Ga naar inhoud

Computer werkt traag + kan een update niet installeren


Aanbevolen berichten

Hallo!

2-3 weken geleden had ik constant een hijack window in mn tray (?) staan. Het blokkeerde mijn systeem om zichzelf te updaten etc etc. Nadat ik gezocht had naar een oplossing online, kwam ik er dus achter dat hijackthis dit probleem wel kon verhelpen.

Ik heb dus hijackthis gedownload, geinstalleerd en een scan laten uitvoeren. Ik heb toen een entry verwijderd met daarin de naam hijack en mijn probleem was toen voor een deel opgelost.

Ik kan nu alleen 1 specifiek update niet installeren. :(

Het gaat hier om de KB2481109: update van microsoft.

Ik heb uiteraard eerst even gegoogled naar een mogelijke oplossing maar het wilt mij niet echt lukken als een computer virgin :P

Het enige wat ik te weten ben gekomen is dat mijn core system file (kernel) niet een Microsoft Windows file is waardoor de installatie niet wilt lukken.

Ik heb geen idee hoe ik dit kan fixxen en ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen!

Ik heb ondertussen Malwarebytes' Anti-Malware 5 files laten verwijderen na een snelle scan.

Hierbij mijn Hijackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:42:41, on 12-3-2011

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 SP3 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\arservice.exe

D:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

D:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

D:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

D:\WINDOWS\stsystra.exe

D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Nero 8\Nero BackItUp\NBService.exe

D:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

D:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

D:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe

D:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe

D:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

D:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe

D:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

D:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

O2 - BHO: Use the DivX Plus Web Player to watch web videos with less interruptions and smoother playback on supported sites - {593DDEC6-7468-4cdd-90E1-42DADAA222E9} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] D:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "D:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] D:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "D:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [DivX Download Manager] "C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe" start

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "D:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero 8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Download met Mipony - file://C:\Program Files\MiPony\Browser\IEContext.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - D:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - D:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - D:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero 8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - D:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - D:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - D:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - D:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe

--

End of file - 9170 bytes

BVD!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit logje ziet er probleemloos uit. Doe nog even het volgende :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Komt ie :)

ComboFix 11-03-12.01 - Murat 13-03-2011 12:37:12.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.3070.2326 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: d:\documents and settings\Murat\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: ESET NOD32 Antivirus 4.0 *Disabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

d:\documents and settings\Murat\Application Data\Local

d:\documents and settings\Murat\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\1.ddi

d:\documents and settings\Murat\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\700.4504556.avi&b=126.ddr

d:\documents and settings\Murat\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\settings.ddi

d:\documents and settings\Murat\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\Temporary Downloaded Files\3ea3deaabc1d7bd.avi.ddp

d:\documents and settings\Murat\Application Data\Local\Temp\DDM\Settings\Temporary Downloaded Files\700.4504556.avi&b=126.ddp

d:\windows\PIF\AdmDll.dll

d:\windows\PIF\cmd.vbe

d:\windows\PIF\firewall.vbe

d:\windows\PIF\reg.reg

d:\windows\PIF\reg1.reg

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-02-13 to 2011-03-13 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-03-12 13:30 . 2011-03-12 13:30 -------- d-----w- d:\documents and settings\Murat\Application Data\Malwarebytes

2011-03-12 13:30 . 2010-12-20 17:09 38224 ----a-w- d:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-03-12 13:30 . 2011-03-12 13:30 -------- d-----w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2011-03-12 13:30 . 2010-12-20 17:08 20952 ----a-w- d:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-03-12 13:20 . 2011-03-12 13:20 -------- d-----w- d:\windows\system32\CatRoot_bak

2011-03-12 13:06 . 2010-12-02 09:12 837224 ----a-w- d:\windows\system32\nvgenco32hda.dll

2011-03-12 13:06 . 2011-01-08 03:27 941160 ----a-w- d:\windows\system32\nvdispco322090.dll

2011-03-12 13:06 . 2011-01-08 03:27 837736 ----a-w- d:\windows\system32\nvgenco322040.dll

