Ga naar inhoud

Na opstarten zwart scherm


Aanbevolen berichten

Beste mensen

Na het opstarten van mijn pc krijg ik gewoon een zwart scherm.

Ik kan dan alleen nog taakbeheer opstarten waarbij ik wel gewoon kan google enzovoort?

Ik snap er niks meer van en het is heel irritant.

Voordat dit gebeurde gaf mijn pc aan dat ik een virus had(NOD32) dus ik had hem verwijderd, alleen vertelde het programma mij dat ik moest reboote.

Dat had ik gedaan en nu gebeurt dit.

Hier Hijack logje in veilige modus

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:45:08, on 4-10-2010

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [sW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [PCTools FGuard] C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Program Files\Octoshape Streaming Services\Administrator\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

O4 - HKCU\..\Run: [YXE7DXCQ37] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Qff.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by102fd.bay102.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsSvc.exe

--

End of file - 9352 bytes

aangepast door kape
dubbel log verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

O4 - HKCU\..\Run: [YXE7DXCQ37] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Qff.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb de 2 dingen verwijderd. Zit nu nog steeds in veilige modus.

MBAM LOGJE:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

Malwarebytes

Databaseversie: 4541

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 (Safe Mode)

Internet Explorer 8.0.6001.18702

4-10-2010 18:17:15

mbam-log-2010-10-04 (18-17-15).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 125319

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 16 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

HiJackThis Logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:18:07, on 4-10-2010

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [sW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [PCTools FGuard] C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Program Files\Octoshape Streaming Services\Administrator\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by102fd.bay102.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsSvc.exe

--

End of file - 9536 bytes

Bedankt voor de snelle reactie!:top:

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb de virusscanners niet uit kunnen schakelen maar ik ben gewoon verder gegaan. Hier volgt het logje:

ComboFix 10-10-03.03 - Administrator 04-10-2010 19:02:29.2.2 - x86 NETWORK

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.2046.1769 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.7.942 [VPS 000724-1] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

AV: NOD32 antivirus systeem 2.51 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

---- Voorgaande Run -------

.

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\63C8473FF707407221B87A06B9139977\enemies-names.txt

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\63C8473FF707407221B87A06B9139977\local.ini

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\63C8473FF707407221B87A06B9139977\lsrslt.ini

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Dealio\res\widgets.xml

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Dealio\temp\http___www_dealio_com_rss_coupons-deals_dotd_.xml

c:\documents and settings\Administrator\Menu Start\Programma's\Antimalware Doctor\Antimalware Doctor.lnk

c:\documents and settings\Administrator\Menu Start\Programma's\Antimalware Doctor\Uninstall.lnk

c:\documents and settings\Administrator\Menu Start\Programma's\Opstarten\OpenOffice.org 2.4 .lnk

c:\documents and settings\All Users\Documenten\Server\admin.txt

c:\documents and settings\All Users\Documenten\Server\server.dat

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome.manifest

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\chevron.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\chevron.xul

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\login.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\login.xul

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\parser.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\RssTickerWidget.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\searchbox.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\searchbox.xul

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\widgichevron.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\widgicomm.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\widgihandling.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\widgilisteners.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\widgitoolbarplugin.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\widgitoolbarplugin.xul

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\content\widgiui.js

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\locale\EN-US\searchbox.dtd

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\locale\EN-US\widgitoolbarplugin.dtd

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\locale\EN-US\widgitoolbarplugin.properties

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\locale\EN-US\yahoo-search.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\amazon.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\apple.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\barnes.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\bestbuy.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\chevron.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\dealio_logo.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\dealio_logo_hover.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\ebay.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\icon_settings.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\macys.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\newegg.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\overstock.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\search-button-hover.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\search-button.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\search-chevron-hover.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\search-chevron.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\search_amazon.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\search_dealio.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\search_ebay.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\search_yahoo.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\searchbox.css

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\separator.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\target.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\walmart.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\chrome\skin\widgitoolbarplugin.css

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\components\config.ini

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\components\IFBHOHelperWidgiToolbar.xpt

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\components\IFBHOWidgiToolbar.xpt

c:\program files\Dealio Toolbar\FF\install.rdf

c:\program files\Dealio Toolbar\IE\4.0.2\config.ini

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\amazon.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\apple.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\barnes.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\bestbuy.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\dealio_logo.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\dealio_logo_hover.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\ebay.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\icon_settings.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\macys.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\newegg.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\overstock.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\search-button-hover.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\search-button.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\search-chevron-hover.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\search-chevron.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\search_amazon.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\search_dealio.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\search_ebay.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\search_yahoo.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\target.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\walmart.gif

c:\program files\Dealio Toolbar\Res\widgets.xml

c:\program files\Dealio Toolbar\sscfg.ini

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\chrome.manifest

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\chrome\content\plugin.js

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\chrome\content\plugin.xul

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\chrome\content\protection.js

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\chrome\content\utils.js

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\chrome\locale\en-US\searchsettingsplugin.dtd

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\chrome\locale\en-US\searchsettingsplugin.properties

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\chrome\skin\yahoo.xml

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\components\IFBHOSearch.xpt

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\components\IFBHOSearchHelperEngine.xpt

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\components\IFHelperPreferences.xpt

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\components\SearchSettingsFF.dll

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\components\sscfg.ini

c:\program files\Dealio Toolbar\SSFF\install.rdf

c:\windows\system\WINSPOOL.DRV

c:\windows\system32\_000008_.tmp.dll

c:\windows\system32\14073633.dll

c:\windows\system32\19235070.dll

c:\windows\system32\20621209.dll

c:\windows\system32\302092.dll

c:\windows\system32\c_dll.dll

D:\Autorun.inf

D:\hl.exe

-- Voorgaande Run --

c:\windows\system32\winlogon.exe . . . is geïnfecteerd!!

c:\windows\system32\winlogon.exe . . . is geïnfecteerd!!

Besmet exemplaar van c:\windows\explorer.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

c:\windows\system32\winlogon.exe . . . is geïnfecteerd!!

Besmet exemplaar van c:\windows\explorer.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

c:\windows\system32\msgsvc.dll . . . is geïnfecteerd!!

--------

c:\windows\system32\winlogon.exe . . . is geïnfecteerd!!

Besmet exemplaar van c:\windows\explorer.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

c:\windows\system32\msgsvc.dll . . . is geïnfecteerd!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_SSHNAS

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-09-04 to 2010-10-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-04 14:40 . 2010-10-04 14:40 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-10-04 05:38 . 2010-10-04 14:45 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Administrator\Onlangs geopend

2010-09-28 13:03 . 2010-09-28 12:59 14383616 ----a-w- C:\gta_sa.exe

2010-09-19 17:03 . 2010-09-19 17:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Opera

2010-09-19 17:03 . 2010-09-19 17:03 -------- d-----w- c:\program files\Opera

2010-09-15 16:13 . 2010-09-15 16:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Threat Expert

2010-09-15 15:47 . 2010-08-30 11:57 767952 ----a-w- c:\windows\BDTSupport.dll

2010-09-15 15:47 . 2010-08-23 07:36 149456 ----a-w- c:\windows\SGDetectionTool.dll

2010-09-15 15:47 . 2008-11-26 09:08 131 ----a-w- c:\windows\IDB.zip

2010-09-15 15:47 . 2010-08-30 11:57 739280 ----a-w- c:\windows\PCTBDRes.dll

2010-09-15 15:45 . 2010-09-15 15:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\PC Tools

