Ga naar inhoud

HJT: Virus in root?


Aanbevolen berichten

Hallo,

Heb waarschijnlijk een virus te pakken. Draai Windows Vista Home Basic SP1 op een Dell Latitude D830. Heb met McAfee een aantal scans gedaan, en bij de rootkit-scan gaf hij aan dat als deze scan geen resultaten gaf dit kwam omdat het virus iets in de scancode zelf had veranderd. Ik zou dan een pre-scan moeten doen. Ik heb uiteindelijk maar AVG Anti-Virus geinstalleerd, mijn McAfee was al redelijk oud, wel bijgehouden trouwens. Ik kwam na een aantal vastlopers, pop-up schermpjes van nep virusscanners (terwijl mijn internetconnectie verbroken was) eindelijk weer eens in mn Vista terecht. Het opstarten in Veilige Modus werkte ook niet, zelfs niet alleen met core drivers.

In ieder geval hier een log, bij voorbaat dank.

Leon

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 18:51:40, on 6-10-2010
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18498)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
D:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe
D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Windows\system32\WTablet\Wacom_TabletUser.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
D:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\acrotray.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe
D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
D:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe
D:\Program Files\Codeheadz\Netvue\Netvue.exe
C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
C:\Program Files\ScanExpress A3 USB\Driver\WATCH.exe
D:\Program Files\Dropbox\Dropbox.exe
D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe
C:\Program Files\Apoint\HidFind.exe
C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgui.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
D:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgscanx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
D:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe
C:\Program Files\HJT\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.student.utwente.nl/search
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "D:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen Pro] D:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe /nosplash
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Student\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [Netvue] D:\Program Files\Codeheadz\Netvue\Netvue.exe
O4 - HKCU\..\Run: [dfrgsnapnt.exe] C:\Users\Student\AppData\Local\Temp\dfrgsnapnt.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe (User 'Default user')
O4 - Startup: Dropbox.lnk = D:\Program Files\Dropbox\Dropbox.exe
O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = ?
O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\Program Files\ScanExpress A3 USB\Driver\WATCH.exe
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: AVG Firewall (avgfws9) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgfws9.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: SW Distributed TS Coordinator Service (CoordinatorServiceHost) - Dassault Systèmes SolidWorks Corp. - D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: Dell Internal Network Card Power Management (nicconfigsvc) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\QuickSet\NicConfigSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Remote Solver for Flow Simulation 2009 - Mentor Graphics Corporation - D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\binCFW\StandAloneSlv.exe
O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe
O23 - Service: Glasovne poruke (Speechsrv) - Unknown owner - D:\Program Files\LAN Voice Chat\Speechs.exe
O23 - Service: TabletServiceWacom - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Wacom_Tablet.exe

--
End of file - 11135 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop Speechsrv

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete Speechsrv

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [dfrgsnapnt.exe] C:\Users\Student\AppData\Local\Temp\dfrgsnapnt.exe

O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

MAM log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org

Database version: 4757

Windows 6.0.6001 Service Pack 1
Internet Explorer 7.0.6001.18000

6-10-2010 20:49:19
mbam-log-2010-10-06 (20-49-19).txt

Scan type: Quick scan
Objects scanned: 151988
Time elapsed: 7 minute(s), 21 second(s)

Memory Processes Infected: 0
Memory Modules Infected: 0
Registry Keys Infected: 1
Registry Values Infected: 2
Registry Data Items Infected: 1
Folders Infected: 1
Files Infected: 6

Memory Processes Infected:
(No malicious items detected)

Memory Modules Infected:
(No malicious items detected)

Registry Keys Infected:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ctfmon.exe (Security.Hijack) -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Values Infected:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\24d1ca9a-a864-4f7b-86fe-495eb56529d8 (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\w32id (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.