2011-03-12 13:05 . 2011-03-12 13:05 -------- d-----w- D:\NVIDIA

2011-03-12 12:51 . 2011-03-12 13:01 -------- d-----w- d:\program files\Common Files\BioWare

2011-03-11 15:52 . 2011-02-11 06:54 5943120 ----a-w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{19E13AF0-7681-496F-816D-D0026B3953B5}\mpengine.dll

2011-03-05 15:49 . 2011-03-12 16:29 -------- d--h--r- d:\documents and settings\Murat\Onlangs geopend

2011-03-05 15:28 . 2010-05-07 15:35 30536 ----a-w- d:\windows\system32\TURegOpt.exe

2011-03-05 15:28 . 2010-05-07 15:29 30024 ----a-w- d:\windows\system32\uxtuneup.dll

2011-03-05 14:29 . 2011-03-05 14:29 388096 ----a-r- d:\documents and settings\Murat\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2011-03-04 18:59 . 2008-11-10 10:41 32656 ----a-w- d:\windows\system32\msonpmon.dll

2011-03-04 18:59 . 2006-10-26 18:56 33104 ----a-w- d:\windows\system32\Spool\prtprocs\w32x86\msonpppr.dll

2011-03-04 18:58 . 2011-03-04 19:46 -------- d-----w- d:\program files\Microsoft Works

2011-03-04 18:54 . 2011-03-04 18:54 -------- d-----w- d:\program files\Microsoft Visual Studio 8

2011-03-04 18:54 . 2011-03-04 18:57 -------- d-----w- d:\windows\SHELLNEW

2011-03-04 18:53 . 2011-03-04 18:53 -------- d-----w- d:\documents and settings\Murat\Local Settings\Application Data\Microsoft Help

2011-03-04 18:53 . 2011-03-09 06:34 -------- d-----w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2011-03-04 17:19 . 2011-03-04 17:19 -------- d-----w- d:\documents and settings\Murat\Application Data\Blackberry Desktop

2011-02-27 23:02 . 2011-03-04 17:18 -------- d-----w- d:\program files\EidosNet

2011-02-27 23:02 . 1998-10-29 15:45 306688 ----a-w- d:\windows\IsUninst.exe

2011-02-27 22:58 . 2011-02-27 23:00 -------- d-----w- d:\windows\_ISTMP1.DIR

2011-02-26 22:19 . 2011-02-26 22:19 -------- d-----w- d:\documents and settings\Murat\Local Settings\Application Data\Research In Motion

2011-02-26 22:18 . 2011-02-26 22:19 -------- d-----w- d:\documents and settings\Murat\Application Data\Research In Motion

2011-02-26 22:18 . 2009-01-09 16:18 27136 ----a-r- d:\windows\system32\drivers\RimSerial.sys

2011-02-26 22:18 . 2008-11-07 17:55 16928 ------w- d:\windows\system32\spmsgXP_2k3.dll

2011-02-26 22:17 . 2011-02-26 22:17 -------- d-----w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\Research In Motion

2011-02-26 22:17 . 2011-03-04 17:18 -------- d-----w- d:\program files\Common Files\Research In Motion

2011-02-22 16:35 . 2011-02-22 16:35 -------- d-----w- d:\program files\Common Files\Java

2011-02-16 15:37 . 2011-02-16 16:58 -------- d-----w- d:\documents and settings\Murat\Application Data\AVS4YOU

2011-02-16 15:37 . 2011-02-16 15:37 -------- d-----w- d:\program files\AVS4YOU

2011-02-16 15:36 . 2010-12-13 13:37 10833920 ----a-w- d:\windows\system32\libmfxsw32.dll

2011-02-16 15:36 . 2010-12-13 13:37 10915840 ----a-w- d:\windows\system32\libmfxhw32.dll

2011-02-16 15:36 . 2011-02-16 15:37 -------- d-----w- d:\program files\Common Files\AVSMedia

2011-02-16 15:36 . 2011-02-16 15:37 -------- d-----w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\AVS4YOU

2011-02-16 15:36 . 2010-09-14 16:38 1700352 ----a-w- d:\windows\system32\GdiPlus.dll

