Ga naar inhoud

laptop is traag op internet


chico2
 Delen

Aanbevolen berichten

hier mijn log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:34:35, on 13-1-2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18542)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Windows\OEM02Mon.exe

C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OEM02Mon.exe] C:\Windows\OEM02Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [dellsupportcenter] "C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P dellsupportcenter

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\System32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)" -"FunnyGames.nl | Spel: Gutterball Bowlen"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.0 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O16 - DPF: {49312E18-AA92-4CC2-BB97-55DEA7BCADD6} (WMI Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysProExe.CAB

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\aestsrv.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca8f2696da3af0) (gupdate1ca8f2696da3af0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD DE\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--

End of file - 8008 bytes

:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\System32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)" -"FunnyGames.nl | Spel: Gutterball Bowlen"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 5531

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 7.0.6001.18000

16-1-2011 16:40:04

mbam-log-2011-01-16 (16-40-04).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 141138

Verstreken tijd: 13 minuut/minuten, 25 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:56:03, on 16-1-2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18542)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Windows\OEM02Mon.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

c:\program files\common files\installshield\updateservice\isuspm.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\agent.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OEM02Mon.exe] C:\Windows\OEM02Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [dellsupportcenter] "C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P dellsupportcenter

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start AVG - Uninstallation survey

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O16 - DPF: {2C546582-48CE-4890-9C88-B2665B125E15} - http://www.registrywinner.com/RWOnline.cab

O16 - DPF: {49312E18-AA92-4CC2-BB97-55DEA7BCADD6} (WMI Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysProExe.CAB

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\aestsrv.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca8f2696da3af0) (gupdate1ca8f2696da3af0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD DE\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--

End of file - 7623 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start AVG - Uninstallation survey

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Hoe staat het nu met de snelheid ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 11-01-16.03 - paul 17-01-2011 11:48:04.2.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.31.1043.18.2045.1190 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\paul\Documents\Downloads\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-12-17 to 2011-01-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-01-17 10:53 . 2011-01-17 10:53 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2011-01-16 22:30 . 2011-01-16 22:30 -------- d-----w- c:\users\paul\AppData\Local\Microsoft Corporation

2011-01-16 22:29 . 2011-01-16 22:34 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Windows 7 Upgrade Advisor

2011-01-16 15:09 . 2011-01-16 15:09 388096 ----a-r- c:\users\paul\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2011-01-16 08:36 . 2011-01-16 08:36 -------- d-----w- c:\users\paul\AppData\Roaming\GlarySoft

2011-01-15 08:50 . 2011-01-15 08:50 970504 ----a-w- c:\progra~2\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2011-01-14 13:16 . 2011-01-14 13:17 -------- d-----w- c:\users\paul\AppData\Roaming\Registry Mechanic

2011-01-14 12:40 . 2011-01-14 12:40 -------- d-----w- c:\users\paul\AppData\Roaming\Uniblue

2011-01-14 11:28 . 2011-01-14 11:28 -------- d-----w- c:\users\paul\AppData\Roaming\AVG10

2011-01-14 11:27 . 2011-01-14 11:27 -------- d--h--w- c:\progra~2\Common Files

2011-01-14 11:25 . 2011-01-17 10:40 -------- d-----w- c:\progra~2\AVG10

2011-01-14 11:17 . 2011-01-14 11:24 -------- d-----w- c:\progra~2\MFAData

2011-01-14 11:16 . 2010-11-16 11:01 6273872 ----a-w- c:\progra~2\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{2FEB0BB7-B5E4-4CC1-BE2F-CA6381BAB0F5}\mpengine.dll

2011-01-13 11:47 . 2011-01-16 15:09 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2011-01-12 13:04 . 2011-01-12 13:04 -------- d-----w- c:\users\paul\AppData\Roaming\Genie-Soft

2011-01-12 13:04 . 2011-01-12 13:04 -------- d-----w- c:\program files\LaCie

2011-01-12 12:59 . 2010-12-28 14:57 409600 ----a-w- c:\windows\system32\odbc32.dll

2011-01-12 12:59 . 2010-12-28 14:56 708608 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\ado\msado15.dll

2011-01-12 12:59 . 2010-12-28 14:56 253952 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\ado\msadox.dll

2011-01-12 12:59 . 2010-12-28 14:56 241664 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\ado\msadomd.dll

2011-01-12 12:59 . 2010-12-28 14:56 57344 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\msadc\msadcs.dll

2011-01-12 12:59 . 2010-12-28 14:56 180224 ----a-w- c:\program files\Common Files\System\msadc\msadco.dll

