Ga naar inhoud

datamngrUI van iMesh Spyware? Niet te verwijderen.


Aanbevolen berichten

Goedenavond,

Afgelopen week was ik met een waarschijnlijk besmette PC bezig. Deze heeft wat problemen. Er stond een applicatie genaamd iMesh op zijn computer. Ik dacht dat ik dit goed verwijderd had, maar van de week is dit programma op de 1 of andere manier terug gekomen, en heeft Googe Chrome 'overgenomen'. Hiermee bedoel ik dat de startpagina veranderd was naar de zoekmachine van iMesh. En er waren nog wat andere dingen niet helemaal klopte.

Google Chrome lijkt nu helemaal op orde, maar het bestand datamngrUI in de installatie map (C:\Program Files\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr) krijg ik met geen mogelijkheid weg. Op internet heb ik al gezien dat dit rotzooi is.

Zo ie zo lijkt me goed om de Hijackthis logfile even na te laten kijken.

Ik heb eerst gescant met Malwarebytes en daarna met Hijackthis, hier zijn dus de 2 logfiles van deze programma's.

Voor de duidelijkheid:

OS: Windows XP SP3

Beveiliging: Kaspersky Internet Security 2010

Browser: Hier wordt altijd Google Chrome voor gebruikt

Alvast bedankt voor de hulp.

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46 Logfile

Databaseversie: 4747

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

5-10-2010 20:19:35

mbam-log-2010-10-05 (20-19-35).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 130175

Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 36 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 1

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Application Data\GabPath (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:22:37, on 5-10-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Orbit Downloader Start

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ievkbd.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\RunOnce: [DeleteGrabPro] rundll32.exe advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\Program Files\Orbitdownloader\GrabPro.dll"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: &Virtueel toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: URL Adviseur - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1274008915765

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

--

End of file - 7032 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: UrlHelper Class - {474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKCU\..\RunOnce: [DeleteGrabPro] rundll32.exe advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\Program Files\Orbitdownloader\GrabPro.dll"

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.d ll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goedemiddag,

Hieronder zometeen mijn ComboFix Logfile. Ik heb eerst nog een vraagje over de vorige post.

O2 - BHO: UrlHelper Class - {474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O4 - HKCU\..\RunOnce: [DeleteGrabPro] rundll32.exe advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\Program Files\Orbitdownloader\GrabPro.dll"

Deze twee regels kwamen niet meer voor in HijackThis. Is dit erg?

Over de tweede regel heb ik ook nog een vraagje:

GrabPro, is dat rotzooi? Dit is namelijk van het programma Orbit Downloader. Dit had ik geinstalleerd omdat bij dit programma een plugin voor Firefox zit, waarmee streaming muziek te downlaoden is van Internet.

Alvast weer bedankt voor de hulp.

ComboFix Log file

ComboFix 10-10-07.02 - H.G.J. van Gils 08-10-2010 16:55:20.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.2558.2024 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Kaspersky Internet Security *On-access scanning disabled* (Updated) {2C4D4BC6-0793-4956-A9F9-E252435469C0}

FW: Kaspersky Internet Security *disabled* {2C4D4BC6-0793-4956-A9F9-E252435469C0}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Favorieten\mxfilerelatedcache.mxc2

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-09-08 to 2010-10-08 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-05 19:29 . 2010-10-07 15:44 -------- d--h--r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Onlangs geopend

2010-10-05 18:45 . 2010-10-05 18:45 -------- d-----w- c:\program files\Hitman Pro 3.5

2010-10-05 18:21 . 2010-10-05 18:21 388096 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-10-05 18:21 . 2010-10-05 18:21 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-10-05 18:09 . 2010-10-05 18:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Malwarebytes

2010-10-05 18:08 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-10-05 18:08 . 2010-10-05 18:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-10-05 18:08 . 2010-10-05 18:09 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-10-05 18:08 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-10-05 18:00 . 2010-10-05 18:00 12872 ----a-w- c:\windows\system32\bootdelete.exe

2010-10-03 17:51 . 2010-10-03 17:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ReviverSoft

2010-10-03 17:51 . 2010-10-03 17:51 12343096 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\OpenCandy\OpenCandy_4CC5CCB26CD7443A89B84CC8B2A5A80C\p1v1_PPIRegistryReviver_w.exe

2010-10-03 17:51 . 2010-10-03 17:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\OpenCandy