2010-09-15 15:44 . 2010-09-15 15:44 80729096 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools\DownloadManager\Spyware Doctor8.0\sdsetup_aff_dl.exe

2010-09-15 15:44 . 2010-09-15 15:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools

2010-09-13 17:58 . 2010-09-13 17:09 189952 ----a-w- c:\windows\Qwagob.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-04 17:11 . 2007-06-20 17:22 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2010-10-04 15:26 . 2007-12-24 19:54 1324 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat

2010-10-04 13:57 . 2008-05-21 18:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\OpenOffice.org2

2010-10-04 13:57 . 2009-07-26 23:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\DNA

2010-10-04 05:40 . 2010-01-31 17:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\uTorrent

2010-10-04 05:40 . 2008-05-21 18:05 1 ----a-w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\OpenOffice.org2\user\uno_packages\cache\stamp.sys

2010-10-04 05:40 . 2010-08-07 21:42 -------- d-----w- c:\program files\League of Legends

2010-10-04 05:38 . 2009-07-26 23:06 -------- d-----w- c:\program files\DNA

2010-10-03 15:27 . 2009-08-25 19:55 -------- d-----w- c:\program files\Rockstar Games

2010-09-30 19:59 . 2010-03-11 22:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\LimeWirePlus

2010-09-29 12:26 . 2009-07-26 23:06 -------- d-----w- c:\program files\GamersFirst

2010-09-29 12:26 . 2010-05-11 18:58 -------- d-----w- c:\program files\Everest Poker

2010-09-29 12:23 . 2006-12-27 17:39 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2010-09-29 12:22 . 2009-12-02 19:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ijjigame

2010-09-29 12:22 . 2010-08-15 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Gygan

2010-09-29 12:22 . 2009-10-24 22:00 -------- d-----w- c:\program files\Crossfire

2010-09-29 12:20 . 2009-09-13 19:35 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-09-27 13:54 . 2010-01-31 17:47 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-09-25 13:56 . 2009-03-15 12:16 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2010-09-18 09:44 . 2009-04-28 20:09 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2010-09-15 16:09 . 2010-09-15 15:45 -------- d-----w- c:\program files\PC Tools Security

2010-09-15 15:47 . 2010-09-15 15:45 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PC Tools

2010-09-15 15:46 . 2010-09-15 15:46 979746 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Cat.DB

2010-09-04 10:07 . 2010-07-18 21:47 -------- d-----w- c:\program files\TheSandyRavage

2010-09-04 10:07 . 2009-07-31 20:45 -------- d-----w- c:\program files\PHPNukeDU

2010-09-04 10:07 . 2009-06-19 15:18 -------- d-----w- c:\program files\ToggleDU

2010-09-04 09:18 . 2010-09-04 09:18 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-09-02 17:40 . 2010-07-30 21:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\DivX

2010-08-30 11:57 . 2010-09-15 15:47 1865680 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll

2010-08-28 09:25 . 2010-09-15 15:46 247824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctgntdi.sys

2010-08-27 14:29 . 2010-08-27 14:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes

2010-08-27 14:29 . 2010-08-27 14:29 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-08-27 14:29 . 2010-08-27 14:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-08-27 14:10 . 2010-08-27 14:10 110080 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{95431C66-CF9A-4913-BFFF-6050785AFB65}\IconF7A21AF7.exe

2010-08-27 14:10 . 2010-08-27 14:10 110080 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{95431C66-CF9A-4913-BFFF-6050785AFB65}\IconD7F16134.exe

2010-08-27 14:10 . 2010-08-27 14:10 -------- d-----w- c:\program files\Enigma Software Group

2010-08-27 14:09 . 2008-04-11 20:41 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard

2010-08-27 12:57 . 2010-07-30 21:50 57344 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\RunAsUser\RUNASUSERPROCESS.dll

2010-08-27 12:54 . 2010-08-27 12:54 144696 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\RunAsUser\RUNASUSERPROCESS.exe

2010-08-27 12:54 . 2010-07-30 21:50 1062184 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\Resource.dll

2010-08-27 12:54 . 2010-07-30 21:50 850200 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\DivXSetup.exe

2010-08-27 08:13 . 2010-09-15 15:46 159296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTAppEvent.sys

2010-08-27 06:26 . 2010-09-15 15:46 70536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys

2010-08-27 06:26 . 2010-09-15 15:46 123968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctplfw.sys

2010-08-27 06:25 . 2010-09-15 15:46 79672 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctNdis-PacketFilter.sys

2010-08-26 07:30 . 2010-09-15 15:47 2074 ----a-w- c:\windows\UDB.zip

2010-08-20 03:00 . 2007-01-02 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Ventrilo

2010-08-20 03:00 . 2009-03-11 20:35 -------- d-----w- c:\program files\SwiftKit

2010-08-20 03:00 . 2008-03-24 20:15 -------- d-----w- c:\program files\Teamspeak2_RC2

2010-08-20 03:00 . 2009-09-15 12:35 -------- d-----w- c:\program files\LimeWire

2010-08-20 03:00 . 2009-01-04 01:30 -------- d-----w- c:\program files\RivaTuner v2.22

2010-08-20 03:00 . 2008-07-05 20:50 -------- d-----w- c:\program files\PartyGaming

2010-08-18 11:51 . 2010-09-15 15:46 237632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys

2010-08-17 18:24 . 2010-08-17 18:24 -------- d-----w- c:\program files\Counter-Strike 1.6

2010-08-15 20:25 . 2010-08-15 20:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Stereoscopic Player

2010-08-15 20:24 . 2010-08-15 20:24 25214 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C727DF8DB5218D337B8AAB.exe

2010-08-15 20:24 . 2010-08-15 20:24 25214 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C0C391FA20561A5BDDEDC2.exe

2010-08-15 20:24 . 2010-08-15 20:24 25214 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_853F67D554F05449430E7E.exe

2010-08-15 20:24 . 2010-08-15 20:24 -------- d-----w- c:\program files\Stereoscopic Player

2010-08-15 20:16 . 2010-08-15 20:16 -------- d-----w- c:\program files\Xenocode

2010-08-15 20:10 . 2010-08-15 20:10 -------- d-----w- c:\program files\Virtools

2010-08-11 02:16 . 2009-04-10 20:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Skype

2010-08-10 15:34 . 2006-12-27 23:31 -------- d-----r- c:\program files\Skype

2010-08-10 15:34 . 2010-08-10 15:34 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

2010-08-10 15:34 . 2006-12-27 23:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype

2010-08-10 15:33 . 2008-07-02 08:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\skypePM

2010-08-10 14:58 . 2010-09-15 15:46 31960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctNdis-DNS.sys

2010-08-07 22:01 . 2010-08-07 22:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\LolClient

2010-08-07 21:47 . 2010-08-07 21:46 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe AIR

2010-08-07 21:31 . 2009-08-31 19:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PMB Files

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 54644 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\TranscodeEngine\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 54101 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\MPEG2Plugin\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 57409 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\ControlPanel\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 52963 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\MSVC80CRTRedist\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 54073 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Qt4.5\Uninstaller.exe

2010-07-16 12:59 . 2010-09-15 15:46 656320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctEFA.sys

2010-07-16 12:59 . 2010-09-15 15:46 338880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctDS.sys

.

