Ga naar inhoud

antimaleware doctor


 Delen

Aanbevolen berichten

Beste help forumers

sinds vandaag ben ik besmet met dit k*t virus

de enige manier op dit moment om nog een internet browser te openen is via veiligemodus!

Zou iemand mij aub kunnen helpen met het schoon krijgen van mijn pc want opnieuw installeren is geen optie met de hoeveelheid data verlies die dan zou optreden.

alvast super bedankt

~sun~

hier onder mijn hijackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:24:27, on 11-9-2010

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\astrid\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = AnalyzeThis

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 212.117.178.25 Google

O1 - Hosts: 212.117.163.43 search.yahoo.com

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinSys2] C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] E:\vmware 6.2 workstation\vmware-tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "E:\vmware 6.2 workstation\hqtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech G35] C:\Program Files\Logitech\G35\G35.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [romncewaxs.tmp] "C:\DOCUME~1\ADMDEN~1\LOCALS~1\Temp\romncewaxs.tmp"

O4 - HKLM\..\Run: [wupdate] %SystemRoot%\system32\wupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lsdefrag] C:\DOCUME~1\ADMDEN~1\LOCALS~1\Temp\mrcwaenxos.tmp

O4 - HKLM\..\Run: [hglvtvhw] C:\Documents and Settings\admdennis\Local Settings\Application Data\bgurggpkl\lalqtqcuqiw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Driver Setup] C:\WINDOWS\cfdrive32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [a5x3tq] C:\DOCUME~1\ADMDEN~1\LOCALS~1\Temp\202fbh.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Microsoft Driver Setup] C:\WINDOWS\cfdrive32.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DD48AC1-06A2-4CF2-812D-968279984783}: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EA648C2D-AAF1-4650-92D3-8FEBFD5A5FD8}: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FA8C73CC-140F-4A14-8555-AF1A067082E6}: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\McShield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - E:\vmware 6.2 workstation\vmware-ufad.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - E:\vmware 6.2 workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

--

End of file - 7915 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 23
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [romncewaxs.tmp] "C:\DOCUME~1\ADMDEN~1\LOCALS~1\Temp\romncewaxs.tmp"

O4 - HKLM\..\Run: [wupdate] %SystemRoot%\system32\wupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lsdefrag] C:\DOCUME~1\ADMDEN~1\LOCALS~1\Temp\mrcwaenxos.tmp

O4 - HKLM\..\Run: [hglvtvhw] C:\Documents and Settings\admdennis\Local Settings\Application Data\bgurggpkl\lalqtqcuqiw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Driver Setup] C:\WINDOWS\cfdrive32.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [a5x3tq] C:\DOCUME~1\ADMDEN~1\LOCALS~1\Temp\202fbh.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Microsoft Driver Setup] C:\WINDOWS\cfdrive32.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DD48AC1-06A2-4CF2-812D-968279984783}: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EA648C2D-AAF1-4650-92D3-8FEBFD5A5FD8}: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FA8C73CC-140F-4A14-8555-AF1A067082E6}: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download HostsXpert

Unzip het programma naar je Bureaublad.

Open de map en dubbelklik op Hoster.exe

Klik op "Restore Microsofts Original Hosts File"

Klik op "OK" en sluit het programma.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Ik heb de acties uitgevoerd die je hierboven beschrijft.

bij het uitvoeren van HostsXpert krijg ik de foutmelding "ERROR:cannot create file C:\windows\system32\DRIVERS\ETC\hosts

hier onder de 2 logs zoals verzocht:

HiJackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:30:07, on 12-9-2010

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\astrid\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = AnalyzeThis

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 212.117.178.25 Google

O1 - Hosts: 212.117.163.43 search.yahoo.com

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinSys2] C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] E:\vmware 6.2 workstation\vmware-tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "E:\vmware 6.2 workstation\hqtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech G35] C:\Program Files\Logitech\G35\G35.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\McShield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - E:\vmware 6.2 workstation\vmware-ufad.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - E:\vmware 6.2 workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

--

End of file - 6559 bytes

MBAM:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

Malwarebytes

Databaseversie: 4599

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 (Safe Mode)

Internet Explorer 6.0.2900.2180

12-9-2010 9:23:22

mbam-log-2010-09-12 (09-23-22).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 144907

Verstreken tijd: 2 minuut/minuten, 47 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 1