2010-10-03 17:50 . 2010-10-03 17:50 349296 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\OpenCandy\OpenCandy_4CC5CCB26CD7443A89B84CC8B2A5A80C\DLMgr_3_1.6.87.exe

2010-10-03 17:50 . 2010-10-03 17:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\OpenCandy

2010-10-02 16:39 . 2010-10-02 16:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\28242

2010-10-02 16:38 . 2010-10-02 16:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh

2010-10-02 16:37 . 2010-10-02 17:20 -------- d-----w- c:\program files\iMesh Applications

2010-10-01 19:19 . 2010-10-01 19:19 0 ----a-w- c:\windows\nsreg.dat

2010-10-01 19:18 . 2010-10-01 19:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Mozilla

2010-10-01 18:52 . 2010-10-01 18:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\ProgSense

2010-10-01 18:50 . 2010-10-01 20:16 -------- d-----w- C:\downloads

2010-10-01 18:50 . 2010-10-01 19:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\GrabPro

2010-10-01 18:50 . 2010-10-05 17:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Orbit

2010-09-28 19:23 . 2010-09-28 19:23 8854 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{98E691C8-A4FD-4770-983A-0F0603F0C37E}\UNINST_Uninstall_P_98E691C8A4FD4770983A0F0603F0C37E.exe

2010-09-28 19:23 . 2010-09-28 19:23 57344 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{98E691C8-A4FD-4770-983A-0F0603F0C37E}\NewShortcut11_98E691C8A4FD4770983A0F0603F0C37E.exe

2010-09-28 19:23 . 2010-09-28 19:23 57344 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{98E691C8-A4FD-4770-983A-0F0603F0C37E}\NewShortcut1_98E691C8A4FD4770983A0F0603F0C37E.exe

2010-09-28 19:23 . 2010-09-28 19:23 10134 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{98E691C8-A4FD-4770-983A-0F0603F0C37E}\ARPPRODUCTICON.exe

2010-09-28 19:05 . 2010-09-28 19:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\TeamViewer

2010-09-28 18:36 . 2010-10-05 17:56 16968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys

2010-09-28 18:35 . 2010-10-01 18:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Hitman Pro

2010-09-26 15:10 . 2010-09-26 15:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Apple Computer

2010-09-26 12:26 . 2010-09-26 12:26 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2010-09-26 09:43 . 2010-09-28 18:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Soft-Search

2010-09-25 15:38 . 2010-09-25 15:38 -------- d-----w- C:\My Shared Folder

2010-09-25 15:36 . 2010-09-25 15:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Kazaa Lite

2010-09-23 16:16 . 2010-09-23 16:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\PackageAware

2010-09-16 15:20 . 2010-09-16 15:20 850448 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Updater\Temporary Files\rollback\patch\AutoPatches\kav9exec\9.0.0.736\updater.dll

2010-09-16 15:20 . 2010-09-16 15:20 850520 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav9exec\9.0.0.736\updater.dll

2010-09-15 17:14 . 2010-09-15 17:14 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Default User\IETldCache

2010-09-14 17:39 . 2010-09-14 17:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Micro Application

2010-09-14 14:51 . 2010-09-14 14:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\CyberLink

2010-09-14 14:25 . 2010-09-14 14:25 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Borland Shared

2010-09-14 14:25 . 2010-09-28 19:24 -------- d-----w- c:\program files\Easy Computing

2010-09-14 14:24 . 1999-03-23 07:12 302592 ----a-w- c:\windows\unin0413.exe

2010-09-14 14:23 . 2010-09-14 14:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\WINDOWS

2010-09-13 15:36 . 2010-09-13 15:36 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2010-09-13 15:36 . 2010-09-13 15:36 -------- d-----w- c:\program files\Broadcom

2010-09-13 15:24 . 2003-05-30 12:15 53248 ----a-w- c:\windows\system32\BInstDll.dll

2010-09-13 15:05 . 2010-09-13 15:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Uniblue

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-08 14:28 . 2010-05-15 10:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab

2010-10-05 19:10 . 2001-09-07 12:00 91688 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2010-10-05 19:10 . 2001-09-07 12:00 511526 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2010-09-28 19:25 . 2010-05-15 14:12 115440 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2010-09-28 18:55 . 2010-05-15 11:00 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2010-09-28 18:39 . 2010-05-16 10:49 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2

2010-09-28 16:01 . 2010-05-25 16:01 664 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat

2010-09-26 12:25 . 2010-05-15 14:09 -------- d-----w- c:\program files\Java

2010-09-15 17:19 . 2010-05-16 15:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2010-09-07 14:41 . 2010-09-06 17:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\MAGIX

