Ga naar inhoud

Beoordelen logfile Hijackthis ivm oude computer


Cvrler

Aanbevolen berichten

Hallo allemaal;

Een verzoek aan een moderator;

Het betreft een wat oudere laptop van en vriend, die een besmetting heeft opgelopen.

Deze besmetting is verwijderd met behulp van achtereen volgens AVG en Mbam. Deze laatste vond nog een besmetting en verwijderde deze.

Daarbij uiteraard systeemherstel geschoond en daarna weer Ccleaner uitgevoerd.

Het resulaat: een op zich correct werkende machine waarop Mbam geen infecties meer aantrof.

Daarom nu als voltooing een Hijjackhis log omdat ik aanneem dat een vijf jaar oude machine meer opgelopen kan hebben.

Als 1 van jullie deze log zou willen bekijken en reageren zou ik daarvoor zeer erkentelijk zijn.

Hier het log;

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:12:46, on 24-1-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\AVGCHSVX.EXE

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\AVGRSX.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Acer.com Worldwide - Select your local country or region

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O1 - Hosts: 74.125.45.100 4-open-davinci.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 securitysoftwarepayments.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 privatesecuredpayments.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 secure.privatesecuredpayments.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 getantivirusplusnow.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 secure-plus-payments.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 www.getantivirusplusnow.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 www.secure-plus-payments.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 www.getavplusnow.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 safebrowsing-cache.google.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 urs.microsoft.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 www.securesoftwarebill.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 secure.paysecuresystem.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 paysoftbillsolution.com

O1 - Hosts: 74.125.45.100 protected.maxisoftwaremart.com

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.2 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\mswsock32.dll' missing

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1281358568625

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/m3/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9c2b93024afbe) (gupdate1c9c2b93024afbe) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 11831 bytes

MvG

Cvrler

Link naar reactie
Delen op andere sites

Toestand PC valt best mee.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\mswsock32.dll' missing

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download HostsXpert

Unzip het programma naar je Bureaublad.

Open de map en dubbelklik op Hoster.exe

Klik op "Restore Microsofts Original Hosts File"

Klik op "OK" en sluit het programma.

En post dan even een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt vast voor de beoordeling. De opdracht voor 010 en Fixed checked geeft een foutmelding.

"Hijack kan het niet repareren; You should LSPFix for that enz..."

---------- Post toegevoegd om 13:59 ---------- Vorige post was om 13:51 ----------

Ook HostsExpert doet niet wat verwacht wordt; Geeft: Error: annot crate file C:\Windows\System... enz..

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download LSPfix.exe rn zet het op je bureaublad.

1. Start het programma.

2. Selecteer "I know what I’am doing"

3. Selecteer ALLEEN dit bestand: mswsock32.dll

4. Klik op "remove" zodat het bestand naar het rechter venster gaat.

5. Klik op "Finish"

6. Herstart de PC.

7. Verwijder het bovengenoemde bestand uit de C:\Windows\System32-directory (indien aanwezig).

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat liep niet best af.

Na het opstarten van de pc bleek de firewall uitgeschakeld en niet meer ingeschakeld te krijgen.

Weer kunnen herstellen met systeemherstel. LSPfix.exe logo is niet meer op het bureaublad aanwezig.

Worden de middellen nu niet erger dan de eventuele kwaal?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Probleem is dat de kwaal mswsock32.dll een "besmettelijk" bestand is. Dat zou ook de reden kunnen zijn dat de PC zo raar gereageerd heeft op deze LSPfix :dong:

Strikt genomen zouden we dat bestand moeten kwijtraken. Maar indien je de middelen te gevaarlijk vind, stoppen we uiteraard onmiddellijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nou, het gaat niet om stoppen, maar is er een andere, handmatige mogelijkheid dat bestand weg te nemen?

---------- Post toegevoegd om 15:36 ---------- Vorige post was om 15:29 ----------

Ik heb de bestandenlijst onder system32 nagekeken en zie het bestand mswsock.dll staan. Kan ik daar nu wat mee?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Eh, ik wil niet lastig lijken : maar wij zijn ook maar "vrijwilligers" die niet permanent aan de PC zitten. Maar geen probleem : hier komt een volgende suggestie :

Download en unzip Killbox naar je bureaublad.

In het veld "Full Path of File to Delete" kopieer en plak je het volgende:

c:\windows\system32\mswsock32.dll

Klik op de knop: Delete on Reboot

Klik op de knop: single file

Klik daarna op de rode cirkel met het wit kruisje erin.

Killbox zal zeggen dat deze file zal verwijderd worden on reboot.. vraagt om nu te rebooten. Klik YES.

Je PC zal nu herstarten.

En je mag ineens de hostfiles aanpakken : ga naar C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts ... en verwijder daaruit alle items die je in het HJT-log kan vinden onder de 01 - Hosts

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.