Ga naar inhoud

Trojans PSW.Generic8.VWH Generic19.AEGP en SHeur3.BCRM


Tomp
 Delen

Aanbevolen berichten

Gegroet,

Bovenvermelde trojans kwamen op m'n AVG scan van vandaag..

HT-log :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:29:28, on 28/09/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\Windows\shell.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\svchost.exe

C:\DOCUME~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\dwm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgui.exe

C:\Program Files\StarCraft II\Versions\Base16605\SC2.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:50370

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe C:\WINDOWS\system32\ntdevice.exe

F3 - REG:win.ini: load=C:\DOCUME~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\dwm.exe

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\System32\xRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [sW20] C:\WINDOWS\System32\sw20.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sW24] C:\WINDOWS\System32\sw24.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [svchost] C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\svchost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1194039297078

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v911/Navigram.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 7757 bytes

Alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:50370

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe C:\WINDOWS\system32\ntdevice.exe

F3 - REG:win.ini: load=C:\DOCUME~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\dwm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [svchost] C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\svchost.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

MBAM-log :

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

Malwarebytes

Database version: 4712

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

28/09/2010 22:25:54

mbam-log-2010-09-28 (22-25-54).txt

Scan type: Quick scan

Objects scanned: 171646

Time elapsed: 7 minute(s), 38 second(s)

Memory Processes Infected: 3

Memory Modules Infected: 0

Registry Keys Infected: 0

Registry Values Infected: 2

Registry Data Items Infected: 1

Folders Infected: 0

Files Infected: 8

Memory Processes Infected:

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Local Settings\temp\dwm.exe (Trojan.Downloader.Gen) -> Unloaded process successfully.

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\svchost.exe (Trojan.Downloader.Gen) -> Unloaded process successfully.

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\Windows\shell.exe (Trojan.Shell) -> Unloaded process successfully.

Memory Modules Infected:

(No malicious items detected)

Registry Keys Infected:

(No malicious items detected)

Registry Values Infected:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\svchost (Trojan.Downloader.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\adver_id (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Data Items Infected:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell (Hijack.Shell) -> Bad: (explorer.exe,C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\Windows\shell.exe) Good: (Explorer.exe) -> Quarantined and deleted successfully.

Folders Infected:

(No malicious items detected)

Files Infected:

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Local Settings\temp\dwm.exe (Trojan.Downloader.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\svchost.exe (Trojan.Downloader.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\svchost.exe.old (Trojan.Downloader.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Local Settings\temp\3352.tmp (Trojan.Downloader.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Local Settings\temp\3DE1.tmp (Rootkit.Agent.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Local Settings\temp\dwm.exe.old (Trojan.Downloader.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\sysReserve.ini (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\Windows\shell.exe (Trojan.Shell) -> Quarantined and deleted successfully.

HT-log :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:42:08, on 28/09/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:50370

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\System32\xRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [sW20] C:\WINDOWS\System32\sw20.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sW24] C:\WINDOWS\System32\sw24.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1194039297078

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v911/Navigram.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 7150 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

  • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
  • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
  • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
  • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


ComboFix 10-09-28.03 - Tom Peys 29/09/2010 19:44:28.4.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.2047.1629 [GMT 2:00]

Running from: c:\documents and settings\Tom Peys\Desktop\ComboFix.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\daemon.dll

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2010-08-28 to 2010-09-29 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-28 17:47 . 2010-09-28 17:48 99840 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\Windows\shell.exe.old

2010-09-22 07:35 . 2010-09-22 07:35 47876 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\Download\Scan.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-29 05:09 . 2009-03-24 06:13 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2010-09-28 20:12 . 2010-01-02 20:10 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-09-28 19:10 . 2010-07-27 11:36 -------- d-----w- c:\program files\StarCraft II

2010-09-21 22:08 . 2008-07-30 18:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Soulseek

2010-09-15 05:51 . 2010-08-09 22:12 500464 ----a-w- c:\documents and settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat

2010-08-29 13:11 . 2009-09-10 16:57 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2010-08-29 13:10 . 2010-08-29 13:10 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple

2010-08-29 13:09 . 2010-08-29 13:09 -------- d-----w- c:\program files\Apple Software Update

2010-08-17 13:17 . 2003-03-31 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-08-17 05:26 . 2007-10-13 17:59 -------- d-----w- c:\program files\Lavasoft

2010-08-06 07:18 . 2008-03-19 06:14 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Blizzard Entertainment

2010-08-05 17:37 . 2009-01-14 18:11 -------- d-----w- c:\program files\World of Warcraft

2010-08-05 17:37 . 2009-08-22 18:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment

2010-08-05 17:25 . 2010-07-27 13:21 -------- d-----w- c:\program files\NVIDIA Corporation