2010-09-07 14:41 . 2010-09-06 17:29 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\MAGIX Shared

2010-09-06 14:42 . 2010-05-19 16:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Nero

2010-08-23 20:54 . 2010-08-23 20:54 12284672 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\OpenCandy\OpenCandy_4CC5CCB26CD7443A89B84CC8B2A5A80C\PPIRegistryReviverSetup.exe

2010-08-18 16:45 . 2010-08-18 16:45 170584 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav9exec\9.0.0.736\prloader.dll

2010-08-18 16:45 . 2010-08-18 16:45 340520 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav9exec\9.0.0.736\avp.exe

2010-08-17 13:17 . 2004-08-03 23:03 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 503808 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\4\7ec4bf04-2f5265ff-n\msvcp71.dll

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 499712 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\4\7ec4bf04-2f5265ff-n\jmc.dll

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 348160 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\4\7ec4bf04-2f5265ff-n\msvcr71.dll

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 61440 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\42\4488892a-7f453492-n\decora-sse.dll

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 12800 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\42\4488892a-7f453492-n\decora-d3d.dll

2010-07-29 16:45 . 2010-05-15 10:57 97549 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klick.dat

2010-07-29 16:45 . 2010-05-15 10:57 113933 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klin.dat

2010-07-22 15:46 . 2004-08-03 23:03 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 06:19 . 2008-05-05 05:25 5632 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2010-07-17 03:00 . 2010-05-15 14:09 423656 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-05-15 136176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVP"="c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe" [2010-08-18 340520]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-02-10 61440]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2004-10-14 1404928]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-06-20 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-06-09 976832]

"VirtualCloneDrive"="c:\program files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" [2009-06-17 85160]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

R0 klbg;Kaspersky Lab Boot Guard Driver;c:\windows\system32\drivers\klbg.sys [14-10-2009 20:18 36880]

R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;c:\windows\system32\drivers\klim5.sys [14-9-2009 13:42 32272]

R3 klmouflt;Kaspersky Lab KLMOUFLT;c:\windows\system32\drivers\klmouflt.sys [2-10-2009 18:39 19472]

S2 ACEDRV09;ACEDRV09;\??\c:\windows\system32\drivers\ACEDRV09.sys --> c:\windows\system32\drivers\ACEDRV09.sys [?]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-10-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-515967899-1303643608-1801674531-1003Core.job

- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-05-15 13:05]

2010-10-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-515967899-1303643608-1801674531-1003UA.job

- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-05-15 13:05]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Toevoegen aan Anti-Banner - c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ie_banner_deny.htm

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

BHO-{474597C5-AB09-49d6-A4D5-2E8D7341384E} - (no file)

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-515967899-1303643608-1801674531-1003\Software\Microsoft\SystemCertificates\AddressBook*]

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(788)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Voltooingstijd: 2010-10-08 17:03:14

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-08 15:03

Pre-Run: 60.414.418.944 bytes beschikbaar

Post-Run: 60.427.579.392 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - 9A3332EEF6E3DD8F0F61DAC2ED9B91A6

Link naar reactie
Delen op andere sites


Indien er items ontbreken in je nieuwe scan met HijackThis, is dat verder geen probleem. Ofwel zijn deze inmiddels opgeruimd door een ander programma, ofwel is hun werking gestopt. Dit geldt dus ook voor de beide items in jouw log.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\nsreg.dat

c:\windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys

Driver::

hitmanpro35.sys

Folder::

c:\documents and settings\All Users\Application Data\28242

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh

c:\program files\iMesh Applications

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Hitman Pro

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goedenavond,

Hierbij een nieuwe LogFile van ComboFix en HijackThis.

Alvast weer bedankt voor de hulp.