------- Sigcheck -------

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\822ceb2331d0360bde8948c432c9beec\winlogon.exe

[-] 2002-12-31 . E2E4199F218F09F10BB030318FF13ECE . 504832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\822ceb2331d0360bde8948c432c9beec\explorer.exe

[-] 2007-06-13 . ABDBD248791E9D639A199AE5F347EB02 . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\explorer.exe

[7] 2007-06-13 . 1D6245AFBD3FAABC16A885116BE1874D . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

[7] 2002-12-31 . A1D7304A87FC3093150F5E3CC7B0F338 . 1035776 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB938828$\explorer.exe

[-] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\822ceb2331d0360bde8948c432c9beec\termsrv.dll

c:\windows\System32\termsrv.dll ... is niet aanwezig !!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Octoshape Streaming Services"="c:\program files\Octoshape Streaming Services\Administrator\OctoshapeClient.exe" [2006-02-13 214648]

"ccleaner"="c:\program files\CCleaner\CCleaner.exe" [2010-09-24 1786168]

"uTorrent"="c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe" [2010-09-26 328056]

"BitTorrent DNA"="c:\program files\DNA\btdna.exe" [2009-11-13 323392]

"Google Update"="c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-02-06 135664]

"Pando Media Booster"="c:\program files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe" [2010-08-02 2937528]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-06-20 77824]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-06 148888]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-04-20 8429568]

"nwiz"="nwiz.exe" [2007-04-20 1626112]

"SW20"="c:\windows\system32\sw20.exe" [2006-02-06 208896]

"SW24"="c:\windows\system32\sw24.exe" [2006-02-06 69632]

"nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2006-12-27 921600]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2006-05-01 843776]

"JMB36X Configure"="c:\windows\system32\JMRaidTool.exe" [2006-08-14 352256]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-04-20 81920]

"IJNetworkScanUtility"="c:\program files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE" [2007-05-21 124512]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-06-20 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-06-09 976832]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-06-15 141624]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2010-08-20 1164584]

"PCTools FGuard"="c:\program files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe" [2010-08-23 100304]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-03-18 421888]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2010-04-29 1090952]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2002-12-31 15360]

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Administrator^Menu Start^Programma's^Opstarten^LimeWire On Startup.lnk]

path=c:\documents and settings\Administrator\Menu Start\Programma's\Opstarten\LimeWire On Startup.lnk

backup=c:\windows\pss\LimeWire On Startup.lnkStartup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^GamersFirst LIVE!.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\GamersFirst LIVE!.lnk

backup=c:\windows\pss\GamersFirst LIVE!.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Advanced SystemCare 3]

2009-12-26 12:48 2335952 ----a-w- c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AppleSyncNotifier]

2010-02-17 17:37 177472 ----a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent DNA]

2009-11-13 15:05 323392 ----a-w- c:\program files\DNA\btdna.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]

2009-07-26 14:44 3883856 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-03-18 20:16 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

2010-05-13 14:12 26192168 ----a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

"DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=

"c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\NexonUS\\NGM\\NGM.exe"=

"c:\\Nexon\\NEXON_EU_Downloader\\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\NexonEU\\NGM\\NGM.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire Plus\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Pando Networks\\Media Booster\\PMB.exe"=

"c:\\Program Files\\League of Legends\\Air\\LolClient.exe"=

"c:\\Program Files\\League of Legends\\Game\\League of Legends.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=

"c:\\Program Files\\Opera\\opera.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"58715:TCP"= 58715:TCP:Pando Media Booster

"58715:UDP"= 58715:UDP:Pando Media Booster

"57042:TCP"= 57042:TCP:Pando Media Booster

"57042:UDP"= 57042:UDP:Pando Media Booster

"8394:TCP"= 8394:TCP:League of Legends Launcher

"8394:UDP"= 8394:UDP:League of Legends Launcher

"6881:TCP"= 6881:TCP:League of Legends Launcher

"6881:UDP"= 6881:UDP:League of Legends Launcher

"6967:TCP"= 6967:TCP:League of Legends Launcher

"6967:UDP"= 6967:UDP:League of Legends Launcher

"6991:TCP"= 6991:TCP:League of Legends Launcher

"6991:UDP"= 6991:UDP:League of Legends Launcher

"6927:TCP"= 6927:TCP:League of Legends Launcher

"6927:UDP"= 6927:UDP:League of Legends Launcher

R0 a347scsi;a347scsi;c:\windows\system32\drivers\a347scsi.sys [11-2-2010 18:46 5248]

R0 PCTCore;PCTools KDS;c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys [15-9-2010 17:46 237632]

R0 pctDS;PC Tools Data Store;c:\windows\system32\drivers\pctDS.sys [15-9-2010 17:46 338880]

R0 pctEFA;PC Tools Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\pctEFA.sys [15-9-2010 17:46 656320]

S0 vtaevi;vtaevi;c:\windows\system32\drivers\yswlfky.sys --> c:\windows\system32\drivers\yswlfky.sys [?]

S2 Application Updater;Application Updater;c:\program files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe [8-1-2010 1:51 380928]

S2 Browser Defender Update Service;Browser Defender Update Service;c:\program files\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe [15-9-2010 17:47 235472]

S3 esgiguard;esgiguard;c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [27-1-2010 18:10 5248]

S3 FXDrv32;FXDrv32;\??\e:\fxdrv32.sys --> e:\FXDrv32.sys [?]

S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe [15-9-2010 17:45 366840]

S4 a347bus;a347bus;c:\windows\system32\drivers\a347bus.sys [11-2-2010 18:46 160640]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-10-01 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2009-10-22 09:50]

2010-10-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500Core.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-06 20:30]

2010-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500UA.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-06 20:30]

2010-10-04 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan for Administrator.job

- c:\program files\Norton Security Scan\Norton Security Scan\Engine\2.7.3.34\Nss.exe [2010-05-09 07:48]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/keyword/%s

LSP: c:\windows\system32\imon.dll

LSP: c:\program files\Common Files\PC Tools\Lsp\PCTLsp.dll

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2d8n1pnt.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2510284&SearchSource=3&q={searchTerms}

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yahoo

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://radiobar.toolbarhome.com/?hp=df

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://nl.search.yahoo.com/search?ei=utf-8&fr=megaup&p=

FF - component: c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2d8n1pnt.default\extensions\{076d3a79-f20b-4e97-a0e0-c4e2384243a7}\components\FFExternalAlert.dll

FF - component: c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2d8n1pnt.default\extensions\{076d3a79-f20b-4e97-a0e0-c4e2384243a7}\components\RadioWMPCore.dll

FF - component: c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2d8n1pnt.default\extensions\radiobar@toolbar\components\toolbarhomewmp.dll

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1}\components\SkypeFfComponent.dll

FF - component: c:\program files\PC Tools Security\BDT\Firefox\platform\WINNT_x86-msvc\components\libheuristic.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\plugins\npoctoshape.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\All Users\Application Data\NexonEU\NGM\npNxGameeu.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\All Users\Application Data\NexonUS\NGM\npNxGameUS.dll

FF - plugin: c:\program files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npJoostPlugin.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npoctoshape.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npPandoWebInst.dll

FF - plugin: c:\program files\Octoshape Streaming Services\Administrator\octoprogram-L03-NMS1008042_SUA_000\npoctoshape.dll