Registry Data Items Infected:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr (Hijack.TaskManager) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Folders Infected:
C:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Files Infected:
C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3232317721-4012798742-1043214378-1000\$R5BK3ON.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3232317721-4012798742-1043214378-1000\$RA2DI79.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3232317721-4012798742-1043214378-1000\$RR04FJ6.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3232317721-4012798742-1043214378-1000\$RD0TXCA.tmp (Rootkit.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3232317721-4012798742-1043214378-1000\$RHYIGDY.exe (Trojan.Hiloti) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\Desktop.ini (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HJT log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 21:09:05, on 6-10-2010
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18498)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\WTablet\Wacom_TabletUser.exe
C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
D:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe
D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
D:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\acrotray.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe
D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
D:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe
D:\Program Files\Codeheadz\Netvue\Netvue.exe
C:\Program Files\ScanExpress A3 USB\Driver\WATCH.exe
D:\Program Files\Dropbox\Dropbox.exe
D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe
C:\Program Files\Apoint\HidFind.exe
C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
D:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\HJT\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.student.utwente.nl/search
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "D:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen Pro] D:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe /nosplash
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Student\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [Netvue] D:\Program Files\Codeheadz\Netvue\Netvue.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe (User 'Default user')
O4 - Startup: Dropbox.lnk = D:\Program Files\Dropbox\Dropbox.exe
O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\Program Files\ScanExpress A3 USB\Driver\WATCH.exe
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: AVG Firewall (avgfws9) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgfws9.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: SW Distributed TS Coordinator Service (CoordinatorServiceHost) - Dassault Systèmes SolidWorks Corp. - D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: Dell Internal Network Card Power Management (nicconfigsvc) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\QuickSet\NicConfigSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Remote Solver for Flow Simulation 2009 - Mentor Graphics Corporation - D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\binCFW\StandAloneSlv.exe
O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe
O23 - Service: TabletServiceWacom - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Wacom_Tablet.exe

--
End of file - 10640 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Malwarebytes heeft zijn werk gedaan en logje HijackThis ziet er momenteel goed uit.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 10-10-05.06 - Student 06-10-2010 22:58:55.1.2 - x86
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic  6.0.6001.1.1252.31.1033.18.2045.903 [GMT 2:00]
Gestart vanuit: c:\users\Student\Desktop\ComboFix.exe
SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}
* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((  Andere Verwijderingen  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\windows\system\Agcgauge.ax
c:\windows\system32\drivers\npf.sys
c:\windows\system32\Packet.dll
c:\windows\system32\spool\prtprocs\w32x86\xpdpp.dll
c:\windows\system32\wpcap.dll

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\drivers\ndis.sys werd aangetroffen en gedesinfecteerd 
Hersteld exemplaar van - Kitty had a snack 
.
\\.\PhysicalDrive0 - Bootkit Whistler was found and disinfected
.
\\.\PhysicalDrive0 - Bootkit Whistler was found and disinfected
.
((((((((((((((((((((  Bestanden Gemaakt van 2010-09-06 to 2010-10-06 ))))))))))))))))))))))))))))))
.

