Ga naar inhoud

bearshare !!! HJT log checken AUB


Aanbevolen berichten

mijn moeder heeft perongeluk bearshare op haar pc gezet en instantly problemen ik heb mozilla de browser die ze graag gebruikt opnieuw geiinstaleerd maar als ik hem open krijg van WOT een waarschuwing dat de bearshare programma onveilig is

nu heb ik een hjt log om te kijken hoe ik het het beste kan verwiujderen zodat mozilla weer goed werkt en de bearshare kan verwijderen

mvg dave

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:31:47, on 8-2-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360tray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360srv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\bureaublad\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [iObit Security 360] "C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360tray.exe" /autostart

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start AVG - Uninstallation survey

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: MRU-Blaster Silent Clean.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\mrublaster.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/common/asusTek_sys_ctrl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1220607649250

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: IS360service - IObit - C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360srv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 6517 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start AVG - Uninstallation survey

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder Ask Toolbar via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hallo kape

thanks voor de reactie ik reis morgen naar mijn moeder en dan zal ik het oplossen

ik weet dat er een programma is zodat ik dat bij haar kan installeren kun je mij vertellen hoe ik het makkelijkste vanuit mij thuis op haar pc kan inloggen zodat ik het in het vervolg vanuit mij thuis kan doen

vriendelijk bedankt dave

Link naar reactie
Delen op andere sites

beste kape

ik heb de in de c:/program files de map ask.com verwijderd maar vond ook in de program files de map 'bearshare applications' en die kon ik niet verwijderen

ik heb in ieder geval twee nieuwe logjes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 5718

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

9-2-2011 12:42:05

mbam-log-2011-02-09 (12-42-05).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 152060

Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 21 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:45:35, on 9-2-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360tray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Secunia\PSI\psi_tray.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360srv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Secunia\PSI\PSIA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Secunia\PSI\sua.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\bureaublad\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl - alles op een rijtje! (ook op mobiel)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [iObit Security 360] "C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360tray.exe" /autostart

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: MRU-Blaster Silent Clean.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\mrublaster.exe

O4 - Global Startup: Secunia PSI Tray.lnk = C:\Program Files\Secunia\PSI\psi_tray.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/common/asusTek_sys_ctrl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1220607649250

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: IS360service - IObit - C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360srv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Secunia PSI Agent - Secunia - C:\Program Files\Secunia\PSI\PSIA.exe

O23 - Service: Secunia Update Agent - Secunia - C:\Program Files\Secunia\PSI\sua.exe

--

End of file - 6418 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er al OK uit. Gaan we nog even verder naar de Bearshare-mappen zoeken ?

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

gelukkig ziet het er al beter uit

ik had uitmezelf al een combofix gedaan en kon zo snel niets vinden heb ook de teamviewer bij mijn moeder geinstaleerd dus kan de alsnog even de fix uitvoeren en dan een logbestand plaatsen

verder had ik geen problemen meer ondervonden en mozilla werkte ook weer goed

mvg dave

Link naar reactie
Delen op andere sites

hallo kape

de teamviewer werkt als een trein hahaha leuk programma hier dan het log van de combofix

ComboFix 11-02-07.05 - Lies 09-02-2011 14:11:40.4.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.447.193 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Lies\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: /u

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-01-09 to 2011-02-09 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-02-09 12:31 . 2011-02-09 12:39 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Lies\Onlangs geopend

2011-02-09 12:08 . 2011-02-09 12:08 -------- d-----w- c:\program files\TeamViewer

2011-02-09 12:06 . 2011-02-09 12:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lies\Application Data\TeamViewer

2011-02-09 11:31 . 2010-12-20 17:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-02-09 11:31 . 2011-02-09 11:31 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-02-09 11:31 . 2010-12-20 17:08 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-02-08 17:00 . 2010-10-13 08:38 81920 ----a-w- c:\windows\eSellerateControl350.dll

2011-02-08 17:00 . 2010-10-13 08:38 356352 ----a-w- c:\windows\eSellerateEngine.dll

2011-02-08 17:00 . 2011-02-08 17:40 -------- d-----w- c:\program files\Bear Share Removal Tool

2011-02-08 16:47 . 2011-02-08 16:47 472808 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll

2011-02-08 16:47 . 2011-02-08 16:47 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-02-08 16:45 . 2011-02-09 12:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lies\Local Settings\Application Data\Spotify

2011-02-08 16:45 . 2011-02-09 12:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lies\Application Data\Spotify