FF - plugin: c:\program files\Virtools\3D Life Player\npvirtools.dll

FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

WebBrowser-{3AD798D0-4642-4C55-BC14-CFE7DD19E0D1} - (no file)

WebBrowser-{46735DEE-F862-49D1-876D-6382794DC625} - (no file)

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

WebBrowser-{80E09551-926A-432B-9B67-F18C3F172ABF} - (no file)

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (Administrator)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,99,0c,5b,bb,51,e5,6d,4d,89,15,ab,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,99,0c,5b,bb,51,e5,6d,4d,89,15,ab,\

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]

"??"=hex:0a,04,dc,73,bf,65,7f,aa,66,96,4a,c4,66,4d,ff,2e,80,61,df,d8,49,2b,37,

26,73,a9,47,69,0c,3d,cc,4a,30,67,84,08,4e,a0,cf,55,dc,10,7c,97,c1,9c,fc,3b,\

"??"=hex:51,26,68,11,bc,f8,f9,83,2f,7f,08,b5,c7,73,36,4c

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(816)

c:\windows\system32\sfc_os.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(1024)

c:\windows\system32\sfc_os.dll

c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll

c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.NLD

c:\windows\system32\browselc.dll

.

Voltooingstijd: 2010-10-04 19:19:58 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-04 17:19

Pre-Run: 14.256.787.456 bytes beschikbaar

Post-Run: 14.210.256.896 bytes beschikbaar

- - End Of File - - FCA1DD97EAB2DE8F4780C9B26BCF7F3B

Link naar reactie
Delen op andere sites


Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\system32\drivers\yswlfky.sys

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C727DF8DB5218D337B8AAB.exe

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C0C391FA20561A5BDDEDC2.exe

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_853F67D554F05449430E7E.exe

c:\windows\Qwagob.exe

e:\fxdrv32.sys

Folder::

c:\program files\PHPNukeDU

c:\program files\ToggleDU

Driver::

vtaevi

FXDrv32

FireFox::

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2d8n1pnt.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl -

FF - prefs.js: browser.startup.homepage –

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 10-10-03.03 - Administrator 04-10-2010 19:47:48.3.2 - x86 NETWORK

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.2046.1715 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.7.942 [VPS 000724-1] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

AV: NOD32 antivirus systeem 2.51 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32\winlogon.exe . . . is geïnfecteerd!!

Besmet exemplaar van c:\windows\explorer.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\msgsvc.dll werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\ERDNT\cache\msgsvc.dll

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-09-04 to 2010-10-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-04 14:40 . 2010-10-04 14:40 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-10-04 05:38 . 2010-10-04 17:46 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Administrator\Onlangs geopend

2010-09-28 13:03 . 2010-09-28 12:59 14383616 ----a-w- C:\gta_sa.exe

2010-09-19 17:03 . 2010-09-19 17:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Opera

2010-09-19 17:03 . 2010-09-19 17:03 -------- d-----w- c:\program files\Opera

2010-09-15 16:13 . 2010-09-15 16:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Threat Expert

2010-09-15 15:47 . 2010-08-30 11:57 767952 ----a-w- c:\windows\BDTSupport.dll

2010-09-15 15:47 . 2010-08-23 07:36 149456 ----a-w- c:\windows\SGDetectionTool.dll

2010-09-15 15:47 . 2008-11-26 09:08 131 ----a-w- c:\windows\IDB.zip

2010-09-15 15:47 . 2010-08-30 11:57 739280 ----a-w- c:\windows\PCTBDRes.dll

2010-09-15 15:45 . 2010-09-15 15:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\PC Tools

2010-09-15 15:44 . 2010-09-15 15:44 80729096 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools\DownloadManager\Spyware Doctor8.0\sdsetup_aff_dl.exe

2010-09-15 15:44 . 2010-09-15 15:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools

2010-09-13 17:58 . 2010-09-13 17:09 189952 ----a-w- c:\windows\Qwagob.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-04 17:54 . 2007-06-20 17:22 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2010-10-04 15:26 . 2007-12-24 19:54 1324 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat

2010-10-04 13:57 . 2008-05-21 18:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\OpenOffice.org2

2010-10-04 13:57 . 2009-07-26 23:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\DNA

2010-10-04 05:40 . 2010-01-31 17:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\uTorrent

2010-10-04 05:40 . 2008-05-21 18:05 1 ----a-w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\OpenOffice.org2\user\uno_packages\cache\stamp.sys

2010-10-04 05:40 . 2010-08-07 21:42 -------- d-----w- c:\program files\League of Legends

2010-10-04 05:38 . 2009-07-26 23:06 -------- d-----w- c:\program files\DNA

2010-10-03 15:27 . 2009-08-25 19:55 -------- d-----w- c:\program files\Rockstar Games

2010-09-30 19:59 . 2010-03-11 22:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\LimeWirePlus

2010-09-29 12:26 . 2009-07-26 23:06 -------- d-----w- c:\program files\GamersFirst

2010-09-29 12:26 . 2010-05-11 18:58 -------- d-----w- c:\program files\Everest Poker

2010-09-29 12:23 . 2006-12-27 17:39 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2010-09-29 12:22 . 2009-12-02 19:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ijjigame

2010-09-29 12:22 . 2010-08-15 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Gygan

2010-09-29 12:22 . 2009-10-24 22:00 -------- d-----w- c:\program files\Crossfire

2010-09-29 12:20 . 2009-09-13 19:35 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-09-27 13:54 . 2010-01-31 17:47 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-09-25 13:56 . 2009-03-15 12:16 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2010-09-18 09:44 . 2009-04-28 20:09 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2010-09-15 16:09 . 2010-09-15 15:45 -------- d-----w- c:\program files\PC Tools Security

2010-09-15 15:47 . 2010-09-15 15:45 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PC Tools

2010-09-15 15:46 . 2010-09-15 15:46 979746 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Cat.DB

2010-09-04 10:07 . 2010-07-18 21:47 -------- d-----w- c:\program files\TheSandyRavage

2010-09-04 10:07 . 2009-07-31 20:45 -------- d-----w- c:\program files\PHPNukeDU

2010-09-04 10:07 . 2009-06-19 15:18 -------- d-----w- c:\program files\ToggleDU

2010-09-04 09:18 . 2010-09-04 09:18 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-09-02 17:40 . 2010-07-30 21:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\DivX

2010-08-30 11:57 . 2010-09-15 15:47 1865680 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll

2010-08-28 09:25 . 2010-09-15 15:46 247824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctgntdi.sys

2010-08-27 14:29 . 2010-08-27 14:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes

2010-08-27 14:29 . 2010-08-27 14:29 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-08-27 14:29 . 2010-08-27 14:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-08-27 14:10 . 2010-08-27 14:10 110080 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{95431C66-CF9A-4913-BFFF-6050785AFB65}\IconF7A21AF7.exe

2010-08-27 14:10 . 2010-08-27 14:10 110080 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{95431C66-CF9A-4913-BFFF-6050785AFB65}\IconD7F16134.exe

2010-08-27 14:10 . 2010-08-27 14:10 -------- d-----w- c:\program files\Enigma Software Group

2010-08-27 14:09 . 2008-04-11 20:41 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard

2010-08-27 12:57 . 2010-07-30 21:50 57344 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\RunAsUser\RUNASUSERPROCESS.dll