Registerwaarden geïnfecteerd: 1

Registerdata geïnfecteerd: 2

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 7

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SSHNAS (Trojan.Renos) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\taskman (Worm.Palevo) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\system32\wupdate.exe (Trojan.FakeMS) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\spool\prtprocs\w32x86\9iQ79c1s9.dll (Trojan.Alureon) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\spool\prtprocs\w32x86\kUO17m3.dll (Trojan.Alureon) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Temp\c1sK31gM.sys (Trojan.Alureon) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\cfdrive32.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Tasks\{22116563-108C-42c0-A7CE-60161B75E508}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Tasks\{35DC3473-A719-4d14-B7C1-FD326CA84A0C}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

super bedankt voor de snelle reactie.

mvg,

sun

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar deze map C:\windows\system32\DRIVERS\ETC\hosts en verwijder manueel volgende twee items :

O1 - Hosts: 212.117.178.25 Google

O1 - Hosts: 212.117.163.43 search.yahoo.com

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - Default URLSearchHook is missing

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

… en hang dan een nieuw logje van HijackThis in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik heb de acties uitgevoerd en hierbij een nieuw HJT logje

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 6:53:51, on 13-9-2010

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\astrid\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = AnalyzeThis

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {AC968A2E-31FE-4E95-B9D0-03532E7A42A6} - c:\windows\system32\dlob.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinSys2] C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] E:\vmware 6.2 workstation\vmware-tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "E:\vmware 6.2 workstation\hqtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech G35] C:\Program Files\Logitech\G35\G35.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\McShield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - E:\vmware 6.2 workstation\vmware-ufad.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - E:\vmware 6.2 workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

--

End of file - 6924 bytes

mvg,

sun

Link naar reactie
Delen op andere sites


beste kape,

Ik heb alle acties uitgevoerd in veilige modus onder het "build in" administrator account.

dit was de enige manier waarop ik de acties kon uitvoeren en op internet kon.

als ik nu echter inlog op mijn normale account dan krijg ik direct weer onze doctor op visite.

ik heb wederom MBAM gedraaid en krijg onderstaande log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

Malwarebytes

Databaseversie: 4599

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 (Safe Mode)

Internet Explorer 6.0.2900.2180

13-9-2010 18:35:55

mbam-log-2010-09-13 (18-35-55).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 144589

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 22 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 2

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\Fonts\ssxNyTofN.com (Malware.Generic) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Tasks\{22116563-108C-42c0-A7CE-60161B75E508}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

en een

HJT

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:37:39, on 13-9-2010

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched .exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\70887ySh.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\astrid\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = AnalyzeThis

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {AC968A2E-31FE-4E95-B9D0-03532E7A42A6} - c:\windows\system32\dlob.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinSys2] C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] E:\vmware 6.2 workstation\vmware-tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "E:\vmware 6.2 workstation\hqtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech G35] C:\Program Files\Logitech\G35\G35.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\McShield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - E:\vmware 6.2 workstation\vmware-ufad.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - E:\vmware 6.2 workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

--

End of file - 6903 bytes

welke acties moet ik uitvoeren om dit op te lossen?

alvast bedankt voor alle snelle reacties.

mvg,

sun

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {AC968A2E-31FE-4E95-B9D0-03532E7A42A6} - c:\windows\system32\dlob.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [WinSys2] C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

  • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
  • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
  • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
  • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

ik heb geprobeerd HJT te draaien echter blijft

O2 - BHO: (no name) - {AC968A2E-31FE-4E95-B9D0-03532E7A42A6} - c:\windows\system32\dlob.dll (file missing)

bestaan na het gebruik van combofix en een reboot was deze echter toch verdwenen.

hier onder de log van combofix:

ComboFix 10-09-12.04 - Administrator 13-09-2010 22:29:51.1.4 - x86 NETWORK

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.3320.3060 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: McAfee VirusScan *On-access scanning disabled* (Updated) {84B5EE75-6421-4CDE-A33A-DD43BA9FAD83}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\70887ySh.exe

c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

c:\program files\Creative\SBLive\Program\ADGJDet.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe

c:\program files\Logitech\G35\G35.exe

c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

c:\program files\QuickTime\qttask.exe

c:\windows\system32\dloB.dll

c:\windows\system32\dloB.tmp

c:\windows\system32\drivers\cvzunpvn.sys

c:\windows\system32\drivers\svaqbzuz.sys

c:\windows\system32\vlpu.dll

c:\windows\UpdReg.EXE

e:\vmware 6.2 workstation\hqtray.exe

e:\vmware 6.2 workstation\vmware-tray.exe

 <pre>
c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart .exe ---^> c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
c:\program files\Creative\SBLive\Program\ADGJDet .exe ---^> c:\program files\Creative\SBLive\Program\ADGJDet.exe
c:\program files\Java\jre6\bin\jusched .exe ---^> c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe
c:\program files\Logitech\G35\G35 .exe ---^> c:\program files\Logitech\G35\G35.exe
c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent .exe ---^> c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
c:\program files\QuickTime\qttask .exe ---^> c:\program files\QuickTime\qttask.exe
c:\windows\UpdReg .exe ---^> c:\windows\UpdReg.exe
</pre> 

.