2011-02-08 16:45 . 2011-02-08 16:45 -------- d-----w- c:\program files\Spotify

2011-02-08 16:35 . 2011-02-08 16:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lies\Local Settings\Application Data\Secunia PSI

2011-02-08 16:35 . 2011-02-08 16:35 -------- d-----w- c:\program files\Secunia

2011-02-08 16:17 . 2011-02-08 16:17 -------- d-----w- c:\documents and settings\Lies\Application Data\IObit

2011-02-08 16:17 . 2011-02-08 16:17 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IObit

2011-02-08 16:17 . 2011-02-08 16:17 -------- d-----w- c:\program files\IObit

2011-02-08 16:15 . 2011-01-13 08:41 294608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2011-02-08 16:15 . 2011-01-13 08:37 17744 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2011-02-08 16:15 . 2011-01-13 08:37 23632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2011-02-08 16:15 . 2011-01-13 08:40 47440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2011-02-08 16:15 . 2011-01-13 08:40 100176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

2011-02-08 16:15 . 2011-01-13 08:39 94544 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

2011-02-08 16:15 . 2011-01-13 08:37 29392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

2011-02-08 16:14 . 2011-01-13 08:47 38848 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2011-02-08 16:14 . 2011-01-13 08:47 188216 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2011-02-08 16:14 . 2011-02-08 16:14 -------- d-----w- c:\program files\Alwil Software

2011-02-08 16:14 . 2011-02-08 16:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Alwil Software

2011-02-08 16:13 . 2011-02-08 16:13 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Lies\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2011-02-08 16:13 . 2011-02-08 16:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\bureaublad

2011-02-08 15:09 . 2011-02-08 15:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator

2011-01-26 21:31 . 2011-01-26 21:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\1E2CE

2011-01-26 21:28 . 2011-01-27 05:04 -------- d-----w- c:\program files\BearShare Applications

2011-01-26 21:28 . 2011-01-26 21:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\peer\Local Settings\Application Data\PackageAware

2011-01-21 14:44 . 2011-01-21 14:44 441344 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\shimgvw.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-02-08 16:47 . 2008-09-05 20:54 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2011-01-21 14:44 . 2004-08-04 12:00 441344 ----a-w- c:\windows\system32\shimgvw.dll

2011-01-07 14:09 . 2004-08-04 12:00 290048 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-12-31 14:04 . 2004-08-04 12:00 1855104 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-12-22 12:34 . 2004-08-04 12:00 301568 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2010-12-20 23:52 . 2004-08-04 12:00 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-12-20 23:52 . 2004-08-04 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-12-20 23:52 . 2004-08-04 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-12-20 17:25 . 2004-08-04 12:00 735232 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2010-12-20 12:55 . 2004-08-04 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2010-12-09 15:15 . 2004-08-04 12:00 739328 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2010-12-09 15:14 . 2004-08-04 12:00 2197120 ------w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-12-09 15:14 . 2004-08-04 00:58 2073728 ------w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-12-09 14:30 . 2004-08-04 12:00 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2010-11-18 18:15 . 2008-09-05 07:50 86016 ----a-w- c:\windows\system32\isign32.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2011-02-08_15.49.41 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 51008 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_f0ccd4aa\vcomp90.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 59728 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90rus.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 42832 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90kor.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 43344 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90jpn.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 61264 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90ita.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 62800 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90fra.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 61760 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90esp.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 61776 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90esn.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 53568 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90enu.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 63296 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90deu.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 36688 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90cht.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 35648 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_15fc9313\mfc90chs.dll

+ 2009-07-11 23:05 . 2009-07-11 23:05 59904 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53\mfcm90u.dll

+ 2009-07-11 23:05 . 2009-07-11 23:05 59904 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53\mfcm90.dll

+ 2011-02-09 11:49 . 2011-02-09 11:49 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_724.dat

- 2004-08-04 12:00 . 2010-11-06 00:23 66560 c:\windows\system32\mshtmled.dll

+ 2004-08-04 12:00 . 2010-12-20 23:52 66560 c:\windows\system32\mshtmled.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 23:52 55296 c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

- 2007-08-13 16:54 . 2010-11-06 00:23 55296 c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

+ 2004-08-04 12:00 . 2010-12-20 23:52 25600 c:\windows\system32\jsproxy.dll

- 2004-08-04 12:00 . 2010-11-06 00:23 25600 c:\windows\system32\jsproxy.dll

+ 2010-09-01 08:30 . 2010-09-01 08:30 15544 c:\windows\system32\drivers\psi_mf.sys

+ 2009-07-12 16:14 . 2010-12-20 23:52 12800 c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

