Ga naar inhoud

win32 patched-TV infectie


Aanbevolen berichten

Ik zit dus met een trojan. Informatie + hijack log staan hieronder. Alle hulp is zeer gewaardeerd! Want ik bak er niets van en het irriteert mij de kast op :-)

Probleem:

-als ik op google iets opzoek, en ik klink op een gewenste link, wordt ik in 90% van de gevallen ofwel..

a) doorgestuurd naar een andere site met een louche link, maar firefox een melding geeft dat ik er niet op geraak vanwege een foute codering (of zoiets)

B) geconfronteerd met een grijze site met grote rode vierkant, waarin staat "dit is een gerapporteerde aanvalspagina". Dat krijg ik dus ook als ik naar veilige sites zoals canvas.be of deredactie.be wil surfen

c)ik krijg een site met een link om een anti-virus te downloaden (soms voorafgegaan door de melding dat ik een virus heb). Dat is louche, I know, dus ik klik de pagina dan gewoon weg.

Het gebeurd soms ook als ik gewoon de link vanboven intik, maar minder als dat ik ernaar zoek via google (of bing)

Wat ik heb geprobeerd:

-Avast!: vindt de trojan met naam win32tongue.gifatched-TV [trj] en bestandsnaam c:\windows\explorer

-spywaredocter: vindt vanalles, maar ik moet dat kopen om ze te verwijderen. Dat doe ik niet + ik vind het maar een beetje een verdacht programma

-malwarebytes: heeft iets gedelete, maar vind de win32 patched niet.

-Ad-aware: krijg ik geeneens geinstalleerd

-opgezocht op internet: blijkbaar is het toch iets gevaarlijk, en moelijk te verwijderen. Enige methode was met hijack en combofix, maar aangezien ik daar dus niets van ken, graag jullie hulp!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:52:15, on 16/01/2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

C:\Program Files\sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Users\Sofie\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Club VAIO | Welcome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Club VAIO | Welcome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\s wg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\BAE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe"

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E117 12C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsSvc.exe

O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\SsBeSvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\SSScsiSV.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardware ResourceManager.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe

O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe

O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe

O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe

O23 - Service: VAIO Media Content Collection (VAIOMediaPlatform-UCLS-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exe

O23 - Service: VAIO Media Content Collection (HTTP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe

O23 - Service: VAIO Media Content Collection (UPnP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 9441 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

PC Helpforum moderator bericht:
De suggesties om met HijackThis te werken staan hieronder (zie Forumregels)

als het mag wil ik Appelsien helpen met die trojans te verwijderen

PC Helpforum moderator bericht:
Liever niet dus !

dus deze gegevens erboven moet je via HIJackthis verwijderen door eerst te laten scannen en nadien aan te vinken en op fix te klikken,je moet wel als administrator bezig zijn anders lukt het niet ,nadien moet je ook malwarebytes anti-malware downloaden en updaten en laten scnannen,dan zou het probleem normaal weg zijn ... hier is de link voor malwarebytes :

Malwarebytes' Anti-Malware: Malwarebytes

nadien nog is een logfiltje maken met Hijackthis en naar hier opsturen oke?

succes ;-)

wat ik ook merk is dat er verschillende antivirus programma's erop staan ,of ben ik fout?

PC Helpforum moderator bericht:
Fout, dus

indien wel is dit niet goed want dat geeft problemen ,beter is een virusscanner te hebben ..... ;-)

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop CLTNetCnService

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete CLTNetCnService

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

Malwarebytes

Databaseversie: 5547

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 7.0.6001.18000

18/01/2011 19:54:52

mbam-log-2011-01-18 (19-54-52).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|)

Objecten gescand: 248113

Verstreken tijd: 1 uur/uren, 5 minuut/minuten, 22 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:57:41, on 18/01/2011

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

C:\Program Files\sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\Sofie\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Club VAIO | Welcome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Club VAIO | Welcome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\BAE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Security\pctsSvc.exe

O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\SsBeSvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AvLib\SSScsiSV.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe

O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe

O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe

O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe

O23 - Service: VAIO Media Content Collection (VAIOMediaPlatform-UCLS-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exe

O23 - Service: VAIO Media Content Collection (HTTP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe

O23 - Service: VAIO Media Content Collection (UPnP) (VAIOMediaPlatform-UCLS-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 9268 bytes

---------- Post toegevoegd om 20:08 ---------- Vorige post was om 19:57 ----------

Het is er nog steeds..

Malwarebytes vond trouwens voor het fixen met hijack ook geen virus (avast wel)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hij heeft een bestand gevonden en verwijderd. Toen probeerde hij mijn pc af te sluiten, maar die bleef echt eeuwig op het "afsluiten"-scherm staan. Dan heb ik hem maar "gecrashed". Toen ik hem terug opstarte ging combofix wel spontaan verder werken en hij heeft het afgewerkt en een logje gemaakt! Dus ik hoop dat het er nu af is?

Mijn pc deed eerst wel vreemd. ik kon niet op firefox of ie. Maar nu heb ik hem nog eens heropgestart en nu werkt het precies wel allemaal!

