Ga naar inhoud

Trojan Horse op latop


 Delen

Aanbevolen berichten

Hey allemaal,

sinds vandaag krijg ik met mijn AVG anti-virus scanner allemaal bedreigingen, verschillende soorten van het Trojaans Paard. Trojan dropper, trojan backdoor, torjan generic. Hij kan ze echter niet verwijderen. Wat nu? Ik heb al via de CCleaner wat geinfecteerde tijdelijke internetbestanden verwijderd en met HiJackThis gescand en de log opgeslagen. Het vreemde is dat internet het niet meer doet en mijn firewall ook uitgeschakeld is. Mijn laptop kan gewoonweg geen verbinding meer maken met internet. Zou iemand mij kunnen helpen?

Dit geeft HiJackthis aan:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:47:58, on 25-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\ASUS\EeePC\Super Hybrid Engine\SuperHybridEngine.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgscanx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: LimeWire Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [24450] C:\DOCUME~1\DESIRE~1\LOCALS~1\Temp\3575521.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Microsoft Driver Setup] C:\WINDOWS\cfdrive32.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Antimalware Doctor.lnk = C:\Documents and Settings\Desiree Visser\Application Data\F40A04A8F084481E422C6D71359A6BC6\mediafix70700en02.exe

O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 7763 bytes

Ik hoop dat iemand me kan helpen, ik ben echt een pc analfabeet :S

Alvast heel erg bedankt!

Mvg Desiree

Link naar reactie
Delen op andere sites


Heb even een eigen onderwerp voor je geopend. Posten in het topic van een andere forumgebruiker, leidt alleen maar tot misverstanden.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: LimeWire Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [24450] C:\DOCUME~1\DESIRE~1\LOCALS~1\Temp\3575521.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Microsoft Driver Setup] C:\WINDOWS\cfdrive32.exe

O4 - Startup: Antimalware Doctor.lnk = C:\Documents and Settings\Desiree Visser\Application Data\F40A04A8F084481E422C6D71359A6BC6\mediafix70700en02.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende programma Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Kape,

je hebt gelijk, een nieuw onderwerp starten is beter, een beetje verwarrend was het wel inderdaad. Bedankt voor je reactie!

Ik heb m'n laptop gescand met MBAM en 4 geinfecteerde bestanden verwijderd.. hier is de inhoud van de log;

25-9-2010 23:08:03

mbam-log-2010-09-25 (23-08-03).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 110869

Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 53 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 2

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 1

Mappen geïnfecteerd: 1

Bestanden geïnfecteerd: 4

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Antimalware Doctor (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Antimalware Doctor Inc (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243936033-3052116371-381863308-1811 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243936033-3052116371-381863308-1811\Desktop.ini (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Desiree Visser\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Antimalware Doctor.lnk (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Desiree Visser\Bureaublad\Antimalware Doctor.lnk (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Desiree Visser\Menu Start\Antimalware Doctor.lnk (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

En daarna nog een keer met HiJackthis, hier is de uitslag daarvan;

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:12:10, on 25-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 6427 bytes

What's next? :P

Groet Desiree

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

  • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
  • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
  • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
  • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Kape,

heel erg bedankt voor je hulp. Na de vorige stappen maakt m'n laptop in ieder geval weer verbinding met internet, ee hele opluchting! Ik heb alle stappen gevolgd en dit is de inhoud van de Combofix log;

ComboFix 10-09-25.07 - Desiree Visser 26-09-2010 21:53:52.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Desiree Visser\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) .

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Desiree Visser\.COMMgr

c:\documents and settings\Desiree Visser\Application Data\F40A04A8F084481E422C6D71359A6BC6

c:\documents and settings\Desiree Visser\Application Data\F40A04A8F084481E422C6D71359A6BC6\enemies-names.txt

c:\documents and settings\Desiree Visser\Application Data\F40A04A8F084481E422C6D71359A6BC6\local.ini

c:\documents and settings\Desiree Visser\Application Data\F40A04A8F084481E422C6D71359A6BC6\lsrslt.ini

c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\Windows Server

c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\Windows Server\admin.txt

c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\Windows Server\server.dat

c:\documents and settings\Desiree Visser\Menu Start\Programma's\Antimalware Doctor

c:\documents and settings\Desiree Visser\Menu Start\Programma's\Antimalware Doctor\Antimalware Doctor.lnk

c:\documents and settings\Desiree Visser\Menu Start\Programma's\Antimalware Doctor\Uninstall.lnk

c:\windows\system32\system

c:\windows\system32\Thumbs.db

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - Kitty had a snack :P

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-08-26 to 2010-09-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-26 12:10 . 2010-09-26 12:10 4093792 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgui.exe

2010-09-26 12:10 . 2010-09-26 12:10 3586912 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\setup.exe

2010-09-26 12:10 . 2010-09-26 12:10 620896 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgnsx.exe

2010-09-26 12:10 . 2010-09-26 12:10 1619296 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgssie.dll

2010-09-26 12:10 . 2010-09-26 12:10 942432 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgcfgx.dll

2010-09-26 12:10 . 2010-09-26 12:10 598368 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgsrmx.dll

2010-09-26 12:10 . 2010-09-26 12:10 4371296 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgcorex.dll

2010-09-26 12:10 . 2010-09-26 12:10 300896 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgchclx.dll