2011-02-16 15:36 . 2010-09-14 16:38 24576 ----a-w- d:\windows\system32\msxml3a.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-02-11 06:54 . 2011-01-11 22:06 5943120 ----a-w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2011-02-02 20:40 . 2011-01-11 21:32 472808 ----a-w- d:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-02-02 18:19 . 2011-01-11 21:32 73728 ----a-w- d:\windows\system32\javacpl.cpl

2011-02-02 16:11 . 2011-01-11 22:06 222080 ------w- d:\windows\system32\MpSigStub.exe

2011-01-21 14:42 . 2008-04-14 22:32 441856 ----a-w- d:\windows\system32\shimgvw.dll

2011-01-15 14:57 . 2011-01-15 14:57 2290176 ----a-w- d:\windows\system32\TUKernel.exe

2011-01-13 08:00 . 2011-01-23 23:18 80896 ----a-w- d:\windows\system32\ff_vfw.dll

2011-01-11 23:48 . 2011-01-11 23:35 8892928 ----a-w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\atscie.msi

2011-01-11 21:37 . 2011-01-11 21:37 218176 ----a-w- d:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys

2011-01-08 03:27 . 2011-01-11 21:17 61440 ----a-w- d:\windows\system32\OpenCL.dll

2011-01-08 03:27 . 2011-01-11 21:17 4980736 ----a-w- d:\windows\system32\nvcuda.dll

2011-01-08 03:27 . 2011-01-11 21:17 2916968 ----a-w- d:\windows\system32\nvcuvid.dll

2011-01-08 03:27 . 2011-01-11 21:17 2251368 ----a-w- d:\windows\system32\nvcuvenc.dll

2011-01-08 03:27 . 2011-01-11 21:17 14671872 ----a-w- d:\windows\system32\nvoglnt.dll

2011-01-08 03:27 . 2011-01-11 21:17 9888672 ----a-w- d:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys

2011-01-08 03:27 . 2011-01-11 21:17 6397824 ----a-w- d:\windows\system32\nv4_disp.dll

2011-01-08 03:27 . 2011-01-11 21:17 1958400 ----a-w- d:\windows\system32\nvapi.dll

2011-01-08 03:27 . 2011-01-11 21:17 13004800 ----a-w- d:\windows\system32\nvcompiler.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 282624 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsel.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 274432 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsesm.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 253952 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsth.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 249856 ----a-w- d:\windows\system32\nvrseng.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 126976 ----a-w- d:\windows\system32\nvrszht.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 331776 ----a-w- d:\windows\system32\nvrshe.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 286720 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsfr.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 274432 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsnl.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 270336 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsru.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 262144 ----a-w- d:\windows\system32\nvrshu.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 258048 ----a-w- d:\windows\system32\nvrssl.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 253952 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsda.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 249856 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsfi.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 229376 ----a-w- d:\windows\system32\nvrszhc.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 335872 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsar.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 282624 ----a-w- d:\windows\system32\nvrses.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 278528 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsde.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 270336 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsptb.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 266240 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsko.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 258048 ----a-w- d:\windows\system32\nvrstr.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 258048 ----a-w- d:\windows\system32\nvrssk.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 253952 ----a-w- d:\windows\system32\nvrssv.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 253952 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsno.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 249856 ----a-w- d:\windows\system32\nvrscs.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 282624 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsit.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 274432 ----a-w- d:\windows\system32\nvrspt.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 270336 ----a-w- d:\windows\system32\nvrsja.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 258048 ----a-w- d:\windows\system32\nvrspl.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 81920 ----a-w- d:\windows\system32\nvwddi.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 580200 ----a-w- d:\windows\system32\easyUpdatusAPIU.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 277608 ----a-w- d:\windows\system32\nvmccs.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 156776 ----a-w- d:\windows\system32\nvsvc32.exe

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 145000 ----a-w- d:\windows\system32\nvcolor.exe

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 13880424 ----a-w- d:\windows\system32\nvcpl.dll

2011-01-07 18:58 . 2011-01-07 18:58 111208 ----a-w- d:\windows\system32\nvmctray.dll

