Ga naar inhoud

Antimalware doctor... Hulp gevraagd


Aanbevolen berichten

Zoals ik hier al zeer veel gelezen heb, moet ook ik afrekenen met dit verschrikkelijke virus...Momenteel ben ik spybot search & destroy aan het laten lopen in veilige modus. Heb al malwarebytes anti malware laten lopen en die vond wel corrupte files, maar bij het heropstarten was de antimalware doctor weer aanwezig.Als ik zo meteen een logfiletje maak met HJT, zou iemand met dan willen helpen met het schoonmaken van mijn laptop?Alvast hartelijk bedankt,Charlotte

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:54:24, on 30/09/2010

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Welcome to ALDI

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp2uvc] C:\Windows\vsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetL] C:\Windows\PLFSetL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DivX Free Codec] C:\Program Files\DivX Free Codec\Divx Free Update.exe

O4 - HKLM\..\Run: [b2C_AGENT] C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client\B2CNotiAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [fixcore70700bin.exe] C:\Users\Charlotte\AppData\Roaming\315E1FDEE4BE8154E2FE61C88B909457\fixcore70700bin.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Registratiesoftware starten.lnk = C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\Windows\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 13583 bytes

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Die tweede versie is wel veel beter dan de eerste. Heb die dan ook maar even verwijderd ;-)

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [b2C_AGENT] C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client\B2CNotiAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [fixcore70700bin.exe] C:\Users\Charlotte\AppData\Roaming\315E1FDEE4BE8154E2FE61C88B909457\fixcore70700 bin.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 21.

 • Scroll omlaag naar : "Java Platform Standard Edition".
 • Klik op de "Download JRE" knop aan de rechterkant.
 • In het uitklapmenu rechts naast Platform, selecteer Windows
 • Vink aan: "I agree to the Java SE Runtime Environment 6u21 with JavaFX License Agreement", en klik op Continue.
 • De pagina zal herladen.
 • Klik op de jre-6u21-windows-i586.exe link ONDER Available Files en bewaar het naar je Bureaublad.
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software of Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen (bij Vista) en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-6u21-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Zo, net bezig met java te herinstalleren, en dan zal ik de MBAM laten draaien.Als ik eindelijk van dit rotte virus verlost zal zijn, welke programma's kan je mij dan aanraden om mijn pc spy- en virusvrij te houden? Dan gooi ik de overbodige programma's eraf, aangezien dat serieuze geheugenvreters zijn als ze draain volgens mij, nietwaar?Bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ziezo: het MBAM logje:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4722

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

Internet Explorer 8.0.6001.18943

30/09/2010 20:17:44

mbam-log-2010-09-30 (20-17-44).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 159605

Verstreken tijd: 22 minuut/minuten, 26 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 2

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Antimalware Doctor Inc (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Antimalware Doctor (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

En het HJT logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:20:55, on 30/09/2010

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10i_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Welcome to ALDI

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\HomeCinema\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp2uvc] C:\Windows\vsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetL] C:\Windows\PLFSetL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\HomeCinema\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DivX Free Codec] C:\Program Files\DivX Free Codec\Divx Free Update.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Registratiesoftware starten.lnk = C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\Windows\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 13148 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Er zitten sporen van twee virusscanners in je logje (Bulguard en Norton). Mag ik aannemen dat Norton je actieve scanprogramma is ?

Doe even dit nog :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
 • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit duurde langer dan verwacht, maar hier is mijn logje dan van de combofix.

Het einde is nabij, ik voel het :-) Al erg bedankt trouwens voor de hulp.

ComboFix 10-09-30.01 - Charlotte 30/09/2010 20:59:34.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3070.1944 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Charlotte\Desktop\ComboFix.exe

AV: BullGuard Antivirus *On-access scanning enabled* (Outdated) {7A9BB333-8EDF-4FDC-A2A5-1A30FA021913}

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\315E1FDEE4BE8154E2FE61C88B909457

c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\315E1FDEE4BE8154E2FE61C88B909457\enemies-names.txt

c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\315E1FDEE4BE8154E2FE61C88B909457\fixcore70700bin.exe

c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\315E1FDEE4BE8154E2FE61C88B909457\local.ini

c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\inst.exe

c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antimalware Doctor

c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antimalware Doctor\Antimalware Doctor.lnk

c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antimalware Doctor\Uninstall.lnk

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\userinit.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy14_!Windows!System32!userinit.exe

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-08-28 to 2010-09-30 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-30 16:46 . 2010-09-30 16:47 388096 ----a-r- c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-09-30 16:13 . 2010-09-30 16:13 -------- dc----w- c:\programdata\{ECC164E0-3133-4C70-A831-F08DB2940F70}