2011-01-12 12:59 . 2010-12-14 15:49 1169408 ----a-w- c:\windows\system32\sdclt.exe

2011-01-11 09:08 . 2011-01-11 09:08 -------- d-----w- c:\users\paul\AppData\Roaming\IObit

2011-01-11 09:08 . 2011-01-11 09:08 -------- d-----w- c:\program files\IObit

2011-01-11 08:56 . 2011-01-11 08:56 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft.NET

2010-12-26 11:41 . 2010-12-26 11:46 -------- d-----w- c:\users\paul\AppData\Local\Adobe

2010-12-25 12:42 . 2010-12-25 12:42 -------- d-----w- c:\users\paul\AppData\Local\PackageAware

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-12-20 17:09 . 2010-10-01 16:05 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-12-20 17:08 . 2010-10-01 16:05 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-11-06 11:10 . 2010-12-15 10:09 345088 ----a-w- c:\windows\system32\wmicmiplugin.dll

2010-11-06 11:10 . 2010-12-15 10:09 357376 ----a-w- c:\windows\system32\taskschd.dll

2010-11-06 11:10 . 2010-12-15 10:09 270336 ----a-w- c:\windows\system32\taskcomp.dll

2010-11-06 11:09 . 2010-12-15 10:09 603648 ----a-w- c:\windows\system32\schedsvc.dll

2010-11-05 00:53 . 2010-12-15 10:09 171520 ----a-w- c:\windows\system32\taskeng.exe

2010-10-28 15:02 . 2010-12-15 10:09 34304 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2010-10-28 13:03 . 2010-12-15 10:09 292352 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-10-28 12:56 . 2010-12-15 10:09 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2010-10-20 17:45 . 2010-12-15 10:09 833024 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-10-20 17:41 . 2010-12-15 10:09 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2010-10-20 16:16 . 2010-12-15 10:09 389632 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2010-10-20 15:51 . 2010-12-15 10:09 1383424 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-10-15 39408]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2006-10-03 221184]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2006-10-03 81920]

"RoxWatchTray"="c:\program files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" [2006-11-05 221184]

"OEM02Mon.exe"="c:\windows\OEM02Mon.exe" [2007-05-09 36864]

"NvSvc"="c:\windows\system32\nvsvc.dll" [2007-10-04 86016]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-10-04 8497696]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-10-04 81920]

"NVHotkey"="c:\windows\system32\nvHotkey.dll" [2007-10-04 86016]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-11-10 136600]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-2-17 65588]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 gupdate1ca8f2696da3af0;Google Updateservice (gupdate1ca8f2696da3af0);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-06 133104]

R3 DellBIOS;DellBIOS;c:\windows\DellBIOS.Sys [2010-06-22 7168]

R3 Ph3xIB32;Philips 713x Inbox PCI TV Card;c:\windows\system32\DRIVERS\Ph3xIB32.sys [2007-04-03 1131136]

R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\system32\aestsrv.exe [2007-09-20 73728]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2011-01-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-06 23:18]

2011-01-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-06 23:18]

2010-07-01 c:\windows\Tasks\SLOW-PCfighter-paul-Scheduled.job

- c:\program files\Fighters\SLOW-PCfighter\SLOW-PCfighter.exe [2010-03-18 16:41]

2011-01-14 c:\windows\Tasks\SmartDefrag.job

- c:\program files\IObit\IObit SmartDefrag\IObit SmartDefrag.exe [2011-01-11 17:08]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.hln.be/

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

DPF: {2C546582-48CE-4890-9C88-B2665B125E15} - hxxp://www.registrywinner.com/RWOnline.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-01-17 11:53

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2011-01-17 11:55:19

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-01-17 10:55

Pre-Run: 94.618.435.584 bytes beschikbaar

Post-Run: 94.587.445.248 bytes beschikbaar

- - End Of File - - 4758BB312FB33F55B316991EC7071604

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar de site van de .

 • Klik op de knop ESET Online Scanner
 • Zet een vinkje bij YES, I accept the Terms of Use
 • Klik op Start
 • Sta het ActiveX control toe om te installeren.
 • Klik op "Advanced settings"
 • Zet een vinkje bij de volgende opties:
  • Remove found threats
  • Scan archives
  • Scan for potentially unwanted applications
  • Scan for potentially unsafe applications
  • Enable Anti-Stealth technology

  [*]Klik op Start

  [*]De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.

  [*]Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.

  [*]Gebruik Kladblok om het logje te openen. Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.txt

  [*]Kopieer en plak de inhoud van dit logje in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.