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\drivers\pciide.sys werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - Kitty had a snack :P

c:\windows\system32\winlogon.exe . . . is geïnfecteerd!!

c:\windows\explorer.exe . . . is geïnfecteerd!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_KZZIGOIM

-------\Legacy_SSHNAS

-------\Legacy_SVAQBZUZ

-------\Service_kzzigoim

-------\Service_svaqbzuz

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-08-13 to 2010-09-13 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-13 18:58 . 2010-09-13 18:58 -------- d-s---w- c:\documents and settings\Administrator\UserData

2010-09-13 16:36 . 2010-09-13 16:36 -------- d-----r- c:\documents and settings\NetworkService\Favorieten

2010-09-12 09:28 . 2010-09-12 09:28 664 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat

2010-09-12 08:15 . 2010-09-12 08:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\ChessBase

2010-09-12 08:15 . 2010-09-12 08:15 55024 ----a-w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2010-09-12 08:15 . 2010-09-12 08:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\ChessBase

2010-09-12 07:14 . 2010-09-12 07:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes

2010-09-12 07:13 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-09-12 07:13 . 2010-09-12 07:14 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-09-12 07:13 . 2010-09-12 07:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-09-12 07:13 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-09-11 12:02 . 2009-07-18 21:55 -------- d--h--w- c:\documents and settings\Administrator\Netwerkprinteromgeving

2010-09-11 12:02 . 2009-07-18 21:55 -------- d-----r- c:\documents and settings\Administrator\Menu Start

2010-09-11 12:02 . 2009-07-18 20:00 -------- d--h--w- c:\documents and settings\Administrator\Sjablonen

2010-09-11 12:02 . 2010-09-13 18:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator

2010-09-11 11:59 . 2010-09-11 11:59 388096 ----a-r- c:\documents and settings\astrid\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-09-11 11:59 . 2010-09-11 11:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\astrid\Trend Micro

2010-09-11 11:52 . 2010-09-11 11:52 -------- d-s---w- c:\documents and settings\NetworkService\UserData

2010-09-11 10:46 . 2010-09-11 10:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\HPAppData

2010-09-11 10:46 . 2010-09-11 10:46 -------- d-----r- c:\documents and settings\LocalService\Favorieten

2010-09-11 10:46 . 2010-09-11 10:46 213504 ----a-w- c:\windows\Rpufib.exe

2010-09-11 10:46 . 2010-09-11 10:46 213504 ----a-w- c:\windows\Rpufia.exe

2010-09-11 10:46 . 2010-09-13 20:34 843776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rbxocw.sys

2010-09-09 20:31 . 2010-09-10 12:24 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite

2010-08-22 07:40 . 2010-08-22 07:40 -------- d-----w- c:\program files\AppieSoft

2010-08-17 21:14 . 2010-08-17 21:14 -------- d-----w- c:\windows\Performance

2010-08-17 21:13 . 2010-08-17 21:14 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Windows 7 Upgrade Advisor

2010-08-17 18:45 . 2008-01-22 16:50 126528 ----a-w- C:\oscdimg.exe

2010-08-17 18:32 . 2008-01-22 16:50 126528 ----a-w- c:\program files\oscdimg.exe

2010-08-16 19:18 . 2010-08-16 19:18 -------- d-----w- c:\windows\XSxS

2010-08-16 19:18 . 2010-08-16 19:18 -------- d-----w- c:\program files\Xenocode

2010-08-16 18:26 . 2010-08-16 18:26 -------- d-----w- C:\BM2005

2010-08-16 18:17 . 2008-01-21 15:43 39472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hotcore3.sys

2010-08-16 18:17 . 2008-01-21 15:43 4244744 ----a-w- c:\windows\system32\qtp-mt334.dll

2010-08-16 18:17 . 2008-01-21 15:43 13576 ----a-w- c:\windows\system32\wnaspi32.dll