- 2009-07-12 16:14 . 2010-11-06 00:23 12800 c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

- 2007-08-13 16:54 . 2010-11-06 00:23 66560 c:\windows\system32\dllcache\mshtmled.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 23:52 66560 c:\windows\system32\dllcache\mshtmled.dll

+ 2008-09-05 09:54 . 2010-12-20 23:52 55296 c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

- 2008-09-05 09:54 . 2010-11-06 00:23 55296 c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

- 2007-08-13 16:44 . 2010-11-06 00:23 43520 c:\windows\system32\dllcache\licmgr10.dll

+ 2007-08-13 16:44 . 2010-12-20 23:52 43520 c:\windows\system32\dllcache\licmgr10.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 23:52 25600 c:\windows\system32\dllcache\jsproxy.dll

- 2007-08-13 16:54 . 2010-11-06 00:23 25600 c:\windows\system32\dllcache\jsproxy.dll

+ 2009-12-14 07:10 . 2010-12-09 14:30 33280 c:\windows\system32\dllcache\csrsrv.dll

- 2009-12-14 07:10 . 2009-12-14 07:10 33280 c:\windows\system32\dllcache\csrsrv.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 12800 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\xpshims.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 66560 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\mshtmled.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 55296 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\msfeedsbs.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 43520 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\licmgr10.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 25600 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\jsproxy.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 653120 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e\msvcr90.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 569664 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e\msvcp90.dll

+ 2009-07-11 23:05 . 2009-07-11 23:05 225280 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_d495ac4e\msvcm90.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 159032 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_353599c2\atl90.dll

- 2004-08-04 12:00 . 2010-11-06 00:23 206848 c:\windows\system32\occache.dll

+ 2004-08-04 12:00 . 2010-12-20 23:52 206848 c:\windows\system32\occache.dll

- 2004-08-04 12:00 . 2010-11-06 00:23 611840 c:\windows\system32\mstime.dll

+ 2004-08-04 12:00 . 2010-12-20 23:52 611840 c:\windows\system32\mstime.dll

- 2007-08-13 16:54 . 2010-11-06 00:23 602112 c:\windows\system32\msfeeds.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 23:52 602112 c:\windows\system32\msfeeds.dll

+ 2011-02-08 16:43 . 2011-02-08 16:43 233936 c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10l_Plugin.exe

+ 2011-02-08 16:47 . 2011-02-08 16:47 157472 c:\windows\system32\javaws.exe

+ 2011-02-08 16:47 . 2011-02-08 16:47 145184 c:\windows\system32\javaw.exe

- 2009-09-12 09:05 . 2009-09-12 09:05 145184 c:\windows\system32\javaw.exe

+ 2011-02-08 16:47 . 2011-02-08 16:47 145184 c:\windows\system32\java.exe

- 2009-09-12 09:05 . 2009-09-12 09:05 145184 c:\windows\system32\java.exe

+ 2004-08-04 12:00 . 2010-12-20 23:52 184320 c:\windows\system32\iepeers.dll

- 2004-08-04 12:00 . 2010-11-06 00:23 184320 c:\windows\system32\iepeers.dll

+ 2004-08-04 12:00 . 2010-12-20 23:52 387584 c:\windows\system32\iedkcs32.dll

- 2004-08-04 12:00 . 2010-11-06 00:23 387584 c:\windows\system32\iedkcs32.dll

+ 2004-08-04 12:00 . 2010-12-20 12:55 173568 c:\windows\system32\ie4uinit.exe

- 2004-08-04 12:00 . 2010-11-03 12:26 173568 c:\windows\system32\ie4uinit.exe

- 2008-09-05 09:23 . 2010-12-16 12:41 187408 c:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

+ 2008-09-05 09:23 . 2011-02-09 11:48 187408 c:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

- 2007-08-13 16:54 . 2010-11-06 00:23 916480 c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 23:52 916480 c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

+ 2007-08-13 16:44 . 2010-12-20 23:52 206848 c:\windows\system32\dllcache\occache.dll

- 2007-08-13 16:44 . 2010-11-06 00:23 206848 c:\windows\system32\dllcache\occache.dll

+ 2009-04-16 12:54 . 2010-12-09 15:15 739328 c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 23:52 611840 c:\windows\system32\dllcache\mstime.dll

- 2007-08-13 16:54 . 2010-11-06 00:23 611840 c:\windows\system32\dllcache\mstime.dll

+ 2008-09-05 09:54 . 2010-12-20 23:52 602112 c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

- 2008-09-05 09:54 . 2010-11-06 00:23 602112 c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