2010-10-06 21:05 . 2010-10-06 21:05	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Local\temp
2010-10-06 21:05 . 2010-10-06 21:05	--------	d-----w-	c:\users\Default\AppData\Local\temp
2010-10-06 18:40 . 2010-10-06 18:40	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Malwarebytes
2010-10-06 18:40 . 2010-04-29 13:39	38224	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2010-10-06 18:40 . 2010-10-06 18:40	--------	d-----w-	c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2010-10-06 18:40 . 2010-10-06 18:40	--------	d-----w-	c:\programdata\Malwarebytes
2010-10-06 18:40 . 2010-04-29 13:39	20952	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2010-10-06 16:42 . 2010-10-06 16:42	388096	----a-r-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
2010-10-06 16:42 . 2010-10-06 16:42	--------	d-----w-	c:\program files\HJT
2010-10-06 15:24 . 2010-10-06 15:26	--------	d-----w-	c:\windows\system32\drivers\Avg
2010-10-06 15:23 . 2010-10-06 15:23	24856	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\avgfwd6x.sys
2010-10-06 15:23 . 2010-10-06 15:23	--------	d-----w-	c:\program files\AVG
2010-10-06 15:23 . 2010-10-06 15:23	--------	d-----w-	c:\programdata\avg9
2010-09-29 04:40 . 2010-06-22 12:57	2048	----a-w-	c:\windows\system32\tzres.dll
2010-09-27 19:47 . 2010-09-27 19:47	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Codeheadz
2010-09-27 19:47 . 2010-09-27 19:47	--------	d-----w-	c:\programdata\Codeheadz
2010-09-23 15:15 . 2010-09-23 15:15	--------	d-----w-	c:\users\Student\.imindmap
2010-09-23 15:15 . 2010-09-23 15:15	--------	d-----w-	c:\programdata\BOL
2010-09-21 18:37 . 2010-09-21 18:37	932288	----a-w-	c:\programdata\Adobe\Reader\9.3\ARM\9787\AdobeARM.exe
2010-09-21 18:37 . 2010-09-21 18:37	70584	----a-w-	c:\programdata\Adobe\Reader\9.3\ARM\9787\AdobeExtractFiles.dll
2010-09-21 18:37 . 2010-09-21 18:37	338856	----a-w-	c:\programdata\Adobe\Reader\9.3\ARM\9787\ReaderUpdater.exe
2010-09-21 18:37 . 2010-09-21 18:37	338856	----a-w-	c:\programdata\Adobe\Reader\9.3\ARM\9787\AcrobatUpdater.exe
2010-09-15 14:13 . 2010-04-16 16:10	501760	----a-w-	c:\windows\system32\usp10.dll
2010-09-15 14:13 . 2010-08-17 13:32	126464	----a-w-	c:\windows\system32\spoolsv.exe
2010-09-15 14:13 . 2010-04-05 16:08	317952	----a-w-	c:\windows\system32\MP4SDECD.DLL
2010-09-15 14:13 . 2010-05-27 19:16	738816	----a-w-	c:\windows\system32\inetcomm.dll
2010-09-15 13:04 . 2010-09-15 13:06	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\EndNote
2010-09-15 13:03 . 2010-09-15 13:03	--------	d-----w-	c:\program files\Common Files\Risxtd
2010-09-15 13:03 . 2010-09-15 13:03	--------	d-----w-	c:\program files\Common Files\ResearchSoft
2010-09-15 13:01 . 2010-09-15 13:03	--------	d-----w-	c:\programdata\Thomson.ResearchSoft.Installers

