijn geheel niet vinden. Sterker nog, in c:\documents and settings\Frank is geen enkele map te vinden die 'local settings' heet. Ook een zoekopdracht op de c-schijf naar 'wkmkdhduu' levert geen resultaat op.

Heeft u enig idee hoe dit mogelijk is?

Groet

Link naar reactie
Delen op andere sites

Aha, dank voor de tip. Ik merk meteen weer dat ik op zijn zachtst gezegd geen computerdeskundige ben, maar met wat hulp is het wel gelukt.

Een nieuwe scan via MBAM levert geen geïnfecteerde bestanden meer op. Alles lijkt er prima uit te zien! Erg veel dank daarvoor!

Verder zag ik dat bij veel mensen wordt aangeraden de programma's (ComboFix, HijackThis, MBAM) weer te verwijderen en nog een scan met CCleaner te doen. Moet ik dit ook doen?

Groet

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ah ja, ook voor deze computerdeskundige-in-spé is er nog wat te doen. Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder HijackThis via Software.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download hier CCleaner en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Malwarebytes is een nuttig programma dat je wel op je PC kan houden om op geregelde tijdstippen eens mee te scannen. Niet vergeten om dan telkens eerst een update te doen. Zo krijg je de meest actuele database om malware te ontdekken. Mocht je het belang hier niet van inzien, dan mag je dit natuurlijk ook verwijderen via Software. Eigen keuze, dus !

That's it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...