2010-09-25 13:26 . 2010-09-25 13:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\Desiree Visser\Application Data\Malwarebytes

2010-09-25 13:26 . 2010-04-29 06:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-09-25 13:26 . 2010-09-25 13:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-09-25 13:26 . 2010-04-29 06:09 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-09-25 13:26 . 2010-09-25 13:26 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-09-25 12:13 . 2010-09-25 13:43 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Desiree Visser\Onlangs geopend

2010-09-25 11:59 . 2010-06-30 04:52 2102600 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVG Security Toolbar\IEToolbar.dll

2010-09-25 11:54 . 2010-09-25 11:54 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Desiree Visser\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-09-25 11:54 . 2010-09-25 11:54 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-09-25 11:53 . 2010-09-25 11:53 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-09-25 11:40 . 2010-09-25 11:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVG Security Toolbar

2010-09-03 22:28 . 2010-09-03 22:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\PCHealth

2010-09-03 22:24 . 2010-09-03 22:24 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\IETldCache

2010-09-03 08:20 . 2010-09-25 11:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\ggedimpjk

2010-09-03 08:20 . 2010-09-25 11:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Desiree Visser\Application Data\ggedimpjk

2010-09-03 08:20 . 2010-09-25 11:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\itidiudsv

2010-09-03 08:20 . 2010-09-25 11:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\ntseimcju

2010-09-03 08:19 . 2010-09-25 11:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\rfefirnox

2010-09-03 08:02 . 2010-09-03 08:02 -------- d-----w- c:\windows\Sun

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-26 12:27 . 2009-08-27 16:13 86802 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2010-09-26 12:27 . 2009-08-27 16:13 499796 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2010-09-26 11:57 . 2010-05-24 21:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\Desiree Visser\Application Data\LimeWire

2010-09-25 11:47 . 2010-05-24 20:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9

2010-09-02 20:17 . 2009-08-27 15:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2010-09-02 09:20 . 2009-08-27 15:09 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works

2010-07-08 07:37 . 2010-06-06 12:56 0 ----a-w- c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\prvlcl.dat

2010-06-30 12:33 . 2009-08-27 16:13 149504 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2010-05-24 20:58 . 2010-05-24 20:57 24184872 ----a-w- c:\program files\LimeWireWin.exe

2010-05-24 20:19 . 2010-05-24 20:18 2133536 ----a-w- c:\program files\avg_iswt_stb_all_9_115.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll" [2010-06-30 2102600]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

2010-06-30 04:52 2102600 ----a-w- c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll" [2010-06-30 2102600]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll" [2010-06-30 2102600]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360]

c:\documents and settings\Desiree Visser\Menu Start\Programma's\Opstarten\

LimeWire On Startup.lnk - c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe [2010-3-31 503808]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

2008-01-11 20:16 39792 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]

2009-07-26 14:44 3883856 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgemc.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [25-5-2010 6:04 216400]

R1 AvgTdiX;AVG Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [25-5-2010 6:04 243024]

R2 avg9emc;AVG E-mail Scanner;c:\program files\AVG\AVG9\avgemc.exe [22-6-2010 20:29 921952]

R2 avg9wd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [22-6-2010 20:30 308136]

R3 L1c;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\l1c51x86.sys [19-8-2009 7:14 38912]

R3 RT80x86;Ralink 802.11n Wireless Driver;c:\windows\system32\drivers\rt2860.sys [28-8-2009 0:17 1015424]

S3 Ambfilt;Ambfilt;c:\windows\system32\drivers\Ambfilt.sys [28-8-2009 0:14 1684736]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe [25-9-2010 21:10 431432]

S3 ewusbnet;HUAWEI USB-NDIS miniport;c:\windows\system32\DRIVERS\ewusbnet.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\ewusbnet.sys [?]

S3 hwusbdev;Huawei DataCard USB PNP Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ewusbdev.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\ewusbdev.sys [?]

S3 uvclf;uvclf;c:\windows\system32\drivers\uvclf.sys [12-8-2009 16:27 39040]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = <local>

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: Verzenden naar Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

Handler: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - c:\program files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-09-26 21:59

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2010-09-26 22:01:31

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-26 12:31

Pre-Run: 66.498.961.408 bytes beschikbaar

Post-Run: 66.712.502.272 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - C45ACE1161BED05189E8AE8C49463FD5

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder volgende vetgedrukte mappen nog van je PC :

c:\documents and settings\Desiree Visser\Application Data\ggedimpjk

c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\itidiudsv

c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\ntseimcju

c:\documents and settings\Desiree Visser\Local Settings\Application Data\rfefirnox

... laat dan je virusscanner er nog eens op los en weet ons eens te vertellen of er nog virusmeldingen (of andere foute zaken) naar boven komen ?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hey Kape,

sorry het is alweer twee dagen geleden! Ik heb m'n laptop ondertussen nog een keer laten scannen met AVG 9.0 and met Malware. Met AVG kreeg ik de melding dat er nog een paar bedreigingen waren, maar die zijn in quarantine geplaatst en verwijderd. Nu geeft ie aan geen infecties/virussen/bedreigingen etc meer te kunnen vinden!! Dus ik neem aan dat nu alles weer in orde is? In ieder geval heel erg bedankt voor je hulp, ik als computerleek had echt niet geweten wat ik moest doen. Dus bedankt!

Mvg Desiree

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder HijackThis via Software.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download hier CCleaner en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...