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Find3M Rapport  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2010-10-06 20:48 . 2009-05-20 07:26	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\WTablet
2010-10-06 20:48 . 2009-06-08 11:14	558358	----a-w-	c:\programdata\nvModes.dat
2010-10-06 20:31 . 2009-02-17 08:10	--------	d-----w-	c:\programdata\McAfee
2010-10-06 18:59 . 2009-08-17 18:51	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Dropbox
2010-10-06 15:59 . 2010-10-06 15:59	360584	----a-w-	c:\programdata\avg9\update\backup\avgtdix.sys
2010-10-06 15:59 . 2010-10-06 15:59	333192	----a-w-	c:\programdata\avg9\update\backup\avgldx86.sys
2010-10-06 15:59 . 2010-10-06 15:59	28424	----a-w-	c:\programdata\avg9\update\backup\avgmfx86.sys
2010-10-06 15:59 . 2010-10-06 15:59	161800	----a-w-	c:\programdata\avg9\update\backup\avgrkx86.sys
2010-10-06 15:59 . 2010-10-06 15:24	243024	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys
2010-10-06 15:59 . 2010-10-06 15:24	29584	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys
2010-10-06 15:59 . 2010-10-06 15:24	216400	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys
2010-10-06 15:59 . 2010-10-06 15:24	52872	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys
2010-10-06 15:24 . 2010-10-06 15:24	12464	----a-w-	c:\windows\system32\avgrsstx.dll
2010-10-06 15:24 . 2010-10-06 15:58	877848	----a-w-	c:\programdata\avg9\update\backup\avgupd.exe
2010-10-06 15:24 . 2010-10-06 15:58	798488	----a-w-	c:\programdata\avg9\update\backup\avginet.dll
2010-10-06 15:24 . 2010-10-06 15:58	613656	----a-w-	c:\programdata\avg9\update\backup\avgiproxy.exe
2010-10-06 15:24 . 2010-10-06 15:58	1657112	----a-w-	c:\programdata\avg9\update\backup\avgupd.dll
2010-10-06 15:23 . 2006-11-02 10:25	51200	----a-w-	c:\windows\Inf\infpub.dat
2010-10-06 15:23 . 2006-11-02 10:25	143360	----a-w-	c:\windows\Inf\infstrng.dat
2010-10-06 15:23 . 2006-11-02 10:25	86016	----a-w-	c:\windows\Inf\infstor.dat
2010-10-06 15:21 . 2009-02-17 08:10	--------	d-----w-	c:\program files\McAfee
2010-10-06 15:00 . 2010-04-07 14:17	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Resolume Avenue 3
2010-10-06 14:59 . 2010-04-07 14:16	--------	d-----w-	c:\program files\QuickTime
2010-10-06 14:59 . 2009-10-14 17:10	--------	d-----w-	c:\program files\Microsoft Silverlight
2010-10-06 09:38 . 2009-03-03 10:04	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\uTorrent
2010-09-30 20:54 . 2009-09-12 10:40	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Skype
2010-09-30 19:53 . 2009-09-12 10:45	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\skypePM
2010-09-26 21:46 . 2009-03-03 13:22	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\FileZilla
2010-09-23 21:14 . 2009-03-16 17:18	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\dvdcss
2010-09-23 06:30 . 2009-03-18 00:01	--------	d-----w-	c:\programdata\CanonIJPLM
2010-09-16 20:57 . 2006-11-02 11:18	--------	d-----w-	c:\program files\Windows Mail
2010-09-16 07:48 . 2009-03-03 12:29	--------	d-----w-	c:\programdata\Microsoft Help
2010-09-06 12:30 . 2010-09-06 12:30	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Xerox
2010-08-31 10:11 . 2010-08-31 10:11	3401880	----a-w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll
2010-08-31 09:55 . 2010-08-31 09:55	275096	----a-w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll
2010-08-31 09:39 . 2010-08-31 09:39	3734536	----a-w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\Google Talk Plugin Extras\d3dx9_36.dll
2010-08-17 13:29 . 2009-03-05 11:24	--------	d-----w-	c:\users\Student\AppData\Roaming\vlc
2010-08-17 09:07 . 2010-08-12 06:33	185954442	----a-w-	c:\windows\DUMP5bb6.tmp
2010-08-11 12:54 . 2010-08-11 12:54	683801	----a-w-	c:\programdata\Last.fm\Client\UninstWA\unins000.exe
2010-08-11 12:54 . 2010-08-11 12:53	107	----a-w-	c:\programdata\Last.fm\Client\uninst2.bat
2010-08-11 12:53 . 2010-08-11 12:53	683801	----a-w-	c:\programdata\Last.fm\Client\UninstWMP\unins000.exe
2010-08-11 12:53 . 2010-08-11 12:53	--------	d-----w-	c:\programdata\Last.fm
2010-07-16 17:36 . 2010-06-14 14:13	381	----a-w-	c:\windows\system32\Wacom_Tablet.dat
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Reg Opstartpunten  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond 
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]
@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2009-12-09 01:19	94208	----a-w-	d:\program files\Dropbox\DropboxExt.13.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]
@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2009-12-09 01:19	94208	----a-w-	d:\program files\Dropbox\DropboxExt.13.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]
@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]
2009-12-09 01:19	94208	----a-w-	d:\program files\Dropbox\DropboxExt.13.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"DAEMON Tools Lite"="d:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-12-29 687560]
"Skype"="c:\program files\Skype\\Phone\Skype.exe" [2010-09-02 13351304]
"Gadwin PrintScreen Pro"="d:\program files\Gadwin Systems\PrintScreenPro\PrintScreenPro.exe" [2009-02-28 516096]
"Google Update"="c:\users\Student\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-09-12 136176]
"Netvue"="d:\program files\Codeheadz\Netvue\Netvue.exe" [2006-12-13 528384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-21 1008184]
"Apoint"="c:\program files\Apoint\Apoint.exe" [2007-01-25 159744]
"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]
"OpwareSE4"="d:\program files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe" [2007-02-04 79400]
"GrooveMonitor"="d:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-05-19 148888]
"nwiz"="nwiz.exe" [2009-08-12 1657376]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-08-19 13793824]
"NVHotkey"="c:\windows\system32\nvHotkey.dll" [2009-08-19 92704]
"QuickTime Task"="d:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2009-09-04 417792]
"iTunesHelper"="d:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-09-21 305440]
"AdobeCS4ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" [2008-08-14 611712]
"Adobe Reader Speed Launcher"="d:\program files\Adobe\Reader\Reader_sl.exe" [2010-04-04 36272]
"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-21 932288]
"Adobe Acrobat Speed Launcher"="d:\program files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe" [2009-10-03 38768]
"Acrobat Assistant 8.0"="d:\program files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2009-10-02 640376]
"AVG9_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG9\avgtray.exe" [2010-10-06 2020120]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"FlashPlayerUpdate"="c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe" [2009-02-03 240544]