2010-08-27 12:54 . 2010-08-27 12:54 144696 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\RunAsUser\RUNASUSERPROCESS.exe

2010-08-27 12:54 . 2010-07-30 21:50 1062184 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\Resource.dll

2010-08-27 12:54 . 2010-07-30 21:50 850200 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\DivXSetup.exe

2010-08-27 08:13 . 2010-09-15 15:46 159296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTAppEvent.sys

2010-08-27 06:26 . 2010-09-15 15:46 70536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys

2010-08-27 06:26 . 2010-09-15 15:46 123968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctplfw.sys

2010-08-27 06:25 . 2010-09-15 15:46 79672 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctNdis-PacketFilter.sys

2010-08-26 07:30 . 2010-09-15 15:47 2074 ----a-w- c:\windows\UDB.zip

2010-08-20 03:00 . 2007-01-02 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Ventrilo

2010-08-20 03:00 . 2009-03-11 20:35 -------- d-----w- c:\program files\SwiftKit

2010-08-20 03:00 . 2008-03-24 20:15 -------- d-----w- c:\program files\Teamspeak2_RC2

2010-08-20 03:00 . 2009-09-15 12:35 -------- d-----w- c:\program files\LimeWire

2010-08-20 03:00 . 2009-01-04 01:30 -------- d-----w- c:\program files\RivaTuner v2.22

2010-08-20 03:00 . 2008-07-05 20:50 -------- d-----w- c:\program files\PartyGaming

2010-08-18 11:51 . 2010-09-15 15:46 237632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys

2010-08-17 18:24 . 2010-08-17 18:24 -------- d-----w- c:\program files\Counter-Strike 1.6

2010-08-15 20:25 . 2010-08-15 20:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Stereoscopic Player

2010-08-15 20:24 . 2010-08-15 20:24 25214 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C727DF8DB5218D337B8AAB.exe

2010-08-15 20:24 . 2010-08-15 20:24 25214 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C0C391FA20561A5BDDEDC2.exe

2010-08-15 20:24 . 2010-08-15 20:24 25214 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_853F67D554F05449430E7E.exe

2010-08-15 20:24 . 2010-08-15 20:24 -------- d-----w- c:\program files\Stereoscopic Player

2010-08-15 20:16 . 2010-08-15 20:16 -------- d-----w- c:\program files\Xenocode

2010-08-15 20:10 . 2010-08-15 20:10 -------- d-----w- c:\program files\Virtools

2010-08-11 02:16 . 2009-04-10 20:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Skype

2010-08-10 15:34 . 2006-12-27 23:31 -------- d-----r- c:\program files\Skype

2010-08-10 15:34 . 2010-08-10 15:34 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

2010-08-10 15:34 . 2006-12-27 23:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype

2010-08-10 15:33 . 2008-07-02 08:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\skypePM

2010-08-10 14:58 . 2010-09-15 15:46 31960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctNdis-DNS.sys

2010-08-07 22:01 . 2010-08-07 22:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\LolClient

2010-08-07 21:47 . 2010-08-07 21:46 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe AIR

2010-08-07 21:31 . 2009-08-31 19:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PMB Files

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 54644 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\TranscodeEngine\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 54101 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\MPEG2Plugin\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 57409 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\ControlPanel\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 52963 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\MSVC80CRTRedist\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 54073 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Qt4.5\Uninstaller.exe

2010-07-16 12:59 . 2010-09-15 15:46 656320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctEFA.sys

2010-07-16 12:59 . 2010-09-15 15:46 338880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctDS.sys

.

------- Sigcheck -------

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\822ceb2331d0360bde8948c432c9beec\winlogon.exe

[-] 2002-12-31 . E2E4199F218F09F10BB030318FF13ECE . 504832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\822ceb2331d0360bde8948c432c9beec\explorer.exe

[-] 2007-06-13 . ABDBD248791E9D639A199AE5F347EB02 . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\explorer.exe

[7] 2007-06-13 . 1D6245AFBD3FAABC16A885116BE1874D . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

[7] 2002-12-31 . A1D7304A87FC3093150F5E3CC7B0F338 . 1035776 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB938828$\explorer.exe

[-] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\822ceb2331d0360bde8948c432c9beec\termsrv.dll

c:\windows\System32\termsrv.dll ... is niet aanwezig !!

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2010-10-04_17.14.17 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2010-10-04 17:54 . 2010-10-04 17:54 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_530.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Octoshape Streaming Services"="c:\program files\Octoshape Streaming Services\Administrator\OctoshapeClient.exe" [2006-02-13 214648]

"ccleaner"="c:\program files\CCleaner\CCleaner.exe" [2010-09-24 1786168]

"uTorrent"="c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe" [2010-09-26 328056]

"BitTorrent DNA"="c:\program files\DNA\btdna.exe" [2009-11-13 323392]

"Google Update"="c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-02-06 135664]

"Pando Media Booster"="c:\program files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe" [2010-08-02 2937528]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-06-20 77824]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-06 148888]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-04-20 8429568]

"nwiz"="nwiz.exe" [2007-04-20 1626112]

"SW20"="c:\windows\system32\sw20.exe" [2006-02-06 208896]

"SW24"="c:\windows\system32\sw24.exe" [2006-02-06 69632]

"nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2006-12-27 921600]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2006-05-01 843776]

"JMB36X Configure"="c:\windows\system32\JMRaidTool.exe" [2006-08-14 352256]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-04-20 81920]

"IJNetworkScanUtility"="c:\program files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE" [2007-05-21 124512]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-06-20 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-06-09 976832]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-06-15 141624]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2010-08-20 1164584]

"PCTools FGuard"="c:\program files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe" [2010-08-23 100304]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-03-18 421888]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2010-04-29 1090952]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2002-12-31 15360]

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Administrator^Menu Start^Programma's^Opstarten^LimeWire On Startup.lnk]

path=c:\documents and settings\Administrator\Menu Start\Programma's\Opstarten\LimeWire On Startup.lnk

backup=c:\windows\pss\LimeWire On Startup.lnkStartup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^GamersFirst LIVE!.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\GamersFirst LIVE!.lnk

backup=c:\windows\pss\GamersFirst LIVE!.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Advanced SystemCare 3]

2009-12-26 12:48 2335952 ----a-w- c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AppleSyncNotifier]

2010-02-17 17:37 177472 ----a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent DNA]

2009-11-13 15:05 323392 ----a-w- c:\program files\DNA\btdna.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]

2009-07-26 14:44 3883856 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-03-18 20:16 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

2010-05-13 14:12 26192168 ----a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

"DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=

"c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\NexonUS\\NGM\\NGM.exe"=

"c:\\Nexon\\NEXON_EU_Downloader\\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\NexonEU\\NGM\\NGM.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire Plus\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Pando Networks\\Media Booster\\PMB.exe"=

"c:\\Program Files\\League of Legends\\Air\\LolClient.exe"=

"c:\\Program Files\\League of Legends\\Game\\League of Legends.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=

"c:\\Program Files\\Opera\\opera.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"58715:TCP"= 58715:TCP:Pando Media Booster