2010-09-29 17:59 . 2010-09-29 17:59 -------- d-----w- c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\Malwarebytes

2010-09-29 17:59 . 2010-09-29 17:59 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2010-09-29 16:48 . 2010-09-29 16:49 -------- d-----w- c:\programdata\Norton

2010-09-29 16:40 . 2010-09-29 16:40 -------- d-----w- c:\programdata\NortonInstaller

2010-09-02 15:25 . 2010-09-02 15:25 -------- d-----w- c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\dvdcss

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-08-20 08:34 . 2008-09-24 05:57 119808 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\GoogleDesktopMozilla.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B}"= "c:\program files\Winamp Toolbar\winamptb.dll" [2008-07-16 1266992]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\{4BBAAAE9-0004-4000-9AA5-1BBD98C86E9B}]

@="{4BBAAAE9-0004-4000-9AA5-1BBD98C86E9B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4BBAAAE9-0004-4000-9AA5-1BBD98C86E9B}]

2009-03-06 03:17 143160 ----a-w- c:\windows\System32\pfmshx_27B.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" [2009-04-10 2153472]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-10 1233920]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-04-01 486856]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-10-15 202024]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\ANTI SPYWARE EN VIRUS\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Mobile Device Center"="c:\windows\WindowsMobile\wmdc.exe" [2007-05-31 648072]

"Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-19 1008184]

"Wbutton"="c:\program files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2007-09-07 86016]

"UCam_Menu"="c:\program files\HomeCinema\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2007-09-13 222504]

"toolbar_eula_launcher"="c:\program files\GoogleEULA\EULALauncher.exe" [2007-02-09 16896]

"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-07-04 185896]

"SynTPStart"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe" [2007-08-31 102400]

"Skytel"="Skytel.exe" [2007-11-20 1826816]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-12-17 4718592]

"RemoteControl"="c:\program files\HomeCinema\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2007-02-09 71216]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2008-09-06 413696]

"PLFSetL"="c:\windows\PLFSetL.exe" [2007-07-05 94208]

"OmniPass"="c:\program files\Softex\OmniPass\scureapp.exe" [2007-11-02 2564096]

"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]

"LMgrOSD"="c:\program files\Launch Manager\OSD.exe" [2006-12-26 180224]

"LaunchAp"="c:\program files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2007-09-01 32768]

"LanguageShortcut"="c:\program files\HomeCinema\PowerDVD\Language\Language.exe" [2007-01-08 52256]

"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2007-10-03 178712]

"HotkeyApp"="c:\program files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2007-09-06 188416]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2010-08-20 30192]

"BullGuard"="c:\program files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" [2008-06-04 308552]

"NvSvc"="c:\windows\system32\nvsvc.dll" [2007-12-20 86016]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-20 81920]

"DivX Free Codec"="c:\program files\DivX Free Codec\Divx Free Update.exe" [2007-03-30 274432]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2010-04-29 1090952]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Registratiesoftware starten.lnk - c:\program files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe [2009-9-9 1175552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~2\GoogleDesktopNetwork3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-05 136176]

R3 FlashUSB;FlashUSB;c:\windows\system32\DRIVERS\FlashUSB.sys [2009-05-12 16896]

R3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-08-20 30192]

R3 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2007-01-25 42000]

R3 PhilCap;NXP service;c:\windows\system32\DRIVERS\PhilCap.sys [2007-07-31 908896]

R3 Reconn;BullGuard Email Monitor;c:\program files\BullGuard Software\BullGuard\reconn.sys [2007-06-28 16984]

R3 uxddrv;Dynamically loaded UxdDrv;g:\diagnose\WSTENG32\2PART\uxddrv86.sys [x]

R3 WisLMSvc;WisLMSvc;c:\program files\Launch Manager\WisLMSvc.exe [2007-09-11 118784]

R4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [2008-06-28 717296]

S0 Si3531;SiI-3531 SATA Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\Si3531.sys [2009-02-05 212520]

S0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\NAV\1108000.005\SYMDS.SYS [2009-08-30 328752]

S0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\NAV\1108000.005\SYMEFA.SYS [2010-04-22 173104]

S1 BHDrvx86;BHDrvx86;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_17.0.0.136\Definitions\BASHDefs\20100901.003\BHDrvx86.sys [2010-09-01 692272]

S1 ccHP;Symantec Hash Provider;c:\windows\system32\drivers\NAV\1108000.005\ccHPx86.sys [2010-02-26 501888]