c:\users\Student\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Dropbox.lnk - d:\program files\Dropbox\Dropbox.exe [2010-2-26 21979992]
OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk - d:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Watch.lnk - c:\program files\ScanExpress A3 USB\Driver\WATCH.exe [2009-5-20 364544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"EnableLUA"= 0 (0x0)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]
@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-3232317721-4012798742-1043214378-1000]
"EnableNotificationsRef"=dword:00000001

R0 bnlarmvj;bnlarmvj;c:\windows\System32\drivers\ndjum.sys [x]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
R3 CamSpaceBus;CamSpace Virtual Joystick Bus device driver;c:\windows\system32\drivers\CamSpaceBus.sys [2008-08-24 14848]
R3 CamSpaceJoy;CamSpace Virtual Joystick device driver;c:\windows\system32\drivers\CamSpaceJoy.sys [2008-08-24 30464]
R3 camvid20;Philips ToUcam Camera; Video;c:\windows\system32\DRIVERS\camdrv21.sys [x]
R3 CoordinatorServiceHost;SW Distributed TS Coordinator Service;d:\program files\SolidWorks Corp\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe [2009-07-29 83240]
R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]
R4 msvsmon80;Visual Studio 2005 Remote Debugger;c:\program files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\msvsmon.exe [2005-09-23 2799808]
R4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [2009-03-03 717296]
S0 AvgRkx86;avgrkx86.sys;c:\windows\System32\Drivers\avgrkx86.sys [2010-10-06 52872]
S1 Avgfwfd;AVG network filter service;c:\windows\system32\DRIVERS\avgfwd6x.sys [2010-10-06 24856]
S1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\System32\Drivers\avgldx86.sys [2010-10-06 216400]
S1 AvgTdiX;AVG Network Redirector;c:\windows\System32\Drivers\avgtdix.sys [2010-10-06 243024]
S2 avg9emc;AVG E-mail Scanner;c:\program files\AVG\AVG9\avgemc.exe [2010-10-06 906520]
S2 avg9wd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [2010-10-06 285392]
S2 avgfws9;AVG Firewall;c:\program files\AVG\AVG9\avgfws9.exe [2010-10-06 2304192]
S2 Remote Solver for Flow Simulation 2009;Remote Solver for Flow Simulation 2009;d:\program files\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\binCFW\StandAloneSlv.exe [2009-05-05 283944]
S2 TabletServiceWacom;TabletServiceWacom;c:\windows\system32\Wacom_Tablet.exe [2009-11-24 4463400]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2007-02-08 179712]
S3 NETw5v32;Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys [2008-08-28 3664384]
S3 wacmoumonitor;Wacom Mode Helper;c:\windows\system32\DRIVERS\wacmoumonitor.sys [2009-08-27 16168]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
LocalServiceNoNetwork	REG_MULTI_SZ  	PLA DPS BFE mpssvc
.
Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3232317721-4012798742-1043214378-1000Core.job
- c:\users\Student\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-12 22:09]

