Ga naar inhoud

is deze laptop nog te redden?


Aanbevolen berichten

Hallo,

Omdat ik de vorige keer heel goed (en snel) geholpen ben, nu dan weer een vraagje.

Dit keer gaat het om de laptop van mijn schoonouders. Het is een Dell Vostro, geen idee hoe oud, en wat er allemaal op gebeurd (vooral mijn schoonvader zit er achter ;-)) Hij is volgens hem erg traag. Maar mijn schoonvader is een echte computer analfabeet, dus ik weet eigenlijk ook niet zeker of er iets mee aan de hand is.

Ik heb al een HJT logje gemaakt:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:35:44, on 29-12-2010

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dell | MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.shareware-ne.com/nl/index.php?rvs=hompag

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {22e03916-85c5-44b0-8dc9-1830c11238d9} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: bignetdaddy - {0128ec96-96a8-9ff9-71c3-9565912612c4} - C:\Windows\system32\nsh2A6E.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {22e03916-85c5-44b0-8dc9-1830c11238d9} - (no file)

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {22e03916-85c5-44b0-8dc9-1830c11238d9} - (no file)

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: SmartShopper - Compare product prices - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEBF} - C:\Program Files\Smart-Shopper\Bin\2.6.43\Smrt-Shpr.dll (file missing)

O9 - Extra button: SmartShopper - Compare travel rates - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0} - C:\Program Files\Smart-Shopper\Bin\2.6.43\Smrt-Shpr.dll (file missing)

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 7027 bytes

alvast bedankt!

groetjes,

Daphne

Link naar reactie
Delen op andere sites

Lijkt nog mee te vallen !

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {22e03916-85c5-44b0-8dc9-1830c11238d9} - (no file)

O2 - BHO: bignetdaddy - {0128ec96-96a8-9ff9-71c3-9565912612c4} - C:\Windows\system32\nsh2A6E.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {22e03916-85c5-44b0-8dc9-1830c11238d9} - (no file)

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {22e03916-85c5-44b0-8dc9-1830c11238d9} - (no file)

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O9 - Extra button: SmartShopper - Compare product prices - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEBF} - C:\Program Files\Smart-Shopper\Bin\2.6.43\Smrt-Shpr.dll (file missing)

O9 - Extra button: SmartShopper - Compare travel rates - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0} - C:\Program Files\Smart-Shopper\Bin\2.6.43\Smrt-Shpr.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Allereerst de allerbeste wensen voor 2011. En hartelijk bedankt voor de snelle reactie.

Hierbij dan het logje van MBAM: (logje van HJT staat er onder)

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 5434

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

Internet Explorer 8.0.6001.18999

1-1-2011 15:35:00

mbam-log-2011-01-01 (15-35-00).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 122158

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 34 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 35

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 4

Bestanden geïnfecteerd: 3

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4CF088BD-BE95-40A5-BE9B-677F8683EDEA} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{305C6CB1-9D31-4489-881D-5A8E2DC3FE14} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{E79B1445-DFEA-4BEF-A786-E0C0F33C863B} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.IEButtonA.1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.IEButtonA (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6FAC4823-815E-4361-836E-46D65ED2550B} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.IEButton.1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.IEButton (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8BCB5337-EC01-4E38-840C-A964F174255B} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.HbInfoBand.1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.HbInfoBand (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{8BCB5337-EC01-4E38-840C-A964F174255B} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{8BCB5337-EC01-4E38-840C-A964F174255B} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8BCB5337-EC01-4E38-840C-A964F174255B} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{911F251E-34FD-465E-B6CE-DF00FF49A6BE} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.HbAx.1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.HbAx (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FE4F1649-8909-49C0-87BA-24D65120DB46} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.IEButtonB.1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.IEButtonB (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{022C671F-6CBA-4A03-A8F9-3B3A361B235A} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{8AD815FC-607B-419F-8B70-D345A507A54E} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{90F62EF7-58D1-4E8E-BB3E-CFB10BA9E47B} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3CC3D8FE-F0E0-4DD1-A69A-8C56BCC7BEBF} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3CC3D8FE-F0E0-4DD1-A69A-8C56BCC7BEBF} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{3CC3D8FE-F0E0-4DD1-A69A-8C56BCC7BEBF} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3CC3D8FE-F0E0-4DD1-A69A-8C56BCC7BEC0} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3CC3D8FE-F0E0-4DD1-A69A-8C56BCC7BEC0} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{3CC3D8FE-F0E0-4DD1-A69A-8C56BCC7BEC0} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4A7C84E2-E95C-43C6-8DD3-03ABCD0EB60E} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4A7C84E2-E95C-43C6-8DD3-03ABCD0EB60E} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.Smrt-ShprCtrl (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Smart-Shopper.Smrt-ShprCtrl.1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Smart-Shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Smart-Shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

c:\program files\smart-shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\smart-shopper\Bin (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\smart-shopper\Bin\2.6.43 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\smartshopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\smartshopper\smartshopper - comapre product prices.lnk (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\smartshopper\smartshopper - compare travel rate.lnk (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\programdata\microsoft\Windows\start menu\Programs\smartshopper\smartshopper help.lnk (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully

---------- Post toegevoegd om 15:45 ---------- Vorige post was om 15:38 ----------

en het HJT logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:45:11, on 1-1-2011

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10i_ActiveX.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dell | MSN

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.shareware-ne.com/nl/index.php?rvs=hompag

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 6258 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.