Combofix Logfile

ComboFix 10-10-09.01 - H.G.J. van Gils 09-10-2010 19:50:28.2.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.2558.1980 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Bureaublad\CFScript.txt

AV: Kaspersky Internet Security *On-access scanning disabled* (Updated) {2C4D4BC6-0793-4956-A9F9-E252435469C0}

FW: Kaspersky Internet Security *disabled* {2C4D4BC6-0793-4956-A9F9-E252435469C0}

FILE ::

"c:\windows\nsreg.dat"

"c:\windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys"

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\28242

c:\documents and settings\All Users\Application Data\28242\{FB4360DC-269B-40EA-B38A-3019BC8C39C4}.swf

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Hitman Pro

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Hitman Pro\Banner.bin

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Hitman Pro\HitmanPro.key

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Hitman Pro\HitmanPro.lic

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Artwork\eQBvAHUAdAB1AGIAZQAgAC0AIAA1ADkAYQBuAEwATABFAGcAUABwADQA(150x150).jpeg

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Artwork\eQBvAHUAdAB1AGIAZQAgAC0AIAA1ADkAYQBuAEwATABFAGcAUABwADQA.jpeg

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Artwork\eQBvAHUAdAB1AGIAZQAgAC0AIAA2AGwARQA2AEgAdABlAGUAMABzAEEA(150x150).jpeg

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Artwork\eQBvAHUAdAB1AGIAZQAgAC0AIAA2AGwARQA2AEgAdABlAGUAMABzAEEA.jpeg

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Artwork\eQBvAHUAdAB1AGIAZQAgAC0AIABEAEEAUgBYADkAbgB6AE4ARQAzAEUA(150x150).jpeg

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Artwork\eQBvAHUAdAB1AGIAZQAgAC0AIABEAEEAUgBYADkAbgB6AE4ARQAzAEUA.jpeg

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Artwork\eQBvAHUAdAB1AGIAZQAgAC0AIABlAEQATwBHAEsAZwBhAEgAZQBlAEEA(150x150).jpeg

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Artwork\eQBvAHUAdAB1AGIAZQAgAC0AIABlAEQATwBHAEsAZwBhAEgAZQBlAEEA.jpeg

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Creatives.xml

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\10.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1040.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1043.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1044.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1050.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1054.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1055.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1057.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1058.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1060.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1062.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1063.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\1070.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\11.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\12.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\13.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\14.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\15.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\16.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\17.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\18.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\19.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\2.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\20.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\21.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\22.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\23.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\24.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\25.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\26.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\27.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\28.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\29.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\3.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\30.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\31.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\32.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\33.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\34.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\35.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\36.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\37.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\38.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\4.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\5.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\6.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\7.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\8.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\CreativesFiles\9.gif

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Data\BitTorrent.db

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Data\Cddb.db

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Data\ContentDirs.db

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Data\ContentFile.db

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Data\DownloadFile.db

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Data\PartsHashes.db

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Data\Playlists.db

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Data\VirtualFile.db

c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\iMesh\Player.swf

c:\program files\iMesh Applications

c:\program files\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr\datamngrUI.exe

c:\windows\nsreg.dat

c:\windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-09-09 to 2010-10-09 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-05 19:29 . 2010-10-09 17:46 -------- d--h--r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Onlangs geopend

2010-10-05 18:45 . 2010-10-05 18:45 -------- d-----w- c:\program files\Hitman Pro 3.5

2010-10-05 18:21 . 2010-10-05 18:21 388096 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-10-05 18:21 . 2010-10-05 18:21 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-10-05 18:09 . 2010-10-05 18:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Malwarebytes

2010-10-05 18:08 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-10-05 18:08 . 2010-10-05 18:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-10-05 18:08 . 2010-10-05 18:09 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-10-05 18:08 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-10-05 18:00 . 2010-10-05 18:00 12872 ----a-w- c:\windows\system32\bootdelete.exe

2010-10-03 17:51 . 2010-10-03 17:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ReviverSoft

2010-10-03 17:51 . 2010-10-03 17:51 12343096 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\OpenCandy\OpenCandy_4CC5CCB26CD7443A89B84CC8B2A5A80C\p1v1_PPIRegistryReviver_w.exe

2010-10-03 17:51 . 2010-10-03 17:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\OpenCandy

2010-10-03 17:50 . 2010-10-03 17:50 349296 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\OpenCandy\OpenCandy_4CC5CCB26CD7443A89B84CC8B2A5A80C\DLMgr_3_1.6.87.exe

2010-10-03 17:50 . 2010-10-03 17:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\OpenCandy

2010-10-01 19:18 . 2010-10-01 19:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Mozilla

2010-10-01 18:52 . 2010-10-01 18:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\ProgSense

2010-10-01 18:50 . 2010-10-01 20:16 -------- d-----w- C:\downloads

2010-10-01 18:50 . 2010-10-01 19:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\GrabPro

2010-10-01 18:50 . 2010-10-05 17:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Orbit

2010-09-28 19:23 . 2010-09-28 19:23 8854 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{98E691C8-A4FD-4770-983A-0F0603F0C37E}\UNINST_Uninstall_P_98E691C8A4FD4770983A0F0603F0C37E.exe

