Ga naar inhoud

Hijackthis


Toaboy
 Delen

Aanbevolen berichten


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {0E83620D-E19D-4CFE-845A-0DDDD2DCD304} - C:\WINDOWS\system32\cryptnet32.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: 5c2a88e1 - {F053C2F6-CC9A-5394-3CC3-5E295FA9FBA5} - C:\WINDOWS\system32\blackbox32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Firewall Administrating] C:\WINDOWS\infocard.exe

O4 - HKCU\..\Run: [qbcxd] C:\WINDOWS\system32\q6g81sdez.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ijjflw] C:\WINDOWS\system32\bxi4zklq.exe

O4 - HKCU\..\Run: [topkgg6] C:\WINDOWS\system32\rmmdduk35r0.exe

O4 - HKCU\..\Run: [pabm4] C:\WINDOWS\system32\dzpawrhi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [abmstzu] C:\WINDOWS\system32\95kwrhi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [efkg1h] C:\WINDOWS\system32\1v703c0.exe

O4 - HKCU\..\Run: [nyjkll] C:\WINDOWS\system32\6o5l8c1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ufawc3] C:\WINDOWS\system32\61m81sd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [pkkgww] C:\WINDOWS\system32\s3uupggbssn.exe

O4 - HKCU\..\Run: [efawwr] C:\WINDOWS\system32\0aavmmh.exe

O4 - HKCU\..\Run: [jok1a] C:\WINDOWS\system32\njekfb2c5.exe

O4 - HKCU\..\Run: [pufq0] C:\WINDOWS\system32\xotua70m7i0.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aqqgw1n] C:\WINDOWS\system32\ty83kvwrcno.exe

O4 - HKCU\..\Run: [jfabg8] C:\WINDOWS\system32\s81pklq81cn.exe

O4 - HKCU\..\Run: [abgcss8] C:\WINDOWS\system32\zppfl60ntdz.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bwss8] C:\WINDOWS\system32\mrcnopp6.exe

O4 - HKCU\..\Run: [afqbcxd] C:\WINDOWS\system32\k1b70iiy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [fkgww81] C:\WINDOWS\system32\1rbxst1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [palmhn] C:\WINDOWS\system32\fk86w81i2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wrxs0z] C:\WINDOWS\system32\03i0jzf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bcx05] C:\WINDOWS\system32\qlhm30jz5p.exe

O4 - HKCU\..\Run: [pavqrw8] C:\WINDOWS\system32\p2vwr081.exe

O4 - HKCU\..\Run: [vwbmnnd] C:\WINDOWS\system32\fv5mmcdi81.exe

O4 - HKCU\..\Run: [vwxi3] C:\WINDOWS\system32\q0hc0jpz.exe

O4 - HKCU\..\Run: [yduplb] C:\WINDOWS\system32\h83uzabb8.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ufg70] C:\WINDOWS\system32\y6zqv8m1yt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [okavg] C:\WINDOWS\system32\ojzavwr0ii.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mmnso6e] C:\WINDOWS\system32\pqrhnxtopu8.exe

O4 - HKCU\..\Run: [zuvbr6x] C:\WINDOWS\system32\81q2hsx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [jpklq8] C:\WINDOWS\system32\dd2jp6bwc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [agw3s] C:\WINDOWS\system32\k6a81mxyo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ufqqgh] C:\WINDOWS\system32\xnt66k86w81.exe

O4 - HKCU\..\Run: [vvgbc] C:\WINDOWS\system32\u1l70ssi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uuqvgrs] C:\WINDOWS\system32\1kvwrsn.exe

O4 - HKCU\..\Run: [gbrsto] C:\WINDOWS\system32\e3qlbcxnoj.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bhx03] C:\WINDOWS\system32\klq81cnojz.exe

O4 - HKCU\..\Run: [idj60] C:\WINDOWS\system32\noj081qb.exe

O4 - HKCU\..\Run: [cyoee] C:\WINDOWS\system32\c6s87081q.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uuqvgr] C:\WINDOWS\system32\8lq81cn.exe

O4 - HKCU\..\Run: [tzvqrc] C:\WINDOWS\system32\hn1ez6qm3.exe

O4 - HKCU\..\Run: [vqrc4j] C:\WINDOWS\system32\eafbm33y.exe

O4 - HKCU\..\Run: [pkab8] C:\WINDOWS\system32\cxdtuv9mmc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aghxdi7] C:\WINDOWS\system32\t76a028ddy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [hxoez] C:\WINDOWS\system32\gbhseo8q.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Firewall Administrating] C:\WINDOWS\infocard.exe