2010-08-05 17:23 . 2010-08-05 17:23 232968 ----a-w- c:\windows\system32\nvdrsdb0.bin

2010-08-05 17:23 . 2010-08-05 17:23 1 ----a-w- c:\windows\system32\nvdrssel.bin

2010-08-05 17:23 . 2010-08-05 17:23 232968 ----a-w- c:\windows\system32\nvdrsdb1.bin

2010-08-05 17:15 . 2008-02-14 07:14 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab

2010-08-05 17:14 . 2007-10-13 17:51 23528 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2010-08-04 09:13 . 2010-08-04 09:13 -------- d-----w- c:\program files\MSECache

2010-07-27 17:48 . 2010-07-27 17:48 10500 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\bf\e4\bfe4ceb47700aa872e815e007e27df955d4cd4bc1fe731039ee6498ce209f368.auth

2010-07-27 13:24 . 2010-07-27 13:24 15620 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\41\68\41686a009b345b9cbe622ded9c669373950a2969411012a12f7eaac7ea9826ed.auth

2010-07-27 13:24 . 2010-07-27 13:24 20228 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\36\b2\36b27cd911b33c61730a8b82c8b2495fd16e8024fc3b2dde08861c77a852941c.auth

2010-07-27 13:24 . 2010-07-27 13:24 65796 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\8f\52\8f52906a2c85b416a595702251570f96d3522f39237603115f2f1ab24962043c.auth

2010-07-26 17:45 . 2010-07-26 17:45 503808 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46\f84c6ae-78c2c830-n\msvcp71.dll

2010-07-26 17:45 . 2010-07-26 17:45 499712 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46\f84c6ae-78c2c830-n\jmc.dll

2010-07-26 17:45 . 2010-07-26 17:45 348160 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46\f84c6ae-78c2c830-n\msvcr71.dll

2010-07-22 15:49 . 2003-03-31 12:00 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 05:57 . 2009-04-15 03:27 5120 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 81920 ----a-w- c:\windows\system32\nvwddi.dll

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 277608 ----a-w- c:\windows\system32\nvmccs.dll

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 110696 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 155752 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc32.exe

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 145000 ----a-w- c:\windows\system32\nvcolor.exe

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 13923432 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

2010-07-07 11:46 . 2007-09-28 17:50 604776 ----a-w- c:\windows\system32\NVUNINST.EXE

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-03-21 16126464]

"JMB36X IDE Setup"="c:\windows\RaidTool\xInsIDE.exe" [2007-03-20 36864]

"36X Raid Configurer"="c:\windows\System32\xRaidSetup.exe" [2007-03-21 1953792]

"SW20"="c:\windows\System32\sw20.exe" [2006-12-15 208896]

"SW24"="c:\windows\System32\sw24.exe" [2006-12-15 69632]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2010-03-16 149280]

"ANIWZCS2Service"="c:\program files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe" [2007-01-19 49152]

"D-Link D-Link Wireless N DWA-140"="c:\program files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe" [2008-04-15 1675264]

"nwiz"="c:\program files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe" [2010-07-07 1753192]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2010-07-09 13923432]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2010-07-09 110696]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-08-10 421888]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Gamma Loader.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma Loader.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Gamma Loader.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Speed Launch.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NokiaMServer]

c:\program files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer [X]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools-1033]

2004-08-22 16:05 81920 ----a-w- c:\program files\D-Tools\daemon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

2009-07-26 15:44 3883856 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

2001-07-09 10:50 155648 ----a-w- c:\windows\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NokiaMusic FastStart]

2009-11-06 15:00 2090272 ----a-w- c:\program files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-08-10 03:15 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\SoulseekNS\\slsk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\StarCraft II\\StarCraft II.exe"=

"c:\\Program Files\\StarCraft II\\Versions\\Base15405\\SC2.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dxdiag.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dpnsvr.exe"=

R0 d347bus;d347bus;c:\windows\system32\drivers\d347bus.sys [13/02/2008 8:05 155136]

R0 d347prt;d347prt;c:\windows\system32\drivers\d347prt.sys [13/02/2008 8:05 5248]

R3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\l151x86.sys [24/02/2008 14:27 37376]

S3 NDISKIO;NDISKIO;\??\c:\docume~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\00000eb5.nmc\nse\bin\ndiskio.sys --> c:\docume~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\00000eb5.nmc\nse\bin\ndiskio.sys [?]

S3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [17/01/2010 11:43 136704]

S3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [17/01/2010 11:43 8320]

S3 nsak;nsak;\??\c:\docume~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\00000eb5.nmc\nse\bin\nsak.sys --> c:\docume~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\00000eb5.nmc\nse\bin\nsak.sys [?]