2010-10-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3232317721-4012798742-1043214378-1000UA.job
- c:\users\Student\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-12 22:09]

2010-10-06 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{286CA6E3-45BB-49AD-A10F-9FC58E515148}.job
- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2008-01-21 02:34]
.
.
------- Bijkomende Scan -------
.
uStart Page = hxxp://search.student.utwente.nl/search
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: Append Link Target to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
IE: Append to Existing PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
IE: Convert to Adobe PDF - c:\program files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
IE: E&xport to Microsoft Excel - d:\progra~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
FF - ProfilePath - c:\users\Student\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2xam4a93.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.ntnu.edu/ub
FF - component: d:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1}\components\SkypeFfComponent.dll
FF - plugin: c:\program files\TabletPlugins\npwacom.dll
FF - plugin: c:\users\Student\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll
FF - plugin: c:\users\Student\AppData\LocalLow\StoneTrip\WebPlayer1.8.1\npShiVa3D_1.8.1.dll
FF - plugin: c:\users\Student\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll
FF - plugin: c:\users\Student\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll
FF - plugin: d:\program files\Adobe\Reader\browser\nppdf32.dll
FF - plugin: d:\program files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll
FF - plugin: d:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll
FF - plugin: d:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin.dll
FF - plugin: d:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin2.dll
FF - plugin: d:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin3.dll
FF - plugin: d:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin4.dll
FF - plugin: d:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin5.dll
FF - plugin: d:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin6.dll
FF - plugin: d:\program files\QuickTime\Plugins\npqtplugin7.dll
FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

---- FIREFOX POLICIES ----
d:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true); 
d:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true); 
d:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);
.
- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKCU-Run-AdobeBridge - (no file)


.
--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3232317721-4012798742-1043214378-1000\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]
"??"=hex:76,e3,e1,72,41,e5,99,b4,4a,fb,aa,56,33,4d,35,fa,a7,b3,3d,10,55,ba,66,
 67,eb,b4,37,ad,aa,c5,17,4d,bd,d4,5d,a1,f5,ec,95,2b,d4,c7,4e,d8,37,26,de,8d,\
"??"=hex:9e,e7,7b,e8,d8,51,40,d4,a3,85,20,f7,2d,4c,d9,eb

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BEB3C0C7-B648-4257-96D9-B5D024816E27}\Version*Version]
"Version"=hex:51,9e,46,eb,b8,51,5e,e1,4c,23,1e,96,d0,03,e3,9e,ac,0f,a0,7a,7b,
 80,b0,4b,ff,3e,c0,4c,45,99,18,56,74,15,28,70,b9,05,55,1c,44,7c,ac,02,12,c4,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
Voltooingstijd: 2010-10-06 23:08:30
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-06 21:08

Pre-Run: 1.785.221.120 bytes free
Post-Run: 1.847.877.632 bytes free

- - End Of File - - CE963ED125B9F7420FCE9B832B01BF29

Link naar reactie
Delen op andere sites


Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download hier CCleaner en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Configuratiescherm -> Systeem en Onderhoud -> Systeem -> tabblad "Systeembeveiliging" -> vinkje weghalen bij de schijf waarvan je de herstelpunten wil verwijderen -> klikken op "toepassen". Dan krijg je de schermmelding “Weet u zeker dat u systeemherstel wil uitschakelen”. Klik hier op “Systeemherstel uitschakelen”. Dan zijn alle herstelpunten verwijderd op de aangeduide schijf.

Zet daarna opnieuw een vinkje bij de harde schijf. Maak meteen ook een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...