O4 - Startup: 0aq0mmh.exe

O4 - Startup: 0ccxdzu.exe

O4 - Startup: 0ggbssn.exe

O4 - Startup: 0lhcc6o.exe

O4 - Startup: 0mmhyyt.exe

O4 - Startup: 0uupggb.exe

O4 - Startup: 1fabg3c.exe

O4 - Startup: 1mns86e.exe

O4 - Startup: 1qmmhyy.exe

O4 - Startup: 1uqqlcc.exe

O4 - Startup: 2faa6mm.exe

O4 - Startup: 3ccxooj.exe

O4 - Startup: 3ggbssn.exe

O4 - Startup: 3mmhyyt.exe

O4 - Startup: 3qqb2ni.exe

O4 - Startup: 3uupggh.exe

O4 - Startup: 3uupglh.exe

O4 - Startup: 3yytkkf.exe

O4 - Startup: 4hciduu.exe

O4 - Startup: 5e780ww.exe

O4 - Startup: 5m70nje.exe

O4 - Startup: 6l0rnii.exe

O4 - Startup: 6oo6aa6.exe

O4 - Startup: 6ww6ii6.exe

O4 - Startup: 6yy6kk6.exe

O4 - Startup: 70j70fb.exe

O4 - Startup: 70rnii6.exe

O4 - Startup: 81eaavm.exe

O4 - Startup: 9o1kglh.exe

O4 - Startup: 9o1pgrm.exe

O4 - Startup: a1w9yytk.exe

O4 - Startup: aa6mm6yy6.exe

O4 - Startup: avmmhyyt.exe

O4 - Startup: bbxid0u70l7.exe

O4 - Startup: bcxnojkf.exe

O4 - Startup: bm9i10av.exe

O4 - Startup: bww6ii6uu6g.exe

O4 - Startup: c1duupgg.exe

O4 - Startup: c6oo6aa6.exe

O4 - Startup: d5u7fbrrn.exe

O4 - Startup: duupglhx.exe

O4 - Startup: dyj70fbg9c1.exe

O4 - Startup: ezavwr08.exe

O4 - Startup: fbbxid0u70l.exe

O4 - Startup: fbww6ii6.exe

O4 - Startup: g70hdyy6k.exe

O4 - Startup: gbss9y1uqq.exe

O4 - Startup: gbssneezqq.exe

O4 - Startup: gccxoojaav.exe

O4 - Startup: ggbssneezq.exe

O4 - Startup: h0s3uupgg.exe

O4 - Startup: hc6oo6aa.exe

O4 - Startup: hcc6oo6aa6m.exe

O4 - Startup: hcc6ozavq9m.exe

O4 - Startup: hdttpffbrr.exe

O4 - Startup: hhdttpffbrr.exe

O4 - Startup: jaal2rc9.exe

O4 - Startup: jjplgg6ss6.exe

O4 - Startup: lgg6ss6ee6q.exe

O4 - Startup: m9i1eaavmm.exe

O4 - Startup: miiduupggb.exe

O4 - Startup: mm6yy6kk6.exe

O4 - Startup: mmhyytkkfw.exe

O4 - Startup: njzzqvghxx.exe

O4 - Startup: nnjzzvllhxd.exe

O4 - Startup: ntjjfvvrhh.exe

O4 - Startup: ny6kk6g9c1y.exe

O4 - Startup: o3qqlccxooj.exe

O4 - Startup: o3vvr9snjea.exe

O4 - Startup: o9avrhhdtt.exe

O4 - Startup: oezqqlccxo.exe

O4 - Startup: okkfwwriid.exe

O4 - Startup: oo6aa6mm6.exe

O4 - Startup: pgrmm6yy.exe

O4 - Startup: pkk6ww6ii.exe

O4 - Startup: plgg6ss6.exe

O4 - Startup: q3ssneezqql.exe

O4 - Startup: q6cc6oo6.exe

O4 - Startup: qq6cid0u7.exe

O4 - Startup: r0xtoo6aa.exe

O4 - Startup: rnii6uu6.exe

O4 - Startup: rr1xooja.exe

O4 - Startup: rs70tpkk6w.exe

O4 - Startup: s6ee6qq6.exe

O4 - Startup: s6i81ufgb.exe

O4 - Startup: snnejfaa6.exe

O4 - Startup: ssneezqq.exe

O4 - Startup: ssneezqqlc.exe

O4 - Startup: t0zvgw0cx.exe

O4 - Startup: t0zvqq1m9.exe

O4 - Startup: u1qmmx2jee.exe

O4 - Startup: u6gg6ss6.exe

O4 - Startup: u70vrmm6y.exe

O4 - Startup: u7fbrrnnj.exe

O4 - Startup: vqq1m5d0j.exe

O4 - Startup: vrhhdtzu.exe

O4 - Startup: w3yytkkfwwr.exe

O4 - Startup: w9s1okkfww.exe

O4 - Startup: wbmxyze8.exe

O4 - Startup: wriiduup.exe

O4 - Startup: wssneezqql.exe

O4 - Startup: wwriiduu.exe

O4 - Startup: xii6uu6gg6s.exe

O4 - Startup: xoojaabrrnd.exe

O4 - Startup: xoojaavm.exe

O4 - Startup: xt2pkk6wmn.exe

O4 - Startup: y0plgg6ss6.exe

O4 - Startup: y1uvvrhh.exe

O4 - Startup: z0vvr9snj.exe

O4 - Startup: za70bxss6e.exe

O4 - Startup: zu1qmmhyyt.exe

O4 - Startup: zuu6gg6ss.exe

O4 - Startup: zuu6gg6ss6e.exe

O4 - Startup: zvllhxxtjj.exe

O4 - Startup: zvqq6cc6.exe

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\blackbox32.dll

O20 - Winlogon Notify: 2c59d8b4976 - C:\WINDOWS\system32\blackbox32.dll

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...