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2010-09-16 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

2010-09-29 c:\windows\Tasks\WGASetup.job

- c:\windows\system32\KB905474\wgasetup.exe [2009-04-22 20:18]

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com

uInternet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:50370

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nifr50r5.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.diii.net

FF - prefs.js: network.proxy.http - 127.0.0.1

FF - prefs.js: network.proxy.http_port - 50370

FF - prefs.js: network.proxy.type - 1

FF - plugin: c:\program files\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nppl3260.dll

FF - plugin: c:\program files\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nprpjplug.dll

FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

MSConfigStartUp-iTunesHelper - c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

MSConfigStartUp-nwiz - nwiz.exe

AddRemove-NVIDIA Display Control Panel - c:\program files\NVIDIA Corporation\Uninstall\nvuninst.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-09-29 19:48

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\ÿïÄ|ˇˇˇˇïÄ|˘ïA~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

Completion time: 2010-09-29 19:50:42

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-29 17:50

ComboFix2.txt 2009-12-31 15:34

Pre-Run: 168.511.528.960 bytes free

Post-Run: 169.205.448.704 bytes free

Current=2 Default=2 Failed=4 LastKnownGood=3 Sets=1,2,3,4

- - End Of File - - 99411BBD24830B5A7E39F77B1B788577

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\docume~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\00000eb5.nmc\nse\bin\ndiskio.sys

c:\docume~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\00000eb5.nmc\nse\bin\nsak.sys

Driver::

NDISKIO

nsak

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 10-09-28.03 - Tom Peys 29/09/2010 22:30:21.5.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.2047.1552 [GMT 2:00]

Running from: c:\documents and settings\Tom Peys\Desktop\ComboFix.exe

Command switches used :: c:\documents and settings\Tom Peys\Desktop\CFScript.txt

FILE ::

"c:\docume~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\00000eb5.nmc\nse\bin\ndiskio.sys"

"c:\docume~1\TOMPEY~1\LOCALS~1\Temp\00000eb5.nmc\nse\bin\nsak.sys"

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_NDISKIO

-------\Legacy_NSAK

-------\Service_NDISKIO

-------\Service_nsak

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2010-08-28 to 2010-09-29 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-28 17:47 . 2010-09-28 17:48 99840 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Microsoft\Windows\shell.exe.old

2010-09-22 07:35 . 2010-09-22 07:35 47876 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\Download\Scan.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-29 05:09 . 2009-03-24 06:13 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2010-09-28 20:12 . 2010-01-02 20:10 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-09-28 19:10 . 2010-07-27 11:36 -------- d-----w- c:\program files\StarCraft II

2010-09-21 22:08 . 2008-07-30 18:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Soulseek

2010-09-15 05:51 . 2010-08-09 22:12 500464 ----a-w- c:\documents and settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat

2010-08-29 13:11 . 2009-09-10 16:57 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime

2010-08-29 13:10 . 2010-08-29 13:10 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple

2010-08-29 13:09 . 2010-08-29 13:09 -------- d-----w- c:\program files\Apple Software Update

2010-08-17 13:17 . 2003-03-31 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-08-17 05:26 . 2007-10-13 17:59 -------- d-----w- c:\program files\Lavasoft

2010-08-06 07:18 . 2008-03-19 06:14 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Blizzard Entertainment

2010-08-05 17:37 . 2009-01-14 18:11 -------- d-----w- c:\program files\World of Warcraft

2010-08-05 17:37 . 2009-08-22 18:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment

2010-08-05 17:25 . 2010-07-27 13:21 -------- d-----w- c:\program files\NVIDIA Corporation

2010-08-05 17:23 . 2010-08-05 17:23 232968 ----a-w- c:\windows\system32\nvdrsdb0.bin

2010-08-05 17:23 . 2010-08-05 17:23 1 ----a-w- c:\windows\system32\nvdrssel.bin

2010-08-05 17:23 . 2010-08-05 17:23 232968 ----a-w- c:\windows\system32\nvdrsdb1.bin

2010-08-05 17:15 . 2008-02-14 07:14 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab

2010-08-05 17:14 . 2007-10-13 17:51 23528 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2010-08-04 09:13 . 2010-08-04 09:13 -------- d-----w- c:\program files\MSECache

2010-07-27 17:48 . 2010-07-27 17:48 10500 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\bf\e4\bfe4ceb47700aa872e815e007e27df955d4cd4bc1fe731039ee6498ce209f368.auth

2010-07-27 13:24 . 2010-07-27 13:24 15620 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\41\68\41686a009b345b9cbe622ded9c669373950a2969411012a12f7eaac7ea9826ed.auth

