Ga naar inhoud

Antimalware Doctor verwijderen


 Delen

Aanbevolen berichten

Sinds gisteravond heeft zich het Antimalware Doctor virus op mijn pc zich kenbaar gemaakt. En hoe..Ik word er gek van.

Ik heb op alle pop-up vragen en waarschuwingen ervan met nee en ignore beantwoord.

Ik heb via Rkill.com en MBAM al geprobeerd om dat k****virus te verwijderen. Helaas zonder resultaat. Nu deze site gevonden via een opgelost post. Hoop dat iemand mij ook kan helpen.

Hijakthis logbestand:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:45:29, on 8-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Fingerprint Sensor\AtService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\drivers\audio\r190031\stacsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Broadcom\MgmtAgent\BrcmMgmtAgent.exe

C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\DCPButtonSvc.exe

C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\System Manager\DCPSysMgrSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\program files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Wave Systems Corp\Trusted Drive Manager\TdmService.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\WINDOWS\system32\AESTFltr.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe

C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe

C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\Dell.ControlPoint.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Monique Olthof\Application Data\44BBD8388E51983121FE9181694A152E\mediafix70700en02.exe

C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\System Manager\DCPSysMgr.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Sitecom\Common\WLANUtil.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\program files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row-rel&channel=nl&ibd=6081108

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Zoekpagina Dell

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Zoekpagina Dell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Zoekpagina Dell

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.nl/ig/dell?hl=nl&client=dell-row-rel&channel=nl&ibd=6081108

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Scriptcl.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AESTFltr] %SystemRoot%\system32\AESTFltr.exe /NoDlg

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ChangeTPMAuth] C:\Program Files\Wave Systems Corp\Common\ChangeTPMAuth.exe /T:NTRU12

O4 - HKLM\..\Run: [WavXMgr] C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [secureUpgrade] C:\Program Files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EmbassySecurityCheck] "C:\Program Files\Wave Systems Corp\EMBASSY Security Setup\EMBASSYSecurityCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DellControlPoint] "C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\Dell.ControlPoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DCPstrApp] C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\Security Manager\SecurityDeviceInfoSetRegistryString.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DellConnectionManager] "C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\Connection Manager\Dell.UCM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [rxesancomw.tmp] "C:\DOCUME~1\MONIQU~1\LOCALS~1\Temp\rxesancomw.tmp"

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mediafix70700en02.exe] C:\Documents and Settings\Monique Olthof\Application Data\44BBD8388E51983121FE9181694A152E\mediafix70700en02.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)" -"SaniNet Viewer"

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [a5x3tq] C:\DOCUME~1\MONIQU~1\LOCALS~1\Temp\202fbh.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Dell ControlPoint System Manager.lnk = C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\System Manager\DCPSysMgr.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Common\WLANUtil.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AuthenTec Fingerprint Service (ATService) - AuthenTec, Inc. - C:\Program Files\Fingerprint Sensor\AtService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Broadcom Management Agent (BrcmMgmtAgent) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\MgmtAgent\BrcmMgmtAgent.exe

O23 - Service: Dell ControlPoint Button Service (buttonsvc32) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\DCPButtonSvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Dell ControlPoint System Manager (dcpsysmgrsvc) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\System Manager\DCPSysMgrSvc.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe

O23 - Service: SecureStorageService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Secure Storage Manager\SecureStorageService.exe

O23 - Service: Smith Micro Connection Manager Service (SMManager) - Smith Micro Software, Inc. - C:\Program Files\Dell\Dell ControlPoint\Connection Manager\SMManager.exe

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - c:\drivers\audio\r190031\stacsv.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: NTRU TSS v1.2.1.27 TCS (tcsd_win32.exe) - Unknown owner - C:\Program Files\NTRU Cryptosystems\NTRU TCG Software Stack\bin\tcsd_win32.exe

O23 - Service: TdmService - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Trusted Drive Manager\TdmService.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

--

End of file - 14777 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKLM\..\Run: [rxesancomw.tmp] "C:\DOCUME~1\MONIQU~1\LOCALS~1\Temp\rxesancomw.tmp"

O4 - HKCU\..\Run: [mediafix70700en02.exe] C:\Documents and Settings\Monique Olthof\Application Data\44BBD8388E51983121FE9181694A152E\mediafix70700en02.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)" -"SaniNet Viewer"

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [a5x3tq] C:\DOCUME~1\MONIQU~1\LOCALS~1\Temp\202fbh.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank voor je reactie. Heb bovenstaande uitgevoerd. Zie log hijack en MBAM:

[ATTACH]6412[/ATTACH]

[ATTACH]6411[/ATTACH]

Heb echter nog 1 probleem: ik krijg bij het updaten van MBAM een crash/foutmelding en moet dan rebooten. De bovenstaande scan is dus uitgevoerd zonder update. Heb een foto van de foutmelding gemaakt met mijn gsm. Zie bijlagen.

hijackthis.log

mbam-log-2010-09-09 (10-13-18).txt

post-22055-1417704132,5522_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites


De foto is niet echt goed te bekijken ... dus afleiden wat er misloopt bij updaten van Malwarebytes lukt niet echt :sad

Maar ... het goede nieuws is dat beide logjes er prima uitzien. Nog even de volgende stap dan :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

  • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
  • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
  • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
  • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb het eindelijk voor elkaar gekregen om de hele combofix te doorlopen. Probleem is dat het systeem steeds meer begint te crashen. Zoals vermeld gebeurde dit voor het eerst bij de update van MBAM. Tijdens combofix weer. Nu telkens als ik internet op ga om de log te posten. Ik word er gek van. Heb de foutmelding ook in een txt gezet, was al bang dat de foto te klein zou worden weergegeven. Ga morgen weer proberen te posten (nu via gsm, lukte helaas ook nie om de log op email te zetten). Heb overigens wel het idee dat de antimalware doctor verwijderd is. Schrale troost...

Link naar reactie
Delen op andere sites


 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...