"58715:UDP"= 58715:UDP:Pando Media Booster

"57042:TCP"= 57042:TCP:Pando Media Booster

"57042:UDP"= 57042:UDP:Pando Media Booster

"8394:TCP"= 8394:TCP:League of Legends Launcher

"8394:UDP"= 8394:UDP:League of Legends Launcher

"6881:TCP"= 6881:TCP:League of Legends Launcher

"6881:UDP"= 6881:UDP:League of Legends Launcher

"6967:TCP"= 6967:TCP:League of Legends Launcher

"6967:UDP"= 6967:UDP:League of Legends Launcher

"6991:TCP"= 6991:TCP:League of Legends Launcher

"6991:UDP"= 6991:UDP:League of Legends Launcher

"6927:TCP"= 6927:TCP:League of Legends Launcher

"6927:UDP"= 6927:UDP:League of Legends Launcher

R0 a347scsi;a347scsi;c:\windows\system32\drivers\a347scsi.sys [11-2-2010 18:46 5248]

R0 PCTCore;PCTools KDS;c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys [15-9-2010 17:46 237632]

R0 pctDS;PC Tools Data Store;c:\windows\system32\drivers\pctDS.sys [15-9-2010 17:46 338880]

R0 pctEFA;PC Tools Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\pctEFA.sys [15-9-2010 17:46 656320]

S0 vtaevi;vtaevi;c:\windows\system32\drivers\yswlfky.sys --> c:\windows\system32\drivers\yswlfky.sys [?]

S2 Application Updater;Application Updater;c:\program files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe [8-1-2010 1:51 380928]

S2 Browser Defender Update Service;Browser Defender Update Service;c:\program files\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe [15-9-2010 17:47 235472]

S3 esgiguard;esgiguard;c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [27-1-2010 18:10 5248]

S3 FXDrv32;FXDrv32;\??\e:\fxdrv32.sys --> e:\FXDrv32.sys [?]

S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe [15-9-2010 17:45 366840]

S4 a347bus;a347bus;c:\windows\system32\drivers\a347bus.sys [11-2-2010 18:46 160640]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-10-01 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2009-10-22 09:50]

2010-10-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500Core.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-06 20:30]

2010-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500UA.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-06 20:30]

2010-10-04 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan for Administrator.job

- c:\program files\Norton Security Scan\Norton Security Scan\Engine\2.7.3.34\Nss.exe [2010-05-09 07:48]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/keyword/%s

LSP: c:\windows\system32\imon.dll

LSP: c:\program files\Common Files\PC Tools\Lsp\PCTLsp.dll

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2d8n1pnt.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2510284&SearchSource=3&q={searchTerms}

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yahoo

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://radiobar.toolbarhome.com/?hp=df

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://nl.search.yahoo.com/search?ei=utf-8&fr=megaup&p=

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (Administrator)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,99,0c,5b,bb,51,e5,6d,4d,89,15,ab,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,99,0c,5b,bb,51,e5,6d,4d,89,15,ab,\

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]

"??"=hex:0a,04,dc,73,bf,65,7f,aa,66,96,4a,c4,66,4d,ff,2e,80,61,df,d8,49,2b,37,

26,73,a9,47,69,0c,3d,cc,4a,30,67,84,08,4e,a0,cf,55,dc,10,7c,97,c1,9c,fc,3b,\

"??"=hex:51,26,68,11,bc,f8,f9,83,2f,7f,08,b5,c7,73,36,4c

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(816)

c:\windows\system32\sfc_os.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(652)

c:\windows\system32\sfc_os.dll

.

Voltooingstijd: 2010-10-04 20:57:47 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-04 18:57

ComboFix2.txt 2010-10-04 17:19

Pre-Run: 14.213.771.264 bytes beschikbaar

Post-Run: 14.197.915.648 bytes beschikbaar

- - End Of File - - 16AD5925C5CF3BC4F2184370C585CF77

Ik heb het gesleept, ik hoop dat het klopt.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:59:42, on 4-10-2010

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Browser Defender BHO - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: PC Tools Browser Guard - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\PCTBrowserDefender.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [sW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [PCTools FGuard] C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Program Files\Octoshape Streaming Services\Administrator\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by102fd.bay102.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Browser Defender Update Service - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsSvc.exe

--

End of file - 8750 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

De verwerking van Combofix is niet helemaal goed gegaan. Bedoeling is dat je het bestandje CFScript.txt IN de rode snelkoppeling van Combofix op je bureaublad sleept. Dan wordt pas actie ondernomen om de aangeduide items aan te pakken. Dat is nu nog niet gebeurd. Wil je dat even herhalen ... en daarna een nieuw logje van Combofix posten aub ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 10-10-04.02 - Administrator 05-10-2010 15:52:30.4.2 - x86 NETWORK

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.2046.1761 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Administrator\Mijn documenten\CFScript.txt..txt

AV: avast! antivirus 4.7.942 [VPS 000724-1] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

AV: NOD32 antivirus systeem 2.51 *On-access scanning enabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

FILE ::

"c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_853F67D554F05449430E7E.exe"

"c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C0C391FA20561A5BDDEDC2.exe"

"c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C727DF8DB5218D337B8AAB.exe"

"c:\windows\Qwagob.exe"

"c:\windows\system32\drivers\yswlfky.sys"

"e:\fxdrv32.sys"

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_853F67D554F05449430E7E.exe

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C0C391FA20561A5BDDEDC2.exe

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{26B03CED-4E5A-4057-BCF9-EE80B13FCF94}\_C727DF8DB5218D337B8AAB.exe

c:\program files\PHPNukeDU

c:\program files\PHPNukeDU\PHPNukeDUToolbarHelper.exe

c:\program files\PHPNukeDU\tbPHP1.dll

c:\program files\PHPNukeDU\tbPHPN.dll

c:\program files\PHPNukeDU\toolbar.cfg

c:\program files\PHPNukeDU\UNWISE.EXE

c:\program files\ToggleDU

c:\program files\ToggleDU\tbTog1.dll

c:\program files\ToggleDU\tbTogg.dll

c:\program files\ToggleDU\ToggleDUToolbarHelper.exe

c:\program files\ToggleDU\toolbar.cfg

c:\program files\ToggleDU\UNWISE.EXE

c:\windows\Qwagob.exe

c:\windows\system32\winlogon.exe . . . is geïnfecteerd!!

Besmet exemplaar van c:\windows\explorer.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\msgsvc.dll werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\ERDNT\cache\msgsvc.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_FXDRV32

-------\Service_FXDrv32

-------\Service_vtaevi

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-09-05 to 2010-10-05 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-04 14:40 . 2010-10-04 14:40 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-10-04 05:38 . 2010-10-05 13:57 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Administrator\Onlangs geopend

2010-09-28 13:03 . 2010-09-28 12:59 14383616 ----a-w- C:\gta_sa.exe

2010-09-19 17:03 . 2010-09-19 17:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Opera

2010-09-19 17:03 . 2010-09-19 17:03 -------- d-----w- c:\program files\Opera

2010-09-15 16:13 . 2010-09-15 16:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Threat Expert

2010-09-15 15:47 . 2010-08-30 11:57 767952 ----a-w- c:\windows\BDTSupport.dll

2010-09-15 15:47 . 2010-08-23 07:36 149456 ----a-w- c:\windows\SGDetectionTool.dll

2010-09-15 15:47 . 2008-11-26 09:08 131 ----a-w- c:\windows\IDB.zip

2010-09-15 15:47 . 2010-08-30 11:57 739280 ----a-w- c:\windows\PCTBDRes.dll

2010-09-15 15:45 . 2010-09-15 15:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\PC Tools