2011-01-07 14:09 . 2010-10-23 18:39 290048 ----a-w- d:\windows\system32\atmfd.dll

2010-12-31 14:02 . 2010-10-23 18:42 1864192 ----a-w- d:\windows\system32\win32k.sys

2010-12-22 12:32 . 2010-10-23 18:40 301568 ----a-w- d:\windows\system32\kerberos.dll

2010-12-20 23:51 . 2010-10-23 18:37 919552 ----a-w- d:\windows\system32\wininet.dll

2010-12-20 23:51 . 2011-01-11 20:48 1469440 ----a-w- d:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-12-20 23:51 . 2010-10-23 18:37 43520 ----a-w- d:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-12-20 17:24 . 2010-10-23 18:41 735232 ----a-w- d:\windows\system32\lsasrv.dll

2010-12-20 12:49 . 2010-10-23 18:40 385024 ----a-w- d:\windows\system32\html.iec

.

.

------- Sigcheck -------

.

[-] 2010-10-23 . 497BEF5C5FAD126CA16437C1682F64EA . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . d:\windows\system32\sfcfiles.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2011-01-05 1305408]

"LogitechSoftwareUpdate"="c:\program files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" [2005-06-08 196608]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="d:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-08-03 202024]

"ctfmon.exe"="d:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"="d:\windows\ehome\ehtray.exe" [2005-08-17 64512]

"SigmatelSysTrayApp"="stsystra.exe" [2005-03-22 339968]

"egui"="d:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2009-02-06 2021400]

"nmctxth"="d:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe" [2009-07-07 647216]

"nmapp"="c:\program files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" [2011-01-11 472112]

"LVCOMSX"="d:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2005-07-19 221184]

"LogitechVideoRepair"="c:\program files\Logitech\Video\ISStart.exe" [2005-06-08 458752]

"LogitechVideoTray"="c:\program files\Logitech\Video\LogiTray.exe" [2005-06-08 217088]

"DivXUpdate"="d:\program files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2010-12-09 1226608]

"DivX Download Manager"="c:\program files\DivX\DivX Plus Web Player\DDmService.exe" [2010-12-08 63360]

"Adobe ARM"="d:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-11-15 932288]

"NeroFilterCheck"="d:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]

"NBKeyScan"="c:\program files\Nero 8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2007-08-08 1828136]

"SunJavaUpdateSched"="d:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-10-29 249064]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"NvMediaCenter"="d:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2011-01-07 111208]

"NvCplDaemon"="d:\windows\system32\NvCpl.dll" [2011-01-07 13880424]

"nwiz"="d:\program files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe" [2010-11-04 1753192]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="d:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]

"UIHost"="d:\documents and settings\All Users\Application Data\TuneUp Software\TuneUp Utilities\WinStyler\tu_logonui.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

SecurityProviders schannel.dll, digest.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"msnmsgr"="d:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"AlwaysReady Power Message APP"=ARPWRMSG.EXE

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

"Adobe Reader Speed Launcher"="d:\program files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"d:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\World of Warcraft\\Launcher.exe"=

"c:\\Program Files\\Ares\\Ares.exe"=

"c:\\Program Files\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 2011\\pes2011.exe"=

"c:\\Program Files\\Research In Motion\\BlackBerry Desktop\\Rim.Desktop.exe"=

"d:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"d:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"d:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe"= d:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe:LocalSubNet,0.0.0.0/255.255.255.255:Enabled:Pure Networks Platform Service

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5445:TCP"= 5445:TCP:*:Disabled:@xpsp2res.dll,-22003

.