2010-08-16 18:17 . 2008-01-21 15:43 247560 ----a-w- c:\windows\system32\prgiso.dll

2010-08-16 18:16 . 2010-08-16 18:16 -------- d-----w- c:\program files\Paragon Software

2010-08-16 17:32 . 2010-08-16 17:32 -------- d-----r- c:\windows\AsDmiHtm

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-13 20:34 . 2009-10-15 20:57 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2010-09-13 20:23 . 2010-09-11 12:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\HPAppData

2010-09-13 18:58 . 2001-09-07 12:00 87232 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2010-09-13 18:58 . 2001-09-07 12:00 501596 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2010-09-13 18:55 . 2010-09-13 16:34 112 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Vt36FoK88.dat

2010-09-13 16:33 . 2009-08-30 21:04 35332 ----a-w- c:\windows\system32\CTHELPER.EXE

2010-09-13 16:27 . 2009-08-02 13:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\VMware

2010-09-13 16:27 . 2009-08-02 13:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\VMware

2010-09-11 12:20 . 2009-08-30 21:32 24 ----a-w- c:\windows\system32\DVCStateBkp-{00000001-00000000-00000006-00001102-00000002-80651102}.dat

2010-09-11 12:20 . 2009-08-30 21:32 24 ----a-w- c:\windows\system32\DVCState-{00000001-00000000-00000006-00001102-00000002-80651102}.dat

2010-09-11 12:18 . 2010-03-04 06:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\astrid\Application Data\HPAppData

2010-09-09 20:32 . 2009-07-22 04:44 691696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2010-09-09 20:31 . 2009-07-22 04:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DAEMON Tools Lite

2010-08-16 18:16 . 2009-07-18 21:35 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2010-07-26 05:59 . 2009-11-24 07:25 42076 ----a-w- c:\documents and settings\astrid\Application Data\mdbu.bin

2010-07-24 18:26 . 2010-07-18 07:01 -------- d-----w- c:\program files\McAfee

2010-07-22 05:13 . 2009-08-05 14:58 55024 ----a-w- c:\documents and settings\astrid\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2010-07-18 10:02 . 2010-07-18 06:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\McAfee

2010-07-18 07:01 . 2010-07-18 07:01 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\McAfee

2010-07-18 07:01 . 2010-07-18 07:01 -------- d-----w- c:\program files\McAfee.com

2010-07-16 17:32 . 2010-07-16 17:32 -------- d-----w- c:\program files\Webteh

2010-07-15 13:18 . 2010-07-18 07:01 120136 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Mpfp.sys

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 13112 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 70456 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 91448 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 20800 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll

2008-08-16 15:43 . 2008-08-16 15:43 206136 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 31032 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 40248 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 479232 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcm80.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 548864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcp80.dll

2008-05-21 06:41 . 2008-05-21 06:41 626688 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcr80.dll

2008-06-05 11:58 . 2008-06-05 11:58 648504 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll

2008-08-16 15:42 . 2008-08-16 15:42 23864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll

.

<pre>
c:\windows\system32\CTHELPER .exe
</pre>

------- Sigcheck -------

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\winlogon.exe

[-] 2004-08-03 . 993BAA1CC42035D8915D762C504B8022 . 504832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\explorer.exe

[-] 2004-08-03 . F322E4E400DEB976ED1263B6C155FA56 . 1035776 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\explorer.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2008-07-03 16876032]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-20 148888]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-06-10 13758464]

"nwiz"="nwiz.exe" [2009-06-10 1657376]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-06-10 86016]

"vmware-tray"="e:\vmware 6.2 workstation\vmware-tray.exe" [N/A]

"VMware hqtray"="e:\vmware 6.2 workstation\hqtray.exe" [N/A]

"WINDVDPatch"="CTHELPER.EXE" [2010-09-13 35332]

"UpdReg"="c:\windows\UpdReg.EXE" [2000-05-10 90112]

"Jet Detection"="c:\program files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" [2001-11-28 28672]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-04-28 61440]

"Logitech G35"="c:\program files\Logitech\G35\G35.exe" [2009-06-30 1811728]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"mcagent_exe"="c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [2010-06-10 1218008]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-09-04 417792]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2010-04-29 1090952]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

@=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

2009-02-27 15:10 35696 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]

c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe [N/A]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

2007-05-08 15:24 54840 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2009-09-21 14:36 305440 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