2010-07-27 13:24 . 2010-07-27 13:24 20228 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\36\b2\36b27cd911b33c61730a8b82c8b2495fd16e8024fc3b2dde08861c77a852941c.auth

2010-07-27 13:24 . 2010-07-27 13:24 65796 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache\8f\52\8f52906a2c85b416a595702251570f96d3522f39237603115f2f1ab24962043c.auth

2010-07-26 17:45 . 2010-07-26 17:45 503808 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46\f84c6ae-78c2c830-n\msvcp71.dll

2010-07-26 17:45 . 2010-07-26 17:45 499712 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46\f84c6ae-78c2c830-n\jmc.dll

2010-07-26 17:45 . 2010-07-26 17:45 348160 ----a-w- c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\46\f84c6ae-78c2c830-n\msvcr71.dll

2010-07-22 15:49 . 2003-03-31 12:00 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 05:57 . 2009-04-15 03:27 5120 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 81920 ----a-w- c:\windows\system32\nvwddi.dll

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 277608 ----a-w- c:\windows\system32\nvmccs.dll

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 110696 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 155752 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc32.exe

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 145000 ----a-w- c:\windows\system32\nvcolor.exe

2010-07-09 14:24 . 2010-07-09 14:24 13923432 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

2010-07-07 11:46 . 2007-09-28 17:50 604776 ----a-w- c:\windows\system32\NVUNINST.EXE

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2010-09-29_17.48.28 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2010-09-29 20:33 . 2010-09-29 20:33 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_744.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-03-21 16126464]

"JMB36X IDE Setup"="c:\windows\RaidTool\xInsIDE.exe" [2007-03-20 36864]

"36X Raid Configurer"="c:\windows\System32\xRaidSetup.exe" [2007-03-21 1953792]

"SW20"="c:\windows\System32\sw20.exe" [2006-12-15 208896]

"SW24"="c:\windows\System32\sw24.exe" [2006-12-15 69632]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2010-03-16 149280]

"ANIWZCS2Service"="c:\program files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe" [2007-01-19 49152]

"D-Link D-Link Wireless N DWA-140"="c:\program files\D-Link\D-Link Wireless N DWA-140\AirNCFG.exe" [2008-04-15 1675264]

"nwiz"="c:\program files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe" [2010-07-07 1753192]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2010-07-09 13923432]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2010-07-09 110696]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-08-10 421888]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Gamma Loader.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma Loader.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Gamma Loader.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Reader Speed Launch.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Speed Launch.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NokiaMServer]

c:\program files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer [X]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools-1033]

2004-08-22 16:05 81920 ----a-w- c:\program files\D-Tools\daemon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

2009-07-26 15:44 3883856 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

2001-07-09 10:50 155648 ----a-w- c:\windows\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NokiaMusic FastStart]

2009-11-06 15:00 2090272 ----a-w- c:\program files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-08-10 03:15 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\SoulseekNS\\slsk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\StarCraft II\\StarCraft II.exe"=

"c:\\Program Files\\StarCraft II\\Versions\\Base15405\\SC2.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dxdiag.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dpnsvr.exe"=

R0 d347bus;d347bus;c:\windows\system32\drivers\d347bus.sys [13/02/2008 8:05 155136]

R0 d347prt;d347prt;c:\windows\system32\drivers\d347prt.sys [13/02/2008 8:05 5248]

R3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\l151x86.sys [24/02/2008 14:27 37376]

S3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [17/01/2010 11:43 136704]

S3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [17/01/2010 11:43 8320]

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2010-09-16 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

2010-09-29 c:\windows\Tasks\WGASetup.job

- c:\windows\system32\KB905474\wgasetup.exe [2009-04-22 20:18]

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com

uInternet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:50370

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Tom Peys\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nifr50r5.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.diii.net

FF - prefs.js: network.proxy.http - 127.0.0.1

FF - prefs.js: network.proxy.http_port - 50370

FF - prefs.js: network.proxy.type - 1

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

**************************************************************************

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files:

**************************************************************************

.

--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\ÿïÄ|ˇˇˇˇïÄ|˘ïA~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(4084)

c:\windows\system32\WININET.dll

c:\windows\system32\ieframe.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Other Running Processes ------------------------

.

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\windows\RTHDCPL.EXE

c:\windows\system32\RUNDLL32.EXE

.

**************************************************************************

.

Completion time: 2010-09-29 22:37:13 - machine was rebooted

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-29 20:37

ComboFix2.txt 2010-09-29 17:50

ComboFix3.txt 2009-12-31 15:34

Pre-Run: 169.228.259.328 bytes free

Post-Run: 169.120.980.992 bytes free

Current=2 Default=2 Failed=4 LastKnownGood=3 Sets=1,2,3,4

- - End Of File - - D810378A6088852010DE3F75B3772808

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...