R0 iastor3;iastor3;d:\windows\system32\drivers\iastor3.sys [19-10-2010 16:29 308248]

R0 mv61xxmm;mv61xxmm;d:\windows\system32\drivers\mv61xxmm.sys [19-10-2010 16:29 5632]

R0 mvxxmm;mvxxmm;d:\windows\system32\drivers\mvxxmm.sys [19-10-2010 16:29 5632]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;d:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys [11-1-2011 22:37 218176]

R1 ehdrv;ehdrv;d:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [6-2-2009 14:23 106208]

R1 epfwtdir;epfwtdir;d:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [6-2-2009 14:24 93336]

R2 ekrn;ESET Service;d:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [6-2-2009 14:23 727720]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service;d:\program files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe [7-5-2010 16:32 1051976]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;d:\windows\system32\drivers\nvhda32.sys [11-1-2011 22:38 100456]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv;d:\program files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesDriver32.sys [24-2-2010 13:41 10064]

S2 WinDefend;Windows Defender;d:\program files\Windows Defender\MsMpEng.exe [3-11-2006 19:19 13592]

S3 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;d:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [18-3-2010 6:16 130384]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;d:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [18-3-2010 6:16 753504]

.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

UxTuneUp

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2011-01-12 d:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- d:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

IE: Download met Mipony - file://c:\program files\MiPony\Browser\IEContext.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - d:\documents and settings\Murat\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\2nd8lsdt.default\

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - d:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - d:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} - d:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Adblock Plus: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d} - %profile%\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}

FF - Ext: FlashGot: {19503e42-ca3c-4c27-b1e2-9cdb2170ee34} - %profile%\extensions\{19503e42-ca3c-4c27-b1e2-9cdb2170ee34}

FF - Ext: 1-Click YouTube Video Downloader: YoutubeDownloader@PeterOlayev.com - %profile%\extensions\YoutubeDownloader@PeterOlayev.com

FF - Ext: OMusic: {cc409fe8-42b4-405b-a9fa-02dfcffbedde} - %profile%\extensions\{cc409fe8-42b4-405b-a9fa-02dfcffbedde}

FF - Ext: Yoono: {d9284e50-81fc-11da-a72b-0800200c9a66} - %profile%\extensions\{d9284e50-81fc-11da-a72b-0800200c9a66}

FF - Ext: Easy Youtube Video Downloader: {c0c9a2c7-2e5c-4447-bc53-97718bc91e1b} - %profile%\extensions\{c0c9a2c7-2e5c-4447-bc53-97718bc91e1b}

FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - d:\program files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

FF - Ext: DivX Plus Web Player HTML5 <video>: {23fcfd51-4958-4f00-80a3-ae97e717ed8b} - c:\program files\DivX\DivX Plus Web Player\firefox\html5video

FF - Ext: DivX HiQ: {6904342A-8307-11DF-A508-4AE2DFD72085} - c:\program files\DivX\DivX Plus Web Player\firefox\wpa

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 4

FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 600

FF - user.js: content.notify.interval - 600000

FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 1800000

FF - user.js: content.switch.threshold - 600000

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

AddRemove-FINAL FANTASY VIII - c:\program files\Eidos Interactive\Square Soft

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-03-13 12:43

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2952)

d:\windows\system32\msi.dll

d:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

d:\windows\system32\webcheck.dll

d:\windows\system32\portabledevicetypes.dll

d:\windows\system32\portabledeviceapi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

d:\windows\system32\nvsvc32.exe

d:\windows\arservice.exe

d:\windows\eHome\ehRecvr.exe

d:\windows\eHome\ehSched.exe

d:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program files\Nero 8\Nero BackItUp\NBService.exe

d:\windows\ehome\mcrdsvc.exe

d:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

d:\windows\stsystra.exe

d:\windows\system32\dllhost.exe

d:\windows\eHome\ehmsas.exe

d:\windows\system32\RUNDLL32.EXE

d:\program files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe

d:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

d:\program files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

c:\program files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2011-03-13 12:48:35 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-03-13 11:48

.

Pre-Run: 9.132.621.824 bytes beschikbaar

Post-Run: 9.275.006.976 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /TUTag=QC37VU /Kernel=TUKernel.exe

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional (TuneUp Backup)" /noexecute=optin /fastdetect /TUTag=QC37VU-BAK

.

- - End Of File - - 9C6A85B725A502335311148A6A1A30EE

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb even dit topic heropend, want er moeten nog wat restjes van de besmetting opgeruimd worden : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

En als dit alles probleemloos verlopen is, mag je definitief "opgelost" onder dit onderwerp zetten ;-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.