+ 2009-04-16 12:54 . 2010-12-20 17:25 735232 c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll

- 2009-04-16 12:54 . 2009-06-25 08:27 735232 c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll

- 2009-06-25 08:27 . 2009-06-25 08:27 301568 c:\windows\system32\dllcache\kerberos.dll

+ 2009-06-25 08:27 . 2010-12-22 12:34 301568 c:\windows\system32\dllcache\kerberos.dll

- 2009-07-12 16:14 . 2010-11-06 00:23 247808 c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

+ 2009-07-12 16:14 . 2010-12-20 23:52 247808 c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

- 2007-08-13 16:54 . 2010-11-06 00:23 184320 c:\windows\system32\dllcache\iepeers.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 23:52 184320 c:\windows\system32\dllcache\iepeers.dll

+ 2010-06-09 09:00 . 2010-12-20 23:52 743424 c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

- 2010-06-09 09:00 . 2010-11-06 00:23 743424 c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

- 2007-08-13 16:39 . 2010-11-06 00:23 387584 c:\windows\system32\dllcache\iedkcs32.dll

+ 2007-08-13 16:39 . 2010-12-20 23:52 387584 c:\windows\system32\dllcache\iedkcs32.dll

- 2007-08-13 16:39 . 2010-11-03 12:26 173568 c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

+ 2007-08-13 16:39 . 2010-12-20 12:55 173568 c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

+ 2010-04-20 05:35 . 2011-01-07 14:09 290048 c:\windows\system32\dllcache\atmfd.dll

- 2010-04-20 05:35 . 2010-10-28 13:09 290048 c:\windows\system32\dllcache\atmfd.dll

+ 2011-02-08 16:48 . 2011-02-08 16:48 180224 c:\windows\Installer\eb619.msi

+ 2011-02-08 16:47 . 2011-02-08 16:47 675840 c:\windows\Installer\eb613.msi

+ 2011-02-08 16:15 . 2011-02-08 16:15 219648 c:\windows\Installer\16b7d4.msi

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 916480 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\wininet.dll

+ 2011-02-09 11:36 . 2010-07-05 13:21 401272 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\spuninst\updspapi.dll

+ 2011-02-09 11:36 . 2010-07-05 13:21 234872 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\spuninst\spuninst.exe

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 206848 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\occache.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 611840 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\mstime.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 602112 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\msfeeds.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 247808 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\ieproxy.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 184320 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\iepeers.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 743424 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\iedvtool.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 387584 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\iedkcs32.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-03 12:26 173568 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\ie4uinit.exe

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 3780424 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53\mfc90u.dll

+ 2009-07-11 23:02 . 2009-07-11 23:02 3765048 c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x-ww_a57c1f53\mfc90.dll

+ 2004-08-04 12:00 . 2010-12-20 23:52 1210880 c:\windows\system32\urlmon.dll

- 2004-08-04 12:00 . 2010-11-06 00:23 1210880 c:\windows\system32\urlmon.dll

- 2004-08-04 12:00 . 2010-07-27 06:30 8509440 c:\windows\system32\shell32.dll

+ 2004-08-04 12:00 . 2011-01-21 14:44 8509440 c:\windows\system32\shell32.dll

+ 2004-08-04 12:00 . 2010-12-20 23:52 5961216 c:\windows\system32\mshtml.dll

+ 2008-10-05 03:24 . 2011-02-08 16:43 5971408 c:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

- 2007-08-13 16:34 . 2010-11-06 00:23 1991680 c:\windows\system32\iertutil.dll

+ 2007-08-13 16:34 . 2010-12-20 23:52 1991680 c:\windows\system32\iertutil.dll

+ 2008-10-16 15:51 . 2010-12-31 14:04 1855104 c:\windows\system32\dllcache\win32k.sys

- 2007-08-13 16:54 . 2010-11-06 00:23 1210880 c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 23:52 1210880 c:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

+ 2008-06-17 19:03 . 2011-01-21 14:44 8509440 c:\windows\system32\dllcache\shell32.dll

- 2008-06-17 19:03 . 2010-07-27 06:30 8509440 c:\windows\system32\dllcache\shell32.dll

+ 2008-10-16 15:51 . 2010-12-09 15:14 2197120 c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

+ 2008-10-16 15:51 . 2010-12-09 15:14 2031616 c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe

+ 2008-10-16 15:51 . 2010-12-09 15:14 2073728 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

+ 2008-10-16 15:51 . 2010-12-09 15:14 2153472 c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 23:52 5961216 c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