2010-09-15 15:44 . 2010-09-15 15:44 80729096 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools\DownloadManager\Spyware Doctor8.0\sdsetup_aff_dl.exe

2010-09-15 15:44 . 2010-09-15 15:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-05 14:02 . 2007-06-20 17:22 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2010-10-05 13:57 . 2007-12-24 19:54 1324 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat

2010-10-04 20:13 . 2008-05-21 18:05 1 ----a-w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\OpenOffice.org2\user\uno_packages\cache\stamp.sys

2010-10-04 20:13 . 2008-05-21 18:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\OpenOffice.org2

2010-10-04 13:57 . 2009-07-26 23:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\DNA

2010-10-04 05:40 . 2010-01-31 17:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\uTorrent

2010-10-04 05:40 . 2010-08-07 21:42 -------- d-----w- c:\program files\League of Legends

2010-10-04 05:38 . 2009-07-26 23:06 -------- d-----w- c:\program files\DNA

2010-10-03 15:27 . 2009-08-25 19:55 -------- d-----w- c:\program files\Rockstar Games

2010-09-30 19:59 . 2010-03-11 22:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\LimeWirePlus

2010-09-29 12:26 . 2009-07-26 23:06 -------- d-----w- c:\program files\GamersFirst

2010-09-29 12:26 . 2010-05-11 18:58 -------- d-----w- c:\program files\Everest Poker

2010-09-29 12:23 . 2006-12-27 17:39 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2010-09-29 12:22 . 2009-12-02 19:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ijjigame

2010-09-29 12:22 . 2010-08-15 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Gygan

2010-09-29 12:22 . 2009-10-24 22:00 -------- d-----w- c:\program files\Crossfire

2010-09-29 12:20 . 2009-09-13 19:35 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-09-27 13:54 . 2010-01-31 17:47 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-09-25 13:56 . 2009-03-15 12:16 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2010-09-18 09:44 . 2009-04-28 20:09 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2010-09-15 16:09 . 2010-09-15 15:45 -------- d-----w- c:\program files\PC Tools Security

2010-09-15 15:47 . 2010-09-15 15:45 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PC Tools

2010-09-15 15:46 . 2010-09-15 15:46 979746 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Cat.DB

2010-09-04 10:07 . 2010-07-18 21:47 -------- d-----w- c:\program files\TheSandyRavage

2010-09-04 09:18 . 2010-09-04 09:18 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-09-02 17:40 . 2010-07-30 21:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\DivX

2010-08-30 11:57 . 2010-09-15 15:47 1865680 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll

2010-08-28 09:25 . 2010-09-15 15:46 247824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctgntdi.sys

2010-08-27 14:29 . 2010-08-27 14:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes

2010-08-27 14:29 . 2010-08-27 14:29 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-08-27 14:29 . 2010-08-27 14:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-08-27 14:10 . 2010-08-27 14:10 110080 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{95431C66-CF9A-4913-BFFF-6050785AFB65}\IconF7A21AF7.exe

2010-08-27 14:10 . 2010-08-27 14:10 110080 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{95431C66-CF9A-4913-BFFF-6050785AFB65}\IconD7F16134.exe

2010-08-27 14:10 . 2010-08-27 14:10 -------- d-----w- c:\program files\Enigma Software Group

2010-08-27 14:09 . 2008-04-11 20:41 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard

2010-08-27 12:57 . 2010-07-30 21:50 57344 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\RunAsUser\RUNASUSERPROCESS.dll

2010-08-27 12:54 . 2010-08-27 12:54 144696 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\RunAsUser\RUNASUSERPROCESS.exe

2010-08-27 12:54 . 2010-07-30 21:50 1062184 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\Resource.dll

2010-08-27 12:54 . 2010-07-30 21:50 850200 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\DivXSetup.exe

2010-08-27 08:13 . 2010-09-15 15:46 159296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTAppEvent.sys

2010-08-27 06:26 . 2010-09-15 15:46 70536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys

2010-08-27 06:26 . 2010-09-15 15:46 123968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctplfw.sys

2010-08-27 06:25 . 2010-09-15 15:46 79672 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctNdis-PacketFilter.sys

2010-08-26 07:30 . 2010-09-15 15:47 2074 ----a-w- c:\windows\UDB.zip

2010-08-20 03:00 . 2007-01-02 20:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Ventrilo

2010-08-20 03:00 . 2009-03-11 20:35 -------- d-----w- c:\program files\SwiftKit

2010-08-20 03:00 . 2008-03-24 20:15 -------- d-----w- c:\program files\Teamspeak2_RC2

2010-08-20 03:00 . 2009-09-15 12:35 -------- d-----w- c:\program files\LimeWire

2010-08-20 03:00 . 2009-01-04 01:30 -------- d-----w- c:\program files\RivaTuner v2.22

2010-08-20 03:00 . 2008-07-05 20:50 -------- d-----w- c:\program files\PartyGaming

2010-08-18 11:51 . 2010-09-15 15:46 237632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys

2010-08-17 18:24 . 2010-08-17 18:24 -------- d-----w- c:\program files\Counter-Strike 1.6

2010-08-15 20:25 . 2010-08-15 20:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Stereoscopic Player

2010-08-15 20:24 . 2010-08-15 20:24 -------- d-----w- c:\program files\Stereoscopic Player

2010-08-15 20:16 . 2010-08-15 20:16 -------- d-----w- c:\program files\Xenocode

2010-08-15 20:10 . 2010-08-15 20:10 -------- d-----w- c:\program files\Virtools

2010-08-11 02:16 . 2009-04-10 20:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Skype

2010-08-10 15:34 . 2006-12-27 23:31 -------- d-----r- c:\program files\Skype

2010-08-10 15:34 . 2010-08-10 15:34 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

2010-08-10 15:34 . 2006-12-27 23:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype

2010-08-10 15:33 . 2008-07-02 08:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\skypePM

2010-08-10 14:58 . 2010-09-15 15:46 31960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctNdis-DNS.sys

2010-08-07 22:01 . 2010-08-07 22:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\LolClient

2010-08-07 21:47 . 2010-08-07 21:46 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe AIR

2010-08-07 21:31 . 2009-08-31 19:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PMB Files

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 54644 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\TranscodeEngine\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 54101 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\MPEG2Plugin\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 57409 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\ControlPanel\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 52963 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\MSVC80CRTRedist\Uninstaller.exe

2010-07-30 21:49 . 2010-07-30 21:49 54073 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Qt4.5\Uninstaller.exe

2010-07-16 12:59 . 2010-09-15 15:46 656320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctEFA.sys

2010-07-16 12:59 . 2010-09-15 15:46 338880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pctDS.sys

.

------- Sigcheck -------

[-] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\822ceb2331d0360bde8948c432c9beec\winlogon.exe

[-] 2002-12-31 . E2E4199F218F09F10BB030318FF13ECE . 504832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[-] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\822ceb2331d0360bde8948c432c9beec\explorer.exe

[-] 2007-06-13 . ABDBD248791E9D639A199AE5F347EB02 . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\explorer.exe

[7] 2007-06-13 . 1D6245AFBD3FAABC16A885116BE1874D . 1036800 . . [6.00.2900.3156] . . c:\windows\$hf_mig$\KB938828\SP2QFE\explorer.exe

[7] 2002-12-31 . A1D7304A87FC3093150F5E3CC7B0F338 . 1035776 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB938828$\explorer.exe

[-] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\822ceb2331d0360bde8948c432c9beec\termsrv.dll

c:\windows\System32\termsrv.dll ... is niet aanwezig !!