S1 IDSVix86;IDSVix86;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_17.0.0.136\Definitions\IPSDefs\20100929.001\IDSvix86.sys [2010-08-26 344112]

S1 pfmfs_27B;pfmfs_27B;c:\windows\system32\Drivers\pfmfs_27B.sys [2009-03-06 179896]

S1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\NAV\1108000.005\Ironx86.SYS [2010-04-29 116784]

S2 BdFileSpy;BullGuard File Monitor Driver;c:\windows\system32\drivers\BdFileSpy.sys [2008-06-04 50896]

S2 BsFileScan;BullGuard File Scan Service;c:\windows\System32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

S2 BsMailProxy;BullGuard Email Monitoring Service;c:\windows\System32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

S2 NAV;Norton AntiVirus;c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe [2010-02-26 126392]

S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2010-09-29 102448]

S3 netr28;Ralink 802.11n Wireless Driver for Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28.sys [2008-09-25 436224]

S3 SYMTDIv;Symantec Vista Network Dispatch Driver;c:\windows\System32\Drivers\NAV\1107000.00C\SYMTDIV.SYS [2010-05-06 339504]

S3 X10Hid;X10 Hid Device;c:\windows\system32\Drivers\x10hid.sys [2006-11-17 13976]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

BullGuard REG_MULTI_SZ BgMainSvc BsFileScan BsMailProxy

WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr

LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-09-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-05 10:29]

2010-09-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-05 10:29]

2009-09-05 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2010-09-30 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 16:04]

2010-09-29 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{3AEDB200-EC4F-4B56-ABAE-3294E2ECA4EA}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2010-08-11 04:24]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.aldi.com/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/keyword/%s

IE: &Winamp Search - c:\programdata\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

IE: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

FF - ProfilePath - c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\t0kfpruh.default\

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\components\GoogleDesktopMozilla.dll

FF - component: c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NAV_17.0.0.136\IPSFFPlgn\components\IPSFFPl.dll

FF - plugin: c:\program files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

FF - plugin: c:\program files\VLC\npvlc.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKLM-Run-snp2uvc - c:\windows\vsnp2uvc.exe

HKLM-Run-CtrlVol - c:\program files\Launch Manager\CtrlVol.exe

AddRemove-BearShare - c:\progra~1\BEARSH~1\UNWISE.EXE

AddRemove-PismoFileMountAuditPackage - c:\program files\Pismo File Mount Audit Package\pfmuninstall.exe

AddRemove-VobSub - c:\program files\Xvid\VobSub\uninstall.exe

AddRemove-Winamp Toolbar for Firefox - c:\users\Charlotte\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\t0kfpruh.default\extensions\{0b38152b-1b20-484d-a11f-5e04a9b0661f}\uninstall.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-09-30 22:20

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NAV]

"ImagePath"="\"c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\17.8.0.5\ccSvcHst.exe\" /s \"NAV\" /m \"c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\17.8.0.5\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000001

"MSCurrentCountry"=dword:0000000f

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0006\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0007\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(3664)

c:\windows\system32\btncopy.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

c:\program files\Ad-Aware\aawservice.exe

c:\windows\system32\brss01a.exe

c:\windows\system32\agrsmsvc.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe

c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

c:\program files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

c:\program files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

c:\progra~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

c:\windows\system32\WUDFHost.exe

c:\windows\system32\DllHost.exe

c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

c:\program files\Softex\OmniPass\opvapp.exe

c:\windows\system32\conime.exe

c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2010-09-30 22:37:38 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-30 20:37

Pre-Run: 55.849.299.968 bytes beschikbaar

Post-Run: 57.353.142.272 bytes beschikbaar

- - End Of File - - EAF56994611A45E0B93C495B802D73E7

Link naar reactie
Delen op andere sites

Norton is momenteel inderdaad mijn actieve virusscan, Bullguard stond bij de aankoop van de pc geïnstalleerd, maar daarvan is de trial versie reeds verlopen.

Moet ik deze dan verwijderen van mijn pc?

En welk antivirus en antispyware programma kan je mij aanraden, dat degelijk werkt en niet te energievretend is?

Vanavond verwijder ik de gevraagde map.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dan nemen we die map ineens mee, samen met het verwijderen van Bullguard. Dit mag je dan nog doen :

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop BGLiveSvc

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete BGLiveSvc

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKLM\..\Run: [bullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" –boot

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

C:\Program Files\BullGuard Software

c:\programdata\{ECC164E0-3133-4C70-A831-F08DB2940F70}

Driver::

Reconn

Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BullGuard"=-

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...