ComboFix 11-01-18.04 - Sofie 19/01/2011 20:43:11.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.32.1043.18.1013.345 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Sofie\Desktop\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32\ms.dll

Besmet exemplaar van c:\windows\explorer.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_4fac29707cae347a\explorer.exe

Besmet exemplaar van c:\windows\System32\wininit.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-wininit_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_30f2b8cf0450a6a2\wininit.exe

Besmet exemplaar van c:\windows\explorer.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_4fac29707cae347a\explorer.exe

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-12-19 to 2011-01-19 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-01-18 18:09 . 2010-11-10 04:33 6273872 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F297AEE2-D4DC-4EED-BB27-330B84EC2549}\mpengine.dll

2011-01-16 10:35 . 2011-01-19 19:20 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PC Tools

2011-01-16 10:35 . 2011-01-19 19:16 -------- d-----w- c:\programdata\PC Tools

2011-01-16 10:28 . 2011-01-16 10:33 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\GetRightToGo

2011-01-08 12:21 . 2011-01-08 12:21 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Local\Sunbelt Software

2011-01-08 12:20 . 2011-01-08 12:20 -------- dc-h--w- c:\programdata\{2162CCC0-3A5F-4887-B51F-CE5F195B3620}

2011-01-08 12:19 . 2011-01-08 12:23 -------- d-----w- c:\programdata\Lavasoft

2011-01-08 12:19 . 2011-01-08 12:19 -------- d-----w- c:\program files\Lavasoft

2011-01-04 17:40 . 2010-12-20 17:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-01-04 17:40 . 2011-01-04 17:40 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-01-04 17:40 . 2010-12-20 17:08 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-01-04 17:22 . 2011-01-04 17:22 -------- d-----w- c:\programdata\MFAData

2011-01-04 14:46 . 2011-01-16 13:57 -------- d-----w- c:\programdata\Alwil Software

2011-01-04 14:46 . 2011-01-04 14:46 -------- d-----w- c:\program files\Alwil Software

2011-01-04 13:21 . 2011-01-04 13:21 -------- d-----w- c:\users\Sofie\AppData\Roaming\Malwarebytes

2011-01-04 13:21 . 2011-01-04 13:21 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2011-01-04 13:21 . 2011-01-04 13:21 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes

2011-01-04 11:17 . 2009-06-30 09:37 28552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys

2011-01-04 11:17 . 2011-01-04 11:17 -------- d-----w- c:\program files\Panda Security

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-12-02 03:35 . 2010-12-02 03:35 4280320 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

2010-11-29 16:38 . 2010-11-29 16:38 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2010-11-29 16:38 . 2010-11-29 16:38 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-18 1233920]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2010-04-16 3872080]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2010-08-26 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2007-01-24 98304]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2007-01-24 106496]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2007-01-24 81920]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-02-06 4317184]

"Apoint"="c:\program files\Apoint\Apoint.exe" [2007-01-12 118784]

"ISBMgr.exe"="c:\program files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe" [2007-01-22 321656]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-09-01 421160]

"DivXUpdate"="c:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2010-09-01 1164584]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe [2010-1-15 255536]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\VESWinlogon]

2007-02-13 14:19 98304 ----a-w- c:\windows\System32\VESWinlogon.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

R0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [x]

R0 TfSysMon;TfSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [x]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-09 135664]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe [2010-01-15 227232]

R3 TfNetMon;TfNetMon;c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys [x]

R3 VAIOMediaPlatform-UCLS-AppServer;VAIO Media Content Collection;c:\program files\sony\VAIO Media Integrated Server\UCLS.exe [2007-01-10 745472]

R3 VAIOMediaPlatform-UCLS-HTTP;VAIO Media Content Collection (HTTP);c:\program files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe [2007-01-08 397312]

R3 VAIOMediaPlatform-UCLS-UPnP;VAIO Media Content Collection (UPnP);c:\program files\sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe [2007-01-16 1089536]

S0 pavboot;pavboot;c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys [2009-06-30 28552]

S2 MSSQL$VAIO_VEDB;SQL Server (VAIO_VEDB);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [2007-01-31 28933976]

S3 ti21sony;ti21sony;c:\windows\system32\drivers\ti21sony.sys [2007-02-08 807424]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2011-01-19 c:\windows\Tasks\AWC Startup.job

- c:\program files\Advanced SystemCare 3\AWC.exe [2010-08-26 15:19]

2011-01-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-09 11:29]

2011-01-19 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-09 11:29]

2011-01-19 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{6CD40C6E-DFC7-48D9-AD38-4182AF358E86}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2010-09-13 21:33]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.club-vaio.com

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

FF - ProfilePath - c:\users\Sofie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mm6xk0fo.default\

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-01-19 21:29

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Sony\VAIO Update 3\VAIOUpdt.exe

c:\program files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

c:\program files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe

c:\windows\system32\WUDFHost.exe

c:\windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

c:\program files\sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe

c:\windows\system32\igfxext.exe

c:\windows\system32\igfxsrvc.exe

c:\program files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe

c:\program files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe

c:\program files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe

c:\windows\system32\conime.exe

c:\program files\Apoint\ApMsgFwd.exe

c:\program files\Apoint\Apntex.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2011-01-19 21:34:05 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-01-19 20:34

Pre-Run: 19.221.442.560 bytes beschikbaar

Post-Run: 19.413.323.776 bytes beschikbaar

- - End Of File - - F58795B8F767017191D8C158E47B1EF6

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

Heb nog even je bericht heropend, want er moet nog wat opgeruimd worden.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Configuratiescherm -> Systeem en Onderhoud -> Systeem -> tabblad "Systeembeveiliging" -> vinkje weghalen bij de schijf waarvan je de herstelpunten wil verwijderen -> klikken op "toepassen". Dan krijg je de schermmelding “Weet u zeker dat u systeemherstel wil uitschakelen”. Klik hier op “Systeemherstel uitschakelen”. Dan zijn alle herstelpunten verwijderd op de aangeduide schijf.

Zet daarna opnieuw een vinkje bij de harde schijf. Maak meteen ook een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.

Als dit allemaal gelukt is, mag je dit onderwerp definitief op "opgelost" zetten !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.