+ 2008-09-05 09:54 . 2010-12-20 23:52 1991680 c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

- 2008-09-05 09:54 . 2010-11-06 00:23 1991680 c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

+ 2011-02-08 16:13 . 2011-02-08 16:13 1094656 c:\windows\Installer\16b7ce.msi

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 1210880 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\urlmon.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 5959168 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\mshtml.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 1991680 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\iertutil.dll

+ 2008-10-16 15:51 . 2010-12-09 15:14 2197120 c:\windows\Driver Cache\i386\ntoskrnl.exe

+ 2008-10-16 15:51 . 2010-12-09 15:14 2031616 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrpamp.exe

+ 2008-10-16 15:51 . 2010-12-09 15:14 2073728 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlpa.exe

+ 2008-10-16 15:51 . 2010-12-09 15:14 2153472 c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlmp.exe

+ 2008-09-05 09:52 . 2011-02-09 11:37 37443528 c:\windows\system32\MRT.exe

+ 2007-08-13 16:54 . 2010-12-20 10:52 11080704 c:\windows\system32\ieframe.dll

- 2007-08-13 16:54 . 2010-11-06 00:23 11080704 c:\windows\system32\ieframe.dll

+ 2008-09-05 09:54 . 2010-12-20 10:52 11080704 c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

- 2008-09-05 09:54 . 2010-11-06 00:23 11080704 c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

+ 2011-02-09 11:35 . 2010-11-06 00:23 11080704 c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\ieframe.dll

.

-- Snapshot teruggezet naar huidige datum --

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E}]

2011-01-06 14:06 721840 ----a-w- c:\progra~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2008-09-05 577536]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

"avast5"="c:\program files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" [2011-01-13 3396624]

"IObit Security 360"="c:\program files\IObit\IObit Security 360\IS360tray.exe" [2010-06-11 1280344]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Lies\Menu Start\Programma's\Opstarten\

MRU-Blaster Silent Clean.lnk - c:\program files\MRU-Blaster\mrublaster.exe [2004-3-28 1216512]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Secunia PSI Tray.lnk - c:\program files\Secunia\PSI\psi_tray.exe [2011-1-10 291896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

2008-04-14 20:33 1695232 ------w- c:\program files\Messenger\msmsgs.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VTTimer]

2008-09-05 09:28 53248 -c--a-w- c:\windows\system32\VTTimer.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\KCeasy\\giFT\\giFTl.exe"=

"h:\\muziek\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\Spotify\\spotify.exe"=

"c:\\Program Files\\Bear Share Removal Tool\\BearShareRemovalTool.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer_Service.exe"=

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [8-2-2011 17:15 294608]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [8-2-2011 17:15 17744]

R2 IS360service;IS360service;c:\program files\IObit\IObit Security 360\is360srv.exe [8-2-2011 17:17 312152]

R2 Secunia PSI Agent;Secunia PSI Agent;c:\program files\Secunia\PSI\psia.exe [10-1-2011 15:24 993848]

R2 Secunia Update Agent;Secunia Update Agent;c:\program files\Secunia\PSI\sua.exe [10-1-2011 15:24 399416]

R3 PSI;PSI;c:\windows\system32\drivers\psi_mf.sys [1-9-2010 9:30 15544]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [17-12-2010 19:50 136176]

S3 Lavasoft Kernexplorer;Lavasoft helper driver;\??\c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\KernExplorer.sys --> c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\KernExplorer.sys [?]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2011-02-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-12-17 18:50]

2011-02-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-12-17 18:50]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game12.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Lies\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2lpm2v0q.default\

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

FF - Ext: WOT: {a0d7ccb3-214d-498b-b4aa-0e8fda9a7bf7} - %profile%\extensions\{a0d7ccb3-214d-498b-b4aa-0e8fda9a7bf7}

FF - Ext: Adblock Plus: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d} - %profile%\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-02-09 14:16

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10l_ActiveX.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10l_ActiveX.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3128)

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Voltooingstijd: 2011-02-09 14:18:01

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-02-09 13:17

ComboFix2.txt 2011-02-08 15:51

ComboFix3.txt 2010-08-04 12:38

Pre-Run: 48.244.064.256 bytes beschikbaar

Post-Run: 48.317.116.416 bytes beschikbaar

- - End Of File - - 9BEB58F7E51C358A01FB640784DAAC2C

Link naar reactie
Delen op andere sites

Toch nog wat restjes van Bearshare aan te pakken :

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\program files\Bear Share Removal Tool

c:\program files\BearShare Applications

Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E}]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt. En dan zou alles verdwenen moeten zijn !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.