2009-07-26 15:44 3883856 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2009-09-04 23:54 417792 ----a-w- c:\program files\QuickTime\qttask.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"=

"h:\\WOW\\World of Warcraft\\BackgroundDownloader.exe"=

"e:\\pincacle studio 12\\Programs\\RM.exe"=

"e:\\pincacle studio 12\\Programs\\Studio.exe"=

"e:\\pincacle studio 12\\Programs\\umi.exe"=

"h:\\WOW\\World of Warcraft\\WoW-3.1.3.9947-to-3.2.0.10192-enGB-downloader.exe"=

"h:\\WOW\\World of Warcraft\\WoW-3.2.0.10192-to-3.2.0.10314-enGB-downloader.exe"=

"h:\\WOW\\World of Warcraft\\Launcher.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"h:\\WOW\\World of Warcraft\\WoW-3.2.0.10314-to-3.2.2.10482-enGB-downloader.exe"=

"h:\\WOW\\World of Warcraft\\WoW-3.2.2.10482-to-3.2.2.10505-enGB-downloader.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Ventrilo\\Ventrilo.exe"=

"c:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\java.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfcCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\Bin\\hpqPhotoCrm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgplgtupl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgpc01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqusgh.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\smart web printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

"c:\\Program Files\\KCeasy\\giFT\\giFTl.exe"=

"c:\\Program Files\\KCeasy\\KCeasy.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\McAfee\\MNA\\McNASvc.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"3724:TCP"= 3724:TCP:Blizzard Downloader: 3724

"3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009

"9100:TCP"= 9100:TCP:printer

R0 ahcix86;ahcix86;c:\windows\system32\drivers\ahcix86.sys [1-1-1980 2:00 184848]

R0 hotcore3;hotcore3;c:\windows\system32\drivers\hotcore3.sys [16-8-2010 20:17 39472]

S0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [22-7-2009 6:44 691696]

S3 LADF_DHP2;G35 DHP2 Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\ladfDHP2i386.sys [14-4-2010 16:20 53520]

S3 LADF_SBVM;G35 SBVM Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\ladfSBVMi386.sys [14-4-2010 16:20 334992]

S3 SetupNTGLM7X;SetupNTGLM7X;\??\d:\ntglm7x.sys --> d:\NTGLM7X.sys [?]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*Deregistered* - rbxocw

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPService REG_MULTI_SZ HPSLPSVC

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-07-18 c:\windows\Tasks\McDefragTask.job

- c:\progra~1\mcafee\mqc\QcConsol.exe [2010-07-18 10:22]

2010-07-31 c:\windows\Tasks\McQcTask.job

- c:\progra~1\mcafee\mqc\QcConsol.exe [2010-07-18 10:22]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://hjt-data.trendmicro.com/hjt/analyzethis/index.php?report=13802917

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ibyvihb6.default\

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpClipBook.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpClipBookDB.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpNeoLogger.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpSaturn.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpSeymour.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpSmartSelect.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpSmartWebPrinting.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpSWPOperation.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpXPLogging.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpXPMTC.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpXPMTL.dll

FF - component: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\components\hpXREStub.dll

FF - plugin: c:\program files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3\plugins\nphpclipbook.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npicaN.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

AddRemove-DAEMON Tools Toolbar - c:\program files\DAEMON Tools Toolbar\uninst.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-09-13 22:34

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\rbxocw]

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\ð•€|ÿÿÿÿ.•€|þ»Ñw*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(852)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\progra~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\progra~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2010-09-13 22:35:30 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-13 20:35

Pre-Run: 20.456.148.992 bytes beschikbaar

Post-Run: 22.681.845.760 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer

- - End Of File - - 835D05BC7B681A688FA667ABFDA609BD

super bedankt

mvg,

sun

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\Rpufib.exe

c:\windows\Rpufia.exe

c:\windows\system32\drivers\rbxocw.sys

c:\windows\system32\DVCStateBkp-{00000001-00000000-00000006-00001102-00000002-80651102}.dat

c:\windows\system32\DVCState-{00000001-00000000-00000006-00001102-00000002-80651102}.dat

Renv::

c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart .exe

c:\program files\Creative\SBLive\Program\ADGJDet .exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jusched .exe

c:\program files\Logitech\G35\G35 .exe

c:\program files\McAfee.com\Agent\mcagent .exe

c:\program files\QuickTime\qttask .exe

c:\windows\UpdReg .exe

c:\windows\system32\CTHELPER .exe

Driver::

rbxocw

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...