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2010-10-04_17.14.17 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2010-10-05 14:02 . 2010-10-05 14:02 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_540.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Octoshape Streaming Services"="c:\program files\Octoshape Streaming Services\Administrator\OctoshapeClient.exe" [2006-02-13 214648]

"ccleaner"="c:\program files\CCleaner\CCleaner.exe" [2010-09-24 1786168]

"uTorrent"="c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe" [2010-09-26 328056]

"BitTorrent DNA"="c:\program files\DNA\btdna.exe" [2009-11-13 323392]

"Google Update"="c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-02-06 135664]

"Pando Media Booster"="c:\program files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe" [2010-08-02 2937528]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-06-20 77824]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-06 148888]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-04-20 8429568]

"nwiz"="nwiz.exe" [2007-04-20 1626112]

"SW20"="c:\windows\system32\sw20.exe" [2006-02-06 208896]

"SW24"="c:\windows\system32\sw24.exe" [2006-02-06 69632]

"nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2006-12-27 921600]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2006-05-01 843776]

"JMB36X Configure"="c:\windows\system32\JMRaidTool.exe" [2006-08-14 352256]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-04-20 81920]

"IJNetworkScanUtility"="c:\program files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE" [2007-05-21 124512]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-06-20 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-06-09 976832]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-06-15 141624]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2010-08-20 1164584]

"PCTools FGuard"="c:\program files\PC Tools Security\BDT\FGuard.exe" [2010-08-23 100304]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-03-18 421888]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2010-04-29 1090952]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2002-12-31 15360]

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Administrator^Menu Start^Programma's^Opstarten^LimeWire On Startup.lnk]

path=c:\documents and settings\Administrator\Menu Start\Programma's\Opstarten\LimeWire On Startup.lnk

backup=c:\windows\pss\LimeWire On Startup.lnkStartup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^GamersFirst LIVE!.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\GamersFirst LIVE!.lnk

backup=c:\windows\pss\GamersFirst LIVE!.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Advanced SystemCare 3]

2009-12-26 12:48 2335952 ----a-w- c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AppleSyncNotifier]

2010-02-17 17:37 177472 ----a-w- c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent DNA]

2009-11-13 15:05 323392 ----a-w- c:\program files\DNA\btdna.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]

2009-07-26 14:44 3883856 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-03-18 20:16 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

2010-05-13 14:12 26192168 ----a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

"DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=

"c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\NexonUS\\NGM\\NGM.exe"=

"c:\\Nexon\\NEXON_EU_Downloader\\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\NexonEU\\NGM\\NGM.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire Plus\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Pando Networks\\Media Booster\\PMB.exe"=

"c:\\Program Files\\League of Legends\\Air\\LolClient.exe"=

"c:\\Program Files\\League of Legends\\Game\\League of Legends.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=

"c:\\Program Files\\Opera\\opera.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"58715:TCP"= 58715:TCP:Pando Media Booster

"58715:UDP"= 58715:UDP:Pando Media Booster

"57042:TCP"= 57042:TCP:Pando Media Booster

"57042:UDP"= 57042:UDP:Pando Media Booster

"8394:TCP"= 8394:TCP:League of Legends Launcher

"8394:UDP"= 8394:UDP:League of Legends Launcher

"6881:TCP"= 6881:TCP:League of Legends Launcher

"6881:UDP"= 6881:UDP:League of Legends Launcher

"6967:TCP"= 6967:TCP:League of Legends Launcher

"6967:UDP"= 6967:UDP:League of Legends Launcher

"6991:TCP"= 6991:TCP:League of Legends Launcher

"6991:UDP"= 6991:UDP:League of Legends Launcher

"6927:TCP"= 6927:TCP:League of Legends Launcher

"6927:UDP"= 6927:UDP:League of Legends Launcher

R0 a347scsi;a347scsi;c:\windows\system32\drivers\a347scsi.sys [11-2-2010 18:46 5248]

R0 PCTCore;PCTools KDS;c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys [15-9-2010 17:46 237632]

R0 pctDS;PC Tools Data Store;c:\windows\system32\drivers\pctDS.sys [15-9-2010 17:46 338880]

R0 pctEFA;PC Tools Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\pctEFA.sys [15-9-2010 17:46 656320]

S2 Application Updater;Application Updater;c:\program files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe [8-1-2010 1:51 380928]

S2 Browser Defender Update Service;Browser Defender Update Service;c:\program files\PC Tools Security\BDT\BDTUpdateService.exe [15-9-2010 17:47 235472]

S3 esgiguard;esgiguard;c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [27-1-2010 18:10 5248]

S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe [15-9-2010 17:45 366840]

S4 a347bus;a347bus;c:\windows\system32\drivers\a347bus.sys [11-2-2010 18:46 160640]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-10-01 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2009-10-22 09:50]

2010-10-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500Core.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-06 20:30]

2010-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500UA.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-06 20:30]

2010-10-04 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan for Administrator.job

- c:\program files\Norton Security Scan\Norton Security Scan\Engine\2.7.3.34\Nss.exe [2010-05-09 07:48]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/keyword/%s

LSP: c:\windows\system32\imon.dll

LSP: c:\program files\Common Files\PC Tools\Lsp\PCTLsp.dll

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2d8n1pnt.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yahoo

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://radiobar.toolbarhome.com/?hp=df

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://nl.search.yahoo.com/search?ei=utf-8&fr=megaup&p=

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

AddRemove-PHPNukeDU Toolbar - c:\progra~1\PHPNUK~1\UNWISE.EXE

AddRemove-ToggleDU Toolbar - c:\progra~1\ToggleDU\UNWISE.EXE

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (Administrator)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,99,0c,5b,bb,51,e5,6d,4d,89,15,ab,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,99,0c,5b,bb,51,e5,6d,4d,89,15,ab,\

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1482476501-1647877149-725345543-500\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]

"??"=hex:0a,04,dc,73,bf,65,7f,aa,66,96,4a,c4,66,4d,ff,2e,80,61,df,d8,49,2b,37,

26,73,a9,47,69,0c,3d,cc,4a,30,67,84,08,4e,a0,cf,55,dc,10,7c,97,c1,9c,fc,3b,\

"??"=hex:51,26,68,11,bc,f8,f9,83,2f,7f,08,b5,c7,73,36,4c

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(816)

c:\windows\system32\sfc_os.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(384)

c:\windows\system32\sfc_os.dll

.

Voltooingstijd: 2010-10-05 16:08:43 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-05 14:08

ComboFix2.txt 2010-10-04 18:57

ComboFix3.txt 2010-10-04 17:19

Pre-Run: 14.171.451.392 bytes beschikbaar

Post-Run: 14.133.358.592 bytes beschikbaar

- - End Of File - - FCA8CFCF2597BC70DEC01CFAEABBF7F8

---------- Post toegevoegd om 16:12 ---------- Vorige post was om 16:05 ----------

Sorry voor de fout trouwens, heb het nu wel goed gedaan dacht ik.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...