2010-09-28 19:23 . 2010-09-28 19:23 57344 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{98E691C8-A4FD-4770-983A-0F0603F0C37E}\NewShortcut11_98E691C8A4FD4770983A0F0603F0C37E.exe

2010-09-28 19:23 . 2010-09-28 19:23 57344 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{98E691C8-A4FD-4770-983A-0F0603F0C37E}\NewShortcut1_98E691C8A4FD4770983A0F0603F0C37E.exe

2010-09-28 19:23 . 2010-09-28 19:23 10134 ----a-r- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Microsoft\Installer\{98E691C8-A4FD-4770-983A-0F0603F0C37E}\ARPPRODUCTICON.exe

2010-09-28 19:05 . 2010-09-28 19:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\TeamViewer

2010-09-26 15:10 . 2010-09-26 15:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Apple Computer

2010-09-26 12:26 . 2010-09-26 12:26 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2010-09-26 09:43 . 2010-09-28 18:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Soft-Search

2010-09-25 15:38 . 2010-09-25 15:38 -------- d-----w- C:\My Shared Folder

2010-09-25 15:36 . 2010-09-25 15:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Kazaa Lite

2010-09-23 16:16 . 2010-09-23 16:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\PackageAware

2010-09-16 15:20 . 2010-09-16 15:20 850448 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Updater\Temporary Files\rollback\patch\AutoPatches\kav9exec\9.0.0.736\updater.dll

2010-09-16 15:20 . 2010-09-16 15:20 850520 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav9exec\9.0.0.736\updater.dll

2010-09-15 17:14 . 2010-09-15 17:14 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Default User\IETldCache

2010-09-14 17:39 . 2010-09-14 17:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Micro Application

2010-09-14 14:51 . 2010-09-14 14:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\CyberLink

2010-09-14 14:25 . 2010-09-14 14:25 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Borland Shared

2010-09-14 14:25 . 2010-09-28 19:24 -------- d-----w- c:\program files\Easy Computing

2010-09-14 14:24 . 1999-03-23 07:12 302592 ----a-w- c:\windows\unin0413.exe

2010-09-14 14:23 . 2010-09-14 14:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\WINDOWS

2010-09-13 15:36 . 2010-09-13 15:36 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2010-09-13 15:36 . 2010-09-13 15:36 -------- d-----w- c:\program files\Broadcom

2010-09-13 15:24 . 2003-05-30 12:15 53248 ----a-w- c:\windows\system32\BInstDll.dll

2010-09-13 15:05 . 2010-09-13 15:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Uniblue

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-09 14:15 . 2010-05-18 15:50 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2010-10-09 14:11 . 2010-05-15 10:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab

2010-10-05 19:10 . 2001-09-07 12:00 91688 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2010-10-05 19:10 . 2001-09-07 12:00 511526 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2010-09-28 19:25 . 2010-05-15 14:12 115440 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2010-09-28 18:55 . 2010-05-15 11:00 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2010-09-28 18:39 . 2010-05-16 10:49 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2

2010-09-28 16:01 . 2010-05-25 16:01 664 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat

2010-09-26 12:25 . 2010-05-15 14:09 -------- d-----w- c:\program files\Java

2010-09-15 17:19 . 2010-05-16 15:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2010-09-07 14:41 . 2010-09-06 17:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\MAGIX

2010-09-07 14:41 . 2010-09-06 17:29 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\MAGIX Shared

2010-09-06 14:42 . 2010-05-19 16:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Nero

2010-08-23 20:54 . 2010-08-23 20:54 12284672 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\OpenCandy\OpenCandy_4CC5CCB26CD7443A89B84CC8B2A5A80C\PPIRegistryReviverSetup.exe

2010-08-18 16:45 . 2010-08-18 16:45 170584 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav9exec\9.0.0.736\prloader.dll

2010-08-18 16:45 . 2010-08-18 16:45 340520 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Updater\Temporary Files\temporaryFolder\AutoPatches\kav9exec\9.0.0.736\avp.exe

2010-08-17 13:17 . 2004-08-03 23:03 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 503808 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\4\7ec4bf04-2f5265ff-n\msvcp71.dll

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 499712 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\4\7ec4bf04-2f5265ff-n\jmc.dll

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 348160 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\4\7ec4bf04-2f5265ff-n\msvcr71.dll

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 61440 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\42\4488892a-7f453492-n\decora-sse.dll

2010-08-03 16:01 . 2010-08-03 16:01 12800 ----a-w- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Application Data\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\42\4488892a-7f453492-n\decora-d3d.dll

2010-07-29 16:45 . 2010-05-15 10:57 97549 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klick.dat

2010-07-29 16:45 . 2010-05-15 10:57 113933 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klin.dat

2010-07-22 15:46 . 2004-08-03 23:03 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 06:19 . 2008-05-05 05:25 5632 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2010-07-17 03:00 . 2010-05-15 14:09 423656 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2010-10-08_15.01.08 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2010-10-09 14:08 . 2010-10-09 14:08 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_7b0.dat

+ 2010-10-09 14:16 . 2010-10-09 14:16 3963904 c:\windows\Installer\5b6fd.msi

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-05-15 136176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVP"="c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe" [2010-08-18 340520]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-02-10 61440]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2004-10-14 1404928]

"VirtualCloneDrive"="c:\program files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" [2009-06-17 85160]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

R0 klbg;Kaspersky Lab Boot Guard Driver;c:\windows\system32\drivers\klbg.sys [14-10-2009 20:18 36880]

R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;c:\windows\system32\drivers\klim5.sys [14-9-2009 13:42 32272]

R3 klmouflt;Kaspersky Lab KLMOUFLT;c:\windows\system32\drivers\klmouflt.sys [2-10-2009 18:39 19472]

S2 ACEDRV09;ACEDRV09;\??\c:\windows\system32\drivers\ACEDRV09.sys --> c:\windows\system32\drivers\ACEDRV09.sys [?]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-10-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-515967899-1303643608-1801674531-1003Core.job

- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-05-15 13:05]

2010-10-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-515967899-1303643608-1801674531-1003UA.job

- c:\documents and settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-05-15 13:05]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Toevoegen aan Anti-Banner - c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ie_banner_deny.htm

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-515967899-1303643608-1801674531-1003\Software\Microsoft\SystemCertificates\AddressBook*]

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

@Allowed: (Read) (RestrictedCode)

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(788)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Voltooingstijd: 2010-10-09 19:59:34

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-09 17:59

ComboFix2.txt 2010-10-08 15:03

Pre-Run: 60.426.567.680 bytes beschikbaar

Post-Run: 60.412.252.160 bytes beschikbaar

- - End Of File - - E9F8EF1D9D9E155BA85DA6AED376FB30

HijackThis Logfile

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:03:18, on 9-10-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ievkbd.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\H.G.J. van Gils\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: &Virtueel toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: URL Adviseur - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1274008915765

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

--

End of file - 6133 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit lijkt Imesh volledig verwijderd te hebben. Heb je er nu nog merkbare problemen mee ?

iMesh is inderdaad verdwenen. Voor de rest lijken er geen problemen te zijn.

Ik merk wel regelmatig iets vreemds met Google Chrome. Deze is ingesteld als standaard webbrowser, maar ik zie regelmatig als ik Google Chrome opstart, dat er bovenaan een balk staat met het bericht dat Google Chrome niet mijn standaardbrowser is.

Google Chrome is de enigste browser die gebruikt wordt. Internet Explorer staat er natuurlijk ook nog op, maar deze wordt zelden gebruikt.

Ik heb Google Chrome al een keertje volledig verwijderd, maar dit maakt niets uit. Dis is toch vreemd, want normaal gezien wordt er niet zonder een bevestiging gewisseld van standaard browser.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat kan een gevolg zijn van het gebruik van Combofix. Maar daar gaan we nu nog even tegenaan ...

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download hier CCleaner en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat kan een gevolg zijn van het gebruik van Combofix. Maar daar gaan we nu nog even tegenaan ...

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download hier CCleaner en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

Beste Kape,

CCleaner gebruik ik al langere tijd op mijn eigen computer. Op de besmette PC (van mijn opa) gebruikte ik deze tool ook al. Zeer handig programma, omdat het tenminste ECHT een ge-deïnstalleerd programma verwijderd, dus ook de register onderdelen die overbodig zijn enz.

CCleaner heeft dus al gedraaid op de PC, alleen heb ik de procedure van het verwijderen can Combofix nog niet uitgevoerd. Ik zal hier in de nieuwe week mee aan de slag gaan, evenals het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Dit zal geen moeilijkheden geven denk ik.

Ieder geval heel erg bedankt voor de hulp bij het ontsmetten van de PC.

Groet Patrick

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...